Lietuvos mokslų akademijos nariai

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search

Lietuvos mokslų akademiją sudaro tikrieji nariai, nariai emeritai ir užsienio nariai.

Tikrieji nariai[taisyti]

Narys Mokslo šaka Buvimo nariu laikotarpis
Egidijus Aleksandravičius
Juozas Ambrazevičius-Brazaitis lietuvių kalba 1941 m. – 1974 m. lapkričio 28 d.
Antanas Andrijauskas
Juozas Augutis energetika nuo 2006 m. birželio 29 d.
Vilijandas Bagdonavičius matematika nuo 2008 m. vasario 28 d.
Jūras Banys fizika nuo 2006 m. kovo 7 d.
Ramutis Petras Bansevičius mechanika nuo 1998 m. rugsėjo 22 d.
Juozas Balčikonis kalbotyra 1946 m. – 1969 m. sausio 5 d.
Stanislovas Banaitis medicina 1946 m. – 1954 m. sausio 3 d.
Rimantas Barauskas
Kazimieras Baršauskas fizika 1956 m. – 1964 m. gegužės 24 d.
Vytautas Basys medicina 1996 m. gegužės 16 d.
Audrius Beinorius
Kazimieras Bieliukas geografija 1946 m. – 1991 m. gegužės 4 d.
Mykolas Biržiška literatūros istorija 1941 m. – 1962 m. rugpjūčio 24 d.
Vaclovas Biržiška teisės mokslas 1941 m. – 1956 m. gegužės 2 d.
Vidmantas Bižokas veterinarija 2000 m. gruodžio 12 d.
Grasilda Blažienė
Vilmantė Borutaitė
Povilas Brazdžiūnas fizika 1956 m. – 1986 m. vasario 28 d.
Jurgis Brėdikis medicina nuo 1994 m. kovo 16 d.
Jonas Bučas ekonomika 1946 m. – 1973 m. spalio 15 d.
Dzidas Budrys ekonomika 1941 m. – 1971 m. gegužės 15 d.
Jonas Bulavas žemės ūkis 1956 m. – 1984 m. spalio 7 d.
Juozas Bulavas valstybės ir teisės istorija 1953 m. – 1995 m. liepos 20 d.
Vladas Algirdas Bumelis biotechnologija 2000 m. gruodžio 12 d.
Antanas Buračas ekonomika nuo 1976 m. balandžio 15 d.
Juozas Burneikis energetika 1976 m. – 2005 m. rugsėjo 9 d.
Eugenijus Butkus chemija nuo 2007 m. kovo 13 d.
Vincas Būda biologija nuo 2008 m. vasario 25 d.
Gintautas Jurgis Česnys medicina nuo 1997 m., 2002 m., 2008 m. vasario 25 d.
Raimondas Čiegis
Aleksandras Čyras statybos mechanika 1985 m. – 2001 m. rugsėjo 29 d.
Zenonas Dabkevičius agronomija nuo 2001 m., 2006 m. birželio 28 d.
Jonas Dagys botanika 1956 m. – 1993 m. sausio 31 d.
Raimundas Dagys teorinė fizika ? – 1996 m. vasario 26 d.
Juozas Dalinkevičius geologija 1941 m. – 1980 m. vasario 26 d.
Darius Danusevičius
Viktorija Daujotytė-Pakerienė lietuvių literatūra 2007 m. kovo 20 d.
Vitas Daukšas chemija 1990 m. gruodžio 29 d.
Mykolas Daunys mechanika 1994 m. kovo 16 d.
Vincentas Dienys eksperimentinė fizika 1987 m. gruodžio 30 d.
Vladislavas Domarkas radioelektronika, ultragarso technika 1985 m. birželio 27 d.
Rūta Dubakienė medicina nuo 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 28 d.
Audrius Dubietis
Pavelas Duchovskis
Gintautas Dzemyda informatika nuo 2006 m. birželio 29 d.
Danielius Eidukas radiotechnika 1976 m. birželio 15 d.
Irena Eitminavičiūtė biologija nuo 1991 m., 2001 m. 2006 m. birželio 28 d.
Algimantas Fedaravičius mechanika nuo 2006 m. birželio 29 d.
Algirdas Gaižutis menotyra nuo 1998 m. rugsėjo 22 d.
Arvaidas Galdikas
Juozas Gaudrimas menotyra 1972 m. – 1994 m. gruodžio 3 d.
Liudas Gira poetika 1946 m. – 1946 m. liepos 1 d.
Aleksas Stanislovas Girdenis lietuvių kalba 1996 m. gegužės 16 d.
Vytautas Girdzijauskas bakteriologija 1946 m. – 1972 m. spalio 24 d.
Juozas Vidas Gražulevičius medžiagotyra nuo 2004 m. rugsėjo 28 d.
Jonas Grigas fizika 2000 m. gruodžio 12 d.
Romualdas Grigas sociologija 2003 m. balandžio 1 d.
Bronius Grigelionis matematika nuo 1987 m. gruodžio 30 d.
Algimantas Grigelis geologija 1994 m. kovo 16 d.
Edvardas Gudavičius istorija nuo 2000 m. gruodžio 12 d.
Vytautas Gudelis geografija 1994 m. – 2007 m. liepos 17 d.
Juozas Indriūnas tekstilės technologija 1968 m. – 1989 m. balandžio 15 d.
Feliksas Ivanauskas matematika 2007 m. kovo 20 d.
Tadas Ivanauskas zoologija 1941 m. – 1970 m. birželio 1 d.
Zenonas Ivinskis istorija 1941 m. – 1971 m. gruodžio 24 d.
Konstantinas Jablonskis istorija 1941 m. ir 1956 m. – 1960 m. liepos 28 d.
Jonas Janickis fizikinė chemija 1956 m. – 1998 m. birželio 18 d.
Vitalijus Janickis chemija 2003 m. balandžio 1 d.
Rimantas Jankauskas
Rūta Janonienė
Augustinas Janulaitis istorija 1941 m. – 1950 m. gegužės 22 d.
Eugenijus Arvydas Janulaitis biotechnologija 1987 m. gruodžio 30 d.
Zigmas Januškevičius biofizika 1968 m. – 1984 m. gegužės 26 d.
Antanas Jasaitis biochemija 1976 m. – 1999 m. sausio 11 d.
Eugenijus Jovaiša
Palmira Jucevičienė edukologija nuo 1999 m., 2004 m. rugsėjo 30 d.
Adolfas Jucys teorinė fizika 1953 m. – 1974 m. vasario 4 d.
Česlovas Jukna žemės ūkio mokslai 1990 m. gruodžio 29 d.
Benediktas Juodka biologija nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Vytautas Juodkazis geologija 1998 m. rugsėjo 22 d.
Gytis Juška
Algirdas Jurgaitis geologija nuo 1999 m., 2004 m. rugsėjo 23 d.
Juozas Jurginis istorija 1968 m. – 1994 m. liepos 5 d.
Vladas Jurgutis ekonomika 1941 m. – 1966 m. sausio 9 d.
Gediminas Juzeliūnas
Rimantas Kačianauskas statyba nuo 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Žydrė Kadžiulienė
Leonas Kadžiulis augalininkystė 1985 m. birželio 27 d.
Leonardas Kairiūkštis miškininkystė nuo 1972 m. kovo 22 d.
Antanas Kairys žemės ūkio mokslai 1990 m. gruodžio 29 d.
Algirdas Kaliatka
Artūras Kaklauskas statyba nuo 2006 m. birželio 29 d.
Vytautas Kaminskas informatika 1998 m. rugsėjo 22 d.
Sofija Kanopkaitė biochemija 1976 m. balandžio 15 d.
Romualdas Karazija fizika 2000 m. gegužės 12 d.
Stasys Karazija miškininkystė 1996 m. gegužės 16 d.
Aivaras Kareiva chemija nuo 2004 m. rugsėjo 28 d.
Domas Kaunas istorija 2007 m. kovo 20 d.
Rymantas Jonas Kažys elektronika ir informatika nuo 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Zigmuntas Kiaupa
Kęstutis Kilkus geografija nuo 2004 m. rugsėjo 23 d.
Saulius Klimašauskas
Steponas Kolupaila hidrologija 1941 m. – 1964 m. balandžio 9 d.
Vytautas Kontrimavičius biologija nuo 1980 m. spalio 16 d.
Kostas Korsakas lietuvių literatūra 1949 m. – 1986 m. lapkričio 22 d.
Vincas Krėvė-Mickevičius literatūros mokslas 1941 m. – 1954 m. liepos 7 d.
Jūratė Kriaučiūnienė
Jonas Kriščiūnas žemės ūkis 1946 m. – 1973 m. liepos 2 d.
Arūnas Krotkus
Jonas Kubilius matematika nuo 1962 m. gruodžio 6 d.
Vaidutis Kučinskas
Zita Aušrelė Kučinskienė
Antanas Kudzys mechanika nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Regina Kulikauskienė archeologija 1972 m. – 2007 m. kovo 28 d.
Juozas Kulys fizikinė cheminė biologija nuo 1996 m. gegužės 16 d.
Genadijus Kulvietis
Limas Kupčinskas
Giedrius Antanas Kuprevičius
Albinas Kusta žemės ūkis 1996 m. gegužės 16 d.
Stasys Kutkevičius chemija 1991 m. – 1994 m. vasario 13 d.
Vladas Kuzma medicina 1941 m. – 1942 m. birželio 8 d.
Pranas Kūris teisė nuo 1996 m. gegužės 16 d.
Jonas Lankutis lietuvių literatūra 1976 m. – 1985 m., 1985 m. – 1995 m. kovo 5 d.
Borisas Larinas kalbotyra 1949 m. – 1964 m. vasario 26 d.
Mykolas Lasinskas vandens problemos 1980 m. spalio 16 d.
Vladas Lašas fiziologija 1946 m. – 1966 m. sausio 2 d.
Aleksandras Laucevičius
Valdas Stanislovas Laurinavičius chemija nuo 2001 m., 2006 m. liepos 1 d.
Antanas Laurinčikas
Juozas Lazauskas žemės ūkio mokslai nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Romas Lazutka
Remigijus Leipus
Jonas Macevičius filosofija 1953 m. – 1999 m. gegužės 18 d.
Ričardas Makuška
Albertas Malinauskas chemija 2007 m. kovo 20 d.
Vaclovas Mališauskas ekonomika 1968 m. – 1980 m., 1980 m. – 1996 m. kovo 7 d.
Eugenijus Manstavičius matematika nuo 2004 m. rugsėjo 28 d.
Algimantas Jonas Marcinkevičius medicina nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Justinas Marcinkevičius lietuvių literatūra 1990 m. gruodžio 29 d. – 2011 m. vasario 16 d.
Vytautas Martinkus
Audrius Sigitas Maruška
Arvydas Virgilijus Matulionis sociologija nuo 1991 m., 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Juozas Matulis fizikinė chemija 1941 m. – 1993 m. birželio 25 d.
Gediminas Motuza Matuzevičius
Jonas Mažeika
Liudas Mažeika
Vytautas Juozapas Mažiulis kalbotyra 1976 m. balandžio 15 d. – 2009 m. balandžio 11 d.
Pranas Mažylis medicina 1946 m. – 1966 m. vasario 28 d.
Alfonsas Merkys augalų fiziologija nuo 1976 m. balandžio 15 d.
Vytautas Merkys
Kazimieras Meškauskas ekonomika nuo 1962 m. gruodžio 4 d.
Algis Mickis medicina 1990 m. – 2006 m. rugsėjo 7 d.
Valentinas Mikelėnas teisė nuo 2004 m. rugsėjo 30 d.
Antanas Minkevičius botanika 1956 m. – 1998 m. lapkričio 28 d.
Jokūbas Minkevičius filosofija 1985 m. – 1990 m., 1990 m. – 1996 m. gegužės 5 d.
Algimantas Miškinis architektūra 1996 m. gegužės 16 d.
Vincas Mykolaitis-Putinas literatūros mokslai 1941 m. – 1967 m. birželio 7 d.
Jonas Mockus kibernetika nuo 1976 m. balandžio 15 d.
Robert Mokrik
Algirdas Juozas Motuzas agronomija nuo 2007 m. kovo 14 d.
Jonas Remigijus Naujalis biologija 2003 m. balandžio 1 d.
Konstantinas Navickas istorija 1985 m. – 2006 m. balandžio 18 d.
Evaldas Nekrašas filosofija 1994 m. kovo 16 d.
Vytautas Nekrošius teisė nuo 2007 m. kovo 16 d.
Antanas Nemura automatika ir elektronika 1962 m. gruodžio 4 d.
Vytautas Nešukaitis automatika ir elektronika 1962 m. – 1975 m. gruodžio 22 d.
Gediminas Niaura
Vladas Niunka ekonomika, filosofija 1962 m. – 1976 m., 1976 m. – 1983 m. gruodžio 26 d.
Eugenijus Norkus chemija nuo 2008 m. vasario 28 d.
Povilas Norkus
Zenonas Norkus
Sergej Olenin
Vytautas Ostaševičius mechanika 2000 m. gruodžio 12 d.
Remigijus Ozolinčius miškininkystė nuo 2004 m. rugsėjo 23 d.
Rolandas Palekas
Povilas Pakarklis valstybės ir teisės istorija 1946 m. – 1955 m. liepos 28 d.
Vygantas Paulauskas matematika 1990 m. gruodžio 29 d.
Gediminas Jonas Pauliukevičius ekologija 1987 m. – 2000 m. gruodžio 2 d.
Rolandas Pavilionis filosofija 1994 m. – 2006 m. gegužės 10 d.
Rimvydas Petrauskas
Konstantinas Pileckas matematika nuo 2004 m. rugsėjo 28 d.
Algis Petras Piskarskas fizika nuo 1996 m. gegužės 16 d.
Romanas Plečkaitis filosofija ir pedagogika nuo 1991 m., 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Alfas Pliūra
Povilas Poškas energetika nuo 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Juras Požela eksperimentinė fizika nuo 1968 m. vasario 26 d.
Arvydas Povilaitis
Henrikas Pragarauskas matematika 1994 m. kovo 16 d.
Liudvikas Pranevičius medžiagų inžinerija nuo 2007 m. gegužės 20 d.
Antanas Praškevičius medicina nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Arijonas Prokopčikas fizinė chemija 1972 m. – 2001 m. kovo 3 d.
Antanas Purėnas organinė chemija 1941 m. – 1962 m. lapkričio 5 d.
Jonas Puzinas istorija 1941 m. – 1978 m. balandžio 14 d.
Kazimieras Ragulskis mechanika nuo 1987 m. gruodžio 30 d.
Minvydas Kazys Ragulskis
Algirdas Jonas Raila žemės ūkio ir aplinkos inžinerija nuo 2001 m., 2006 m. birželio 28 d.
Raimundas Leonas Rajeckas ekonomika 1980 m. – 1987 m., 1987 m. – 1997 m. rugpjūčio 11 d.
Valentinas Rajeckas pramonės technologija 1990 m. gruodžio 29 d.
Rimantas Ramanauskas
Arūnas Ramanavičius
Vytautas Petras Rančelis genetika 1990 m. gruodžio 29 d.
Liūda Rasteikienė biochemija 1972 m. kovo 22 d.
Daiva Rastenytė
Šarūnas Raudys informatika nuo 1999 m., 2004 m. rugsėjo 28 d.
Valdemaras Razumas chemija nuo 2006 m. kovo 14 d.
Albinas Rimka socialinės ekonomijos mokslai 1941 m. – 1944 m. vasario 27 d.
Zenonas Rokus Rudzikas fizika 1994 m. kovo 16 d. – 2011 m. birželio 8 d.
Viktoras Ruokis agrochemija 1946 m. – 1971 m. gruodžio 26 d.
Vytautas Ruzgas
Algirdas Sabaliauskas lietuvių kalba 1998 m. rugsėjo 22 d.
Pranas Sadauskas žemės ūkio mokslai nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Antanas Salys kalbotyra 1941 m. – 1972 m. liepos 31 d.
Mifodijus Sapagovas matematika 1987 m. gruodžio 30 d.
Jonas Sapragonas transportas nuo 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Kęstutis Sasnauskas biologija 2003 m. balandžio 1 d.
Leonardas Sauka lietuvių literatūra nuo 1996 m. gegužės 16 d.
Antanas Sederevičius
Leonas Simanavičius chemija 1994 m. – 2006 m. sausio 28 d.
Vytautas Jonas Sirvydis medicina nuo 1998 m. rugsėjo 22 d.
Vytautas Konstantinas Sirvydis agrariniai mokslai, gyvulininkystė 1998 m. rugsėjo 22 d.
Pranas Skardžius kalbotyra 1941 m. – 1975 m. gruodžio 18 d.
Adolfas Smailys medicina 1990 m. – 1995 m. balandžio 28 d.
Alfredas Smailys
Algirdas Skirkevičius biologija 1990 m. gruodžio 29 d.
Paulius Slavėnas astronomija 1949 m. – 1968 m., 1968 m. – 1991 m. vasario 24 d.
Algirdas Sliesaravičius agronomija 2000 m. gruodžio 12 d.
Jūratė Spindytė lietuvių literatūra nuo 2008 m. vasario 26 d.
Algirdas Petras Stabinis fizika nuo 2001 m., 2006 m. liepos 1 d.
Jurgis Kazimieras Staniškis
Vidmantas Stanys agronomija nuo 1999 m., 2004 m. rugsėjo 23 d.
Vytautas Statulevičius matematika 1972 m. – 2003 m. lapkričio 23 d.
Gediminas Staugaitis
Boleslovas Styra atmosferos fizika 1976 m. – 1993 m. vasario 13 d.
Vytautas Pranciškus Straižys astronomija 1996 m. gegužės 16 d.
Mindaugas Strukčinskas biologija 1985 m. birželio 27 d.
Kęstutis Strupas
Bonifacas Stundžia
Donatas Surgailis biologija 1990 m. gruodžio 29 d.
Petras Šalčius ekonomika 1942 m. – 1958 m. balandžio 22 d.
Kazys Šalkauskis teisė 1942 m. – 1960 m. vasario 26 d.
Stasys Šalkauskis filosofija 1941 m. – 1941 m. gruodžio 4 d.
Adolfas Šapoka istorija 1941 m. – 1961 m. kovo 9 d.
Egidijus Šarauskis
Romas Šarmaitis istorija 1972 m. – 1995 m. liepos 20 d.
Lionginas Šepetys filosofija 1987 m. gruodžio 30 d.
Raimundas Šiaučiūnas
Virginijus Šikšnys biologija nuo 2006 m. liepos 1 d.
Algirdas Šileika fizika nuo 1985 m. birželio 27 d.
Pranciškus Šivickis zoologija 1941 m., 1956 m. – 1968 m. spalio 10 d.
Marijus Arvydas Šliogeris filosofija nuo 2007 m.
Alfonsas Švedas žemės ūkis 1994 m., 1999 m. – 2001 m. balandžio 22 d.
Vytas Antanas Tamošiūnas biologija 1996 m. gegužės 16 d.
Gintautas Tamulaitis
Sigitas Tamulevičius medžiagų inžinerija nuo 2002 m., 2008 m. vasario 26 d.
Vytautas Vladislovas Tarvydas
Adolfas Laimutis Telksnys elektronika ir informatika nuo 1994 m. kovo 16 d.
Antanas Tyla istorija nuo 1991 m., 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Juozas Tonkūnas žemės ūkis 1956 m. – 1968 m. gegužės 6 d.
Kazys Ulvydas lietuvių kalba 1972 m. – 1996 m. kovo 16 d.
Eugenijus Ušpuras energetika 2006 m. gegužės 30 d.
Giedrius Uždavinys medicina 2007 m. gegužės 20 d.
Stasys Vabalevičius statyba, sanitarinė technika 1956 m. – 1985 m. lapkričio 24 d.
Pranas Vaičekonis teisė 1996 m., 2001 m. – 2006 m. spalio 14 d.
Bronius Vaitkevičius istorija 1980 m. – 2002 m. birželio 24 d.
Juozas Vidmantis Vaitkus fizika 1985 m. birželio 27 d.
Algirdas Vaclovas Valiulis medžiagotyra nuo 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Gediminas Valkiūnas biologija 2007 m. gegužės 20 d.
Leonas Valkūnas fizika nuo 2001 m., 2006 m. liepos 1 d.
Gintaras Valušis
Aleksandras Vanagas lietuvių kalba 1990 m. – 1995 m. balandžio 13 d.
Eimutis Vladislovas Vanagas teorinė fizika 1976 m. – 1990 m. balandžio 14 d.
Aleksandras Vasiliauskas ekonomika nuo 1991 m., 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Kazys Vasiliauskas technika 1941 m., 1946 m. – 1957 m. lapkričio 24 d.
Veronika Vasiliauskienė agronomija nuo 1998 m. rugsėjo 22 d.
Petras Vasinauskas žemės ūkis 1956 m. – 1995 m. spalio 1 d.
Povilas Algirdas Vaškelis chemija 1998 m. rugsėjo 22 d. – 2009 m. vasario 5 d.
Antanas Venclova literatūra 1949 m. – 1971 m. birželio 28 d.
Česlovas Venclovas
Jurgis Vilemas energetika nuo 1987 m. gruodžio 30 d.
Eduardas Vilkas matematika, taikomoji matematika 1985 m. – 2008 m. gegužės 18 d.
Juozas Virbickas biologija 1994 m. – 2006 m. kovo 23 d.
Jurgis Viščakas eksperimentinė fizika 1972 m. – 1976 m., 1976 m. – 1990 m. rugpjūčio 13 d.
Pranas Viškelis
Romanas Višomirskis elektrochemija 1972 m. – 1976 m., 1976 m. – 1995 m. liepos 8 d.
Vanda Zaborskaitė lietuvių literatūra 1990 m. gruodžio 29 d.
Povilas Zakarevičius vadyba nuo 1996 m., 2001 m., 2006 m. birželio 29 d.
Edmundas Kazimieras Zavadskas statyba 1994 m. kovo 16 d.
Zigmas Zinkevičius kalbotyra nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Mečislovas Žalakevičius biologija 2000 m. gruodžio 12 d.
Remigijus Žaliūnas medicina nuo 2007 m. kovo 15 d.
Alfonsas Žilėnas ekonomika 1976 m. – 2005 m. spalio 20 d.
Antanas Žilinskas
Henrikas Žilinskas zootechnika nuo 2004 m. rugsėjo 23 d.
Gintautas Žintelis skaičiavimo technika ir informatika 1990 m. gruodžio 29 d.
Juozas Žiugžda istorija 1946 m. – 1979 m. kovo 27 d.
Algirdas Žukauskas šiluminė technika 1956 m. – 1962 m., 1962 m. – 1997 m. rugpjūčio 2 d.
Artūras Žukauskas fizika nuo 2001 m., 2006 m. liepos 1 d.
Vladas Žulkus archeologija nuo 2008 m. vasario 26 d.

Užsienio nariai[taisyti]

Narys Mokslo šaka Buvimo nariu laikotarpis
Žoresas Alfiorovas fizika nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
Aleksandras Alimovas zoologija, hidrobiologija nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
Algirdas Avižienis informatika nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Petras Avižonis fizika nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Jonas Balys tautosaka nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Aleksejus Bogdanovas molekulinė biologija nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
David Bridges edukologija nuo 2006 m. kovo 14 d.
Pjetras Umbertas Dinis kalbotyra nuo 2007 m. kovo 20 d.
A. G. Davis Philip astronomija nuo 1997 m. gruodžio 18 d.
Winfried Drochner zootechnika nuo 2008 m. kovo 18 d.
Robert Neil Jones biologija nuo 2008 m. kovo 18 d.
Sven Erik Ekdahl istorija nuo 2005 m. balandžio 5 d.
Juris Ekmanis fizika nuo 2007 m. kovo 20 d.
Charlotte Froese Fischer fizika nuo 2004 m. kovo 30 d.
Hans Jürgen Voigt geologija nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
Michael A. Fullen agronomija nuo 2008 m. kovo 18 d.
Jurijus Gleba biologija nuo 2004 m. kovo 30 d.
Janas Harfas geologija nuo 2002 m. kovo 19 d.
Rienk van Grondelle fizika nuo 2006 m. kovo 14 d.
Sergejus Inge-Večtomovas genetika nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
Viačeslavas Ivanovas kalbotyra nuo 2007 m. kovo 20 d.
Heinz Jeroch zootechnika nuo 2007 m. kovo 20 d.
Jan Jurkiewicz istorija nuo 2000 m. gruodžio 12 d.
Romualdas Kašuba mechanika nuo 1999 m. kovo 16 d.
Zdisław Kawecki agronomija nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
Viktoras Vytautas Klemas okeanologija nuo 2007 m. kovo 20 d.
Arvydas Kliorė fizika nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Emilijus Knystautas fizika nuo 1997 m. gruodžio 18 d.
Ivan Karl-Eric Magnusson biologija nuo 1999 m. kovo 16 d.
Indrek Martinson fizika nuo 1998 m. rugsėjo 22 d.
Algis Mickūnas filosofija nuo 2008 m. kovo 18 d.
Guido Michelini kalbotyra nuo 2007 m. kovo 20 d.
Sten Nilsson miškotyra nuo 2008 m. kovo 18 d.
Panos M. Pardalos informatika nuo 2000 m. kovo 29 d.
Dmitrijus Pavlovas biologija nuo 2004 m. kovo 30 d.
Hans Hartmut Peter medicina nuo 1999 m. kovo 16 d.
Andre Preumont mechanikos inžinerija nuo 2008 m. kovo 18 d.
Calyampudi Radhakrishna Rao matematika nuo 1997 m. gruodžio 18 d.
Baiba Rivža socialiniai mokslai nuo 2007 m. kovo 20 d.
Miguel A. F. Sanjuan mechanikos inžinerija, fizika nuo 2008 m. kovo 18 d.
Alfred Erich Senn istorija nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Eva Maria Severinson biologija nuo 2002 m. lapkričio 19 d.
Karl Skirnisson biologija nuo 2004 m. kovo 30 d.
Kenway Montgomery Smith fizika nuo 2003 m. balandžio 1 d.
Viktoras Algirdas Sniečkus organinė chemija nuo 1997 m. gruodžio 18 d.
Jan Erik Solheim astronomija nuo 2002 m. kovo 19 d.
Janis Stradiņš chemija nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Voldemārs Strīķis ekonomika nuo 2008 m. kovo 18 d.
Leonidas Suščenia biologija nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Sune Roland Svanberg fizika nuo 1997 m. gruodžio 18 d.
Volfgang P. Schmid kalbotyra nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
William Riegel Schmalstieg kalbotyra nuo 2006 m. gegužės 30 d.
Friedrich Scholz kalbotyra nuo 2007 m. kovo 20 d.
Viktoras Trajkovskis agronomija nuo 2007 m.
Rimas Vaičaitis technikos mokslai nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Dieter Werner biologija nuo 1994 m. gruodžio 16 d.
Richard Villems biologija nuo 2007 m. kovo 20 d.
Romualdas Viskanta mechanika nuo 1990 m. gruodžio 29 d.
Antonino Zichichi fizika nuo 2005 m. balandžio 5 d.
John Frame agronomija 2000 m. – 2006 m. lapkričio 28 d.
Konstantinas Frolovas mechanika 2004 m. – 2007 m. lapkričio 18 d.
Marija Gimbutienė archeologija 1990 m. – 1994 m. vasario 2 d.
Algirdas Julius Greimas filosofija 1990 m. – 1992 m. vasario 27 d.
Peter Nelson Campbell biologija 2000 m. – 2005 m. vasario 7 d.
Peter Nansen žemės ūkis 1994 m. – 1999 m. spalio 26 d.
Lennart Schotte miškininkystė 1999 m. – 2005 m. birželio 30 d.
Nikolajus Nikolajevičius Voroncovas biologija 1997 m. – 2000 m. kovo 3 d.

Šaltiniai[taisyti]


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius (+33088-1166=31922 wiki spaudos ženklai).
  • Vladas Palubinskas – redaktorius (+42-128=-86 wiki spaudos ženklai).
  • Edvinas Giedrimas – redaktorius (+0-195=-195 wiki spaudos ženklai).