Naudotoja:Silvija

Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search

Silvija Marija Lengvenytė, gimiau Mažeikiuose, 1952 metais. Baigiau Mažeikių aštuonmetę mokyklą, buvusi Tumo- Vaižganto. Pirmoji mokytoja -Marija Misiulienė. Mokiausi vidurinėje mokykloje (dabar Merkelio Račkausko gimnazija), bet jos nebaigiau, su šeima išvykau gyventi į Kauną. Pagal išsilavinimą esu inžinierė - statybininkė ir žurnalistė. Daug metų dirbau darbų vykdytoja, statybos įmonės vadove ir žurnaliste. Statybinėse įmonėse dirbau visoje Sąjungoje - nuo Murmansko iki Vladivostoko. Po žemės drebėjimo Armėnijoje (1988 m.), dirbau ten dvejus metus. Esu išleidusi dvi knygas: rusų ir anglų kalba. Lietuvos spaudoje bendradarbiavau nuo 1969 metų, naudojau įvairius slapyvardžius, jaunystėje rašiau eiles. Apie 15 metų spausdinau savo nuotraukas įvairiuose pasaulio leidiniuose (įvairiais slapyvardžiais). Straipsnius Lietuvos spaudoje dažniausiai pasirašydavau Linos Mažeikaitės slapyvardžiu. Lietuvos žurnalistikoje aktyviai dirbau ekonomikos apžvalgininke dienraštyje Lietuvos Aidas ir Vadovo pasaulis. Taip pat bendradarbiaviau ir kituose leidiniuose. Lietuvos aide rašiau Linos Mažeikaitės slapyvardžiu net tuo metu, kai dirbau etatinį darbą. Esu Lietuvos Žurnalistų sąjungos ir Tarptautinės žurnalistų sąjungos narė. Į poilsį pasitraukiau 2014 metais, sulaukusi 62 metų. Mano tėvas Pranciškus Lengvenis, gimė Mažeikiuose 1909 metais. Rygoje baigė gimnaziją ir teisės studijas. Daugiau nei 20 metų gyveno Rygoje, sukūrė ten šeimą. Mirus žmonai Matildai, po antro pasaulinio karo grįžo į Lietuvą. Sukūrė kitą šeimą su Ona Jarutyte, gyveno Mažeikiuose, dirbo advokatu, juriskonsultu. Nuo 1969 m. gyveno Kaune. Mirė 1988 metais, palaidotas Mažeikiuose. Mama Ona Jarutytė- Lengvenienė, gimė Mažeikių rajone, 1925 metais. Nuo 1970 m.gyveno Kaune. Mirė 1994 metais, palaidota Kaune. Senelė Morta Lengvenienė-Rutkauskienė, gimė 1885 m., Mažeikių rajone. Po I pasaulinio karo, žuvus vyrui, apie 20 metų gyveno Rygoje. Į Mažeikius grįžo po II pasaulinio karo. Mirė 1962 metais, palaidota Mažeikiuose. Senelis Jonas Lengvenis, gimė Mažeikių rajone. Žuvo pirmo pasaulinio karo metu. Senelė iš mamos pusės- Bronislava Jarutytė-Gegersonienė gyveno Mažeikių rajone ir Mažeikiuose. Mano teta (tėvo sesuo) - Emilija Lengvenytė - Ambrazevičienė 1923 metais baigė Mažeikių vidurinės mokyklos 2-ąją abiturientų laidą. Išsilavinimą įgijo mokytojų seminarijoje ir dirbo Vilniuje pedagoginį darbą. Ji užaugino įdukrą Vidą Ambrazevičiūtę. Mano teta palaidota Vilniuje. Mano dėdė Jonas Lengvenis žuvo II pasaulinio karo metu. Mano dėdė (mamos brolis) - Vladas Gegersonas - gyveno Mažeikiuose, paskui išvyko gyventi į Kareliją. Jo žmona Birutė Gegersonienė ir du jų sūnūs gyveno Mažeikiuose. Mano seserys Biruta ir Emilija-Brigita Lengvenytės gimė Rygoje 1940 ir 1943 metais. Biruta visada gyveno Rygoje. Emilija nuo 9 metų gyveno Mažeikiuose, paskui Vilniuje ir Kaune. Buvo ištekėjusi už Juliaus Marcinkaus. Mirė 1991 metais Kaune. Mano sesuo Ligita Lengvenytė gimė 1951 metais Telšiuose. Mano sūnus Eduardas gimė 1976 m. Kaune (gimimo registracija Vilniuje), vedęs. Mano dukra Evelina gyvena Prancūzijoje, su vyru augina sūnų Fransua. Mano krikšto mama Marija Intienė gimė ir gyveno Mažeikių rajone. Krikšto tėvas Liudas Vaišnoras gyveno Latvijoje. Turiu dvi krikšto dukras: Liną Butkutę ir Oliviją Žitkutę. Abi krikštytos Mažeikių Švč.Jėzaus Širdies bažnyčioje. Krikšto mama ir krikšto dukros neturi su manimi giminystės ryšių.