Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga
[[Vaizdas:<>.gif|200px]]
Forma Asociacija
Vadovai Rūta Čėsnienė
Būstinė Vilnius
Adresas M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius
Tinklalapis www.lekus.lt
El. paštas lekus2014@gmail.com
Telefonas +370 645-66.400
Kodai Juridinio asmens kodas: 303466465

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga (LEKUS) - savanoriška, visuomeninė, pelno nesiekianti organizacija: telkianti šalies etninės kultūros ugdytojus siekiant puoselėti visuomenės tautinę tapatybę, savivertę ir savigarbą, analizuojanti Lietuvos ir kitų šalių etnokultūrinio ugdymo gerąją patirtį, palaikanti ryšius su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir kultūros įstaigomis, bendradarbiaujanti su pedagogų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, skatinanti etninės kultūros pedagogų, mokslininkų ir kultūros darbuotojų bendradarbiavimą.

Tikslai, uždaviniai, funkcijos[taisyti]

Tikslai:

 • Ugdyti visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, dvasine kultūrą ir tautiną savimonę, patriotiškumą ir atvirumą pasauliui, pasitelkiant šeimą, mokyklą, bažnyčią.
 • Gražinti ir saugoti Tėvynės kraštovaizdį, gamtos, etnokultūros paveldą, istorines vietas.
 • Aplinkosauga, krašto tvarkymas, visuomenės mokymas, informavimas, ekologinis švietimas.

Veiklos kryptys, būdai, formos[taisyti]

Draugija vadovaujasi įstatais patvirtintais 2004 m. birželio 21 d. ♣ Įstatai

LPD veiklos sritys ir rūšys:

 • Organizacinė veikla, bendraujant su rajonais
 • Konferencijų, seminarų, konkursų organizavimas
 • Leidybinė veikla
 • Akcijų organizavimas
 • Dalyvavimas kolektyvų renginiuose

Veiklos organizavimas[taisyti]

Draugija savo tikslams pasiekti:

 • Steigia skyrius, būrelius;
 • Rūpinasi miestų ir gyvenviečių, sodybų, vandens telkinių, kelių, miškų, parkų, piliakalnių ir kitų vietų švara bei tvarka. Su kitomis institucijomis organizuoja sodybų, gyvenviečių aplinkos tvarkymo, apžiūros konkursus, skleidžia konkursų dalyvių patirtį;
 • Prisideda talkomis ir kitais būdais prie aplinkos saugomų teritorijų, miškų, kapinių paminklų ir kt. vietų tvarkymo;
 • Inicijuoja įstatymų rengimą, dalyvauja jų projektų svarstyme ir siekia, kad jie būtų vykdomi;
 • Bendradarbiauja su, valstybinėmis, mokslo, mokymo ir kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis Lietuvos teritorijoje ir užsienyje;
 • Rengia seminarus, konferencijas, konkursus, apžiūras, parodas, leidžia knygas, laikraščius, dalyvauja nusikalstamumo prevencijos srityje;
 • Skatina bendruomenių kūrimąsi, dalyvauja jų veikloje.

Pagrindiniai draugijos darbai[taisyti]

...

Organizacinė sandara ir valdymas[taisyti]

LPD valdymo organai yra:

 • Draugijos - Suvažiavimas; valdybos ir skyrių pirmininkų Susirinkimas; Valdyba; Revizijos komisija.
 • Skyriaus - visuotinis skyriaus narių Susirinkimas; Valdyba, Revizijos komisija.
 • Būrelio - Susirinkimas; Pirmininkas.

Narystė[taisyti]

Draugija 2014 m. turėjo visoje Lietuvoje 65 skyrius ir daugiau kaip 4000 narių. Mokyklose, universitetuose veikia LPD būreliai.

Draugiją sudaro nariai, fiziniai ir juridiniai asmenys, garbės nariai, rėmėjai.

 • Draugijos nariu gali būti kiekvienas pilietis, nepriklausomai nuo amžiaus, tautybės ir įsitikinimų, pripažįstantis šiuos įstatus ir mokantis stojamąjį 5 lt mokestį (moksleiviams – 1 lt) bei nario mokesčius, patvirtintus skyrių valdybų protokolais
 • Draugijos garbės nario vardas suteikiamas ypatingai nusipelniusiems asmenims
 • Norintieji stoti į Draugiją apie tai pareiškia raštu arba žodžiu skyriaus pirmininkui arba

Draugijos valdybai

 • Narys išstoti iš draugijos gali apie tai raštu arba žodžiu pranešęs skyriaus pirmininkui

Veiklos istorija[taisyti]

Valdybos pirmininkai[taisyti]

 • ...


Nuorodos, šaltiniai[taisyti]

Aprašymas paruoštas 2017 m. ... mėn. pagal LEKUS pateiktus duomenis.

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius (+4251-10=4241 wiki spaudos ženklai).