Linkuvos gimnazijos bendruomenė

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
  Linkuvos gimnazija
  Linkuvos gimnazija

  Linkuvos gimnazija 2013 m. spalio 4 d.
  Gyvenvietė: Linkuva
  Įkurta: 1918 m.

  Žiūrėti didesniame žemėlapyje

  Linkuvos gimnazijos bendruomenėLinkuvos gimnazijos mokytojai, mokiniai (besimokantys ir baigę) ir mokinių tėvai.


  Bendruomenės organizavimas

  Linkuvos gimnazijos bendrabučiai

  Gimnazijos taryba

  Linkuvos gimnazijos bendruomenė turi renkamą gimnazijos taryba.


  Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Linkuvos gimnazijos taryba.

  Gimnazijos metodinė taryba

  Metodinę tarybą sudaro mokyklos metodinių grupių pirmininkai.

  Metodinės tarybos funkcijos nustatomos vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos parengtais pavyzdiniais veiklos nuostatais. Mokyklos metodinės tarybos nuostatus tvirtina direktorius.

  Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Linkuvos gimnazijos metodinė taryba.

  Gimnazijos vaiko gerovės komisija

  Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

  Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Linkuvos gimnazijos vaiko gerovės komisija.

  Sandara

  Linkuvos gimnazijos bendruomenę sudaro mokytojai, mokiniai ir tėvai.

  Renginiai

  Nariams

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 136% (+2656-0=2656 wiki spaudos ženklai).
  • Emilija Stanevičienė – redaktorius – 18% (+353-1054=-701 wiki spaudos ženklai).