Linkuvos gimnazijos tradiciniai spektakliai

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Linkuvos gimnazija
Linkuvos gimnazija herbas
Linkuvos gimnazija

Linkuvos gimnazija 2013 m. spalio 4 d.
Gyvenvietė: Linkuva
Įkurta: 1918 m.

Žiūrėti didesniame žemėlapyje

Linkuvos gimnazijos tradiciniai spektakliai – viena seniausių tradicijų Linkuvos gimnazijoje – vaidinimai.

Tradicinis abiturientų spektaklis yra skirtas susitikimui su buvusiais mokyklos auklėtiniais. Jis vyksta pirmą vasario mėnesio šeštadienį. Iš esmės tai abiturientų dovana mokyklai, miestelio bendruomenei, savotiška ataskaita, ko jaunas žmogus išmoko mokykliniais metais. Ši tradicija įsigalėjusi nuo pat gimnazijos įsikūrimo, nes gimnazistai perėmė jau gyvavusį renginį.

1917 m. Linkuvoje įsikūrusiai „Vyturio“ draugijai priklausę mokytojai Ignas Brazdžiūnas, Povilas Spudas, Rožė Šomkaitė, Kazimiera Verbylienė (Braždžiūnaitė) ir kiti rūpinosi ne vien švietimu, bet ir visuomenės bei jaunimo auklėjimu: vakarėliais, vaidinimais ir paskaitomis. Renginiai, kuriuose buvo rodomi ir spektakliai, sutraukdavo daug žmonių.

Jau 1917 m. „Vyturio“ draugija, kurios tikslas buvo rūpintis švietimu ir visuomenės auklėjimu, klojime suvaidino „Genovaitę“, „Ameriką pirtyje“ ir kitus dramos kūrinėlius. Vėliau gimnazija pradėjo ruošti viešus vakarus-vaidinimus. Buvo pastatyti ir parodyti „Pinigėliai“, operetės „Consilium facultatis“, „Kuprotas oželis“. Tradiciniai vakarai tapo labai populiarūs. Pasakojama, jog žmonių privažiuodavo iš visos apylinkės. Vėliau vaidinimus ruošti pradėjo gimnazijos abiturientai Ignas Brazdžiūnas buvo vienas „Vyturio“ draugijos organizatorių ir veikėjų, rengė vakarėlius, vaidinimus, lėšas skyrė gimnazijai išlaikyti, švietė žmones.[1]

Vėliau vaidinimai iš Magazino persikėlė į gimnaziją ir tapo jos neatskiriama dalimi. Yra žinoma, kad net karo metais nebuvo nutraukta ši tradicija, deja, ne visas žinias pavyko surinkti, išsiaiškinti spektaklių pavadinimus. Dabar spektakliai rodomi visą savaitę, kad galėtų pamatyti visi mokiniai pradedant pradinukais, baigiant trečiokais gimnazistais. Šeštadienį susitikimo su buvusiais mokiniais vakaras „Mes vėl drauge“, o sekmadienį spektaklis rodomas miestelio bendruomenei.

Per tris karalius, 1937 m. sausio 6 d., rengiamas tradicinis abiturientų vakaras. XIV laidos klasės auklėtojas Jonas Vadeikis išvertė Nikolajaus Gogolio „Piršlybas“ ir buvo pastatymo režisierius. Dekoracijas sukūrė dailininkas Jonas Vilutis.

1921 m..jpg
Spektaklis „Laimės gėlė“ 1933-04-23
Metai Laida Spektaklio pavadinimas Režisierius ir klasės vadovas
1931–1932 m.m. 8-oji laida J.V.Getės „Piliečių generolas“ Ona Narušytė-Januševičienė
1932–1933 m.m. 9-oji laida Spektaklis „Laimės gėlė“
1933–1934 m.m. 10-oji laida Keturakio komedija „Amerika pirtyje“ Režisierė Palmyra Kutraitė-Lampsatienė, Bronislovas Ketarauskas
1934–1935 m.m. 11-oji laida Moljero komedija „Skapeno tuštybės“ (Klastos) Režisierė Elena Zujienė (Bužackytė)
1935–1936 m.m. 12-oji laida “Sūnėnas - dėdė”' (F. Schillerio trijų dalių komedija “Der Neffe als Onkel”, parašyta 1803) Režisierė Vilhelmina(Adelė) Kregždaitė
1936–1937 m.m. 13-oji laida „Raudonkepuraitė“ Režisierė Vilhelmina(Adelė) Kregždaitė
1937–1938 m.m. 14-oji laida Nikolajaus Gogolio „Piršlybos“ Režisierius Jonas Vadeikis, dekoracijas kūrė Jonas Vilutis
1938–1939 m.m. 15-oji laida Kazio Binkio „Atžalynas“
1939–1940 m.m. 16-oji laida „Raudonkepuraitė“ Jonas Vadeikis
1940–1941 m.m. 17-oji laida Moljero „Šykštuolis“ per Trijų karalių šventę Jonas Vadeikis, menininkas Jonas Vilutis
1941–1942 m.m. 18-oji laida Muzikinis vaidinimas „Šviesa iš rytų“ Elena Nistelytė
1942–1943 m.m. 19-oji laida Kazio Binkio „Atžalynas“ Jonas Petrėnas tik 11 kl. Apolinaras Radžius
1943–1944 m.m. 20-oji laida Petro Vaičiūno „Sudrumsta ramybė“ Juozas Avižonis
1944–1945 m.m. 21-oji laida Kazio Binkio „Atžalynas“ Apolinaras Radžius
1945–1946 m.m. 22-oji laida Stasio Santvaro „Žvejai“ rež. Paulyna Čeičytė - Dienienė Jonas Dienys
1946–1947 m.m. 23-oji laida Nikolajaus Gogolio „Revizorius“ Apolinaras Radžius, Antanina Jusienė
1947–1948 m.m. 24-oji laida Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Aušros sūnūs“ Teodora Kriaučiūnaitė, Juozas Skrupskelis
1948–1949 m.m. 25-oji laida L.Fiodor „Brandos atestatas“ Režisierė Irena Liutkevičiūtė, Petras Garšva, Juozas Skrupskelis,
1949–1950 m.m. 26-oji laida Operetė „Birutė“ Režisierius Petras Garšva, Petras Skaringa
1950–1951 m.m. 27-oji laida Režisierė Irena Liutkevičiūtė, Bronius Vilimas-Užbalis , Juozas Jasiūnas
1951–1952 m.m. 28-oji laida Antono Čechovo „Vyšnių sodas“ Režisierė Irena Liutkevičiūtė, Alfonsas Mališauskas
1952–1953 m.m. 29-oji laida Mokinių kūrybos poezijos vakaras „O, Linkuva, mano mieliausia“ Režisierė Irena Liutkevičiūtė, Juozas Jasiūnas
1953–1954 m.m. 30-oji laida 4 veiksmų 5 paveikslų pjesė A.Simukovo „Vorobjovo kalnai“ Klasės vadovai Zita Žagrytė-Mališauskienė, Juozas Jasiūnas. Režisavo mokytoja Valerija Vilnonytė
1954–1955 m.m. 31-oji laida Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Pinigėliai“ Valerija Vilnonytė
1955–1956 m.m. 32-oji laida Kazio Binkio „Atžalynas“ Julija Pajarskaitė
1956–1957 m.m. 33-oji laida V.Rozovo „Brandos atestatas“ S. Bagdonienė
1957–1958 m.m. 34-oji laida „Žiogas“ Rež. Irena Liutkevičiūtė, Leokadija Kavaliauskaitė - Paškūnienė
1958–1959 m.m. 35-oji laida Pagal lenkų rašytojo J.Geno apsakymą „Jo akių šviesa“ Valerija Vilnonytė
1959–1960 m.m. 36-oji laida Pranė Gaigalienė
1960–1961 m.m. 37-oji laida Kazio Binkio „Atžalynas“ Algirdas Anužis
1961–1962 m.m. 38-oji laida V.Rimkevičiaus „Vandens lelija“ Irena Liutkevičiūtė
1962–1963 m.m. 39-oji laida Lietuvių liaudies pasaka „12 brolių juodvarniais lakstančių“ Rež. Irena Liutkevičiūtė, Jonas Šarkanas
1963–1964 m.m. 40-oji laida Jonas Šarkanas
1964–1965 m.m. 41-oji laida L.Mitrofanovo „Sibiro novelės“ Režisierė Irena Liutkevičiūtė, Nijolė Marcinkutė
1965–1966 m.m. 42-oji laida N.Kožuškino „Gerų paslaugų biuras-svirplys“ Stanislava Lovčikaitė
1966–1967 m.m. 43-oji laida Danutė Prunskaitė
1967–1968 m.m. 44-oji laida Kazio Sajos „Silva studentauja“ Zita Žagrytė-Mališauskienė, V.Valionis
1968–1969 m.m. 45-oji laida Kazio Sajos „Patrakai“ Stanislava Lovčikaitė
1969–1970 m.m. 46-oji laida „Ričardas ir Monika“ Rež. Irena Liutkevičiūtė, Danutė Prunskaitė, V.Valionis
1970–1971 m.m. 47-oji laida A.Vygantės „Palmė žaliuoja visada“ Veronika Gailiūnaitė-Šidlauskienė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė
1971–1972 m.m. 48-oji laida V.Rozovo „Amžinai gyvi“ Algis Aleksandras Dičpetris, Nijolė Marcinkutė
1972–1973 m.m. 49-oji laida I.Skarpeta „Gyvenimas Neapolyje“ Algis Aleksandras Dičpetris, Vanda Markevičienė
1973–1974 m.m. 50-oji laida Irena Liutkevičiūtė „Pasaka – ne pasaka“ Rež. Irena Liutkevičiūtė, Anna Rumbauskienė
1974–1975 m.m. 51-oji laida N.Kožuškino „Gerų paslaugų biuras-svirplys“ Nijolė Marcinkutė, Zita Žagrytė-Mališauskienė
1975–1976 m.m. 52-oji laida K.Svoronskio „Laimės vaikas“ Stanislava Lovčikaitė, Gražina Žvirblytė
1976–1977 m.m. 53-oji laida T.Jan „Mergaitė ir pavasaris“ Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Alfonsas Mališauskas, Emilija Stanevičienė
1977–1978 m.m. 54-oji laida Kazio Sajos „Silva studentauja“ Nijolė Marcinkutė, Bernadeta Dičpetrienė
1978–1979 m.m. 55-oji laida A.Semaškaitė „Laužai ant sniego“ Stanislava Lovčikaitė, Antanas Abromavičius, Gražina Žvirblytė
1979–1980 m.m. 56-oji laida Kazio Binkio „Atžalynas“ Režisierė Irena Liutkevičiūtė, Algis Aleksandras Dičpetris, Felimonija Skrebaitė-Mielienė
1980–1981 m.m. 57-oji laida Kazio Sajos „Reptilija“ Režisierė Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Vitalija Marozaitė, Emilija Stanevičienė
1981–1982 m.m. 58-oji laida I.Šmeliovo „Dienoraštis“ Rež. Rimantas Jovas, Ona Štarevičienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė
1982–1983 m.m. 59-oji laida T.Jan „Kai tau šešiolika“ Rež. Irena Liutkevičiūtė, Felimonija Skrebaitė-Mielienė, Elena Šopytė
1983–1984 m.m. 60-oji laida J.Švarco „Sniego karalienė“ Stanislava Lovčikaitė, Aldona Bučaitė
1984–1985 m.m. 61-oji laida Savos kūrybos spektaklis A.Liobytės „Lokių guolis“ Rež. Irena Liutkevičiūtė, Rimantas Jovas, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Algirdas Adomaitis,
1985–1986 m.m. 62-oji laida N.Kožuškino „Gerų paslaugų biuras-svirplys“ Nijolė Marcinkutė, Bernadeta Dičpetrienė
1986–1987 m.m. 63-oji laida J.Mackonio „Ledi Makbet iš Akmenės“ Režisierės Irena Liutkevičiūtė ir Dalė Dambrauskienė, kl. vadovė Ona Štarevičienė
1987–1988 m.m. 64-oji laida Stanislava Lovčikaitė inscenizacija „Po 113 metų“ Rež. Stanislava Lovčikaitė, Emilija Stanevičienė, Elena Šopytė
1988–1989 m.m. 65-oji laida G.Mareckaitės „Eglės namai“ Rasytė Ašmenavičienė
1989–1990 m.m. 66-oji laida V.Bubnys „Kaltė“ Rež. Vera Gluchovskaja
1990–1991 m.m. 67-oji laida A.Liobytės „Aukso obuolys“ Aldona Bučaitė
1991–1992 m.m. 68-oji laida J.Ščechočikino „Tarp dangaus ir žemės vieversys blaškosi“ Janė Čižauskienė
1992–1993 m.m. 69-oji laida Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Pinigėliai“ Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė
1993–1994 m.m. 70-oji laida Kazio Sajos „Reptilija“ Režisierė Ona Buitvydienė, Algirdas Šidlauskas
1994–1995 m.m. 71-oji laida P.Venclovo „Išeiti iš miško“ Režisierė Ona Buitvydienė, Aldona Ašmonavičienė, Ona Štarevičienė
1995–1996 m.m. 72-oji laida Kazio Sajos „Džinsai“ Režisierė Ona Buitvydienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė
1996–1997 m.m. 73-oji laida Kazio Sajos „Palangos Liūtas“ Režisierė Ona Buitvydienė, Laima Ožiūnienė
1997–1998 m.m. 74-oji laida Žemaitės „Trys mylimos“ Režisierė Ona Buitvydienė, Janė Čižauskienė
1998–1999 m.m. 75-oji laida T.Jan „Mergaitė ir pavasaris“ Režisierė Ona Buitvydienė, Emilija Stanevičienė
1999–2000 m.m. 76-oji laida „Dvyliktokai“ Režisierė Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Bernadeta Dičpetrienė
2000–2001 m.m. 77-oji laida T.Rido „Mergaitė didele burna“ Režisierė Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Virginija Ogintienė
2001–2002 m.m. 78-oji laida L.Lagino „Senis Chatabyčius“ Režisierė Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Rasytė Ašmenavičienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė
2002–2003 m.m. 79-oji laida A.Rūko „Svajonių šalis“ Rež.Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Ona Štarevičienė, Aldona Ašmonavičienė
2003–2004 m.m. 80-oji laida I.Zajaickio „Robinzonas Hudas“ Rež. Kristina Jagminaitė-Gudžiūnienė, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė
2004–2005 m.m. 81-oji laida R.Kašausko „Kai vėl atskris drugelis“ Rež. Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Laima Ožiūnienė, Vida Balčiūnienė
2005–2006 m.m. 82-oji laida G.Šmelivo „Dienoraštis“ Rež. Inga Budrytė, Vaiva Klupšienė, Aldona Bučaitė
2006–2007 m.m. 83-oji laida V.Bladykaitės „Ženteliai“ Rež. Inga Budrytė, Emilija Stanevičienė, Nijolė Mikalajūnienė
2007–2008 m.m. 84-oji laida Kazio Borutos „Baltaragio malūnas“ Rež. Virginija Sidorova, Aida Garbštienė, Bernadeta Dičpetrienė
2008–2009 m.m. 85-oji laida G.Mareckaitės „Muzikantas ir žvaigždė“ Rež. Virginija Sidorova, Virginija Ogintienė, Vida Savickienė
2009–2010 m.m. 86-oji laida Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Pinigėliai“ Rež. Virginija Sidorova, Rasytė Ašmenavičienė, Birutė Jurevičiūtė-Deveikienė
2010–2011 m.m. 87-oji laida Pagal Kazį Inčiūrą „12 brolių juodvarniais lakstančių“ Rež. Regina Ūkelytė-Leščinskienė, Aldona Ašmonavičienė, Lina Alekseriūnienė
2011–2012 m.m. 88-oji laida J. Marcinkevičiaus „Pasaka su inspektoriais“ Rež. Virginija Sidorova, Vida Bitėnaitė-Kilčiauskienė, Nijolė Grybytė-Vengraitienė
2012–2013 m.m. 89-oji laida B.Pūkelevičiūtė „Aukso žąsis“ Rež. Virginija Sidorova, Laima Ožiūnienė, Vida Balčiūnienė
2013–2014 m.m. 90-oji laida J.Erlicko „Kolumbo gimtadienis“ Rež. Joana Gelžinienė, Aldona Bučaitė, Vaiva Klupšienė
2014–2015 m.m. 91-oji laida „(N)EIKIT, VAIKAI, Į MOKYKLĄ!“ pagal V. Venskų. Rež. Joana Gelžinienė, Alma Zajarskienė, Nijolė Mikalajūnienė
2015–2016 m.m. 92-oji laida L.Lagino „Senis Chatabyčius“ Rež. Joana Gelžinienė, Daiva Kacilevičienė, Reda Pėželienė
2016–2017 m.m. 93-oji laida Spektaklis pagal M.Dautartaitės pjesę „Pelenė“ Rež. Virginija Sidorova, Angėlė Zalunskienė.
2017–2018 m.m. 94-oji laida Keturakio komedija „Amerika pirtyje“ Rež. Virginija Sidorova, Birutė Deveikienė, Virginija Ogintienė.
2018–2019 m.m. 95-oji laida „Dėl meilės padarysiu viską“ (A.Liobytės „Kuršiukas“ motyvais) Rež. Danguolė Romanovienė, Laura Prancelevičienė
2019–2020 m.m. 96-oji laida „Paryžiaus katedra“ (pagal V.Hugo romaną) Rež. Virginija Sidorova, Vida Kilčiauskienė.
2020–2021 m.m. 97-oji laida
2021–2022 m.m. 98-oji laida „Mirta Činčiberaitė arba 15000 litų“ (pagal Stasio Žemaičio komediją) Rež. Lina Alekseriūnienė, Vita Vilimienė.
2022–2023 m.m. 99-oji laida „Patriotai“ (P.Vaičiūno komedijos motyvais) Rež. kl. vadovė Danguolė Romanovienė.

Šaltiniai[taisyti]

  • Gimnazijos archyvo medžiaga
  • Gimnazijos muziejaus medžiaga
  1. Sudarė Teodora Katilienė, „Linkuva ir linkuviai“ XX amžiaus pirmoji pusė, straipsniai ir nuotraukos; Vilnius, 2012. p. 149–151


Parengė: Medžiagą straipsniui surinko, parengė ir pateikė Linkuvos gimnazijos matematikos mokytoja Emilija Stanevičienė..

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 75% (+18572-4=18568 wiki spaudos ženklai).
  • Emilija Stanevičienė – autorius ir redaktorius – 27% (+6733-702=6031 wiki spaudos ženklai).