Linkuvos gimnazijos tradiciniai spektakliai

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
  Linkuvos gimnazija
  Linkuvos gimnazija herbas
  Linkuvos gimnazija

  Linkuvos gimnazija 2013 m. spalio 4 d.
  Gyvenvietė: Linkuva
  Įkurta: 1918 m.

  Žiūrėti didesniame žemėlapyje

  Linkuvos gimnazijos tradiciniai spektakliai – viena seniausių tradicijų Linkuvos gimnazijoje – vaidinimai.

  Tradicinis abiturientų spektaklis yra skirtas susitikimui su buvusiais mokyklos auklėtiniais. Jis vyksta pirmą vasario mėnesio šeštadienį. Iš esmės tai abiturientų dovana mokyklai, miestelio bendruomenei, savotiška ataskaita, ko jaunas žmogus išmoko mokykliniais metais. Ši tradicija įsigalėjusi nuo pat gimnazijos įsikūrimo, nes gimnazistai perėmė jau gyvavusį renginį.

  1917 m. Linkuvoje įsikūrusiai „Vyturio“ draugijai priklausę mokytojai Ignas Brazdžiūnas, Povilas Spudas, Rožė Šomkaitė, Kazimiera Verbylienė (Braždžiūnaitė) ir kiti rūpinosi ne vien švietimu, bet ir visuomenės bei jaunimo auklėjimu: vakarėliais, vaidinimais ir paskaitomis. Renginiai, kuriuose buvo rodomi ir spektakliai, sutraukdavo daug žmonių.

  Jau 1917 m. „Vyturio“ draugija, kurios tikslas buvo rūpintis švietimu ir visuomenės auklėjimu, klojime suvaidino „Genovaitę“, „Ameriką pirtyje“ ir kitus dramos kūrinėlius. Vėliau gimnazija pradėjo ruošti viešus vakarus-vaidinimus. Buvo pastatyti ir parodyti „Pinigėliai“, operetės „Consilium facultatis“, „Kuprotas oželis“. Tradiciniai vakarai tapo labai populiarūs. Pasakojama, jog žmonių privažiuodavo iš visos apylinkės. Vėliau vaidinimus ruošti pradėjo gimnazijos abiturientai Ignas Brazdžiūnas buvo vienas „Vyturio“ draugijos organizatorių ir veikėjų, rengė vakarėlius, vaidinimus, lėšas skyrė gimnazijai išlaikyti, švietė žmones.[1]

  Vėliau vaidinimai iš Magazino persikėlė į gimnaziją ir tapo jos neatskiriama dalimi. Yra žinoma, kad net karo metais nebuvo nutraukta ši tradicija, deja, ne visas žinias pavyko surinkti, išsiaiškinti spektaklių pavadinimus. Dabar spektakliai rodomi visą savaitę, kad galėtų pamatyti visi mokiniai pradedant pradinukais, baigiant trečiokais gimnazistais. Šeštadienį susitikimo su buvusiais mokiniais vakaras „Mes vėl drauge“, o sekmadienį spektaklis rodomas miestelio bendruomenei.

  Per tris karalius, 1937 m. sausio 6 d., rengiamas tradicinis abiturientų vakaras. XIV laidos klasės auklėtojas Jonas Vadeikis išvertė Nikolajaus Gogolio „Piršlybas“ ir buvo pastatymo režisierius. Dekoracijas sukūrė dailininkas Jonas Vilutis.

  1921 m..jpg
  Spektaklis „Laimės gėlė“ 1933-04-23
  Metai Laida Spektaklio pavadinimas Režisierius ir klasės vadovas
  1931–1932 m.m. 8-oji laida J.V.Getės „Piliečių generolas“ Ona Narušytė-Januševičienė
  1932–1933 m.m. 9-oji laida Spektaklis „Laimės gėlė“
  1933–1934 m.m. 10-oji laida Keturakio komedija „Amerika pirtyje“ Režisierė Palmyra Kutraitė-Lampsatienė, Bronislovas Ketarauskas
  1934–1935 m.m. 11-oji laida Moljero komedija „Skapeno tuštybės“ (Klastos) Režisierė Elena Zujienė (Bužackytė)
  1935–1936 m.m. 12-oji laida “Sūnėnas - dėdė”' (F. Schillerio trijų dalių komedija “Der Neffe als Onkel”, parašyta 1803) Režisierė Vilhelmina(Adelė) Kregždaitė
  1936–1937 m.m. 13-oji laida „Raudonkepuraitė“ Režisierė Vilhelmina(Adelė) Kregždaitė
  1937–1938 m.m. 14-oji laida Nikolajaus Gogolio „Piršlybos“ Režisierius Jonas Vadeikis, dekoracijas kūrė Jonas Vilutis
  1938–1939 m.m. 15-oji laida Kazio Binkio „Atžalynas“
  1939–1940 m.m. 16-oji laida „Raudonkepuraitė“ Jonas Vadeikis
  1940–1941 m.m. 17-oji laida Moljero „Šykštuolis“ per Trijų karalių šventę Jonas Vadeikis, menininkas Jonas Vilutis
  1941–1942 m.m. 18-oji laida Muzikinis vaidinimas „Šviesa iš rytų“ Elena Nistelytė
  1942–1943 m.m. 19-oji laida Kazio Binkio „Atžalynas“ Jonas Petrėnas tik 11 kl. Apolinaras Radžius
  1943–1944 m.m. 20-oji laida Petro Vaičiūno „Sudrumsta ramybė“ Juozas Avižonis
  1944–1945 m.m. 21-oji laida Kazio Binkio „Atžalynas“ Apolinaras Radžius
  1945–1946 m.m. 22-oji laida Stasio Santvaro „Žvejai“ rež. Paulyna Čeičytė - Dienienė Jonas Dienys
  1946–1947 m.m. 23-oji laida Nikolajaus Gogolio „Revizorius“ Apolinaras Radžius, Antanina Jusienė
  1947–1948 m.m. 24-oji laida Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Aušros sūnūs“ Teodora Kriaučiūnaitė, Juozas Skrupskelis
  1948–1949 m.m. 25-oji laida L.Fiodor „Brandos atestatas“ Režisierė Irena Liutkevičiūtė, Petras Garšva, Juozas Skrupskelis,
  1949–1950 m.m. 26-oji laida Operetė „Birutė“ Režisierius Petras Garšva, Petras Skaringa
  1950–1951 m.m. 27-oji laida Režisierė Irena Liutkevičiūtė, Bronius Vilimas-Užbalis , Juozas Jasiūnas
  1951–1952 m.m. 28-oji laida Antono Čechovo „Vyšnių sodas“ Režisierė Irena Liutkevičiūtė, Alfonsas Mališauskas
  1952–1953 m.m. 29-oji laida Mokinių kūrybos poezijos vakaras „O, Linkuva, mano mieliausia“ Režisierė Irena Liutkevičiūtė, Juozas Jasiūnas
  1953–1954 m.m. 30-oji laida 4 veiksmų 5 paveikslų pjesė A.Simukovo „Vorobjovo kalnai“ Klasės vadovai Zita Žagrytė-Mališauskienė, Juozas Jasiūnas. Režisavo mokytoja Valerija Vilnonytė
  1954–1955 m.m. 31-oji laida Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Pinigėliai“ Valerija Vilnonytė
  1955–1956 m.m. 32-oji laida Kazio Binkio „Atžalynas“ Julija Pajarskaitė
  1956–1957 m.m. 33-oji laida V.Rozovo „Brandos atestatas“ S. Bagdonienė
  1957–1958 m.m. 34-oji laida „Žiogas“ Rež. Irena Liutkevičiūtė, Leokadija Kavaliauskaitė - Paškūnienė
  1958–1959 m.m. 35-oji laida Pagal lenkų rašytojo J.Geno apsakymą „Jo akių šviesa“ Valerija Vilnonytė
  1959–1960 m.m. 36-oji laida Pranė Gaigalienė
  1960–1961 m.m. 37-oji laida Kazio Binkio „Atžalynas“ Algirdas Anužis
  1961–1962 m.m. 38-oji laida V.Rimkevičiaus „Vandens lelija“ Irena Liutkevičiūtė
  1962–1963 m.m. 39-oji laida Lietuvių liaudies pasaka „12 brolių juodvarniais lakstančių“ Rež. Irena Liutkevičiūtė, Jonas Šarkanas
  1963–1964 m.m. 40-oji laida Jonas Šarkanas
  1964–1965 m.m. 41-oji laida L.Mitrofanovo „Sibiro novelės“ Režisierė Irena Liutkevičiūtė, Nijolė Marcinkutė
  1965–1966 m.m. 42-oji laida N.Kožuškino „Gerų paslaugų biuras-svirplys“ Stanislava Lovčikaitė
  1966–1967 m.m. 43-oji laida Danutė Prunskaitė
  1967–1968 m.m. 44-oji laida Kazio Sajos „Silva studentauja“ Zita Žagrytė-Mališauskienė, V.Valionis
  1968–1969 m.m. 45-oji laida Kazio Sajos „Patrakai“ Stanislava Lovčikaitė
  1969–1970 m.m. 46-oji laida „Ričardas ir Monika“ Rež. Irena Liutkevičiūtė, Danutė Prunskaitė, V.Valionis
  1970–1971 m.m. 47-oji laida A.Vygantės „Palmė žaliuoja visada“ Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė
  1971–1972 m.m. 48-oji laida V.Rozovo „Amžinai gyvi“ Algis Aleksandras Dičpetris, Nijolė Marcinkutė
  1972–1973 m.m. 49-oji laida I.Skarpeta „Gyvenimas Neapolyje“ Algis Aleksandras Dičpetris, Vanda Markevičienė
  1973–1974 m.m. 50-oji laida Irena Liutkevičiūtė „Pasaka – ne pasaka“ Rež. Irena Liutkevičiūtė, Anna Rumbauskienė
  1974–1975 m.m. 51-oji laida N.Kožuškino „Gerų paslaugų biuras-svirplys“ Nijolė Marcinkutė, Zita Žagrytė-Mališauskienė
  1975–1976 m.m. 52-oji laida K.Svoronskio „Laimės vaikas“ Stanislava Lovčikaitė, Gražina Žvirblytė
  1976–1977 m.m. 53-oji laida T.Jan „Mergaitė ir pavasaris“ Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Alfonsas Mališauskas, Emilija Stanevičienė
  1977–1978 m.m. 54-oji laida Kazio Sajos „Silva studentauja“ Nijolė Marcinkutė, Bernadeta Dičpetrienė
  1978–1979 m.m. 55-oji laida A.Semaškaitė „Laužai ant sniego“ Stanislava Lovčikaitė, Antanas Abromavičius, Gražina Žvirblytė
  1979–1980 m.m. 56-oji laida Kazio Binkio „Atžalynas“ Režisierė Irena Liutkevičiūtė, Algis Aleksandras Dičpetris, Felimonija Skrebaitė-Mielienė
  1980–1981 m.m. 57-oji laida Kazio Sajos „Reptilija“ Režisierė Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Vitalija Marozaitė, Emilija Stanevičienė
  1981–1982 m.m. 58-oji laida I.Šmeliovo „Dienoraštis“ Rež. Rimantas Jovas, Ona Štarevičienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė
  1982–1983 m.m. 59-oji laida T.Jan „Kai tau šešiolika“ Rež. Irena Liutkevičiūtė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Elena Šopytė
  1983–1984 m.m. 60-oji laida J.Švarco „Sniego karalienė“ Stanislava Lovčikaitė, Aldona Bučaitė
  1984–1985 m.m. 61-oji laida Savos kūrybos spektaklis A.Liobytės „Lokių guolis“ Rež. Irena Liutkevičiūtė, Rimantas Jovas, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Algirdas Adomaitis,
  1985–1986 m.m. 62-oji laida N.Kožuškino „Gerų paslaugų biuras-svirplys“ Nijolė Marcinkutė, Bernadeta Dičpetrienė
  1986–1987 m.m. 63-oji laida J.Mackonio „Ledi Makbet iš Akmenės“ Režisierės Irena Liutkevičiūtė ir Dalė Dambrauskienė, kl. vadovė Ona Štarevičienė
  1987–1988 m.m. 64-oji laida Stanislava Lovčikaitė inscenizacija „Po 113 metų“ Rež. Stanislava Lovčikaitė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė
  1988–1989 m.m. 65-oji laida G.Mareckaitės „Eglės namai“ Rasytė Ašmenavičienė
  1989–1990 m.m. 66-oji laida V.Bubnys „Kaltė“ Rež. Vera Gluchovskaja
  1990–1991 m.m. 67-oji laida A.Liobytės „Aukso obuolys“ Aldona Bučaitė
  1991–1992 m.m. 68-oji laida J.Ščechočikino „Tarp dangaus ir žemės vieversys blaškosi“ Janė Čižauskienė
  1992–1993 m.m. 69-oji laida Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Pinigėliai“ Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė
  1993–1994 m.m. 70-oji laida Kazio Sajos „Reptilija“ Režisierė Ona Buitvydienė, Algirdas Šidlauskas
  1994–1995 m.m. 71-oji laida P.Venclovo „Išeiti iš miško“ Režisierė Ona Buitvydienė, Aldona Ašmonavičienė, Ona Štarevičienė
  1995–1996 m.m. 72-oji laida Kazio Sajos „Džinsai“ Režisierė Ona Buitvydienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė
  1996–1997 m.m. 73-oji laida Kazio Sajos „Palangos Liūtas“ Režisierė Ona Buitvydienė, Laima Ožiūnienė
  1997–1998 m.m. 74-oji laida Žemaitės „Trys mylimos“ Režisierė Ona Buitvydienė, Janė Čižauskienė
  1998–1999 m.m. 75-oji laida T.Jan „Mergaitė ir pavasaris“ Režisierė Ona Buitvydienė, Emilija Stanevičienė
  1999–2000 m.m. 76-oji laida „Dvyliktokai“ Režisierė Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Bernadeta Dičpetrienė
  2000–2001 m.m. 77-oji laida T.Rido „Mergaitė didele burna“ Režisierė Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Virginija Ogintienė
  2001–2002 m.m. 78-oji laida L.Lagino „Senis Chatabyčius“ Režisierė Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Rasytė Ašmenavičienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė
  2002–2003 m.m. 79-oji laida A.Rūko „Svajonių šalis“ Rež.Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Ona Štarevičienė, Aldona Ašmonavičienė
  2003–2004 m.m. 80-oji laida I.Zajaickio „Robinzonas Hudas“ Rež. Kristina Jagminaitė-Gudžiūnienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė
  2004–2005 m.m. 81-oji laida R.Kašausko „Kai vėl atskris drugelis“ Rež. Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Laima Ožiūnienė, Vida Balčiūnienė
  2005–2006 m.m. 82-oji laida G.Šmelivo „Dienoraštis“ Rež. Inga Budrytė, Vaiva Klupšienė, Aldona Bučaitė
  2006–2007 m.m. 83-oji laida V.Bladykaitės „Ženteliai“ Rež. Inga Budrytė, Emilija Stanevičienė, Nijolė Mikalajūnienė
  2007–2008 m.m. 84-oji laida Kazio Borutos „Baltaragio malūnas“ Rež. Virginija Sidorova, Aida Garbštienė, Bernadeta Dičpetrienė
  2008–2009 m.m. 85-oji laida G.Mareckaitės „Muzikantas ir žvaigždė“ Rež. Virginija Sidorova, Virginija Ogintienė, Vida Savickienė
  2009–2010 m.m. 86-oji laida Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Pinigėliai“ Rež. Virginija Sidorova, Rasytė Ašmenavičienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė
  2010–2011 m.m. 87-oji laida Pagal Kazį Inčiūrą „12 brolių juodvarniais lakstančių“ Rež. Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Aldona Ašmonavičienė, Lina Alekseriūnienė
  2011–2012 m.m. 88-oji laida J. Marcinkevičiaus „Pasaka su inspektoriais“ Rež. Virginija Sidorova, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė
  2012–2013 m.m. 89-oji laida B.Pūkelevičiūtė „Aukso žąsis“ Rež. Virginija Sidorova, Laima Ožiūnienė, Vida Balčiūnienė
  2013–2014 m.m. 90-oji laida J.Erlicko „Kolumbo gimtadienis“ Rež. Joana Gelžinienė, Aldona Bučaitė, Vaiva Klupšienė
  2014–2015 m.m. 91-oji laida „(N)EIKIT, VAIKAI, Į MOKYKLĄ!“ pagal V. Venskų. Rež. Joana Gelžinienė, Alma Zajarskienė, Nijolė Mikalajūnienė
  2015–2016 m.m. 92-oji laida L.Lagino „Senis Chatabyčius“ Rež. Joana Gelžinienė, Daiva Kacilevičienė, Reda Pėželienė
  2016–2017 m.m. 93-oji laida Spektaklis pagal M.Dautartaitės pjesę „Pelenė“ Rež. Virginija Sidorova, Angėlė Zalunskienė.
  2017–2018 m.m. 94-oji laida Keturakio komedija „Amerika pirtyje“ Rež. Virginija Sidorova, Birutė Deveikienė, Virginija Ogintienė.
  2018–2019 m.m. 95-oji laida „Dėl meilės padarysiu viską“ (A.Liobytės „Kuršiukas“ motyvais) Rež. Danguolė Romanovienė, Laura Prancelevičienė
  2019–2020 m.m. 96-oji laida „Paryžiaus katedra“ (pagal V.Hugo romaną) Rež. Virginija Sidorova, Vida Kilčiauskienė.
  2020–2021 m.m. 97-oji laida
  2021–2022 m.m. 98-oji laida „Mirta Činčiberaitė arba 15000 litų“ (pagal Stasio Žemaičio komediją) Rež. Lina Alekseriūnienė, Vita Vilimienė.
  2022–2023 m.m. 99-oji laida „Patriotai“ (P.Vaičiūno komedijos motyvais) Rež. kl. vadovė Danguolė Romanovienė.

  Šaltiniai[taisyti]

  • Gimnazijos archyvo medžiaga
  • Gimnazijos muziejaus medžiaga
  1. Sudarė Teodora Katilienė, „Linkuva ir linkuviai“ XX amžiaus pirmoji pusė, straipsniai ir nuotraukos; Vilnius, 2012. p. 149–151


  Parengė: Medžiagą straipsniui surinko, parengė ir pateikė Linkuvos gimnazijos matematikos mokytoja Emilija Stanevičienė..

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 75% (+18572-4=18568 wiki spaudos ženklai).
  • Emilija Stanevičienė – autorius ir redaktorius – 27% (+6733-702=6031 wiki spaudos ženklai).