Naudotojas:Dixen

Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search

Kasparas Dikšaitis, gimęs 1932.01.03 Gudeliuose, Jurbarko valsčiuje. Lankiau ir baigiau Vasario 16-sios gimnaziją Vokietijoje. Buvau 40 metų vedęs su Irena Ona Natalija Benderyte, gimusia Kaune, augusia Seirijuose ir Alytuje. Vasario 16-tosios gimnaziją lankydamas redagavau lietuvių evangelikų žurnalą Jaunimo ratelis.

Dirbau Vokietijoje mokesčių srityje ir kaipo prisaikdintas vertėjas lietuvių kalbai. 1988-2004 buvau, kartu su savo žmona Irena Benderyte-Dikšaitiene, redaktorius ir kalbetojas pas Evangelijos Radiją Wetzlar, Vokietijoje. Gaminome nuo 1988 iki 2004 metų religines laidas lietuvių kalba. Redagavome ir įkalbėjome apie 2300 laidų. Jos buvo transliuojamos į Lietuvą iš Monte Carlo. Šios laidos pradėtos gaminti ir transliuoti nuo 1968 m. liepos mėn.

Dalyvavau visuomeninėje ir politinėje veikloje (VLIKas, LSDP UD; LSDS). Gyvenu Ispanijoje. El. pašto adresas: k.i.diksaitis@t-online.de.