Majoras

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

Majoras (angl. major, vok. Major, rus. майор) – vyresniojo karininko laipsnis, vyresnis už kapitoną ir žemesnis už papulkininkį ar pulkininką leitenantą. NATO laipsnių lentelėje atitinka OF-3 klasę.

Kai kuriose kariuomenėse majorais vadina kai kuriuose puskarininkius specialistus (pvz., sutrumpinus sergeant major).

Šiuolaikinėse karinių laipsnių lentelėse majoras laikomas ketvirtojo lygio (O-4 lygis) karininko laipsniu arba kitur (taip pat ir NATO sistemoje) – trečiojo lygio karininko laipsniu. Laivynuose majoro atitikmuo yra lieutenant commander arba kapitonas leitenantas.

Kilmė

Majoro laipsnis atsirado Ispanijos ir Vokietijos kariuomenėse XVI a.

Anglų kalboje major imtas naudoti kaip sandas, nurodantis, kad karinis laipsnis su major yra aukštesnis už tokį laipsnį be major. 1643 m. pirmą kartą užfiksuotas angliškas karinis laipsnis sergeant - major, kuris reiškė trečią pagal padėtį pulko karininką. Kelių Europos šalių kariniuose laivynuose egzistavo pareigos pilot - major. Pilot - majorais vadino vyresniuosius denio karininkus, kurie būdavo armijos karininkai, mažai išmanantys apie laivyną, bet paskirti vadovauti misijai, kurioje veikia laivas (tuo tarpu laivui vadovaudavo laivo kapitonascaptain arba captain general).

Pilietinio karo metu Anglijoje majoras tapo savarankišku laipsniu ir jį suteikdavo vidutinio rango karininkams mūšio lauke. Šį laipsnį dažniausiai gaudavo karininkai, tarnavę generolų padėjėjais.

XVIII a. atsirado laipsnis generolas majoras (angliškai major general), kuris atsirado trumpinant Sergeant Major General laipsnio pavadinimą.

XIX a. majoro laipsnis buvo naudojamas jau daugelyje šalių. Majoras tapo pirmuoju vyresniojo štabo karininko laipsniu, buvo suvokiamas kaip pirmas komandinis (command) ar lauko (field) laipsnis, kai tuo tarpu kapitonas ir žemesni laipsniai buvo laikomi kuopos lygio (company) laipsniais.

Rusija

Rusijoje majoro laipsnis egzistavo 1698-1731 ir 1798-1884 m. 1731-1797 buvo du majoro laipsniai – premjer - majoras ir sekund-majoras. 1884 m. majoro laipsnis buvo panaikintas, o jo vietą užėmė iki tol egzistavęs kapitono laipsnis, kuriam buvo pripažinta ta pati rango klasė, kuri anksčiau priklausė majorui (žr. rangų lentelė).

Laipsnis buvo atkurtas jau TSRS kariuomenėje 1935 m.

NKVD sistemoje 1935-1943 m. egzistavo laipsniai valstybės saugumo majoras ir vyresnysis valstybės saugumo majoras, kurie atitiko to meto armijos pulkininko ir generolo majoro laipsnius.


Major kaip sandas

Žodelis major iki šiol aptinkamas pavadinimuose, žyminčiuose aukštesnę padėtį, negu toks pat pavadinimas be major. Pavyzdžiai – Adjutant-Major 'adjutantas majoras' ir Colonel-Major 'pulkininkas majoras' (plg., pulkininkas leitenantas – laipsnis kiek žemesnis už pulkininką, o pulkininkas majoras – kiek aukštesnis už pulkininką).

Ta pačia prasme major naudojamas ir laipsnyje Sergeant Major ar ceremoninėse pareigose Drum-Major ir Pipe-Major.

Argentinos kariuomenėje yra laipsnis „sub - karininkas majoras“, kaip aukščiausias puskarininkio laipsnis. Argentinos armijoje ir aviacijoje yra normalus majoro laipsnis, atitinkantis daugelio šalių karininkus majorus. Tačiau armijoje dar ir pulkininko majoro (angl. colonel major) karinis laipsnis, kurį automatiškai gauna ilgai ištarnavę pulkininkai. Argentinos žandarmerijoje yra laipsnis komandantė majoras (angl. commandant - major), kuris maždaug atitinka pulkininko laipsnį.

Sandas major įeina ir į generolų laipsnius. Standartinis žemas generolo laipsnis yra generolas majoras (angl. major - general, oland. Generaal-Majoor ir pan.).

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+5735-0=5735 wiki spaudos ženklai).