Lietuvos prekybos įmonių asociacija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos prekybos įmonių asociacija
Forma Asociacija
Įkurta 19.. m.
Vadovai Laurynas Vilimas
Būstinė Vilnius
Adresas A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius
Tinklalapis www.lpia.lt
El. paštas info@lpia.lt
Telefonas (5) 2611158
Kodai Juridinio asmens: 124081271

Lietuvos prekybos įmonių asociacija (LPIA) – savanoriška, visuomeninė, savivaldi profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos įvairių specialybių ir specializacijų <>, <> atestuotus specialistus ir aktyviai dalyvaujanti sprendžiant įvairias su kultūros vertybių išsaugojimu ir disponavimu susijusias problemas, supažindinanti visuomenę su Lietuvos kultūros paminklais bei jų apsauga.


Tikslai, uždaviniai, funkcijos[taisyti]

Vizija, misija.

Svarbiausias LPIA tikslas - plėtoti ekonominę mintį ir mokslą, jo ryšius su ūkine praktika , prisidėti formuojant nacionalinę ekonominę politiką, telkiant ekonomistų kūrybines galias bei ginant jų profesinius interesus. Skleisti ir populiarinti ekonomikos žinias ir taip pat palaikyti subalansuotos ir tvarios ekonominės plėtros politiką Lietuvoje.

Prioritetinė LPIA veikla:

 • vykdyti mokslinius tyrimus, analizuoti ir apibendrinti ūkio praktiką;
 • kelti ekonomistų kvalifikaciją;
 • vystyti konsultacinę bei ekspertinę veiklą;
 • siekti aukšto ekonomistų pasiekimų moksle lygio bei pasirengti mokytis visą gyvenimą;
 • išleisti narių paruoštus mokslinius darbus;
 • populiarinti ekonomikos mokslo naujoves.

Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti LPIA vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja plėtojant ekonomikos teoriją, prisideda prie fundamentaliųjų ir taikomųjų ekonomikos tyrimų;
 • atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybės (valdžios ir valdymo) institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, o tai pat su privačiais subjektais (visais klausimais);
 • teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms dėl LEA teisėtų interesų įgyvendinimo;
 • dalyvauja programose ir projektuose;
 • rengia teorines ir praktines konferencijas, seminarus, parodas, organizuoja kitus renginius, per kuriuos galima įgyvendinti savo tikslus;
 • organizuoja ekonomistų mokymą ir pasitobulinimą, teikia jiems metodinę pagalbą, konsultacijas;
 • plėtoja ryšius su visuomene, skleidžia ekonominę informaciją, o taip pat informuoja apie LEA veiklą radijo, televizijos ir spaudos kanalais;
 • prisideda prie Lietuvos Respublikos valstybinės mokslo programos vykdymo;
 • bendrauja bei teikia įvairaus pobūdžio žinias ekonomistams;
 • bendradarbiauja su panašia veikla užsiimančiomis įstaigomis ir teikia siūlymus rengiant ekonominę, socialinę, švietimo, mokslo, sporto, kultūros plėtrą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
 • tiria Respublikos ūkio reguliavimo klausimus ir teikia praktines rekomendacijas Valstybės institucijoms;
 • renka ir sistemina žinias apie nusipelniusius Lietuvai ekonomistus ir jų darbus, rūpinasi jų atminimo įamžinimu, rengia ekonomines apžvalgas;
 • palaiko ryšius su kitų šalių giminingomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei Tarptautine ekonomistų asociacija (The International Economic Association).

Veiklos kryptys, būdai, formos[taisyti]

LPIA vadovaujasi <> m. <> d. patvirtintais įstatais. >> Įstatai

LPIA veiklos sritys ir rūšys:

 • Konferencijos, seminarai, apskriti stalai.
 • Žinynų, katalogų ir pan. leidyba.
 • Socialinių ir humanitarinių mokslų fundamentiniai tyrimai ir taikomoji veikla.
 • Dalyvavimas viešajame diskurse ekonomikos funkcionavimo ir valdymo klausimais.
 • Santykių su verslo ir darbo organizacijomis palaikymas.
 • Veiklą, kuriai vykdyti reikalingi leidimai ir licencijos, LEA vykdo tik juos gavus. LEA neturi teisės užsiimti veikla, kuria nesiekiama asociacijos tikslų įgyvendinimo.

Veiklos organizavimas (Pagrindiniai LRS darbai)[taisyti]

....

Leidiniai[taisyti]

 • ...

Premijos[taisyti]

 • ...

Organizacinė sandara ir valdymas[taisyti]

LPIA struktūra:

 • ...

LPĮA valdymo organai yra:
Suvažiavimas (aukščiausias sąjungos valdymo organas). Kviečiamas kas 4 metai. Paskutiniame 2014 m. lapkričio 22 d. vykusiame suvažiavime dalyvavo 178 delegatai (iš 216).


- Suvažiavimas /Visuotinis susirinkimas, aukščiausias sąjungos valdymo organas. Kviečiamas kas 4 metai.
- Konferencija, turinti visas visuotinio <> narių susirinkimo teises.
- Taryba, tvirtina strategines veiklos kryptis, sąmatas, sprendžia kitus svarbiausius veiklos klausimus.
- Valdyba, kolegialus valdymo organas. Ji at­sto­vau­ja <> veik­lai tarp Kon­fe­ren­ci­jų, posėdžiaudama ne rečiau nei šešis kartus į metus.
- Valdyba, atsako už numatytos veiklos programos įgyvendinimą, jai įgyvendinti sudaro reikalingas struktūras, tvirtina priemonių planą ir atsiskaito suvažiavimui
- Pirmininkas, vienasmenis valdantis asmuo, ren­ka­mas 4 me­tų ka­den­ci­jai rinkiminėje Kon­fe­ren­ci­jo­je /Suvažiavime.

Narystė[taisyti]

LPIA nariu gali būti 18 metų sulaukęs veiksnus fizinis asmuo pripažįstantis šiuos įstatus ir sumokėjęs stojamąjį bei nario mokesčius ir turintis aukštąjį ekonominį ar vadybinį išsilavinimą arba apgynęs disertaciją ekonomine ar vadybos tema.

2006 m. buvo apie 500 narių, atstovaujančių beveik visiems Lietuvos Respublikos regionams ir įvairioms šalies ūkio šakoms.

Narystė tarptautinėse organizacijose:

 • ...

Istorija[taisyti]

...

Pirmininkai[taisyti]

...

Šaltiniai[taisyti]

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius (+5920-10=5910 wiki spaudos ženklai).