Matematika ir gamtos mokslai Linkuvos gimnazijoje

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Linkuvos gimnazija
Linkuvos gimnazija

Linkuvos gimnazija 2013 m. spalio 4 d.
Gyvenvietė: Linkuva
Įkurta: 1918 m.

Žiūrėti didesniame žemėlapyje

Matematika ir gamtos mokslai Linkuvos gimnazijoje.

Turinys

Verslūs gimnazistai

2019 m. lapkričio 7 d. Pakruojo jaunimas iš 8 mokyklų tobulino verslumo įgūdžius. Renginys „Verslus 2019“ vyko sinagogoje. Renginio įžanga – AB „Klovainių skalda“ generalinio direktoriaus Vitolio Urmono pranešimas apie bendrovės veiklą, produkciją ir investicijas. Linkuvos gimnazijos, Lygumų ir „Žemynos“ pagrindinių mokyklų moksleiviai pristatė savo verslo idėjas. Mūsų gimnazija jau daug metų turi moksleivių mokomąsias bendroves, o rajone tik bando kurti MMB. Mums verslo idėja kilo artėjant gimnazijos jubiliejui. Rašikliai, magnetukai su mokyklos logotipu buvo labai paklausūs, džiaugiamės gavę pelno iš muilo gamybos. Almantas Klevinskas ir Benas Lebeda mūsų verslą pristatė viso rajono moksleiviams.

Po pertraukos jaunieji verslininkai dalyvavo protų mūšyje „Smegenų šturmas“. Po 5 turų laimėtoja paskelbta 37 balus surinkusi Linkuvos gimnazijos komanda „Beluka“. Prizai - išvyka į Petrašiūnų Dolomito skaldos gamyklą ir pasirinkta edukacija.

Dėkojame gimnazijos administracijai už suteiktą galimybę dalyvauti renginiuose ir edukacijose.

3gb klasės mokinys T.Čeponis

Mobiliojoje biolklasėje

2018 m. rugsėjo 24-30 d. Europoje vyksta Biotechnologijų savaitė, kurios metu yra organizuojami pažangiausi biotechnologijų pristatymai. Dėka chemijos mokytojų B. Dičpetrienės, V. Gudonienės ir buvusių mokinių I. Matijošytės, D. Zaleckytės-Šikšnienės bei G. Dienio Linkuvos gimnazija prisijungė prie projekto. Nuo 12.00 iki 17 .00 val. vyko įdomūs renginiai. 24 mokiniai dalyvavo MOBILIOJOJE BIOKLASĖJE. 1g-4g klasių mokiniai susipažino su dviem projekto „Mano sėkmės istorija“, skirto gimnazijos šimtmečiui, sėkmės istorijomis. XXVIII laidos abiturientas, chemikas, organikas ir biochemikas, habilituotas mokslų daktaras G. Dienys ir LIV laidos gimnazistė, tarptautinės kompanijos Themo Fisher SCIENTIFIC vadovaujanti darbuotoja D. Zalieckytė-Šikšnienė papasakojo savo kelią link savo tikslo. Auditorija ilgai nesiskirstė, buvo užduota ir atsakyta į daug klausimų.

Kaip smagu matyti jaunų žmonių susidomėjimą tokiu neįprastu mokslu.

Linkuvos mokyklos šimtmečio proga buvę mokiniai dovanojo tikrą gamtos mokslų šventę dabartiniams gimnazistams. Pas mus svečiavosi „Mobili bioklasė“. Per trumpą laiką vienoje iš klasių buvo įrengta tikra mokslinė laboratorija, kurioje 24 gimnazistai pasijuto tikrais tyrėjais. Jie ne tik susipažino su naujausiais gamtos mokslų laimėjimais, bet ir,vadovaujami studentų, tyrė DNR, dirbo su automatinėmis pipetėmis, purtykle, centrifuga, termocikleriu, ieškojo atsakymo, kuo užsikrėtusi erkė: erkinio encefalito virusu ar Laimo liga... Keturios valandos praktinio darbo prabėgo akimirksniu. Ne vienam gimnazistui šis renginys padės apsispręsti, ką studijuoti, baigus mokyklą.

Kol vieni mokiniai dirbo laboratorijoje, kiti dalyvavo tradiciniame renginyje „Mano sėkmės istorija“. Šįkart su gimnazistais bendravo kartu su mobiliąja laboratorija atvykę svečiai, buvę mūsų šimtametės gimnazijos mokiniai: profesorius habilituotas fizinių mokslų daktaras Gervydas Dienys ir bendrovėje „Thermo Fisher Scientific“ dirbanti chemijos mokslų daktarė Dangira Zalieckytė-Šikšnienė.

Chemijos mokytoja Vita GudonienėProjektas Nr.09.2.1.-ESFA-K-728-01-0084 „Mokinių bendrojo ugdymo gerinimas Pakruojo rajono Linkuvos, Žeimelio gimnazijose bei Lygumų ir Pašvitinio pagrindinėse mokyklose“

Projektu sprendžiama problema – žemi mokinių matematikos pasiekimai Pakruojo rajono Linkuvos ir Žeimelio gimnazijose bei Lygumų ir Pašvitinio pagrindinėse mokyklose.

Projekto logo.png

Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo rajono mokinių matematikos pasiekimus diegiant virtualias ugdymo(si) aplinkas mokyklose.

Tikslui pasiekti numatomi uždaviniai ir veiklos:
1. Diegti virtualias ugdymo(si) aplinkas bendrojo ugdymo mokyklose.
1.1. Materialinės bazės būtinos virtualių ugdymo(si) aplinkų diegimui įsigijimas.
1.2. Virtualios ugdymo aplinkos diegimas, priežiūra ir pritaikymas.

2. Mokytojų kompetencijų susijusių su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu stiprinimas.
2.1. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų būtinų darbui su virtualių ugdymosi aplinkų naudojimu organizavimas.
2.2. Susipažinimas su „Eduka klasės“ programomis, EMA elektroninėmis pratybomis bei jų išbandymas.
2.3. Ugdymo proceso refleksijų organizavimas.
2.4. Mokomųjų vizitų „Kolega kolegai“ organizavimas.

Numatomi rezultatai:
• mokinių, kurių matematikos pasiekimai pagerėjo, skaičius išaugs 3 % (lyginant su pradine būkle);
• mokinių, nepasiekiančių patenkinamo pasiekimų lygmens, skaičius sumažės 2 % (lyginant su pradine būkle).

Projekto poveikis: bus sudarytos galimybės mokytis pagal inovatyvius, motyvuojančius, įtraukiančius, praktikoje pasiteisinusius mokymosi metodus, kurių dėka pagerės mokinių matematikos pasiekimo rezultatai. Projekto dėka pagerės mokytojų darbo aplinka (nauji mokymosi metodai, įranga), motyvacija, palengvės ugdymosi proceso organizavimas. Ilgalaikėje perspektyvoje pagerėjusi švietimo situacija spręs socialinės atskirties, skurdo ir ekonomines problemas.

23-oji Panevėžio krašto jaunųjų matematikų olimpiada 2017 m.

Balandžio 27 d. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje vyko 23-oji Panevėžio krašto jaunųjų matematikų olimpiada. Joje puikiai sekėsi mūsų mokyklos mokiniams. Penktokas Nojus Strockis pelnė „Išminčiaus“, jo klasės draugas Matas Jaskevičius „II vice išminčiaus“ vardus. Pirmokė gimnazistė Marija Kacilevičiūtė iškovojo II vietą arba „I vice išminčiaus“ vardą. Pakruojo rajono matematikų komanda, kurioje buvo ir Marija, Ugnė, Nojus bei Matas iškovojo I vietą, aplenkę Panevėžio, Rokiškio, Pasvalio, Kupiškio ir Biržų rajonų bendraamžius iš miestelių bei kaimų mokyklų. Džiaugiamės mokinių pasiekimais ir linkime sėkmės.

Linkuviečiai
Devintokai
Penktokai

Nuo senų laikų tęsiama tradicija organizuoti matematikos savaitės renginius. Juose dalyvauja didelė dalis mokinių, nepaliekami nuošalyje ir mokytojai. Vyksta matematikos olimpiados, kurių metu išaiškinami rajoninės matematikų olimpiados dalyviai. Skaitomi pranešimai, sprendžiami kryžiažodžiai, organizuojamos piešinių, plakatų bei senų matematikos vadovėlių parodos. Didelio susidomėjimo sulaukė „Matematikų svetainė”, taupaus laiko kavinės mokytojams „200 minučių” ir „Minutėlė” bei baigiamieji renginiai, kuriuose rodomos meninės programos, suvedami rezultatai.

Kiekvienais metais esame Panevėžio krašto olimpiadų dalyviai

Šios savaitės metu stengiamasi parodyti tarpdalykinius ryšius su ekonomika, informatika, fizika, chemija, lietuvių literatūra, daile bei muzika.

2006 m. vyko integruota matematikos ir ekonomikos savaitė, kurios metu pristatyti projektai „Taupymas mūsų aplinkoje”, popietė „Matematika ir ekonomika su mumis”. Jau kelinti metai 3g klasės mokiniai prekiauja akcijomis ir porą mėnesių per mokslo metus veikia mokomoji bendrovė, prekiaujanti kanceliarinėmis ir kt. prekėmis.

Dažnai renginiuose dalyvauja ir aplinkinių pagrindinių mokyklų moksleiviai bei mokytojai. O mūsų komanda visada kviečiama į Pakruojo „Atžalyno” gimnazijos organizuojamas MADI dienas, kur skaitome pranešimus, varžomės spręsdami uždavinius, rodome menines programėles, semiamės patirties, bendraujame su Pasvalio, Radviliškio, Šeduvos, Klaipėdos bei mūsų rajono moksleiviais.

Nuo 2000 metų mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra”. Jame kiekvienais metais savo žinias pasitikrina 9 % mokinių. Gerus rezultatus pasiekę 2006 m.: Ieva Viltrakytė (99 balai), K.Navickas (94 balai), V.Vainauskaitė (94 balai); 2004 m.: Ieva Viltrakytė (96 balai), S.Veleckas (92 balai); 2003 m.: Ieva Viltrakytė (98 balai), D.Strockytė (95 balai), E.Banelytė (91 balas), J.Pavarotnikas (94 balai); 2002 m.: R.Laurikietytė (95 balai), Ieva Jonaitytė (93 balai). 2000 m. Ieva Viltrakytė surinkusi 99 balus, pateko į 50 geriausių respublikoje sąrašą.

Mokykla toliau tęsia sėkmingai pradėtą aplinkotyrinį darbą dalyvaudama įvairiuose projektuose. 2001 m. tyrinėjome geriamąjį vandenį, kurį vartoja Linkuvos miestelio gyventojai – buvo ištirta šulinių, vandentiekio ir parduotuvėse parduodamo vandens kokybė (nustatytas nitratų ir nitritų, geležies jonų kiekis, vandens kietumas). Tyrimai buvo atlikti Vokietijos firmos Merek reagentų komplektais. Buvo tirtas 55 šulinių geriamas vanduo iš įvairių miestelio vietų. Taip pat buvo tiriamas vandentiekio ir fasuotas vanduo „Žalia giria”, „Stalo vanduo”, „Gėlas vanduo” bei Kenwood filtru filtruotas vanduo. 2002/ 2003 m.m. dalyvavome projekte „Aplinkotyrinio upelių tyrimų tinklo sukūrimas mokykloje. Evaldas Kleinas atliko tyrimus ir parašė pranešimą „Nitratų ir nitritų kiekis Linkuvos miestelio šulinių geriamajame vandenyje”, o Edmundas Balčiūnas - „Kokį vandenį vartoja Linkuvos miestelio gyventojai”. Moksleiviai savo tyrimus apibendrino dalyvaudami respublikinėse konferencijose: Trakų r. Lentvario M.Šimeliovo vidurinėje mokykloje vykusioje konferencijoje „Subalansuotoji plėtra 2001 m. Miestai ir miesteliai”, II-ojoje respublikinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje Kaune „Žmogaus ir aplinkos pokyčiai”(2004 m.).

Mūsų moksleiviai taip pat tiria automobilių srautą ir oro užterštumą išmetamosiomis dujomis Linkuvos mieste, bando nustatyti, kokį triukšmą sukelia automobiliai, tiria, kokį poveikį oro mikroorganizmams turi augalų fitoncidai. 2003 m. mokykla dalyvavo tarptautiniame projekte „Pavasario diena Europoje” ir gavo dalyvio sertifikatą. Tais pačiais metais pristatyta moksleivių Kruojos upės tyrimų medžiaga projektui „Lietuvos ir Latvijos savanorių mokymo ir stebėjimų organizavimas Lielupės baseine”.

2005 m. dalyvauta regioninėje konferencijoje „Šiaulių krašto mokykla regiono aplinkosaugos kontekste”. Gimnazistai Gintaras Mickeliūnas ir Ieva Jonaitytė skaitė pranešimą tema „Linkuvos gimnazija – aplinkosauginių projektų dalyvė”.

Visiems šiems darbams vadovavo mokytojos metodininkės Bernadeta Dičpetrienė ir Ona Štarevičienė.


Ugdome piliečius – gamtamokslinis ugdymas

Atgimimo laisvės vėjai – Sąjūdis, Roko maršas, ekologinis judėjimas. Ekologinis judėjimas vadinamas upeliu, kuris žadino Lietuvos Sąjūdžio upę... 1988 m. rugsėjo 24 d. Linkuvos mokytojai su moksleiviais nutarė surengti ekologinį žygį Mūšos pakrantėmis. Žygį rėmė būsimoji rajono Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Jame dalyvavo tada arčiausi Sąjūdžiui mokytojai: A. Šidlauskas, dir. A. Dičpetris, B.Dičpetrienė, V.Kacilevičius, E.Šopytė, S. Lovčikaitė. Buvo sudarytas ir aptartas planas: norintys dalyvauti moksleiviai pasiskirstė į devynias grupes: vyresnieji ėjo nuo Raudonpamūšio Petrašiūnų link, vidurinieji – nuo Dvariūkų ta pačia kryptimi, mažesnieji prisijungė nuo Veselkiškių.

1989 metais chemijos mokytoja metodininkė Bernadeta Dičpetrienė Linkuvos vidurinėje mokykloje įkūrė Žaliųjų klubą. Moksleiviai tyrė šulinių geriamąjį vandenį, daržoves, nustatinėdami nitratų kiekį juose. Buvo ištirta 260 miestelio privačių šulinių.

1992 metais moksleiviai Įsijungė į tarptautinį projektą oro taršai nustatyti. Mokyklos dalyvavimas aplinkosauginiuose projektuose prasidėjo prisijungus prie Klaipėdos universiteto Gamtos fakulteto ir ekologinio klubo „Žvejonė“ skleidžiamų tarptautinių projektų mūsų respublikos moksleiviams – Air Poliution Europe (Oro tarša. Nuo 1993 m. kartu su 13 Europos valstybių moksleiviais. Buvo stebimas kritulių rūgštingumas (Asta Kaškelytė), tyrėme priežemino ozono koncentraciją augindami tabaką (Audrius Blynas), tyrėme oro užterštumą kerpių metodu.

1994 m. 9 klasės mokinė Asta Kaškelytė, apibendrinusi „Rūgščiojo lietaus“ stebėjimo rezultatus, dalyvavo respublikinėje jaunųjų gamtininkų mokslinėje konferencijoje Vilniuje, buvo apdovanota ir paskatinta gamtos apsaugos premija.

1994 m. mokytoja Bernadeta Dičpetrienė dalyvavo Atviros Lietuvos fondo projekte : Švietimas Lietuvos ateičiai“ programoje „Mokytojo iniciatyva‘ tema „Moksleivių ekologinė veikla“.Projektas laimėjo fondo premiją ir buvo pristatytas Panevėžio švietimo centre 1995 03 24 d.

Nuo 1995 m. pradėjome dalyvauti tarptautiniame projekte G.R.E.E.N. „Upės šalia mūsų“ ir tyrėme mūsų rajono upių ir upelių vandenį biologiniais ir cheminais metodais. Šiam darbui vadovavo chemijos mokytoja B. Dičpetrienė. Kartu su moksleiviais dirbo mokytoja Ona Štarevičienė visa eilė rajono mokytojų kitų rajono mokyklų. Dalyvaudami šiuose projektuose, apibendrindami mokslinius tyrimus, moksleiviai tapo nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso laureatais bei prizininkais, tai:

1997 m. Inga Matijošytė ir Marius Gaigalas (Pakruojo rajono upių ir upelių cheminio ir biologinio vandens tyrimo duomenų apibendrinimas) –laureatai. Inga Matijošytė su šiuo darbu dalyvavo 13-oje Baltijos šalių mokslineje konferencijoje (Taline).

1998 m. Lina Razmolovaitė ir Mindaugas Dambrauskas (Azoto ir fosforo junginių kiekio palyginimas Pakruojo rajono upėse ir upeliuose. ) – prizininkai. Pastarasis darbas apdovanotas ir 14-oje Baltijos šalių konferencijoje II laipsnio diplomu (Rygoje).

1998 m. dalyvavome respublinėje informacinių puslapių parodoje „Mes gamtos bičiuliai“. Lina Razmolovaitė parengė informacinį stendinį puslapį. Apdovanota laureatų diplomu -2 vieta.

1999 m. balandžio 23 d. vyko rajono praktinė gamtamokslinė konferencija „Gamta šalia mūsų“.

2000 m. balandžio 28 d. vyko ekologinė diena: mokomės demokratijos – „Ką aš pakeičiau mieste, jei būčiau miesto seniūnas“ – stendiniai pristatymai.

2001 m. moksleiviai tyrė nitratų ir nitritų kiekį Linkuvos miestelio šulinių geriamajame vandenyje. Buvo ištirta 70 šulinių.

2002 m. Evaldas Kleinas ir Edmundas Balčiūnas dalyvavo nacionaliniame Jaunųjų mokslininkų konkurse – „Nitratų ir nitritų kiekis Linkuvos miestelio šulinių geriamajame vandenyje“ Evaldas Kleinas šį darbą apgynė aplinkos apsaugos sekcijoje (apdovanotas II laipsnio diplomu).

Moksleiviai savo tyrimus apibendrino respublikinėse konferencijose: Trakų r. Lentvario M.Šimelionio vidurinė mokykla „Subalansuotoji plėtra 2001. Miestai ir miesteliai“ (2001 m.), II-oje respublikinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje Kaune „Žmogaus ir aplinkos pokyčiai“ (2004 m.).

2004 m. Edmundas Balčiūnas nacionaliniame Jaunųjų mokslininkų konkurse chemijos sekcijoje su darbu „Kokį vandenį vartoja Linkuvos miestelio gyventojai?“ užėmė antrąją vietą I-ajme etape.

2003 m. dalyvavome tarptautiniame projekte „Pavasario diena Europoje“. Mokyklinį projektą pavadinome – „ Europa – saugūs mūsų namai“ Visų darbų pristatymas ir apibendrinimas vyko per susitikimą – diskusiją su mūsų svečiais seimo nariais p.Ona Balboniene ir p. Vytautu Einoriu, rajono Tarybos nariu p.Jonu Čepuliu ir miesto seniūne p. Kazimiera Bacevičiene.

Ekologinė veikla toliau vykdoma moksleiviams pasirenkant kūrybinius darbus (žiūrėti „Kūrybiniai darbai“).

Literatūra

  • Linkuvos gimnazija, 1918–2008: mokyklos istorijos apybraiža (sud. Vaclovas Stapušaitis ir kt.). – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2008. – 175 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-863-11-3
  • Linkuvos gimnazijos muziejaus dokumentai. Linkuva, 2000 – 2013.
  • Linkuvos gimnazijos archyvo dokumentai. Linkuva, 2000 – 2013.
Parengė: Parengė gimnazijos mokytojų grupė.

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
  • Emilija Stanevičienė – autorius ir redaktorius – 73% (+14458-2638=11820 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – autorius – 40% (+8012-0=8012 wiki spaudos ženklai).