Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija
Gyvenvietė: Svėdasai
Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 103
Įkurta: 1777 m.
Mokinių skaičius 265 (2013 m.)
Mokytojų skaičius 32 (2013 m.)
Mokyklos direktorė(-ius) Alvydas Kirvėla

Žiūrėti didesniame žemėlapyje

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Anykščių raj. Svėdasuose, J. Tumo-Vaižganto g. 103, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio, papildomo ir specialaus ugdymo programas. Įstaigos kodas 190447774.

Mokyklos raida

 • 19..-1989 m. - Svėdasų vidurinė mokykla
 • 1989-20... m. - Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla
 • Nuo 20.. m. – Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Istorija

Nuo 1574 m. minima pirmoji parapinė mokykla. Vėliau uždaryta.

1777 m. vėl atidaryta parapijos mokykla, kurioje mokėsi 2 bajorų ir 4 miestiečių vaikai. 1781 m. jau buvo 8, 1800 m. – 30, 1811 m. – 40, 1828 m. – 37 mokiniai.

Iki 1915 m. Svėdasuose veikė triklasė mokykla, buvo mokoma tik vėlyvo rudens ir žiemos metu, kai pasibaigdavęs gyvulių ganymas. Atskirai buvo mokomi berniukai ir mergaitės. Mergaičių triklasė mokykla vadinta „Saulės“ vardu. Mergaitėms dėstė katalikų tikybą, mokyklą šefavo katalikų klebonas, o berniukams - pravoslavų tikybą, į mokyklą atvykdavo pravoslavų kunigas. Abiejose mokyklose mokoma lietuvių ir rusų kalbomis. Paprastai mergaites mokydavo moteris, o berniukus – vyras.

Spaudos draudimo laikotarpiu Svėdasuose, Kunigiškiuose ir kitose aplinkinėse vietovėse veikė slaptos liaudies mokyklos, buvo platinama spauda. 1892 m. Svėdasų slapta mokykla buvo susekta.

1915-1918 m. mokė ir vokiečių kalbos. Po Pirmojo pasaulinio karo buvo mokoma tik lietuviškai.

1925 m. priimtas pradinių mokyklų įstatymas, pagal kurį nustatyta 4 skyrių pradinė mokykla, o 1936 m. reforma nustatė 6 metų kursą, mokykla vadinosi Pragiedrulių vardu. Mokykla naudojosi privačių asmenų patalpomis.

1936 m. šešių skyrių pradinės mokyklos 1-3 klasės mokėsi Kapų gatvėje, buvusios klebonijos patalpose. 4 klasė – Šimonių g., Niauraitės name (karo metais sudegė), 5-6 klasės – buvusioje špitolėje.

1937 m. pastatytas šešių skyrių mokyklai tipinis dviaukštis pastatas, kuriame vėliau įkurta vidurinė mokykla. Mokykloje dirbo šeši mokytojai. 19351940 m. mokyklos vedėju dirbo Gimbutis, 19401941 m. – Stasytis. Mokėsi apie 200 mokinių.

Vokiečių okupacijos metais Svėdasuose buvo 6 skyrių mokykla. 1942 m. rugsėjo 1 d. buvo pridėtas 7-as skyrius. 1943-1944 m. įsteigtos 1-2 progimnazijos klasės, o 1944-1945 m. – pilna progimnazija. 1943–1944 m. mokyklos direktorius buvo Boguslovas Matulevičius, išsilavinęs, baigęs karo mokyklą, mokėjo vokiškai. Vasarą gyvendavo pas dėdę Gurniką Naujasodyje, ten 1944 m. liepos mėnesį esesininkų nušautas. Palaidotas Svėdasų kapinėse.

1943–1944 m. mokyklos patalpose, dabartiniame mokytojų kambaryje buvo įsikūrusi vokiečių žandarmerija. Vokiečių okupacijos metais dirbo mokytojai Obelevičiūtė, Petrulienė, Petrauskienė, Arnaslauskaitė, Eidukaitė-Ragauskienė, Džiugelis, Binkevičiūtė-Pakštienė, Bagdonas, Zarankaitė, Mikulkaitė, Žvirblis. Progimnazijos kapelionu dirbo Fabijonas Kireilis.

1989 m. mokyklai suteiktas Juozo Tumo-Vaižganto vardas.

Statistika

Administracija

Mokyklos direktoriai

Mokytojai

Mokiniai

Svėdasų vidurinę mokyklą 19..-... m. baigė ..., Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto vidurinę mokyklą 1989-20.. m. baigė ..., Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnaziją 20..-2015 m. baigė ... abiturientai

Veikla

 • Tradicijos
 • Bendruomenė
 • Lituanistinė veikla
 • Matematika ir gamtos mokslai
 • Sportinė veikla
 • Muzika ir choreografija
 • Amatai ir tautodailė
 • Kraštotyra
 • Parlamentinė veikla
 • Ryšiai su užsieniu
 • Papildomas ugdymas ir popamokinė veikla

Nuoroddos, šaltiniai

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 78% (+4133-39=4094 wiki spaudos ženklai).
 • KS – autorius – 51% (+2717-0=2717 wiki spaudos ženklai).
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 24% (+1288-2795=-1507 wiki spaudos ženklai).