Lietuvos turizmo asociacija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos turizmo asociacija
Forma Asociacija
Įkurta 19.. m.
Vadovai Milda Plepytė
Būstinė Vilnius
Adresas Gedimino pr. 28/2 - 707 LT-01104
Tinklalapis www.ltas.lt
El. paštas info@ltas.lt
Telefonas (5) 272-6191
Kodai ...

Lietuvos turizmo asociacija (sutrumpintai - LTA) – Lietuvos turizmo verslo įmonių visuomeninė organizacija, vienijanti fizinius ir juridinius asmenis, susijusius su turizmo verslu: kelionių organizatorius ir kelionių agentūras, mokymo organizacijas, rengiančias turizmo specialistus bei kitas turistines paslaugas teikiančias įmones.

Vizija, misija, tikslai, uždaviniai, funkcijos[taisyti]

 • Skatinti turizmo sektoriaus augimą ir konkurencingumą
 • Inicijuoti palankios verslui aplinkos kūrimą
 • Prisidėti prie Lietuvos turistinio įvaizdžio kūrimo
 • Kurti ir vystyti Lietuvos turizmo verslą ir infrastruktūrą
 • Užmegzti naujus ir stiprinti esamus ryšius su užsienio turistinėmis organizacijomis
 • Kelti turistų aptarnavimo kultūrą ir lygį
 • Gilinti dirbančiųjų turizmo versle profesines žinias
 • Ginti asociacijos narių teises ir interesus valstybinėse ir kitose struktūrose
 • Reklamuoti Lietuvos turizmo galimybes užsienyje
 • Šviesti ir skatinti visuomenės narius domėtis aktyvaus ir pažintinio turizmo galimybėmis
 • Palaikyti glaudžius kontaktus su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, plėtojant vidaus ir užsienio turizmą
 • Siekti tapti analogiškų tarptautinių organizacijų nariais

Narystė[taisyti]

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, užsiimantys turzmo veikla ar kitaip susiję su turizmo verslu, bei 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, besidomintys turizmo verslu.

Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvraka, stojančiųjų mokesčių dydis ir narių mokesčių dydis yra tvirtinami atskiru dokumentu asociacijos narių Konferencijoje.

Veiklos kryptys, būdai, formos, sritys[taisyti]

Asociacijos veikla vyksta pagal 2015 m. balandžio 10 d. patvirtintus Įstatus

 • rengti specialistų konferencijas programiniams, dalykiniams ir organizaciniams klausimams aptarti
 • sudaryti sąlygas turizmo specialistų kvalifikacijos kėlimo gerinimui, mokymuisi ir stažuotėms užsienyje
 • ruošti pasiūlymus valstybės ir savivaldos institucijoms ir, esant reikalui, dalyvauti sprendžiant ūkio šakų, besisiejančių su turizmo verslo infrastruktūros kūrimu, problemas
 • skelbti konkursus, skirti savo premijas, ruošti, siūlyti ir aktyviai dalyvauti aptariant įstatymų bei kitų norminių aktų projektus, turinčius poveikį turizmo vystymui
 • leisti savo periodinius ir vienkartinius leidinius, informacinius biuletenius ir prospektus moksline - technine, turistine bei asociacijos veiklos tematika, skelbti konjunktūrines apžvalgas
 • padėti asociacijos nariams gauti jiems reikiamą naudingą informaciją, reklamuoti savo veiklą bei produktus
 • steigti asociacijos filialus ir atstovybes Lietuvoje ir užsienyje
 • atstovauti savo nariams atitinkamose tarptautinėse organizacijose
 • steigti nuolatines bei laikinąsias specialistų (konsultantų, ekspertų) grupes aktualiems klausimams spręsti

Leidiniai[taisyti]

 • ...

Pagrindiniai LTA darbai[taisyti]

...

Asociacijos valdymas[taisyti]

Asociacijos Konferencija yra aukščiausias asociacijos organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos.

Asociacijos valdymo organas yra devynių narių Taryba (toliau – Taryba) ir vienasmenis valdymo organas – vykdantysis direktorius.

Asociacijos nuolat veikiantis kolegialus valdymo organas yra Konferencijoje atviru balsavimu dvejiems metams išrinkta Taryba.

Asociacija gali turėti filialus ar atstovybes.

Veiklos istorija[taisyti]

...


Tarybos pirmininkai

Šaltiniai[taisyti]


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius (+4101-1150=2951 wiki spaudos ženklai).
 • Vitas Povilaitis – autorius (+1391-0=1391 wiki spaudos ženklai).