Linkuvos gimnazijos mokytojai pagal mokymo metus

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Linkuvos gimnazijos mokytojaiLinkuvos gimnazijos mokytojai, kurie mokė nuo 1924 m. rugpjūčio 30 d. Linkuvos gimnazijoje, nuo 1949 m. Linkuvos vidurinėje mokykloje, nuo 1953 m. Linkuvos Karolio Požėlos vidurinėje mokykloje, nuo 1990 m. Linkuvos vidurinėje mokykloje ir nuo 2005 m. Linkuvos gimnazijoje.[1][2][3]

Laida Metai Mokytojas
1-oji laida 1924–1925 m.m. Ignas Brazdžiūnas, Juozas Gobis, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, Povilas Gumbelevičius, Julijonas Buožis, Klemensas Dragūnas, Kazimiera Verbylienė (Braždžiūnaitė), Bronius Staškevičius, Karolina Švagždytė, Juozas Maciūnas, Pilypas Erdmanas, kun.Antanas Grigaliūnas, Kazimieras Jovaiša,Jonas Pranevičius, Joana Bliumaitė, Elena Rožanskaitė, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Kazimieras Mačiulis, Jonas Kriščiūnas, Ona Vuljevaitė, Elzbieta Leimontaitė - Rudienė
2-oji laida 1925–1926 m.m. Ignas Brazdžiūnas, Pilypas Erdmanas, Juozas Gobis, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Karolina Švagždytė, Povilas Gumbelevičius, Kazimieras Jovaiša, Bronius Staškevičius, Kazimiera Verbylienė (Braždžiūnaitė), Jonas Pranevičius, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, kun.Antanas Grigaliūnas, Klemensas Dragūnas, Julijonas Buožis, Elena Rožanskaitė, Juozas Maciūnas, Ona Vuljevaitė, Elzbieta Leimontaitė - Rudienė, Kazimieras Žagrakalys
3-oji laida 1926–1927 m.m. Ignas Brazdžiūnas, Pilypas Erdmanas, Juozas Gobis, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Karolina Švagždytė, Povilas Gumbelevičius, Mykolas Freimanas, Julijonas Buožis, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, Bronius Staškevičius, Klemensas Dragūnas, Juozas Maciūnas, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, Jonas Pranevičius, Kazimiera Verbylienė (Braždžiūnaitė), Tomas Šidiškis, kun.Antanas Grigaliūnas, Kazimieras Jovaiša, Poželaitė, K.Januškevičius, Elena Rožanskaitė, Vytautas Verbyla, Ona Vuljevaitė, Elzbieta Leimontaitė - Rudienė, Kazimieras Žagrakalys
4-oji laida 1927–1928 m.m. Ignas Brazdžiūnas, Pilypas Erdmanas, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Ona Narušytė-Januševičienė, Mykolas Freimanas, Julijonas Buožis, Chafa Krupnikaitė, Elena Rožanskaitė, Jonas Pranevičius, Juozas Maciūnas, Bronius Staškevičius, Klemensas Dragūnas, kun.Antanas Grigaliūnas, Kazimieras Jovaiša, Kazimiera Verbylienė (Braždžiūnaitė), Vladas Karalius, Tomas Šidiškis, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, E.Jakilevičienė, Kazimieras Makrickas, Vytautas Verbyla, Ona Vuljevaitė, Kazimieras Žagrakalys
5-oji laida 1928–1929 m.m. Ignas Brazdžiūnas, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, Juozas Maciūnas, Kazimieras Jovaiša, Klemensas Dragūnas, Elena Rožanskaitė, Julijonas Buožis, Vladas Karalius, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Jonas Pranevičius, Kazimiera Verbylienė (Braždžiūnaitė), Ona Narušytė-Januševičienė, Juozas Dovydėnas, Mykolas Freimanas, Chafa Krupnikaitė, Kazimieras Makrickas, Tomas Šidiškis, kun.Antanas Grigaliūnas, E.Jakilevičienė, Vytautas Verbyla, Ona Vuljevaitė, Kazimieras Žagrakalys
6-oji laida 1929–1930 m.m. Ignas Brazdžiūnas, Julijonas Buožis, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, Klemensas Dragūnas, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, Kazimiera Verbylienė (Braždžiūnaitė), Elena Rožanskaitė, kun.Antanas Grigaliūnas, Chafa Krupnikaitė, Petras Lapienė, Juozas Maciūnas, Ona Narušytė-Januševičienė, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Jonas Pranevičius, Emilija Adiklienė (Jakševičiūtė), Vladas Karalius, Kazimieras Makrickas, Tomas Šidiškis, E.Jakilevičienė, Elena Katinaitė, Kazimieras Jovaiša, Vytautas Verbyla, Kazimieras Žagrakalys
7-oji laida 1930–1931 m.m. Ignas Brazdžiūnas, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, Petras Lapienė, Julius Čiuta, Ona Narušytė-Januševičienė, Julijonas Buožis, Vladas Karalius, Chafa Krupnikaitė, Kazimieras Makrickas, Elena Rožanskaitė, Tomas Šidiškis, kun.Antanas Grigaliūnas, Jonas Pranevičius, Klemensas Dragūnas, Emilija Adiklienė (Jakševičiūtė), Elena Katinaitė, Kazimieras Jovaiša, Pranas Markelis, Juozas Maciūnas, Bronislovas Ketarauskas, Maušė Čibulin, Kazimieras Žagrakalys
8-oji laida 1931–1932 m.m. Ignas Brazdžiūnas, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Klemensas Dragūnas, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, Julius Čiuta, Pranas Markelis, Ona Narušytė-Januševičienė, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, Juozas Žiurlys, Vladas Karalius, Kazimieras Makrickas, kun.Antanas Grigaliūnas, Julijonas Buožis, Bronislovas Ketarauskas, Maušė Čibulin, Petras Lapienė, Emilija Adiklienė (Jakševičiūtė), Elena Katinaitė,Kazimieras Jovaiša, Elena Rožanskaitė, Juozas Maciūnas, Kazimieras Žagrakalys
9-oji laida 1932–1933 m.m. Ignas Brazdžiūnas, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Julijonas Buožis,Pranas Markelis, Klemensas Dragūnas, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, Ona Narušytė-Januševičienė, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, kun.Antanas Grigaliūnas, Juozas Žiurlys, Vladas Karalius, Pranas Markelis, Ona Oniūnaitė, Kazimieras Makrickas, Julius Čiuta, Elena Katinaitė, Kazimieras Jovaiša, Elena Rožanskaitė, Pranas Markelis, Antanas Venys, Juozas Maciūnas, Bronislovas Ketarauskas, Maušė Čibulin, Kazimieras Žagrakalys
10-oji laida 1933–1934 m.m. Steponas Vaitkevičius, Ignas Brazdžiūnas, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, kun.Antanas Grigaliūnas, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, Julijonas Buožis, Klemensas Dragūnas, Juozas Vaitiekūnas, Palmyra Kutraitė-Lampsatienė, Ona Narušytė-Januševičienė, Juozas Žiurlys, Elena Zujienė (Bužackytė), Aleksandras Zujus, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, Stasys Dumčius, Vladas Karalius, Elena Katinaitė, Ona Oniūnaitė, Kazimieras Makrickas, Kazimieras Jovaiša, Pranas Markelis, Elena Rožanskaitė, Antanas Venys, Juozas Maciūnas, Jonas Vaitkevičius, Bronislovas Ketarauskas, Maušė Čibulin, Kazimieras Žagrakalys
11-oji laida 1934–1935 m.m. Steponas Vaitkevičius, Ignas Brazdžiūnas, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, Juozas Vaitiekūnas, Julijonas Buožis, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, Elena Zujienė (Bužackytė), Aleksandras Zujus, Stasys Dumčius, Vladas Karalius, Ona Oniūnaitė, kun. Antanas Baltrukėnas, Elena Katinaitė, Kazimieras Jovaiša, Palmyra Kutraitė-Lampsatienė, Ona Narušytė-Januševičienė, Elena Rožanskaitė, Antanas Venys, Juozas Maciūnas, Jonas Nagulevičius, Jonas Vaitkevičius, Juozas Žiurlys, Kazimieras Žagrakalys
12-oji laida 1935–1936 m.m. Steponas Vaitkevičius, Ignas Brazdžiūnas, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Juozas Vaitiekūnas, Julijonas Buožis, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, Jonas Vadeikis, Palmyra Kutraitė-Lampsatienė, Elena Zujienė (Bužackytė), Aleksandras Zujus, Stasys Dumčius, Ona Oniūnaitė, Vladas Karalius, Vilhelmina Kregždaitė (Adelė), kun. Antanas Baltrukėnas, Elena Katinaitė, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, Antanas Venys, Juozas Maciūnas, Jonas Nagulevičius, Juozas Žiurlys, Jonas Vaitkevičius, Kazimieras Žagrakalys
13-oji laida 1936–1937 m.m. Steponas Vaitkevičius, Ignas Brazdžiūnas, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Juozas Vaitiekūnas, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, Jonas Vadeikis, Emilija Servienė, Palmyra Kutraitė-Lampsatienė, Elena Zujienė (Bužackytė), Aleksandras Zujus, Stasys Dumčius, Petras Mikutaitis, Vilhelmina Kregždaitė (Adelė), kun.Antanas Baltrukėnas, Juozas Dominauskas, kun.Liudvikas Šiaučiūnas, Elena Katinaitė, Vladas Karalius, Jonas Vaitkevičius, Antanas Venys, Juozas Maciūnas, Izidorius Austynas, Juozas Žiurlys, Antanas Šuopys, Kazimieras Žagrakalys
14-oji laida 1937–1938 m.m. Steponas Vaitkevičius, Ignas Brazdžiūnas, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Juozas Vaitiekūnas, Jonas Vadeikis, Petras Mikutaitis,Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, Emilija Servienė, Elena Zujienė (Bužackytė), Aleksandras Zujus, Vladas Karalius, kun.Antanas Baltrukėnas, Juozas Dominauskas, Ona Stepanienė, Vilhelmina Kregždaitė (Adelė), Jonas Vilutis, Elena Katinaitė, Antanas Venys, Juozas Maciūnas, Izidorius Austynas, Antanas Šuopys, Jonas Vaitkevičius, Kazimieras Žagrakalys
15-oji laida 1938–1939 m.m. Steponas Vaitkevičius, Ignas Brazdžiūnas, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Juozas Vaitiekūnas, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, Jonas Vadeikis, Petras Mikutaitis, Emilija Servienė, Elena Zujienė (Bužackytė), Aleksandras Zujus, Vladas Karalius, Vilhelmina Kregždaitė (Adelė), kun.Antanas Baltrukėnas, Juozas Dominauskas, Ona Stepanienė, Elena Katinaitė, Jonas Vaitkevičius, Antanas Venys, Izidorius Austynas, Antanas Šuopys, Kazimieras Žagrakalys
16-oji laida 1939–1940 m.m. Steponas Vaitkevičius, Ignas Brazdžiūnas, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Petras Mikutaitis, Jonas Dienys, Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, Emilija Servienė, Alfonsas Juzumas, Elena Zujienė (Bužackytė), Aleksandras Zujus, Vladas Karalius, Juozas Dominauskas, Teodora Kriaučiūnaitė, Jonas Petrėnas, Ona Stepanienė, Elena Katinaitė, Antanas Venys, Izidorius Austynas, Jonas Vaitkevičius, Kazimieras Žagrakalys
17-oji laida 1940–1941 m.m. Benediktas Bučinskas, Steponas Vaitkevičius, Ignas Brazdžiūnas, Filomena Adiklytė-Brazdžiūnienė, Jonas Dienys, Paulyna Čeičytė - Dienienė, Julė Daukaitė, Apolinaras Radžius, Emilija Servienė, Juozas Avižonis, Jonas Petrėnas, Regina Taujanskaitė-Bučinskienė, Karolis Dineika, Juozas Dominauskas, Jonas Janulionis, Genovaitė Kaupelytė, Teodora Kriaučiūnaitė, Rūta Murkaitė, Ona Stepanienė, Antanina Jusienė (Smilgytė), Antanas Šuopys, Petronėlė Savukaitytė - Dineikienė, Leokadija Liutkevičienė, Jonas Vaitkevičius
18-oji laida 1941–1942 m.m. Benediktas Bučinskas, Regina Taujanskaitė-Bučinskienė, Jonas Dienys, Paulyna Čeičytė - Dienienė, Antanas Šaulys, Leonas Kuodys, Antanina Kučinskaitė, Apolinaras Radžius, Emilija Servienė, Juozas Avižonis, Benediktas Bučinskas, Jonas Petrėnas, Julė Daukaitė, Karolis Dineika, Juozas Dominauskas, Jonas Janulionis, Genovaitė Kaupelytė, Teodora Kriaučiūnaitė, Rūta Murkaitė, Ona Stepanienė, Klementina Virvičiūtė, Antanina Jusienė (Smilgytė), Alfonsas Motiejūnas, Antanas Šuopys, Petronėlė Savukaitytė - Dineikienė, Leokadija Liutkevičienė
19-oji laida 1942–1943 m.m. Benediktas Bučinskas, Regina Taujanskaitė-Bučinskienė, Jonas Dienys, Paulyna Čeičytė - Dienienė, Leonas Kuodys, Antanina Kučinskaitė, Jonas Petrėnas, Apolinaras Radžius, Emilija Servienė, Juozas Avižonis, Julė Daukaitė, Karolis Dineika, Juozas Dominauskas, Jonas Janulionis, Genovaitė Kaupelytė, Rūta Murkaitė, Ona Stepanienė, Klementina Virvičiūtė, Petras Garšva, Teodora Kriaučiūnaitė, Antanina Jusienė (Smilgytė), Alfonsas Motiejūnas, Petronėlė Savukaitytė - Dineikienė, Leokadija Liutkevičienė, Motiejus Kvedaras
20-oji laida 1943–1944 m.m. Benediktas Bučinskas, Regina Taujanskaitė-Bučinskienė, Jonas Dienys, Paulyna Čeičytė - Dienienė, Leonas Kuodys, Antanina Kučinskaitė, Jonas Petrėnas, Apolinaras Radžius, Antanas Šaulys, Emilija Servienė, Juozas Avižonis, Julė Daukaitė, Karolis Dineika, Juozas Dominauskas, Jonas Janulionis, Genovaitė Kaupelytė, Rūta Murkaitė, Ona Stepanienė, Klementina Virvičiūtė, Petras Garšva, Halina Galkyte, Antanina Jusienė (Smilgytė), Petras Jusius, Alfonsas Motiejūnas, Antanas Šuopys, Petronėlė Savukaitytė - Dineikienė, Leokadija Liutkevičienė, Motiejus Kvedaras
21-oji laida 1944–1945 m.m. Vladas Rasikas, Regina Taujanskaitė-Bučinskienė, Jonas Dienys, Paulyna Čeičytė - Dienienė, Apolinaras Radžius, Antanas Šaulys, Emilija Servienė, Karolis Bernotas, Irena Liutkevičiūtė, Julė Daukaitė, Karolis Dineika, Bronius Vilimas-Užbalis, Halina Galkyte, Ona Stepanienė, Klementina Virvičiūtė, Petras Garšva, Juozas Avižonis, Janina Liumaitė-Kairienė, Genovaitė Kaupelytė, Antanina Jusienė (Smilgytė), Petras Jusius, Alfonsas Motiejūnas, Petronėlė Savukaitytė - Dineikienė, Juozas Jasiūnas, Leokadija Liutkevičienė
22-oji laida 1945–1946 m.m. Vladas Rasikas, Jonas Dienys, Paulyna Čeičytė - Dienienė, Apolinaras Radžius, Emilija Servienė, Karolis Bernotas, Julė Daukaitė, Halina Galkyte, Ona Stepanienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Petras Garšva, Irena Liutkevičiūtė, Bronius Vilimas-Užbalis, Antanina Jusienė (Smilgytė), Petras Jusius, Alfonsas Motiejūnas, Juozas Jasiūnas, Leokadija Liutkevičienė
23-oji laida 1946–1947 m.m. Vladas Rasikas, Juozas Skrupskelis, Liucija Veckaitė-Skrupskelienė, Apolinaras Radžius, Emilija Servienė, Karolis Bernotas, Julė Daukaitė, Antanas Šaulys, Jonas Dienys, Halina Galkyte, Ona Stepanienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Petras Garšva, Irena Liutkevičiūtė, Bronius Vilimas-Užbalis, Antanina Jusienė (Smilgytė), Petras Jusius, Juozas Jasiūnas, Antanas Laskauskas, Leokadija Liutkevičienė, Antanas Rudzinskas
24-oji laida 1947–1948 m.m. Vladas Rasikas, Apolinaras Radžius, Antanas Šaulys, Stasė Senulienė, Emilija Servienė, Julė Daukaitė, Halina Galkyte, Ona Stepanienė, Juozas Skrupskelis, Liucija Veckaitė-Skrupskelienė, Petras Garšva, Irena Liutkevičiūtė, Bronius Vilimas-Užbalis, Janina Liumaitė-Kairienė, Antanina Jusienė (Smilgytė), Petras Jusius, Juozas Jasiūnas, Petras Skaringa, Jadvyga Plejerytė-Skaringienė, Antanas Laskauskas, Leokadija Liutkevičienė
25-oji laida 1948–1949 m.m. Vladas Valiušaitis, Apolinaras Radžius, Juozas Skrupskelis, Liucija Veckaitė-Skrupskelienė, E.Balandienė, Stasė Senulienė, Emilija Servienė, Julė Daukaitė, Jonas Dienys, Petras Garšva, Irena Liutkevičiūtė, Bronius Vilimas-Užbalis, Janina Liumaitė-Kairienė, Halina Galkyte, Juozas Jasiūnas, Antanas Laskauskas, Petras Skaringa, Jadvyga Plejerytė-Skaringienė, Petras Skaringa, Leokadija Liutkevičienė
26-oji laida 1949–1950 m.m. Antanas Šaulys, Juozas Skrupskelis, Liucija Veckaitė-Skrupskelienė, E.Balandienė, Stasė Senulienė, Emilija Servienė, Petras Skaringa, Petras Garšva, Irena Liutkevičiūtė, Janina Liumaitė-Kairienė, Bronius Vilimas-Užbalis, Halina Galkyte, Juozas Jasiūnas, Antanas Laskauskas, Jadvyga Plejerytė-Skaringienė, Leokadija Liutkevičienė
27-oji laida 1950–1951 m.m. Antanas Šaulys, Juozas Skrupskelis, Liucija Veckaitė-Skrupskelienė, Valerija Vilnonytė, Stasė Senulienė, Emilija Servienė, Bronius Vilimas-Užbalis, Irena Liutkevičiūtė, Leonas Timinskas, Bronius Vilimas-Užbalis, Janina Liumaitė-Kairienė,Halina Galkyte, Juozas Jasiūnas, Antanas Laskauskas, Petras Skaringa, Jadvyga Plejerytė-Skaringienė, Rudminienė, Leokadija Liutkevičienė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Juozas Tauperis
28-oji laida 1951–1952 m.m. Valentinas Vasilevičius, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Valerija Vilnonytė, Stasė Senulienė, Emilija Servienė, Alfonsas Mališauskas, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Gražina Žvirblytė, Irena Liutkevičiūtė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Leonas Timinskas, Bronius Vilimas-Užbalis, Janina Liumaitė-Kairienė, Juozas Jasiūnas, Antanas Laskauskas, Petras Skaringa, Jadvyga Plejerytė-Skaringienė, Rudminienė, Leokadija Liutkevičienė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, Juozas Kūnaitis, Juozas Tauperis, Juozas Skrupskelis, Liucija Veckaitė-Skrupskelienė
29-oji laida 1952–1953 m.m. Valentinas Vasilevičius, Bronius Gaigalas, Liucija Veckaitė-Skrupskelienė, Juozas Jasiūnas, Jasiūnienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Julija Pajarskaitė, Valerija Vilnonytė, Stasė Senulienė, Leokadija Kavaliauskaitė, Emilija Servienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Juozas Skrupskelis, Irena Liutkevičiūtė, Gražina Žvirblytė, Pranė Gaigalienė, Bronius Vilimas-Užbalis, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Leonas Timinskas, Janina Liumaitė-Kairienė, Antanas Laskauskas, Rudminienė, Leokadija Liutkevičienė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, Juozas Kūnaitis, Juozas Tauperis
30-oji laida 1953–1954 m.m. Juozas Skrupskelis, Bronius Gaigalas, Pranė Gaigalienė, Liucija Veckaitė-Skrupskelienė, Jasiūnienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Julija Pajarskaitė, Valerija Vilnonytė, Stasė Senulienė, Emilija Servienė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Leokadija Kavaliauskaitė, Janina Liumaitė-Kairienė, Bronius Vilimas-Užbalis, Gražina Žvirblytė, Danutė Prunskaitė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Leonas Timinskas, Juozas Jasiūnas, Antanas Laskauskas, Rudminienė, Leokadija Liutkevičienė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, Juozas Kūnaitis, Juozas Tauperis
31-oji laida 1954–1955 m.m. Juozas Skrupskelis, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Julija Pajarskaitė, Valerija Vilnonytė, Stasė Senulienė, Emilija Servienė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Rozalija Steponavičiūtė-Anužienė, Algirdas Anužis, Liucija Veckaitė-Skrupskelienė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Danutė Prunskaitė, Bronius Gaigalas, Pranė Gaigalienė, Bronius Vilimas-Užbalis, Gražina Žvirblytė, Leonas Timinskas, Leokadija Kavaliauskaitė, Janina Liumaitė-Kairienė,Rudminienė, Leokadija Liutkevičienė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, Juozas Kūnaitis, Juozas Tauperis
32-oji laida 1955–1956 m.m. Juozas Skrupskelis, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Julija Pajarskaitė, Valerija Vilnonytė, Stasė Senulienė, Emilija Servienė, Leokadija Kavaliauskaitė, Algirdas Anužis, Rozalija Steponavičiūtė-Anužienė, Pranė Gaigalienė, Bronius Vilimas-Užbalis, Bronius Gaigalas, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Danutė Prunskaitė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Jonas Bagdonas, S. Bagdonienė, Gražina Žvirblytė, Leonas Timinskas, Janina Liumaitė-Kairienė, Rudminienė, Kazimieras Uogintas, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, Juozas Kūnaitis, L.V. Moisejeva, Liucija Veckaitė-Skrupskelienė
33-oji laida 1956–1957 m.m. Petras Baltušis, Juozas Skrupskelis, Liucija Veckaitė-Skrupskelienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Julija Pajarskaitė, Valerija Vilnonytė, Stasė Senulienė, Emilija Servienė, Jonas Bagdonas, S. Bagdonienė, Irena Liutkevičiūtė, Rozalija Steponavičiūtė-Anužienė, Algirdas Anužis, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Danutė Prunskaitė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Bronius Gaigalas, Pranė Gaigalienė, Bronius Vilimas-Užbalis, Leokadija Kavaliauskaitė, Gražina Žvirblytė, Leonas Timinskas, Laima Ermonytė-Bagaslauskienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Emilija Tamošiūnienė, Rudminienė, Kazimieras Uogintas, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, Juozas Kūnaitis, L.V. Moisejeva
34-oji laida 1957–1958 m.m. Petras Baltušis, Bronius Gaigalas, Pranė Gaigalienė, Jonas Bagdonas, S. Bagdonienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Valerija Vilnonytė, Povilas Spudas, Mykolo, Vaidotas Spudas, Stasė Senulienė, Emilija Servienė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Bronius Vilimas-Užbalis,Danutė Prunskaitė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Gražina Žvirblytė, Leonas Timinskas, Laima Ermonytė-Bagaslauskienė, Leokadija Kavaliauskaitė, Janina Liumaitė-Kairienė, Rozalija Steponavičiūtė-Anužienė, Algirdas Anužis, Emilija Tamošiūnienė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, Juozas Kūnaitis, L.V. Moisejeva, Zofija Vilkienė.
35-oji laida 1958–1959 m.m. Petras Baltušis, , Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Vaidotas Spudas, Povilas Spudas, Mykolo, Stasė Senulienė, Emilija Servienė, Valerija Vilnonytė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Danutė Prunskaitė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Jonas Bagdonas, S. Bagdonienė, Laima Ermonytė-Bagaslauskienė, Algirdas Anužis, Rozalija Steponavičiūtė-Anužienė, Bronius Gaigalas, Pranė Gaigalienė, Gražina Žvirblytė, Leonas Timinskas, Bronius Vilimas-Užbalis, Leokadija Kavaliauskaitė, Janina Liumaitė-Kairienė, Rudminienė, Emilija Tamošiūnienė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, Juozas Kūnaitis, L.V. Moisejeva, Zofija Vilkienė.
36-oji laida 1959–1960 m.m. Serafimas Morkūnas, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Povilas Spudas, Mykolo, Vaidotas Spudas, Stasė Senulienė, Emilija Servienė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Danutė Prunskaitė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Jonas Bagdonas, S. Bagdonienė, Laima Ermonytė-Bagaslauskienė, Emilija Tamošiūnienė, Pranė Gaigalienė, Bronius Gaigalas, Algirdas Anužis, Rozalija Steponavičiūtė-Anužienė, Gražina Žvirblytė, Leonas Timinskas, Nijolė Marcinkutė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Bronius Vilimas-Užbalis, Janina Liumaitė-Kairienė, Rudminienė, Leokadija Kavaliauskaitė, Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, Juozas Kūnaitis, L.V. Moisejeva, Zofija Vilkienė.
37-oji laida 1960–1961 m.m. Serafimas Morkūnas, Bronius Gaigalas, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Vaidotas Spudas, Povilas Spudas, Mykolo, Stasė Senulienė, Danutė Prunskaitė, Jonas Bagdonas, S. Bagdonienė, Antanas Serva, Laima Ermonytė-Bagaslauskienė, Pranė Gaigalienė, Algirdas Anužis, Rozalija Steponavičiūtė-Anužienė, Genė Servienė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Steponas Albinas Mykolaitis, Janina Mykolaitienė, Emilija Tamošiūnienė, Gražina Žvirblytė, Leonas Timinskas, Nijolė Marcinkutė, Angelė Butkienė, Bronius Vilimas-Užbalis, Janina Liumaitė-Kairienė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Leokadija Kavaliauskaitė, Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, Juozas Kūnaitis, Zofija Vilkienė.
38-oji laida 1961–1962 m.m. Bronius Gaigalas, Pranė Gaigalienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Vaidotas Spudas, Povilas Spudas, Mykolo, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Danutė Prunskaitė, Steponas Albinas Mykolaitis, Janina Mykolaitienė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Emilija Tamošiūnienė, Angelė Butkienė, Rozalija Steponavičiūtė-Anužienė, Algirdas Anužis, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Gražina Žvirblytė, Leonas Timinskas, Laima Ermonytė-Bagaslauskienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Stanislava Lovčikaitė, Bronius Vilimas-Užbalis, Irena Žeimienė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Leokadija Kavaliauskaitė, Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, Juozas Kūnaitis, Zofija Vilkienė.
39-oji laida 1962–1963 m.m. Bronius Gaigalas, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė, Povilas Spudas, Mykolo, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Danutė Prunskaitė, Steponas Albinas Mykolaitis, Janina Mykolaitienė, Emilija Tamošiūnienė, Angelė Butkienė, Jonas Šarkanas, Leonas Timinskas, Janina Liumaitė-Kairienė, Pranė Gaigalienė, Antanas Serva, Genė Servienė, Gražina Žvirblytė, Nijolė Marcinkutė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Stanislava Lovčikaitė, Povilas Spudas, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Bronius Vilimas-Užbalis, Irena Žeimienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Leokadija Kavaliauskaitė, Veronika Pielaitė-Kūnaitienė, Juozas Kūnaitis, Zofija Vilkienė.
40-oji laida 1963–1964 m.m. Jonas Klikūnas, Vaclova Klikūnienė, Bronius Gaigalas, Pranė Gaigalienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Angelė Butkienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Danutė Prunskaitė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Steponas Albinas Mykolaitis, Janina Mykolaitienė, Jonas Šarkanas, Antanas Serva, Genė Servienė, Gražina Žvirblytė, Leonas Timinskas, Nijolė Marcinkutė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Irena Vaišnienė, Zenonas Stanevičius, Genovaitė Bielinienė, Stanislava Lovčikaitė, Bronius Vilimas-Užbalis, Irena Žeimienė, Boleslovas Balbieris, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Leokadija Kavaliauskaitė, Zofija Vilkienė.
41-oji laida 1964–1965 m.m. Jonas Klikūnas, Vaclova Klikūnienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Bronius Gaigalas, Pranė Gaigalienė, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė, Angelė Butkienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Danutė Prunskaitė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Gražina Žvirblytė, Leonas Timinskas, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Irena Vaišnienė, Genovaitė Bielinienė, Stanislava Lovčikaitė, Steponas Albinas Mykolaitis, Janina Mykolaitienė, Bronius Vilimas-Užbalis, Irena Žeimienė, Boleslovas Balbieris, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Antanas Kraujelis, Adėlė Kraujelienė, Leokadija Kavaliauskaitė, Zofija Vilkienė.
42-oji laida 1965–1966 m.m. Jonas Klikūnas, Vaclova Klikūnienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Stasė Senulienė, Bronius Gaigalas, Pranė Gaigalienė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Danutė Prunskaitė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Angelė Butkienė, Leonas Timinskas, Gražina Žvirblytė, Irena Valionienė, Vytautas Valionis, Stanislava Lovčikaitė, Leonas Timinskas, Bronislava Drilingienė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Irena Vaišnienė, Genovaitė Bielinienė, Bronius Vilimas-Užbalis, Irena Žeimienė, Boleslovas Balbieris, Bronius Vilimas-Užbalis, Elvyra Rudytė - Volodkienė
43-oji laida 1966–1967 m.m. Jonas Klikūnas, Vaclova Klikūnienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Bernadeta Dičpetrienė(Žitkevičiūtė), Bronius Gaigalas, Pranė Gaigalienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė, Alfonsas Mališauskas, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Danutė Prunskaitė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Gražina Žvirblytė, Irena Valionienė, Vytautas Valionis, Stanislava Lovčikaitė, Zenonas Stanevičius, Ona Čėsnienė, Leonas Timinskas, Bronislava Drilingienė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Irena Vaišnienė, Genovaitė Bielinienė, Eugenija Matulionienė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Ieva Žąsinienė, Irena Žeimienė, Vincentas-Vaidutis Žeimys, Boleslovas Balbieris, Bronius Vilimas-Užbalis, Adelė Ruzgaitė - Kazilionienė
44-oji laida 1967–1968 m.m. Jonas Klikūnas, Vaclova Klikūnienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Bernadeta Dičpetrienė(Žitkevičiūtė), Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė,Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Danutė Prunskaitė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Gražina Žvirblytė, Irena Valionienė, Vytautas Valionis, Stanislava Lovčikaitė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Eugenija Matulionienė, Leonas Timinskas, Zenonas Stanevičius, Ona Čėsnienė, Bronislava Drilingienė, Nijolė Marcinkutė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Irena Vaišnienė, Genovaitė Bielinienė, Aldona Linkaitė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Ieva Žąsinienė, Irena Žeimienė, Vincentas-Vaidutis Žeimys, Boleslovas Balbieris, Adelė Ruzgaitė - Kazilionienė
45-oji laida 1968–1969 m.m. Jonas Klikūnas, Vaclova Klikūnienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Bernadeta Dičpetrienė(Žitkevičiūtė), Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Danutė Prunskaitė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Gražina Žvirblytė, Irena Valionienė, Vytautas Valionis, Stanislava Lovčikaitė, Ona Čėsnienė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Eugenija Matulionienė, Leonas Timinskas, Zenonas Stanevičius, Bronislava Drilingienė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Irena Vaišnienė, Genovaitė Bielinienė, Aldona Linkaitė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Ieva Žąsinienė, Irena Žeimienė, Vincentas-Vaidutis Žeimys, Boleslovas Balbieris, Adelė Ruzgaitė - Kazilionienė
46-oji laida 1969–1970 m.m. Jonas Klikūnas, Vaclova Klikūnienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Gražina Žvirblytė, Irena Valionienė, Vytautas Valionis, Stanislava Lovčikaitė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė,Eugenija Matulionienė, Leonas Timinskas, Emilija Stanevičienė, Zenonas Stanevičius, Aldona Puskepalytė, Bernadeta Dičpetrienė, Danutė Prunskaitė, Bronislava Drilingienė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Irena Vaišnienė, Genovaitė Bielinienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Ieva Žąsinienė, Irena Žeimienė, Vincentas-Vaidutis Žeimys, Boleslovas Balbieris, Adelė Ruzgaitė - Kazilionienė
47-oji laida 1970–1971 m.m. Jonas Klikūnas, Vaclova Klikūnienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Irena Valionienė, Vytautas Valionis, Stanislava Lovčikaitė, Emilija Stanevičienė, Zenonas Stanevičius, Aldona Puskepalytė, Bernadeta Dičpetrienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Leonas Timinskas, Vincentas-Vaidutis Žeimys, Leonas Timinskas, Bronislava Drilingienė, Nijolė Marcinkutė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Gražina Žvirblytė, Anna Rumbauskienė, Irena Vaišnienė, Genovaitė Bielinienė, Danutė Prunskaitė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Irena Žeimienė, Boleslovas Balbieris, Adelė Ruzgaitė - Kazilionienė, Raimonda Niekytė-Gasperavičienė
48-oji laida 1971–1972 m.m. Jonas Klikūnas, Vaclova Klikūnienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Emilija Stanevičienė, Zenonas Stanevičius, Aldona Puskepalytė, Bernadeta Dičpetrienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Bronislava Drilingienė, Leonas Timinskas, Bronislava Drilingienė, Nijolė Marcinkutė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Gražina Žvirblytė, Anna Rumbauskienė, Irena Vaišnienė, Stanislava Lovčikaitė, Genovaitė Bielinienė, Danutė Prunskaitė, Ada Petruškevičiūtė-Spudienė-Nikontienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Irena Žeimienė, Vincentas-Vaidutis Žeimys, Boleslovas Balbieris, Adelė Ruzgaitė - Kazilionienė, Raimonda Niekytė-Gasperavičienė
49-oji laida 1972–1973 m.m. Jonas Klikūnas, Česlovas Baltrušaitis, Vaclova Klikūnienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė, Valerija Bazarienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Emilija Stanevičienė, Zenonas Stanevičius, Aldona Puskepalytė, Bernadeta Dičpetrienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Jonas Šidlauskas, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Leonas Timinskas, Bronislava Drilingienė, Nijolė Marcinkutė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Gražina Žvirblytė, Anna Rumbauskienė, Irena Vaišnienė, Stanislava Lovčikaitė, Birutė Malkevičiūtė - Dzindzalietienė, Genovaitė Bielinienė, Vanda Markevičienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Boleslovas Balbieris, Adelė Ruzgaitė - Kazilionienė, Irena Staskonienė
50-oji laida 1973–1974 m.m. Jonas Klikūnas, Česlovas Baltrušaitis, Vaclova Klikūnienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Valerija Bazarienė, Bronislava Drilingienė, Nijolė Marcinkutė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Gražina Žvirblytė, Bernadeta Dičpetrienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Birutė Malkevičiūtė - Dzindzalietienė, Alfonsas Mališauskas, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Leonas Timinskas, Ona Štarevičienė, Irena Vaišnienė, Stanislava Lovčikaitė, Zenonas Stanevičius, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Genovaitė Bielinienė, Vanda Markevičienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Anna Rumbauskienė, Adelė Ruzgaitė - Kazilionienė, Zita Talačkienė
51-oji laida 1974–1975 m.m. Jonas Klikūnas, Česlovas Baltrušaitis, Vaclova Klikūnienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Stasė Senulienė, Irena Liutkevičiūtė, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Valerija Bazarienė, Bronislava Drilingienė, Nijolė Marcinkutė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Gražina Žvirblytė, Bernadeta Dičpetrienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Birutė Malkevičiūtė - Dzindzalietienė, Alfonsas Mališauskas, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Leonas Timinskas, Ona Štarevičienė, Irena Vaišnienė, Stanislava Lovčikaitė, Zenonas Stanevičius, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Genovaitė Bielinienė, Vanda Markevičienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Anna Rumbauskienė, Adelė Ruzgaitė - Kazilionienė, Zita Talačkienė
52-oji laida 1975–1976 m.m. Jonas Klikūnas, Česlovas Baltrušaitis, Vaclova Klikūnienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Irena Liutkevičiūtė, Valerija Bazarienė, Stasė Senulienė, Antanas Serva, Genė Servienė, Nijolė Marcinkutė, Bronislava Drilingienė, Leonas Timinskas, Emilija Stanevičienė, Anna Rumbauskienė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Gražina Žvirblytė, Bernadeta Dičpetrienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Ona Štarevičienė, Birutė Malkevičiūtė - Dzindzalietienė, Irena Vaišnienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Stanislava Lovčikaitė, Zenonas Stanevičius,Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Genovaitė Bielinienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Bronė Samuolytė-Mickevičienė, Zita Talačkienė
53-oji laida 1976–1977 m.m. Jonas Klikūnas, Vaclova Klikūnienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė,Janina Balčiūnienė, Janina Liumaitė-Kairienė, Irena Liutkevičiūtė, Valerija Bazarienė, Stasė Senulienė, Antanas Serva, Genė Servienė, Nijolė Marcinkutė, Bronislava Drilingienė, Emilija Stanevičienė, Gražina Žvirblytė, Bernadeta Dičpetrienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Ona Štarevičienė, Anna Rumbauskienė, Irena Vaišnienė, Birutė Malkevičiūtė - Dzindzalietienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Stanislava Lovčikaitė, Zenonas Stanevičius, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Leonas Timinskas, Genovaitė Bielinienė, Joana Žosinaitė-Vaitiekūnienė, Algirdas Šidlauskas, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Bronė Samuolytė-Mickevičienė, Virginija Mažutytė
54-oji laida 1977–1978 m.m. Jonas Klikūnas, Antanas Abromavičius, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Irena Liutkevičiūtė, Valerija Bazarienė, Stasė Senulienė, Bronislava Garbštaitė-Buchienė, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Bronislava Drilingienė, Vaclova Klikūnienė, Emilija Stanevičienė, Gražina Žvirblytė, Bernadeta Dičpetrienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Ona Štarevičienė, Irena Vaišnienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Stanislava Lovčikaitė, Jonas Šidlauskas, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Anna Rumbauskienė, Algirdas Šidlauskas, Genė Servienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Zenonas Stanevičius, Genovaitė Bielinienė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Joana Žosinaitė-Vaitiekūnienė, Dalia Budreckaitė - Krumplienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Aldona Bučaitė, Bronė Samuolytė-Mickevičienė, Algimantas Gliebus, Stasys Virbickas
55-oji laida 1978–1979 m.m. Jonas Klikūnas, Antanas Abromavičius, Valerija Bazarienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Irena Liutkevičiūtė, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Genė Servienė, Sigita Dubikaitytė-Meižikienė, Bronislava Drilingienė, Vaclova Klikūnienė, Emilija Stanevičienė, Gražina Žvirblytė, Algirdas Šidlauskas, Bernadeta Dičpetrienė, Jonas Šidlauskas, Algis Aleksandras Dičpetris, Ona Štarevičienė, Irena Vaišnienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Stanislava Lovčikaitė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Genovaitė Bielinienė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Elena Šopytė, Joana Žosinaitė-Vaitiekūnienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Petras Buchas, Anna Rumbauskienė, Bronislava Garbštaitė-Buchienė, Dalia Budreckaitė - Krumplienė, Marytė Pališkienė, Sigita Dubikaitytė-Meižikienė, Vitalija Marozaitė, Sigita Dubikaitytė-Meižikienė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Darija Alenčikaitė-Juodzevičienė, Aldona Bučaitė, Bronė Samuolytė-Mickevičienė, Irena Burnytė
56-oji laida 1979–1980 m.m. Jonas Klikūnas, Antanas Abromavičius, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Irena Liutkevičiūtė, Valerija Bazarienė, Nijolė Marcinkutė, Antanas Serva, Bronislava Drilingienė, Vaclova Klikūnienė, Emilija Stanevičienė, Bronislava Garbštaitė-Buchienė, Gražina Žvirblytė, Agota Balzarevičiūtė-Šidlauskienė, Algirdas Šidlauskas, Bernadeta Dičpetrienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Ona Štarevičienė, Irena Vaišnienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Stanislava Lovčikaitė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Zenonas Stanevičius, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Anna Rumbauskienė, Sigita Dubikaitytė-Meižikienė, Genovaitė Bielinienė, Vitalija Marozaitė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Elena Šopytė, Joana Žosinaitė-Vaitiekūnienė, Dalia Budreckaitė - Krumplienė, Marytė Pališkienė, Sigita Dubikaitytė-Meižikienė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Darija Alenčikaitė-Juodzevičienė, Aldona Bučaitė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Onutė Rumbauskaitė-Grigaliūnienė, Violeta Šimaitienė, Salomėja Lovčikaitė - Freibergienė, Bronė Samuolytė-Mickevičienė, Petras Buchas, Irena Burnytė
57-oji laida 1980–1981 m.m. Jonas Klikūnas, Antanas Abromavičius, Valerija Bazarienė, Eugenijus Baltrušaitis, Liuda Baltrušaitienė, Bernadeta Dičpetrienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Bronislava Drilingienė, Vaclova Klikūnienė, Gražina Žvirblytė, Emilija Stanevičienė, Zenonas Stanevičius, Ona Štarevičienė, Irena Vaišnienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Elena Šopytė, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Vitalija Marozaitė, Violeta Šimaitienė, Joana Žosinaitė-Vaitiekūnienė, Marytė Pališkienė, Dalia Budreckaitė - Krumplienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Genovaitė Bielinienė, Saulius Savickas, Algirdas Šidlauskas, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Agota Balzarevičiūtė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Anna Rumbauskienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Vera Gluchovskaja, Darija Alenčikaitė-Juodzevičienė, Aldona Bučaitė, Onutė Rumbauskaitė-Grigaliūnienė, Salomėja Lovčikaitė - Freibergienė, Bronė Samuolytė-Mickevičienė, Janina Vansauskienė
58-oji laida 1981–1982 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Jonas Klikūnas, Antanas Abromavičius, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Valerija Bazarienė, Bronislava Drilingienė, Elena Šopytė, Vaclova Klikūnienė, Gražina Žvirblytė, Emilija Stanevičienė, Zenonas Stanevičius, Bernadeta Dičpetrienė, Algis Aleksandras Dičpetris, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Ona Štarevičienė, Irena Vaišnienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Agota Balzarevičiūtė-Šidlauskienė, Algirdas Šidlauskas, Genovaitė Bielinienė, Anna Rumbauskienė, Joana Žosinaitė-Vaitiekūnienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Bučaitė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė,Vera Gluchovskaja, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Marytė Pališkienė, V.Seilius, Saulius Savickas, Dalė Budreckaitė - Krumplienė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Valdonė Grybaitė - Motiejūnienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Darija Alenčikaitė-Juodzevičienė, Onutė Rumbauskaitė-Grigaliūnienė, Salomėja Lovčikaitė - Freibergienė, Janina Vansauskienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
59-oji laida 1982–1983 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius, Valerija Bazarienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Emilija Stanevičienė, Zenonas Stanevičius, Bernadeta Dičpetrienė, Ona Štarevičienė, Gražina Žvirblytė, Irena Vaišnienė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Algirdas Šidlauskas, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Aldona Sofija Liutkevičiūtė-Dimšienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Anna Rumbauskienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Elena Šopytė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Marytė Pališkienė, Genovaitė Bielinienė, Valdonė Grybaitė - Motiejūnienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Vera Gluchovskaja, Aldona Bučaitė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Rasytė Ašmenavičienė, Onutė Rumbauskaitė-Grigaliūnienė, Salomėja Lovčikaitė - Freibergienė, Nijolė Brasienė, Zina Smilgytė, Janina Vansauskienė, Ignas Valionis, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Nijolė Brasienė
60-oji laida 1983–1984 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius, Valerija Bazarienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Emilija Stanevičienė, Zenonas Stanevičius, Bernadeta Dičpetrienė, Ona Štarevičienė, Gražina Žvirblytė, Irena Vaišnienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė,Alfonsas Mališauskas, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Aldona Bučaitė, Agota Balzarevičiūtė-Šidlauskienė, Algirdas Šidlauskas, Elena Šopytė, Valdonė Grybaitė - Motiejūnienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Vera Gluchovskaja, Janė Čižauskienė, Valerija Bazarienė, Anna Rumbauskienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Marytė Pališkienė, Genovaitė Bielinienė, Ina Mykolaitytė-Ožiūnienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Rasytė Ašmenavičienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Salomėja Lovčikaitė - Freibergienė, Nijolė Brasienė, Virginija Skėrytė - Jokubauskienė, Svetlana Korneva, Janina Vansauskienė, Ignas Valionis, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Nijolė Brasienė
61-oji laida 1984–1985 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius, Valerija Bazarienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Emilija Stanevičienė, Bernadeta Dičpetrienė, Ona Štarevičienė, Irena Vaišnienė, Gražina Žvirblytė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Janė Čižauskienė, Aldona Bučaitė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Regina Kriščiūnaitė, Elena Šopytė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Rima Ašmonavičiūtė-Juozapavičienė, Vera Gluchovskaja, Daiva Kacilevičienė, Algirdas Adomaitis, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Algirdas Šidlauskas, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Marytė Pališkienė, Genovaitė Bielinienė, Ina Mykolaitytė-Ožiūnienė, Jonas Šidlauskas, Anna Rumbauskienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė,Rasytė Ašmenavičienė, Salomėja Lovčikaitė - Freibergienė, Liudmila Trunova, Laimutė Angelaitė, Ignas Valionis, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
62-oji laida 1985–1986 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius, Valerija Bazarienė, Gražina Žvirblytė, Bernadeta Dičpetrienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Emilija Stanevičienė, Ona Štarevičienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Nijolė Marcinkutė, Janė Čižauskienė, Stanislava Lovčikaitė, Anna Rumbauskienė, Daiva Kacilevičienė, Regina Kriščiūnaitė, Algirdas Šidlauskas, Elena Šopytė, Vida Savickienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Zigmas Vladička, Rasytė Ašmenavičienė, Rima Ašmonavičiūtė-Juozapavičienė, Irena Vaišnienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Marytė Pališkienė, Genovaitė Bielinienė, Ina Mykolaitytė-Ožiūnienė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Vera Gluchovskaja, Aldona Bučaitė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Norbertas Gustauskas, Ignas Valionis, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
63-oji laida 1986–1987 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius,Valerija Bazarienė, Gražina Žvirblytė, Rasytė Ašmenavičienė, Bernadeta Dičpetrienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Emilija Stanevičienė, Janė Čižauskienė, Ona Štarevičienė, Irena Vaišnienė, Aldona Bučaitė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Nijolė Marcinkutė, Rima Ašmonavičiūtė-Juozapavičienė, Stanislava Lovčikaitė, Regina Kriščiūnaitė, Algirdas Šidlauskas, Elena Šopytė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Vida Savickienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Genovaitė Bielinienė, Zigmas Vladička, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Marytė Pališkienė, Daiva Kacilevičienė, Vitalijus Kacilevičius, Anna Monkevičienė, Ina Mykolaitytė-Ožiūnienė, Anna Rumbauskienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Elvyra Rudytė - Volodkienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Vera Gluchovskaja, Virginija Sidorova, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Ignas Valionis, Irena Valionienė, Rasa Baublytė Ričardas Vengraitis
64-oji laida 1987–1988 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius, Bernadeta Dičpetrienė, Gražina Žvirblytė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Emilija Stanevičienė, Zenonas Stanevičius, Ona Štarevičienė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Regina Kriščiūnaitė, Algirdas Šidlauskas, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Elena Šopytė, Vida Savickienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Zigmas Vladička, Janė Čižauskienė, Valerija Bazarienė, Daiva Kacilevičienė, Gražina Žvirblytė, Irena Vaišnienė, Rasytė Ašmenavičienė, Ina Mykolaitytė-Ožiūnienė, Marytė Pališkienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Genovaitė Bielinienė, Vitalijus Kacilevičius, Anna Monkevičienė, Stasys Žąsinas, Ieva Žąsinienė, Rima Ašmonavičiūtė-Juozapavičienė, Vera Gluchovskaja, Aldona Bučaitė, Virginija Sidorova, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Ignas Valionis, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
65-oji laida 1988–1989 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Valerija Bazarienė, Gražina Žvirblytė, Bernadeta Dičpetrienė, Emilija Stanevičienė, Zenonas Stanevičius, Ona Štarevičienė, Irena Vaišnienė, Elena Šopytė, Regina Kriščiūnaitė, Zita Žagrytė-Mališauskienė, Alfonsas Mališauskas, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Algirdas Šidlauskas, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Virginija Sidorova, Vera Gluchovskaja, Vida Savickienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Janė Čižauskienė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Marytė Pališkienė, Genovaitė Bielinienė, Vitalijus Kacilevičius, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Anna Monkevičienė, Ina Mykolaitytė-Ožiūnienė, Genovaitė Bielinienė, Daiva Kacilevičienė, Rima Ašmonavičiūtė-Juozapavičienė, Ieva Žąsinienė, Rasytė Ašmenavičienė, Aldona Bučaitė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Eglė Masiulytė, Vilma Petrulienė, Ignas Valionis, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
66-oji laida 1989–1990 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Bernadeta Dičpetrienė, Emilija Stanevičienė, Zenonas Stanevičius, Ona Štarevičienė, Irena Vaišnienė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Regina Kriščiūnaitė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Janė Čižauskienė, Valerija Bazarienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Ina Mykolaitytė-Ožiūnienė, Nijolė Marcinkutė, Virginija Sidorova, Marytė Pališkienė, Vera Gluchovskaja, Daiva Kacilevičienė, Genovaitė Bielinienė, Vitalijus Kacilevičius, Vida Savickienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Anna Monkevičienė, Algimantas Masilionis, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Algirdas Šidlauskas, Rima Ašmonavičiūtė-Juozapavičienė, Rasytė Ašmenavičienė, Aldona Ašmonavičienė, Aldona Bučaitė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Ieva Žąsinienė, Eglė Masiulytė, Irma Šakalinytė, Vilma Petrulienė, Ignas Valionis, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
67-oji laida 1990–1991 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Irena Vaišnienė, Valerija Bazarienė, Bernadeta Dičpetrienė, Ona Štarevičienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Janė Čižauskienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Emilija Stanevičienė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Regina Kriščiūnaitė, Algirdas Šidlauskas, Elena Šopytė, Vida Savickienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Algimantas Masilionis, Rima Ašmonavičiūtė-Juozapavičienė, Marytė Pališkienė, Andra Didžiūtė, Vitalijus Kacilevičius, Daiva Kacilevičienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Anna Monkevičienė, Ina Mykolaitytė-Ožiūnienė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Jonas Šidlauskas, Rasytė Ašmenavičienė, Aldona Ašmonavičienė, Virginija Sidorova, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Ieva Žąsinienė, Eglė Masiulytė, Nijolė Šniuolytė, Maja Maksimenko - Petrovienė, Ignas Valionis, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Gitana Joniškienė
68-oji laida 1991–1992 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Irena Vaišnienė, Valerija Bazarienė, Bernadeta Dičpetrienė, Ona Štarevičienė, Aldona Bučaitė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Emilija Stanevičienė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Regina Kriščiūnaitė, Elena Šopytė, Vida Savickienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Janė Čižauskienė, Rasytė Ašmenavičienė, Ina Mykolaitytė-Ožiūnienė, Marytė Pališkienė, Vitalijus Kacilevičius, Jonas Šidlauskas, Andra Didžiūtė, Anna Monkevičienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Daiva Kacilevičienė, Algirdas Šidlauskas, Audronė Bitinaitė-Sidaugienė, Rima Ašmonavičiūtė-Juozapavičienė, Aldona Ašmonavičienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Ieva Žąsinienė, Eglė Masiulytė, Nijolė Šniuolytė, Maja Maksimenko - Petrovienė, Ignas Valionis, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Gitana Joniškienė
69-oji laida 1992–1993 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Irena Vaišnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Janė Čižauskienė, Ona Štarevičienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Emilija Stanevičienė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Regina Kriščiūnaitė, Elena Šopytė, Vida Savickienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Rima Ašmonavičiūtė-Juozapavičienė, Jonas Šidlauskas, Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Marytė Pališkienė, Vitalijus Kacilevičius, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Andra Didžiūtė, Anna Monkevičienė, Daiva Kacilevičienė, Ina Mykolaitytė-Ožiūnienė, Algirdas Šidlauskas, Rasytė Ašmenavičienė, Aldona Bučaitė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Audronė Bitinaitė-Sidaugienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Ieva Žąsinienė, Eglė Masiulytė, Nijolė Šniuolytė, Maja Maksimenko - Petrovienė, Ignas Valionis, Aida Garbštienė, Irena Valionienė, Gitana Joniškienė, Vytautas Seilius
70-oji laida 1993–1994 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius,Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Irena Vaišnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Ona Štarevičienė, Rima Ašmonavičiūtė-Juozapavičienė, Emilija Stanevičienė, Janė Čižauskienė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Rasytė Ašmenavičienė, Regina Kriščiūnaitė, Algirdas Šidlauskas, Elena Šopytė, Vida Savickienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Jonas Šidlauskas, Daiva Kacilevičienė, Aldona Ašmonavičienė, Egidijus Arnašius, Audronė Bitinaitė-Sidaugienė, Ona Buitvydienė, Algimantas Masilionis, Marytė Pališkienė, Virginija Sidorova, Andra Didžiūtė, Anna Monkevičienė, Ina Mykolaitytė-Ožiūnienė, Aldona Bučaitė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Ieva Žąsinienė, Eglė Masiulytė, Nijolė Šniuolytė, Maja Maksimenko - Petrovienė, Ignas Valionis, Aida Garbštienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Gitana Joniškienė
71-oji laida 1994–1995 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius,Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Irena Vaišnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Ona Štarevičienė, Bronislava Drilingienė, Emilija Stanevičienė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Jonas Šidlauskas, Regina Kriščiūnaitė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Aldona Ašmonavičienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Audronė Bitinaitė-Sidaugienė, Ona Buitvydienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Marytė Pališkienė, Anna Monkevičienė, Daiva Kacilevičienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Janė Čižauskienė, Andra Didžiūtė, L.Kruopinienė, Rasytė Ašmenavičienė, Aldona Bučaitė, Virginija Ogintienė, Virginija Sidorova, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Ieva Žąsinienė, Maja Maksimenko - Petrovienė, Daiva Kuginienė, Ignas Valionis, Aida Garbštienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Gitana Joniškienė
72-oji laida 1995–1996 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius,Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Irena Vaišnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Ona Štarevičienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Emilija Stanevičienė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Regina Kriščiūnaitė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Aldona Ašmonavičienė, Audronė Bitinaitė-Sidaugienė, Ona Buitvydienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Marytė Pališkienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Jonas Šidlauskas, Daiva Kacilevičienė, Rasytė Ašmenavičienė, Anna Monkevičienė, Janė Čižauskienė,Andra Didžiūtė, L.Kruopinienė, Daiva Kuginienė, Aldona Bučaitė, Gitana Joniškienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Virginija Ogintienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Virginija Sidorova, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Ieva Žąsinienė, Ignas Valionis, Aida Garbštienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Gitana Joniškienė
73-oji laida 1996–1997 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius,Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Irena Vaišnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Ona Štarevičienė, Emilija Stanevičienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Daiva Kuginienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Aldona Ašmonavičienė, Ona Buitvydienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Anna Monkevičienė, Jonas Petraitis, Janė Čižauskienė, Rasytė Ašmenavičienė, Andra Didžiūtė, L.Kruopinienė, Vida Balčiūnienė, Daiva Kacilevičienė, Gitana Joniškienė, Aldona Bučaitė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Irma Leščinskaitė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Virginija Ogintienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Virginija Sidorova, Ieva Žąsinienė, Ignas Valionis, Aida Garbštienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Gitana Joniškienė, Auksė Joniškytė
74-oji laida 1997–1998 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius, Stanislava Lovčikaitė, Irena Vaišnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Ona Štarevičienė, Emilija Stanevičienė, Nijolė Marcinkutė, Elena Šopytė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Jonas Petraitis, Aldona Ašmonavičienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Ona Buitvydienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Anna Monkevičienė, Virginija Sidorova, Janė Čižauskienė, Aistra Kuizinienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Rasytė Ašmenavičienė, Vida Balčiūnienė, Aldona Bučaitė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Vaiva Klupšienė, Darata Šlušnytė, Daiva Kacilevičienė, Irma Leščinskaitė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Nijolė Mikalajūnienė, Virginija Ogintienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Ignas Valionis, Aida Garbštienė, Daiva Kuginienė, Juozas Pavarotnikas, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Saulius Zapalskis, Auksė Joniškytė
75-oji laida 1998–1999 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Antanas Abromavičius, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Stanislava Lovčikaitė, Irena Vaišnienė, Nijolė Marcinkutė, Ona Štarevičienė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Aldona Bučaitė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Jonas Petraitis, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Aldona Ašmonavičienė, Ona Buitvydienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Vida Balčiūnienė, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Vytautas Dargis, Janė Čižauskienė, Juozas Pavarotnikas, Darata Šlušnytė, Anna Monkevičienė,Rasytė Ašmenavičienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Daiva Kacilevičienė, Vaiva Klupšienė, Irma Leščinskaitė, Nijolė Mikalajūnienė, Virginija Ogintienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Virginija Sidorova, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Aistra Kuizinienė, Ignas Valionis, Inga Budrytė, Aida Garbštienė, Daiva Kuginienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
76-oji laida 1999–2000 m.m. Algis Aleksandras Dičpetris, Janina Balčiūnienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Bernadeta Dičpetrienė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Irena Vaišnienė, Ona Štarevičienė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Vytautas Dargis, Aldona Bučaitė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Janė Čižauskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Donata Zakarevičiūtė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Virginija Ogintienė, Vida Balčiūnienė, Darata Šlušnytė, Irma Leščinskaitė, Daiva Kuginienė, Juozas Pavarotnikas, Rasytė Ašmenavičienė, Vaiva Klupšienė, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Anna Monkevičienė, Jonas Petraitis, Daiva Kacilevičienė, Aistra Kuizinienė, Ignas Valionis, Inga Budrytė, Aida Garbštienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Edita Filipavičiūtė - Dovydonienė
77-oji laida 2000–2001 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Aldona Bučaitė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Irena Vaišnienė, Ona Štarevičienė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vytautas Dargis, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Janė Čižauskienė, Donata Zakarevičiūtė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Virginija Ogintienė, Vida Balčiūnienė, Jonas Petraitis, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Daiva Kacilevičienė, Vaiva Klupšienė, Daiva Bielinytė - Šonkevičienė, Irena Petraitienė, Darata Šlušnytė, Aida Garbštienė, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Anna Monkevičienė, Aistra Kuizinienė, Juozas Pavarotnikas, Irma Leščinskaitė, Teresė Stankevičiūtė, Norbertas Gustauskas, Ignas Valionis, Inga Budrytė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Edita Filipavičiūtė - Dovydonienė
78-oji laida 2001–2002 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Irena Vaišnienė, Ona Štarevičienė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Aldona Bučaitė, Vytautas Dargis, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Janė Čižauskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Donata Zakarevičiūtė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Vida Balčiūnienė, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Daiva Kacilevičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Darata Šlušnytė, Aida Garbštienė, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Daiva Bielinytė - Šonkevičienė, Inga Budrytė, Anna Monkevičienė, Jonas Petraitis, Juozas Pavarotnikas, Irma Leščinskaitė, Indra Laurušaitė, Norbertas Gustauskas, Vita Vilimienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
79-oji laida 2002–2003 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Nijolė Marcinkutė, Ona Štarevičienė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Kristina Jagminaitė-Gudžiūnienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Vytautas Dargis, Reda Pėželienė, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Janė Čižauskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Donata Zakarevičiūtė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vida Balčiūnienė, Stanislava Lovčikaitė, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Daiva Kacilevičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Darata Šlušnytė, Aida Garbštienė, Jonas Petraitis, Inga Budrytė, Dalia Saudargienė, Marytė Pališkienė, Daiva Bielinytė - Šonkevičienė, Anna Monkevičienė, Irma Leščinskaitė, Juozas Pavarotnikas, Kristina Rimaitė - Motviekienė, Aldona Bučaitė, Vida Savickienė, Norbertas Gustauskas, Vita Vilimienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Irena Mančiauskienė
80-oji laida 2003–2004 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Nijolė Marcinkutė, Stanislava Lovčikaitė, Ona Štarevičienė, Kristina Jagminaitė-Gudžiūnienė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Juozas Pavarotnikas, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Vytautas Dargis, Vida Balčiūnienė, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Janė Čižauskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Virginija Ogintienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Marytė Pališkienė, Daiva Kacilevičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Darata Šlušnytė, Kristina Bernatonytė, Aida Garbštienė, Anna Monkevičienė, Jonas Petraitis, Inga Budrytė, Dalia Saudargienė, Vida Savickienė, Reda Pėželienė, Daiva Bielinytė - Šonkevičienė, Kristina Rimaitė - Motviekienė, I.Blinkevičienė, Aldona Bučaitė, Irma Leščinskaitė, Norbertas Gustauskas, Vita Vilimienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
81-oji laida 2004–2005 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Ona Štarevičienė, Juozas Pavarotnikas, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Vytautas Dargis, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Janė Čižauskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vida Balčiūnienė, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Vaiva Klupšienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Darata Šlušnytė, Aida Garbštienė, Jonas Petraitis, Inga Budrytė, Dalia Saudargienė, Vida Savickienė, Daiva Kacilevičienė, Reda Pėželienė, Lina Alekseriūnienė, Daiva Bielinytė - Šonkevičienė, Kristina Bernatonytė, Biruta Juozpaitienė, Aldona Bučaitė, Anna Monkevičienė, Kristina Rimaitė - Motviekienė, Ona Štarevičienė, Norbertas Gustauskas, Irma Leščinskaitė, Marytė Pališkienė, Vita Vilimienė, Giedrė Balčiūnaitė-Masilionienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Birutė Žąsinienė
82-oji laida 2005–2006 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Aldona Bučaitė, Juozas Pavarotnikas, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Janė Čižauskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vida Balčiūnienė, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Daiva Kacilevičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Kristina Bernatonytė, Darata Šlušnytė, Aida Garbštienė, Inga Budrytė, Vida Savickienė, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Angėlė Zalunskienė, Lina Alekseriūnienė, Liuda Bigailienė, Violeta Gelažienė, Ona Štarevičienė, Daiva Bielinytė - Šonkevičienė, Kristina Dulinskaitė, Biruta Juozpaitienė, Liongina Jurgaitienė, Dalia Saudargienė, Norbertas Gustauskas, Irma Leščinskaitė, Vita Vilimienė, Giedrė Balčiūnaitė-Masilionienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis, Kristina Dulinskaitė
83-oji laida 2006–2007 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Juozas Pavarotnikas, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Biruta Juozpaitienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Janė Čižauskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vida Balčiūnienė, Aldona Bučaitė, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Darata Šlušnytė, Kristina Bernatonytė, Liongina Jurgaitienė, Aida Garbštienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Inga Budrytė, Vida Savickienė, Reda Pėželienė, Angėlė Zalunskienė, Lina Alekseriūnienė, Liuda Bigailienė, Violeta Gelažienė, Daiva Bielinytė - Šonkevičienė, Dalia Saudargienė, Daiva Kacilevičienė, Marytė Pališkienė, Irma Leščinskaitė, Vita Vilimienė, Giedrė Balčiūnaitė-Masilionienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
84-oji laida 2007–2008 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Violeta Gelažienė, Juozas Pavarotnikas, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Janė Čižauskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vida Balčiūnienė, Daiva Kuginienė, Aldona Bučaitė, Rasytė Ašmenavičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Kristina Bernatonytė, Liongina Jurgaitienė, Aida Garbštienė, Inga Budrytė, Vida Savickienė, Reda Pėželienė, Angėlė Zalunskienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Lina Alekseriūnienė, Liuda Bigailienė, Odeta Daniševičiūtė, Daiva Bielinytė - Šonkevičienė, Dalia Saudargienė, Dangirūta Kalinauskaitė-Šimkūnienė, Darata Šlušnytė, Daiva Kacilevičienė, Marytė Pališkienė, Irma Leščinskaitė, Justina Livanatė-Eidukienė, Vita Vilimienė, Giedrė Balčiūnaitė-Masilionienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
85-oji laida 2008–2009 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Violeta Gelažienė, Juozas Pavarotnikas, Emilija Stanevičienė, Janė Čižauskienė, Elena Šopytė,Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Aldona Bučaitė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vida Balčiūnienė, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Aida Garbštienė, Inga Budrytė, Alma Zajarskienė, Vida Savickienė, Reda Pėželienė, Angėlė Zalunskienė, Lina Alekseriūnienė, Liuda Bigailienė, Odeta Daniševičiūtė, Daiva Bielinytė - Šonkevičienė, Liongina Jurgaitienė, Darata Šlušnytė, Daiva Kacilevičienė, Marytė Pališkienė, Irma Leščinskaitė, Justina Livanatė-Eidukienė, Vita Vilimienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
86-oji laida 2009–2010 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Violeta Gelažienė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Juozas Pavarotnikas, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vida Balčiūnienė, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Liongina Jurgaitienė, Aida Garbštienė, Alma Zajarskienė, Vida Savickienė, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Angėlė Zalunskienė, Lina Alekseriūnienė, Aldona Bučaitė, Daiva Kacilevičienė, Laura Prancelevičienė, Liuda Bigailienė, Odeta Daniševičiūtė, Marytė Pališkienė, Kristina Karošaitė, Roma Kaupaitė-Balnionienė, Darata Šlušnytė, Irma Leščinskaitė, Vita Vilimienė, Giedrė Balčiūnaitė-Masilionienė, Irena Valionienė, Ričardas Vengraitis
87-oji laida 2010–2011 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Violeta Gelažienė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova,Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vida Balčiūnienė, Juozas Pavarotnikas, Daiva Kuginienė, Aldona Bučaitė, Rasytė Ašmenavičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Darata Šlušnytė, Aida Garbštienė, Vida Savickienė, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Angėlė Zalunskienė, Lina Alekseriūnienė, Ričardas Vengraitis, Laura Prancelevičienė, Liuda Bigailienė, Odeta Daniševičiūtė, Kristina Karošaitė, Roma Kaupaitė-Balnionienė, Alma Zajarskienė, Liongina Jurgaitienė, Daiva Kacilevičienė, Irma Leščinskaitė, Vita Vilimienė, Giedrė Balčiūnaitė-Masilionienė, Irena Valionienė
88-oji laida 2011–2012 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Violeta Gelažienė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė,Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vida Balčiūnienė, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Aida Garbštienė, Irma Leščinskaitė, Vida Savickienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Angėlė Zalunskienė, Kristina Karošaitė, Lina Alekseriūnienė, Ričardas Vengraitis, Laura Prancelevičienė, Liuda Bigailienė, Juozas Pavarotnikas, Odeta Daniševičiūtė, Roma Kaupaitė-Balnionienė, Alma Zajarskienė, Aldona Bučaitė, Daiva Kacilevičienė, Vita Vilimienė, Giedrė Balčiūnaitė-Masilionienė, Irena Valionienė
89-oji laida 2012–2013 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Violeta Gelažienė, Aldona Bučaitė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Kristina Karošaitė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Irma Leščinskaitė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vida Balčiūnienė, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Juozas Pavarotnikas, Aida Garbštienė,Vida Savickienė, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Angėlė Zalunskienė, Lina Alekseriūnienė, Ričardas Vengraitis, Laura Prancelevičienė, Liuda Bigailienė, Odeta Daniševičiūtė, Roma Kaupaitė-Balnionienė, Alma Zajarskienė, Daiva Kacilevičienė, Vita Vilimienė, Giedrė Balčiūnaitė-Masilionienė, Irena Valionienė
90-oji laida 2013–2014 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Violeta Gelažienė, Aldona Bučaitė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Juozas Pavarotnikas, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Irma Leščinskaitė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vida Balčiūnienė, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Vilija Pačekajienė, Aida Garbštienė, Vida Savickienė, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Angėlė Zalunskienė, Lina Alekseriūnienė, Ričardas Vengraitis, Laura Prancelevičienė, Liuda Bigailienė, Odeta Daniševičiūtė, Roma Kaupaitė-Balnionienė, Alma Zajarskienė, Daiva Kacilevičienė, Laimonas Kupriūnas, Giedrė Balčiūnaitė-Masilionienė, Ingrida Jezdauskienė, Laimutė Činčienė, Vita Vilimienė, Irena Valionienė
91-oji laida 2014–2015 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Rima Stapušaitienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Janina Balčiūnienė, Bernadeta Dičpetrienė, Violeta Gelažienė, Aldona Bučaitė, Elena Šopytė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Aldona Ašmonavičienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Virginija Sidorova, Nijolė Mikalajūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Irma Leščinskaitė, Virginija Ogintienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Vida Balčiūnienė, Daiva Kuginienė, Rasytė Ašmenavičienė, Vaiva Klupšienė, Irena Petraitienė, Joana Gelžinienė, Aida Garbštienė, Vida Savickienė, Marytė Pališkienė, Reda Pėželienė, Angėlė Zalunskienė, Lina Alekseriūnienė, Ričardas Vengraitis, Danguolė Romanovienė, Laura Prancelevičienė, Zenonas Prancelevičius, Liuda Bigailienė, Odeta Daniševičiūtė, Roma Kaupaitė-Balnionienė, Vilija Pačekajienė, Alma Zajarskienė, Daiva Kacilevičienė, Laimonas Kupriūnas, Giedrė Balčiūnaitė-Masilionienė, Ingrida Jezdauskienė, Vita Vilimienė, Laimutė Činčienė, Irena Valionienė
92-oji laida 2015–2016 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Lina Alekseriūnienė, Rasytė Ašmenavičienė, Janina Balčiūnienė, Vida Balčiūnienė, Roma Kaupaitė-Balnionienė, Liuda Bigailienė, Aldona Bučaitė, Laimutė Činčienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Odeta Daniševičiūtė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Bernadeta Dičpetrienė, Violeta Gelažienė, Joana Gelžinienė, Vita Guobužaitė- Gudonienė, Ingrida Jezdauskienė, Daiva Kacilevičienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Vaiva Klupšienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Daiva Kuginienė, Laimonas Kupriūnas, Lina Kupriūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Irma Leščinskaitė, Giedrė Balčiūnaitė-Masilionienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Nijolė Mikalajūnienė, Virginija Ogintienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Vilija Pačekajienė, Marytė Pališkienė, Irena Petraitienė, Reda Pėželienė, Laura Prancelevičienė, Zenonas Prancelevičius, Danguolė Romanovienė, Vida Savickienė, Virginija Sidorova, Rima Stapušaitienė, Vilma Šmailytė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Ričardas Vengraitis, Vita Vilimienė, Alma Zajarskienė,Angėlė Zalunskienė, Irena Valionienė
93-oji laida 2016–2017 m.m. Vaclovas Stapušaitis, Lina Alekseriūnienė, Rasytė Ašmenavičienė, Janina Balčiūnienė, Vida Balčiūnienė, Roma Kaupaitė-Balnionienė, Liuda Bigailienė, Aldona Bučaitė, Laimutė Činčienė, Daiva Čėsnaitė-Danielienė, Odeta Daniševičiūtė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė, Bernadeta Dičpetrienė, Violeta Gelažienė, Joana Gelžinienė, Vita Guobužaitė- Gudonienė, Ingrida Jezdauskienė, Daiva Kacilevičienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Vaiva Klupšienė, Lora Makarevičiūtė-Kriščiūnienė, Daiva Kuginienė, Laimonas Kupriūnas, Lina Kupriūnienė, Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Irma Leščinskaitė, Giedrė Balčiūnaitė-Masilionienė, Ligita Masilionienė, Algimantas Masilionis, Nijolė Mikalajūnienė, Virginija Ogintienė, Laima Ragulytė - Ožiūnienė, Vilija Pačekajienė, Marytė Pališkienė, Irena Petraitienė, Reda Pėželienė, Laura Prancelevičienė, Zenonas Prancelevičius, Danguolė Romanovienė, Vida Savickienė, Virginija Sidorova, Rima Stapušaitienė, Dalė Vaitiekūnaitė-Tamašaitienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė, Ričardas Vengraitis, Vita Vilimienė, Alma Zajarskienė, Angėlė Zalunskienė.


Šaltiniai

  • Gimnazijos archyvo medžiaga
  • Gimnazijos muziejaus medžiaga
  1. Linkuvos gimnazija 1918-2008“: mokyklos istorijos apybraiža. Sudarytojai Vaclovas Stapušaitis ir kt. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2008. – 175 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-863-11-3
  2. Sudarė Teodora Katilienė, „Linkuva ir linkuviai“ XX amžiaus pirmoji pusė, straipsniai ir nuotraukos; Vilnius, 2012.
  3. „Žiemgalos draugija“. Aldona Gaigalaitė. Mūsų karo metų mokytojai, Vaga, Vilnius, 2000


Parengė: Medžiagą straipsniui surinko, parengė ir pateikė Linkuvos gimnazijos matematikos mokytoja Emilija Stanevičienė..

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 62% (+67364-30=67334 wiki spaudos ženklai).
  • Emilija Stanevičienė – autorius ir redaktorius – 42% (+45673-3665=42008 wiki spaudos ženklai).