Steponas Matulis

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigacija, paiešką
Steponas Matulis

Gimė 1918 m. vasario 18 d.
Daujočių k. (Svėdasų parapija, Anykščių raj.)
Mirė 2003 m. birželio 18 d. (85 m.)
Notingamo, Didžioji Britanija

Veikla
Kunigas, mokslininkas istorikas teologas, vienuolis marijonas, visuomenininkas

Steponas Matulis (1918 m. vasario 18 d. Svėdasų parapijos Daujočių kaime – 2003 m. birželio 18 d. Notingamo, Didžioji Britanija, palaidotas Notingamo Vilford Hil kapinėse) – Romos katalikų kunigas, MIC, vienuolis marijonas, bažnyčios istorijos mokslų daktaras.

Anykštėno Biografija[taisyti]

Mokėsi Svėdasų, Anykščių raj. ir Užpalių (Utenos raj.) mokyklose. Įstojęs į Marijonų vienuolyną, 19341939 m. baigė Marijampolės Marijonų gimnaziją. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete techniką, filosofiją ir teologiją, Eichštato (Eichstatt, Vokietija) seminarijoje filosofiją ir teologiją bei Romos (Italija) Angelicum dominikonų universitete teologiją.

1945 m. liepos 21 d. S. Matulis buvo įšventintas kunigu.

1945 m. Romoje jis gavo teologijos licenciato, 1946 m. – teologijos daktaro laipsnį už disertaciją "Archiepiscopus Georgius Matulaitis-Matulevičius, MIC, Visitator Apostolicus in Lituania 1925-1927" ("Arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC, apaštalinis vizitatorius Lietuvai 19251927", išversta į lietuvių kalbą 2000 m.).

Jis tęsė mokslų daktaro studijas Romos Grigaliaus universiteto Bažnyčios istorijos fakultete, kur 1947 m. gavo licenciato laipsnį ir parengė antrąją daktaro disertaciją "Archiepiscopus Georgius Matulaitis-Matulevičius, Renovator Marianorum" ("Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, MIC, Marijonų gaivintojas, 19091927", išversta į lietuvių kalbą 1997 m., į anglų kalbą 2003 m.).

Nuo 1933 m. S. Matulis bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje.

S. Matulis MIC buvo Marijonų ordino vienuolis (nuo 1934 m.). 1953 m. Romoje Marijonų generaliniame name jis buvo paskirtas naujokyno vedėju, Marijonų generalinio namo kolegijos viršininku. 1957 m. tapo Marijonų dvasios tėvu Romoje.

1958 m. S. Matulis išvyko į Londoną (Didžioji Britanija), kur buvo paskirtas lietuvių parapijos rektoriumi.

1961 m. jis atgaivino Pasaulio lietuvių tautiškos minties katalikišką žurnalą "Šaltinis", daug metų buvo jo redaktorius. Nuo 1970 m. "Šaltinis" buvo spausdinamas nuosavoje spaustuvėje beveik 2 tūkst. egzempliorių tiražu. Jis buvo skaitomas ne tik Anglijoje ir kituose Vakarų Europos kraštuose, bet ir Amerikoje, Australijoje, Azijoje. "Šaltinio" leidykla redagavo ir išleido per 30 knygų ir paskaitų.

1965 m. S. Matulis Notingeme (Nottingham, Didžioji Britanija) įkūrė "Židinį": jaunimo namus bei Lietuvių katalikų centrą. "Židinyje" lietuvaičiai mokėsi skaityti ir rašyti, čia veikė berniukų bendrabutis, buvo įkurta Vilniaus Aušros Vartų Marijos koplyčia, lituanistinis knygynas. "Židinyje" nuolat lankydavosi įvairūs svečiai, savo kūrybą ir paskaitas čia skaitė poetas Bernardas Brazdžionis, politologas Aleksandras Štromas.

19621985 m. S. Matulis vadovavo Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų sielovadai, sekretoriavo Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijoje. Kunigas S. Matulis buvo Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos Istorijos mokslų sekcijos narys, Europos lietuvių skautų kapelionas, Londono Sporto komiteto ir Šv. Kazimiero bažnyčios Londone komiteto narys.

Dvasininkas ypač nusipelnė, puoselėdamas lietuvybę, išlaikydamas tarp lietuvių nepriklausomybės viltį, rūpindamasis, kad Palaimintasis Jurgis Matulaitis (18711927) būtų paskelbtas šventuoju. S. Matulis skaitė paskaitas lietuviams apie Šv. Kazimierą, Lietuvos bažnytinę provinciją bei lietuvių išeiviją Didžiojoje Britanijoje, ne kartą kalbėjo apie arkivyskupą J. Matulaitį. Buvo laikomas vienu šviesiausių ir iškiliausių Jungtinės Karalystės ir Europos lietuvių.

S. Matulis parašė ir išleido knygas "Ganytojai ir mokslininkai" (1961 m.), "Lietuva ir Apaštalų Sostas : 17951940 m." (1961 m.), "Lietuvos laisvės vainikas : bažnytinės provincijos įsteigimas ir konkordatas" (1984 m.), "Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC marijonų gaivintojas, 19091927" (1996 m.), "Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC apaštalinis vizitatorius Lietuvai 19251927 m." (2000 m.).

S. Matulis buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (1998 m.).

Iki gilios senatvės jis išliko darbingas, rengė spaudai savo knygos apie Palaimintąjį arkivyskupą J. Matulaitį vertimą į anglų kalbą.

Mirė 2003 m. birželio 18 d. Notingeme (Nottingham, Didžioji Britanija). Palaidotas Notingeme, Willford Hillo kapinėse.

Biografija[taisyti]

Mokėsi Svėdasų ir Užpalių mokyklose. 1934 m. įstojęs į Marijonų vienuoliją, baigė Marijampolės Marijonų gimnaziją. Nuo 1939 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete techniką, filosofiją ir teologiją, vėliau Vokietjos Aištato dvasinėje seminarijoje – filosofiją ir teologiją. Studijas tęsė Popiežiaus šv. Akviniečio universitete. Kunigu įšventintas 1945 m. liepos 21 d. Tais pačiais metais suteiktas teologijos licenciato laipsnis, o 1946 m. jis apgynė teologijos daktaro disertaciją tema „Arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC, apaštalinis vizitatorius Lietuvai 1925-1927“. Romos šv. Grigaliaus universiteto Bažnyčios istorijos fakultete paruošė ir apgynė antrąją daktaro disertaciją „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, MIC, Marijonų gaivintojas, 1909-1927“.

1953 m. buvo Romos Marijonų generalinio namo naujokyno vedėju, vėliau – kolegijos viršininku. 1957 m. Romoje tapo Marijonų dvasios tėvu. 1958 m. S. Matulis paskirtas Londono lietuvių parapijos rektoriumi, vėliau – ir Europos lietuvių skautų kapelionu. 1961 m. kunigas Matulis atgaivino katalikišką žurnalą „Šaltinis“, daugelį metų jį redagavo. „Šaltinio“ leidykla leido ne tik žurnalą, bet ir knygas krikščioniška tematika. 1965 m. Notingame įkūrė „Židinio“ jaunimo namus, Lietuvių katalikų centrą ir Vilniaus Aušros Vartų Marijos koplyčią, lietuvišką knygyną. Kunigas ne tik dirbo sielovados darbą Didžiosios Britanijos lietuvių tarpe, bet ir aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: buvo Lietuvių katalikų bendrijos sekretoriumi, Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos Istorijos mokslų sekcijos nariu, Londono Sporto komiteto nariu.

Įvertinimas[taisyti]

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius (1998 m.)

Bibliografija[taisyti]

Šaltiniai[taisyti]


Autorius: Anykštėnų biografijos - Tautvydas Kontrimavičius

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 100% (+8809-21=8788 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys

Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Vikipedijose
Spausdinti/eksportuoti