Pagalba:Kas nėra enciklopedinis straipsnis

Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
 1. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra propagandos platforma. Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui tikslas nėra idėjų sklaida ir jų platinimas. Joje pateikiamos žinios. Straipsnis Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui pateikiamas kiek galima neutraliau. Vengiama vertinimų. Nuomonės pagrindžiamos. Paprastai pateikiamos nuorodos į konkrečius šaltinius.
 2. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra reklamos leidinys. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui neteikia reklamos paslaugų, o joje pateikiama informacija - nereklamuojama. Enciklopedijai Lietuvai ir pasauliui labai svarbus straipsnio neutralumas, išsamumas ir dalykinis medžiagos dėstymas.
 3. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra viešųjų ryšių agentūra. Jos tikslas nėra asmenybių (kylančių "žvaigždžių") garsinimas, idėjų populiarinimas. Specifinė informacija, svarbi tik labai siauram žmonių ratui, taip pat žinios apie pavienių žmonių veiklą, niekuo neišsiskiriančią nuo kasdienės veiklos, joje nepublikuojama. Kiekviena abejotina ir dėl savo reikšmingumo diskutuotina medžiaga yra kruopščiai atrenkama, vadovaujantis enciklopediškumo kriterijais.
 4. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra žiniasklaidos priemonė. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui neskelbia naujienų ir nesivaiko sensacijų. Nuolat kintanti informacija (periodiškai atnaujinamų institucijų sudėtis, šiuo metu populiariausi visuomenės veikėjai, šiandien labiausiai paplitusių techninių standartų sąrašas ir pan) čia arba išvis neturėtų būti įtraukiama, arba (jei ji tam straipsniui itin svarbi) turi būti pateikiama nurodant datą, kuomet ji buvo teisinga.
 5. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra prokuratūra ar Strasbūro Teismas. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra teisminė institucija, todėl nesprendžia kaltumo, teisių pažeidimo ar jų pripažinimo klausimų. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra mažumų teisių gynėja ar skriaudžiamųjų užtarėja. Todėl (pavyzdžiui, aprašant istorijos įvykius, visuomeninius konfliktus) vengiama kaltinimų, (iš)teisinimų, komentarų. Gilinamasi į dalyko priežastis, kiek įmanoma išsamiau ir neutraliau aprašomas kontekstas, tačiau joks nuosprendis neskelbiamas.
 6. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra sociologinių tyrimų institutas. Ji nesiekia pateikti visuomenės grupių apklausų duomenis (įvairiais gyvenimo klausimais). Aprašant tam tikrus kontroversiškus faktus, enciklopedijoje siekiama bendro sutarimo. Nesiekiama kiekviename straipsnyje pateikti visų visuomenės grupių vertinimus, nuomones, nes tokiu atveju enciklopedija panašėtų į visuomenės nuomonės tyrimus. Rašant straipsnius, statistika gali būti remiamasi, bet ja nemanipuliuojama. Straipsniai informacija neperkraunami.
 7. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra tarpusavio santykių aiškinimosi vieta. Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui vengiama asmeniškumų. Joje galimos tik dalykinės diskusijos, kurių tikslas - ne įrodyti, kas klysta, ko neišmano ar kas neteisus, o patobulinti straipsnius, juos papildyti. Skiltyje "Aptarimai" pateikiami motyvai ir argumentai, ką ir kodėl reikia pakeisti, nurodant pagrindimo, argumentacijos šaltinius (arba nuorodas).
 8. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra fanų klubo svetainė. Straipsniai apie garsenybes rašomi dalykiškai, vengiant asmeninio (bei tuo labiau buitinio, intymaus) gyvenimo aprašymo. Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui gali būti aprašoma profesinė, dalykinė asmens veikla, pasiekimai, rekordai.
 9. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra diskusijų forumas. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nesiekia tikslo padiskutuoti kokiomis nors gyvenimo temomis. Straipsnių aptarimai skirti dalykinei informacijai, jos tvarkymo klausimams, tobulinimams. Nuomonės, subjektyvūs vertinimai, tik konkrečiam asmeniui reikšminga informacija, pozicija reiškiama tik tam skirtuose puslapiuose - Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui dalyvių aptarimuose.
 10. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra statistikos suvestinė. Dideli struktūrizuotų duomenų kiekiai pateikiami telefonų knygose, tam tikros srities žinynuose, tam naudojama bibliografija, atskiros duomenų bazės. Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui negalima perkrauti informacija. Joje pateikiama tik svarbiausia su straipsnio dalyku susijusi informacija, atrenkant reikšmingus dalykus nuo smulkmenų.
 11. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra skelbimų lenta.
 12. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra bibliografijos rodyklė. Su straipsniu susijusi informacija pateikiama išlaikant tam tikras proprocijas - nuorodų ir literatūros šaltinių neturėtų būti pernelyg daug, pavyzdžiui, viršijant straipsnio turinio apimtį (palygink pagrindinę ir papildomą informaciją).
 13. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui yra enciklopedija ir enciklopedinis žodynas. Jai būdingi enciklopedijos bruožai. Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui kiekvienas straipsnis turi apibrėžimą ir dalykinį aprašą, turinį. Etimologija čia taip pat gali būti pateikiama.
 14. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nekuria teorijų, o tik jas aprašo. Joje nekuriamos naujos teorijos, modeliai, koncepcijos, metodai, kuriamos sąvokos. Tam skiriami mokslo leidiniai. Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui vengiama teiginių, kurių teisingumo neįmanoma patikrinti, taip pat spėliojimų, hipotezių, nebent nepaisant pagrįstumo jos būtų plačiai žinomos (tarkim, Lochneso pabaisa). Tokiu atveju plačiai žinoma ir jų kritika kuri taip pat pateikiama.
 15. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra konsultavimo firma ar instruktažo mokykla. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nekonsultuoja, neinstruktuoja, nenurodinėja ir nepatarinėja kaip ir ką reikia daryti. Ji nesiekia pateikti informacijos, naudingos tik konkrečiam asmeniui, atsižvelgiant tik į jo asmeninę situaciją. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui pateikiama bendra informacija, nesigilinant į žinių taikymo ypatumus esant įvairioms aplinkybėms ir gyvenimo situacijoms. Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui kūrėjai negali prisiimti atsakomybės už joje aprašomos technikos naudojimo, metodų taikymo pasekmes, kadangi pagrindinis jos tikslas yra pateikti žinias, o ne išmokyti, kaip jas reikia taikyti. Todėl čia neturėtų būti jokių patarimų – medicininių, teisinių ar kitokių.
 16. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra nei virtualioji mokykla, nei dorinio ugdymo įstaiga. Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui tikslas nėra skaitytojų auklėjimas, lavinimas ar ugdymas. Ji neturi tikslo diegti religinių vertybių, pateikti dorovinio gyvenimo principus, taisykles. Aprašant etinius ir religinius klausimus, laikomasi religijotyros, filosofijos, psichologijos mokslų pozicijos. Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui nemoralizuojama ir nepamokslaujama. Atskirų reiškinių, asmenų elgesio vertinimų Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui vengiama. Esant neišvengiamam vertinimo būtinumui, aiškiai nurodomas vertinimo kriterijus bei šaltinis, pagrindas.
 17. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra neginčijamų tiesų išsakymo vieta. Jei jūsų įrašyti teiginiai daugeliui kitų bendrijos narių kels abejonių, jie bus redaguojami arba ir trinami neklausiant jūsų sutikimo - jūsų tam duotas leidimas yra redagavimo puslapio nekeičiamo teksto dalyje. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui yra bendras daugelio narių kartu kuriamas projektas - ne atskirų pasisakymų seka. Žodžio laisvė jame pasiekiama suteikiant galimybę atsisiųsti visą turinį ir toliau plėtoti savo versiją kokiais nori principais, nepažeidžiančiais GFDL licencijos sąlygų.
 18. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui nėra kurio nors naudotojo nuosavybė, ją redaguoti ir kurti gali visi norintys autorizuoti redaktoriai, laikantis Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui taisyklių.

Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui taisyklių ignoravimas

Pakartotinis, sąmoningas noras Enciklopediją Lietuvai ir pasauliui paversti reklama, siekis brukti tam tikrą ideologiją, vengiant dalykinės argumentacijos, netoleruotinas. Naudotojui, neįsigilinusiam į Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui kūrimo principus, rekomenduojama perskaityti informaciją apie pirmuosius žingsnius.

Siektina, kad prieš pradedant kurti straipsnį, būtų gerai apgalvojamas jo būtinumas, turinys ir pateikimo forma. Abejojant, kilus bet kokiems neaiškumams, kreipiamasi pagalbos į enciklopedijos senbuvius.

Visada geriau pasitikslinti, pasiklausti, jei abejojama, nes taip taupomas visų vartotojų laikas (bei kiti ištekliai), kadangi klaidų taisymas reikalauja papildomų pastangų. O jos galėtų būti nukreipiamos Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui kūrimo linkme, jei prieš tai įdėmiai gilinamasi į enciklopedijos straipsnių rašymo principus.

Nuorodos