Naudotojas:Albertas Medzevičius

Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search

Tekstas viršujeVyresnysis mokslo darbuotojas(1967),veterinarinės medicinos(1965)ir agrarinių(1994) mokslų daktaras,biomedicinos (biologija) mokslų habilitacijos procedūra(1979),parazitologas helmintologas,imunologas,210 mokslinių darbų autorius,30 mokslinių leidinių tomų vykdantysis redaktorius, Garbės ordino kavalierius(1976), daugelio giminių istorijos tyrinėtojas, jų genealoginių medžių sudarytojas, aštuonių istorinių-genealoginių knygų serijos 'Bajorų ainiai' (2004-2016) autorius,Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bajorų egzuliantų palikuonis.

Gimė 1931 m. rupjūčio 28 d. Žiežmariuose Trakų apskrityje ūkininkų - senosios Lietuvos bajorų ainių - Konstantino (1901) ir Elenos (Lančinskaitės,1907) Medzevičių šeimoje. Iki 1946 m. mokėsi Žiežmarių progimnazijoje. 1949 m. baigė Gruzdžių veterinarijos technikumą, 1954 m. - taip pat su pagyrimu Lietuvos veterinarijos akademiją. 1954-1955.- Lietuvos veterinarijos akademijos Fiziologijos katedros asistentas. 1955-1958m. - kolūkio pirmininkas Vilkijos rajone. 1958-1961m. -vienas iš Lazdijų rajono vadovų.

Nuo 1961 iki 1992m. dirbo Lietuvos Mokslų akademijoje.Pradžioje aspirantas, mokslinis bendradarbis, nuo 1964m.- Parazitologijos laboratorijos vadovas, nuo 1969m. - Helmintologijos laboratorijos vadovas, nuo 1970m.- šios laboratorijos Imunologijos grupės vadovas, nuo 1985m. - Imunologijos ir genetikos laboratorijos Imunologijos sektoriaus vadovas, nuo 1989m. - jau Ekologijos instituto šios laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas.

1965m. Maskvoje,Jungtinėje Taryboje prie Visasąjunginio K.I.Skriabino helmintologijos instituto (39 nariai) apgynė veterinarijos mokslų kandidato (veterinarinės medicinos mokslų daktaro) disertaciją.Mokslinis vadovas šio instituto direktorius akademikas profesorius habilituotas veterinarijos mokslų daktaras V.S.Eršov, oficialūs oponentai:akademikas profesorius habilituotas veterinarijos mokslų daktaras A.S.Bessonov ir profesorė habilituota medicinos mokslų daktarė E.S.Leikina,o taip pat profesorė habilituota medicinos mokslų daktarė N.P.Šichobalova.Posėdžiui pirmininkavo akademikas K.I.Skriabinas.Lietuvos Mokslo Taryboje 1994m. kovo 8d.nostrifikuotas agrarinių mokslų daktaru.Vyresniojo mokslinio bendradarbio vardas jam suteiktas 1967m. Habilitacinį darbą ginti Maskvoje įteikė 1979-aisiais. Šis darbas tapo Sąjunginio helmintologijos instituto vienu pagrindiniu fundamentinių mokslinių tyrimų profiliu.

Sprendė daugelį mokslui ir praktikai aktualių problemų. Didžiąją mokslinių darbų dalį sudarė fundamentiniai eksperimentiniai tyrimai aiškinant organizmo atsaką į helmintų mono, super ir reinvazijas, imunologinio persitvarkymo dėsningumus,imuninio atsako valdymą naudojant helmintų antigenus, imunoglobulinus, antilimfocitinius serumus, hormoninius fermentinius,antihistamininius preparatus, vitaminus, mikroelementus, antibiotikus,šių preparatų antigenines,imunologines, citotoksines, citostatines savybes ir kt.

Taikomųjų darbų srityje parengė kovos ir profilaktikos priemonių su parazitozėmis,pritaikant jas įvairiems ūkio modeliams,patobulino eksperimentinių tyrimų metodikas: sukūrė antigenų gamybos būdą, imunologinį diagnostikos metodą, invazinės medžiagos kultyvavimo metodiką ir kt.

Tyrimų rezultatai paskelbti daugiau kaip 200 mokslinių publikacijų lietuvių, rusų, anglų, kai kurie - vokiečių kalbomis.Gautų duomenų pagrindu padaryti moksliniai pranešimai: pasaulio (Vašingtonas, 1970); Miunchenas,1974), Europos (Prancuzija,1971; Jugoslavija,1975), tarptautiniuose (Čekoslovakija,1965; Viena,1973), sąjunginiuose (Maskva,1963; Tbilisis,1968),tarprespublikiniuose (Samarkandas,1968; Lvovas,1963; Ryga,1968; Talinas,1976) ir daugelyje kitų mokslo renginių.

Rengė mokslinius kadrus. Jo vadovaujami aštuoni aspirantai parengė ir apgynė daktaro disertacijas: V.Kučiukas (1970), A.V.Remeikis (1974), Z.Eimontas(1975), E.Mozalienė(1980), A.G.Labeckaja(1985) irkt. Sudarė, redagavo ir išleido daugiau kaip 30 mokslinių darbų tomų. 1965-1992m. buvo nuolatinis tęstinio tematinio leidinio "Acta parasitologica Lituanica" vykdantysis redaktorius. Vadovavo kelioms mokslinėms ir probleminėms taryboms.

Už laimėjimus moksle ir mokslo rezultatų diegimą į praktiką apdovanotas "Garbės ženklo" ordinu (1976), keliais valstybiniais medaliais (1965,1970,1975,1979,1984), daugeliu Garbės ir Padėkos raštų. Už nuopelnus mokslui TSRS Mokslų akademija, TSRS Žemės ūkio mokslų akademija ir TSRS Medicinos mokslų akademija 1983 metais Albertą Medzevičių apdovanojo akademiko K.I.Skriabino medaliu.

Pastaruoju laikotarpiu svarbiausias jo darbas yra Medzevičų giminės ir jiems artimų giminių istorijos ir genealogijos tyrimai. Surinko archyvinę medžiagą, išanalizavo ją, sudarė Medzevičių, Lančinskų, Petrauskų, Rasiukevičių, Ambrizų,Šalkauskų, Paškevičių,Svinskų,Kasciukevičių,Razulevičių, Lašinių, Stempožickų,Morkūnų,Racevičių,Bartuševičių, Gonestų, Kuprių, Balnių, Grilevičių ir keliolikos kitų giminių genealoginius medžius. Atskirose šakose išaiškinta nuo 11-os iki 14-os gentainių kartų (generacijų).Identifikuota apie 1500 tiesioginių gentainių.Taip pat analizavo bei aprašė istorinių epochų ypatumus ir nagrinėjo protėvių nobiliteto (kilmingumo) problemas.Tyrimų rezultatai paskelbti aštuoniose knygose:

 • Medzevičių dvaras. -Vilnius:Gelspa, 2004. -188p.
 • Lančinskų saga. -Vilnius:Gelspa, 2005. -224p.
 • Garbūs bočiai. -Vilnius:Petro ofsetas, 2006. -238p.
 • Medzevičių dvaras 2. -Vilnius:Petro ofsetas, 2007. -248p.
 • Giminės žiedai. -Vilnius:Petro ofsetas, 2009. -248p.
 • Ąžuolų dvasia. -Vilnius:Petro ofsetas, 2011. -264p.
 • Gentainių ratas. -Vilnius:Petro ofsetas, 2014. -424p
 • Gyvenimas ir veikla.-Vilnius:Petro ofsetas,2016. -232p.[ A.Medzevičiaus mokslinių darbų sąrašas: p.68-109(218pavad.)].

Apie dr. Albertą Medzevičių rašoma:

 • "Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje" (V:Mintis, 1968, p.547),The Journal of Parasitology (Washington,D.C. USA.Vol.57.No4.Aug.1971.p.209),
 • "Tarybų Lietuvos enciklopedijoje", t.3(V.:1987, p.38),
 • Knygose;
  • "Lietuvos zoologai XVIII-XXa."(V.,1997,p.187-188),
  • "Medzevičių dvaras"(V.:Gelspa,2004,p.85-87),
  • "Lančinskų saga"(V.:2005,p.114-118),
  • Antano Sederevičiaus "Veterinarinės medicinos ir zootechnikos mokslininkai"(Kaunas:Lietuvos veterinarijos akademija,2005, p.128),
  • "Garbūs bočiai" (V.:Petro ofsetas,2006,p.192-195),
  • "Medzevičių dvaras 2"(V.:2007,p.123-125),
  • Jono Laurinavičiaus "Atradimų džiaugsmas"(Kaišiadorys:Gija,2008,p.190-191),
  • "Kas yra kas Lietuvoje.Kraštiečiai.Kaišiadorys"(Kaunas:Neolitas,2009,p.195),
  • "Ąžuolų dvasia"(V.:2011,p.139-151),
  • "Gentainių ratas"(V.:2014,p.193-198),
  • "Gyvenimas ir veikla"(V.:2016, 232p.) ir kt.