Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
(Nukreipta iš puslapio Lietuvos vyriausybė)
Coat of Arms of Lithuania.svg
Lietuvos Respublikos
įstaiga ar institucija
LR vyriausybe.jpg
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Įkurta 1918
Vadovas Algirdas Butkevičius
Adresas Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė – valstybės biudžetinė įstaiga, aukščiausia Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Ją sudaro Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, vadovaujantis Vyriausybės veiklai ir ministerijoms vadovaujantys ministrai. Vyriausybė savo veiklą grindžia kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų adresas: Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius, tel. 8 706 63711.

Skyrimo tvarka

 • Ministrą Pirmininką siūlo Prezidentas, o tvirtina Seimas.
 • Vyriausybės narius Ministro Pirmininko teikimu skiria prezidentas.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai.
 • Pradėdami eiti savo pareigas, ministras pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų. Priesaikos tekstą nustato Vyriausybės įstatymas.
 • Ministras pirmininkas atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vadovauja jos veiklai.
 • Kol nėra ministro pirmininko ar jis negali eiti savo pareigų, Respublikos Prezidentas ne ilgesniam kaip 60 dienų laikui ministro pirmininko teikimu paveda vienam iš ministrų jį pavaduoti, o kai tokio teikimo nėra, prezidentas vienam iš ministrų paveda pavaduoti ministrą pirmininką.
 • Ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus, taip pat vykdo kitas įstatymų numatytas funkcijas.
 • Ministrą laikinai gali pavaduoti tik ministro pirmininko paskirtas kitas vyriausybės narys.

Veikla ir laisvės suvaržymas

 • Konstitucijoje teigiama, kad ministras pirmininkas ir ministrai negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse, taip pat gauti kitokį atlyginimą, išskyrus jam nustatytą pagal pareigas Vyriausybėje bei užmokestį už kūrybinę veiklą.
 • Ministras Pirmininkas ir ministrai negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti, negali būti kitaip suvaržyta jų laisvė be išankstinio Seimo sutikimo, o tarp Seimo sesijų – be išankstinio prezidento sutikimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė:

 • gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai;
 • solidariai atsako Seimui už bendrą savo veiklą, ne rečiau kaip kartą per metus pateikia Seimui savo metinę veiklos ataskaitą. Seimo reikalavimu Seimo statuto nustatyta tvarka Vyriausybė arba atskiri ministrai atsiskaito Seime už savo veiklą;
 • tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką;
 • vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus;
 • koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą;
 • rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui; vykdo valstybės biudžetą, teikia Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą;
 • rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus;
 • užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai;
 • valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti valstybės kontrolierius;
 • grąžina savo įgaliojimus Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus ar perrinkus Respublikos Prezidentą;
 • Kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, Vyriausybė turi iš naujo gauti Seimo įgaliojimus, priešingu atveju Vyriausybė turi atsistatydinti.

Vyriausybė privalo atsistatydinti taip pat šiais atvejais:

 • kai Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujai sudarytos Vyriausybės programai;
 • kai Seimas visų Seimo narių balsų dauguma slaptu balsavimu pareiškia nepasitikėjimą Vyriausybe ar Ministru Pirmininku;
 • kai Ministras Pirmininkas atsistatydina ar miršta;
 • po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja Vyriausybė.

Ministras privalo atsistatydinti, kai nepasitikėjimą juo slaptu balsavimu pareiškia daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

Vyriausybės ar ministro atsistatydinimą priima Respublikos Prezidentas. [1]

Ministerijos

Institucijos prie LRV

Taip pat skaitykite

Šaltiniai


Nuorodos


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
 • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+46-0=46 wiki spaudos ženklai).