Lituanistikos tyrimo centras

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
  Lituanistikos tyrimo centras
  Vaizdas:LTSC-logo-300dpi.png
  Forma Asociacija
  Įkurta 1981 m.
  Vadovai Robertas Vitas, Tarybos pirmininkas; Kristina Lapienytė, Valdybos pirmininkė
  Būstinė Chicago, JAV
  Adresas 15533 129th Street, Lemont, IL 60439
  Tinklalapis www.Lithuanianresearch.org
  El. paštas info@lithuanianresearch.org
  Telefonas (773) 434-4545

  Lituanistikos tyrimo centras (LTC) – lietuvių visuomeninė organizacija Čikagoje (Chicago). Iki 2018? m. vadinosi Lituanistikos tyrimo ir studijų centras.

  Tikslai, vizija, misija ir uždaviniai

  Tikslai:

  • tausoti lietuvių išeivijos kultūrinį paveldą prižiūrint archyvus, muziejų ir biblioteką
  • padėti mokslininkams tyrinėti išeivijos veiklą

  LTC objektas ir fondai

  LTC susideda iš 12 padalinių:

  1. Pasaulio lietuvių archyvas
   1. Biblioteka (~113.000 knygų)
   2. Periodika (~2.300 pavadinimų, nuo 1889 m.)
   3. Rankraščių skyrius (384 vienetai)
   4. Personalijos (723 fondai, Asmeniniai užsienio lietuvių veikėjų fondai)
   5. Organizacijos (164 fondai)
  2. Žilevičiaus - Kreivėno muzikologijos archyvas
  3. Lietuvių medicinos muziejus ir archyvas
  4. S. Budrio foto archyvas
  5. Vaizdinių - garsinių priemonių skyrius
  6. J. Dainausko biblioteka ir archyvas
  7. LTSC meno archyvas
  8. Lietuvių genocido tyrimo centras Amerikoje
  9. Ramovėnų laisvės kovų muziejus
  10. Lietuvių muziejus
  11. Lituanistikos institutas
  12. Pedagoginis lituanistikos institutas


  Veiklos istorija

  Lituanistikos tyrimo ir studijų centro įkūrimo idėja gimė, kai Adomas Kantautas pradėjo ruošti išeivijos leidinių bibliografiją ir rašė laiškus visoms JAV bibliotekoms, muziejams ir archyvams, klausdamas apie lietuviškus leidinius.

  Pasaulio lietuvių archyvo (PLA) direktorius Česlovas Grincevičius negalėjo atsakyti nė į vieną A. Kantauto laišką, nes biblioteka, archyvai nebuvo suregistruoti, viskas buvo dėžėse ir padrikose lentynose bei spintose. Neturėjo tada archyvas tada nei pinigų, nei žmonių, kurie galėtų vesti apskaitą, ar bent kokį kitokį darbą. PLA viskas buvo dedama ir saugoma Č. Grincevičiaus nuožiūra ir tik jis vienas žinojo, kur kas yra, nes viskas buvo palikta ant vieno žmogaus pečių.

  1975 m. pasirodė monumentalus pirmasis A. Kantauto bibliografijos 725 puslapių tomas - lietuvių išeivijos literatūros bibliografijos žinynas, bet jame nebuvo net užsiminta apie Pasaulio lietuvių archyvą bei jo rinkinius. Jame buvo parašyta, kad iš PLA atsakymas negautas ir žinių nėra.

  Jonas Račkauskas ir jo bendraminčiai pradėjo galvoti kaip išsaugoti ir sutvarkyti turimą turtą, kad būtų prieinamas žmonėms ir tyrinėtojams. Tas pats buvo su Žilevičiaus muzikologijos archyvu, kuris stokojo patalpų, darbo įrankių ir pinigų. Nebuvo nei telefonų, nei kopijavimo mašinos, nei kompiuterių. Archyvai buvo tikri istorinės medžiagos sandėliai.

  1979 m. A. Kantauto bibliografijos papildymuose pirmą kartą minimas PLA archyvas ir jo rinkiniai, nes jau tuo metu pradėjo dirbti "Lituanistikos tyrimo ir studijų centro" (LTSC) bendradarbiai ir bendraminčiai, vadovaujami prof. dr. J. Račkausko ir dr. R. Vito.

  1980 m. buvo žengtas lemtingas žingsnis nutarus sujungti visas lietuvių mokslo ir švietimo organizacijas, esančias Čikagos Jaunimo centre į bendrą vienetą. Per jį koordinuoti, suartinti veiklą ir darbus, padėti vieni kitiems, teikti informaciją.

  Tas bendras vienetas ir buvo „Lituanistikos tyrimo ir studijų centras“, įsteigtas 1981 m. Tarp steigėjų buvo dr. Adolfas Damušis, istorikas Jonas Dainauskas, Pasaulio lietuvių archyvo direktorius Česlovas Grincevičius, kunigas Vaclovas Gutauskas, SJ, Bronius Kviklys, dr. Arūnas Liulevičius, prof. dr. Jonas Račkauskas, dr. Robertas Vitas ir kiti.

  Svarbiausias LTSC uždavinys - rinkti lietuvių kultūros, literatūros ir istorijos medžiagą, kad ji nebūtų prarasta ir kad žmonės galėtų ja lengvai naudotis tyrinėjimui.

  LTSC darbuotojų ir jų talkininkų užsibrėžti tikslai metai iš metų buvo sėkmingai įgyvendinami.

  LTSC veiklos sėkmę lemia čia dirbantys bei talkininkaujantys žmonės. Plėtojant centro veiklą ypač daug nusipelnė centro iki 2009 m. pirmininkas prof. dr. Jonas Račkauskas ir vėlesnis LTSC Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas. Archyve vyksta ritmingas darbas, tvarkomi iš Lietuvos Nacionalinės Mažvydo bibliotekos gaunami pagrindiniai Lietuvos, išeivijos periodiniai leidiniai, jie kataloguojami ir paruošiami saugojimui archyve. Periodikos skyriuje Kristina Lapienytė-Bareikienė paruošėi PLA saugomų periodinių leidinių katalogą. Enata Skrupskelytė kataloguoja visas LTSC gaunamas knygas.

  Daug metų Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui atidavė Arūnas Zailskas. Jis atsakydavo LTSC telefono skambučius, suteikdavo informacijos, kitų paslaugų besidomintiems. Vėliau tą darbą dirbo buvęs "Margučio" radijo laidų vedėjas Petras Petrutis. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro techniniais reikalais rūpinosi Ričardas Spitrys.

  Archyvų rinkinius ir biblioteką padeda tvarkyti kvalifikuoti specialistai iš Lietuvos. LTSC yra užmezgęs ryšius su Lietuvos Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, Lietuvos archyvų departamentu, universitetais ir kitomis mokslo ir kultūros įstaigomis, kurios siunčia savo darbuotojus į pagalbą centrui, o centras siunčia knygas ir įvairius informacinius leidinius. Į Lietuvos pagrindines bibliotekas ir mokslo įstaigas LTSC yra išsiuntęs jau devynis talpintuvus (apie 405 tonas) knygų.

  Lituanistikos tyrimo ir studijų centro paslaugomis ne kartą pasinaudojo ir nelietuviai mokslininkai iš JAV, Japonijos, Kanados, Italijos, Švedijos, Danijos, Anglijos bei kitų šalių. Tai Lietuvos istorija ir dabartimi besidomintys žmonės, daugelio mokslo leidinių redakcijos. Centras ruošia straipsnius apie Lietuvą ir lietuvius įvairioms JAV enciklopedijoms, nuolat propaguoja Lietuvos kultūros, meno ir mokslo pasiekimus.

  Ne vienas doktorantas iš JAV universitetų LTSC rado reikalingų duomenų savo disertacijoms ir mokslo darbams, kurių neužtiko kituose archyvuose ar bibliotekose. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras dirba išeivijos ir Lietuvos labui.

  Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą išlaiko JAV lietuvių visuomenės aukos, o be Lietuvių fondo paramos ir pagalbos negalėtų atlikti daug užsibrėžtų darbų.

  LTC Valdybos pirmininkai:

  LTC Tarybos pirmininkai: ...

  LTC išleisti leidiniai

  Nuorodos, šaltiniai


  Aprašymas atnaujintas 2014 m. gegužės mėn. pagal LTSC pateiktus duomenis.

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 107% (+7844-512=7332 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 0% (+0-0=0 wiki spaudos ženklai).