Naudotojas:Vygintas

Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search

V. Gontis gimė 1954 metų rugpjūčio 27 d., Plungės rajono Rietavo mieste. Vidurinę mokyklą baigė Marijampolėje 1972 metais. 1977 metais baigė Vilniaus universitetą, įgydamas fiziko teoretiko specialybę, o 1985 metais baigė neakivaizdinę aspirantūrą, apgynė disertaciją ir įgijo mokslų daktaro mokslo laipsnį.

Nuo 1977 metų iki šiol jis dirba mokslinį darbą Teorinės fizikos ir astronomijos institute, šiuo metu yra VU TFAI vyriausiasis mokslo darbuotojas, paskelbė per 80 mokslinių publikacijų (iš jų 51 mokslinį straipsnį), spręsdamas įvairius plazmos spektroskopijos, netiesinės dinamikos, klasikinio ir kvantinio chaoso bei fizikinių metodų taikymo ekonomikoje uždavinius. 2007 metais V. Gontis VU TFAI praėjo habilitacijos procedūrą, o 2009 metais laimėjo konkursą vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti.

Šalia mokslinio darbo, nuo 1989 metų užsiima ir labai įvairia papildoma veikla. 1989 metais kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos mokslų akademijos institutų inicijavo ir organizavo Lietuvos mokslininkų sąjungos steigimą. Mokslininkų sąjungos svarbiausias uždavinys buvo įgyvendinti mokslo ir studijų reformą. Dalyvavo Mokslo ir studijų įstatymo rengimo darbo grupėje, gynė svarbiausias įstatymo nuostatas jo projekto svarstymo metu. Po to kai 1991 metų pradžioje įstatymas buvo priimtas Aukščiausioje Taryboje, nuo 1991 metų balandžio iki 1993 metų gegužės buvo pakviestas kurti ir vadovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Mokslo ir studijų skyriui bei Mokslo, studijų ir technologijų tarnybai. Tuo laikotarpiu parengė ir pateikė Vyriausybei patvirtinti daugelį Mokslo ir studijų įstatymą papildančių Vyriausybės nutarimų ir kitų normatyvinių dokumentų. Dirbdamas šį darbą, daug bendradarbiavo su Europos Sąjungos struktūromis, pradėjo įgyvendinti įvairias Europos Sąjungos programas Lietuvoje. Vėliau, Lietuvos mokslininkų sąjungos pavedimu, remiantis atliktais darbais, parengė Lietuvos mokslo ir studijų teisinio reglamentavimo koncepciją. Nuo 1997 m. iki 2006 m. V. Gontis buvo Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas. Nuo 2012 m. V. Gontis vėl eina Mokslininkų sąjungos pirmininko pareigas.

1993 – 1994 metais V. Gontis bendradarbiavo su Ekonomikos ir privatizacijos institutu ekonominių įstatymų leidybos srityje, koordinavo PHARE programą „Lietuvos ekonominių įstatymų leidyba“. Ekonomikos ir privatizacijos instituto užsakymu ir remdamasis verslo teisės ekspertų iš Prancūzijos rekomendacijomis, parengė Lietuvos ekonomikos teisinio reglamentavimo koncepciją.

1994 metais, Lietuvos mokslo tarybai rekomendavus, V. Gontis 3 mėnesius stažavosi JAV Nacionaliniame mokslo fonde. Stažuotės tikslas buvo susipažinti su mokslo fondo organizavimo ir veiklos principais bei JAV valstybės institucijų, dalyvaujančių mokslo valdyme, funkcijomis.

1996 metais Lietuvos mokslininkų sąjunga delegavo V. Gontį atstovauti mokslo interesams Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde. Jis buvo išrinktas Fondo tarybos pirmininku ir tris metus jai vadovaudamas kartu su kolegomis iš kitų kūrybinių sąjungų bei žurnalistų ir leidėjų organizacijų sukūrė valstybės lėšas ir projektų vykdymą administruojantį fondą.

1997-2001 metais V. Gontis buvo UNESCO Nacionalinės komisijos narys, mokslo komiteto pirmininkas. Jis dalyvavo 29 ir 30 UNESCO Generalinėse konferencijose, skaitė ten pranešimus, taip pat dalyvavo UNESCO organizuotoje Pasaulio mokslo konferencijoje Budapešte. V. Gončio iniciatyva ir jam vadovaujant buvo įgyvendintas trijų Baltijos valstybių regioninis UNESCO projektas „National and Regional follow-up to the World Conference on Science“.

Nuo 1995 iki 2000 metų V. Gontis bendradarbiavo su JAV Tarptautiniu ekspertų paslaugų korpusu (International Executive Service Corps), kuris teikė konsultacinę pagalbą Lietuvos įmonėms. Su JAV verslo ekspertų pagalba įvykdė per 30 Lietuvos įmonių konsultavimo projektų.

Lietuvos mokslininkų sąjungos bazėje V. Gončiui vadovaujant sukurtas internetinis portalas, kurio pagrindą sudaro Lietuvių mokslininkų užsienyje ir laikraščio „Mokslo Lietuva“ duomenų bazės. Šios informacinės sistemos pagalba sėkmingai suorganizuoti XI, XII ir XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumai. Sudaryti ir išleisti XII ir XIII Simpoziumų tezių rinkiniai, XIII Simpoziumo plenarinių pranešimų rinkinys.

Nuo 2003 iki 2007 m. V. Gontis buvo Lietuvos mokslo tarybos narys. Jos pavedimu parengė studiją Valstybės užsakomųjų mokslinių tyrimų koncepcija ir finansavimo tvarka.

Lietuvos spaudoje V. Gontis paskelbė per 40 publikacijų ekonomikos bei mokslo ir studijų organizavimo klausimais bei apie 30 mokslo populiarinimo publikacijų. Jis laisvai kalba ir rašo angliškai ir rusiškai.