Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
(Nukreipta iš puslapio VU Komunikacijos fakultetas)
Jump to navigation Jump to search
 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Enciklopedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite; apie sutvarkymą galite pranešti specialiame Enciklopedijos projekte.
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas
VU teisės ir komunikacijos fakultetai.jpg
Įkurtas 1991 m.
Dekanas Andrius Vaišnys
Vieta Vilnius, Lietuva
Darbuotojai 80 (2011 m.)
Studentai ... (2011-2012 m.)
Bakalaurai ... (2011-2012 m.)
Magistrantai ... (2011-2012 m.)
Doktorantai 26 (2011-2012 m.)
Svetainė http://www.kf.vu.lt/

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas – vienas iš Vilniaus universiteto fakultetų, kuriame rengiami komunikacijos ir informacijos specialistai, atliekami šios mokslo krypties tyrimai. Fakultetui nuo 2007 metų vadovauja doc. dr. Andrius Vaišnys.

Istorija[taisyti]

1991 m. birželio 18 d., įvertinus sparčią informacijos paslaugų, informacijos prieigos plėtrą, sutelktų komunikacijos tyrimų Lietuvoje būtinybę, Vilniaus universiteto Tarybos nutarimu Bibliotekininkystės, Informacijos sistemų, Knygotyros ir bibliografijos, Radijo ir televizijos žurnalistikos bei Spaudos žurnalistikos katedrų pagrindu buvo įkurtas Komunikacijos fakultetas. Šis sprendimas lėmė ir naujų mokslo padalinių sukūrimą. Didžiausią prielaidą pokyčiams suteikė naujo Vilniaus universiteto statuto kaip įstatymo priėmimas Lietuvos Respublikos Seime 1990 m. - po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo.

VU Istorijos fakultete vykdytos bibliotekininkystės ir žurnalistikos studijų programos, anuomet vadintos specialybėmis, neatitiko naujos komunikacijos ir informacijos studijų koncepcijos, neišsiteko tarp istorijos akademinių disciplinų, netenkino visuomeninio užsakymo ir specialistų poreikio. Tuometinėse Bibliotekininkystės, Mokslinės informacijos, Spaudos žurnalistikos, Radijo ir televizijos žurnalistikos katedrose atlikti knygos ir spaudos istorijos, knygų leidybos, poligrafijos ir knygų prekybos, bibliotekininkystės ir bibliografijos, žurnalistikos teorijos ir istorijos, informacijos teorijos ir informacinių sistemų tyrimai bei dėstomos disciplinos buvo priskiriamos istorijos, pedagogikos, technikos ar ekonomikos mokslams[1].

Tiek Komunikacijos fakulteto, tiek jo padalinių kūrimąsi lėmė komunikacijos ir informacijos mokslų, 1997 m. pripažintų atskira mokslo kryptimi, modernių šakų sklaida ir uždaviniai - informaciniu požiūriu tirti socialinės komunikacijos procesus ir plėtoti bendrąją komunikacijos ir informacijos teoriją.

Nuo pat įkūrimo pabrėždamas esminį universitetinį mokslo ir studijų vienovės principą, puoselėdamas tradicijas, Fakultetas nuosekliai ėjo modernizavimo, tarptautinių ryšių plėtros keliu. 1992 m. pradėta informologijos studijų programa atvėrė kelius kitoms populiarioms specialybėms (pavyzdžiui, nuo 1997 m. - verslo informacijos vadybos, o nuo 2005 m. - leidybos). Fakulteto laimėtas TEMPUS projektas paskatino sukurti dvi naujas magistrantūros studijų programas. 1993 m. Fakultete pradėtos ginti disertacijos subrandino būrį naujosios kartos komunikacijos ir informacijos mokslininkų profesionalų, kurių gretas daugiau kaip po dešimties metų pertraukos 2004 m. papildė trys habilitacijos procedūrą atlikę mokslininkai profesoriai: E. Macevičiūtė, A. Glosienė ir O. Janonis. [2].

Fakultetas augo ir keitėsi įgydamas naujus pavidalus: 2000-2001 metais jame atsirado institutų statusą turinčios katedros. Tačiau 2003 m. VU Senato pritarimu buvo atskirtas Tarptautinis žinių ekonomikos ir žinių vadybos centras, kuriam buvo leista vykdyti kai kurias 2 pakopos studijų programas. 2007 m. Senatas, gavęs audito ataskaitą ir išvadą, min. Centro studijų programas be intelektualių išteklių grąžino Komunikacijos fakultetui, o centras buvo prijungtas prie Fakulteto. Per vienerius mokslo metus fakultetas tokias 2 pakopos studijų programas iš esmės atnaujino ir pradėjo vėl vykdyti nuo 2009.

Misija ir vizija[taisyti]

VU Komunikacijos fakulteto misija yra rengti aukštos kvalifikacijos informacijos ir komunikacijos specialistus, atlikti mokslinius tyrimus ir ugdyti mokslininkus, perduoti kultūrinį tapatumą. Išsamiau misija atskleidžiama:

 1. Rengiant aukštos kvalifikacijos informacijos ir komunikacijos specialistus. Bakalauro ir magistrantūros studijų metu Komunikacijos fakultetas sudaro sąlygas studijuojantiesiems įgyti universalų išsilavinimą ir tapti veikliais ir atsakingais specialistais; siekia, kad visų formų studijų kokybė atitiktų tarptautinį lygmenį ir tenkintų studijuojančiųjų, visuomenės ir valstybės poreikius.
 2. Atliekant mokslinius tyrimus ir rengiant mokslininkus. Komunikacijos fakultetas komunikacijos ir informacijos moksluose išsaugo ir stiprina lyderio vaidmenį tarp kitų Lietuvos mokslo institucijų ir skatina tarptautiniu lygmeniu pripažintus mokslinius tyrimus. Šioje veikloje yra stiprinami ir internacionalizuojami mokslo leidiniai, plečiama tarpdisciplininių tyrimų kryptis. Doktorantūros studijų metu Komunikacijos fakultetas užtikrina savo krypties ir savo mokslinės mokyklos mokslo tyrimų tęstinųmą.
 3. Perduodant kultūrinį tapatumą. Vilniaus universitetas turi ypatingą kultūrinio tapatumo perdavimo ir tęstinumo užtikrinimo misiją. Ši misija yra įpareigojantis kiekvienam VU padaliniui, bet KF naujausiais laikais tenka ypatingas vaizdmuo: tik komunikacijos ir informacijos mokslų tyrimų erdvėje yra kuriamos priemonės ir būdai, kuriais galime paveldo vertybes toliau taikyti kultūroje, šiuolaikiškai suprasti tapatumą ir perteikti jį visuomenei.

Fakulteto vizijoje taip pat yra studijų koordinavimo ir administravimo sistema, garantuojanti vykdomų studijų programų aktualumą, šiuolaikiškumą, pagrindimą mokslo tyrimais, skatinanti modernių dėstymo metodų ir priemonių diegimą. Strateginės partnerystės požiūriu stiprus komunikacijos ir informacijos mokslų bei su šiais dalykais susijusių praktinių veiklos sričių specialistų socialinės ir profesinės traukos, mokslinių diskusijų, nenutrūkstamo tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą centras[3]

Padaliniai[taisyti]

Komunikacijos fakulteto mokslininkai 2009 m. rusėjo 1-ąją

Šiuo metu Komunikacijos fakultete yra šie akademiniai šakiniai padaliniai:

Fakultete taip pat yra vienas nešakinis padalinys - Integruotas informacijos centras.

Jis įkurtas 1997 m. pagal tarptautinį TEMPUS projektą "Informacijos menedžmento programa Lietuvai" siekiant gerinti Komunikacijos fakulteto vidinės ir išorinės komunikacijos sklaidą. Pagrindinis centro tikslas - teikti Fakulteto darbuotojams kūrybingas ir efektyvias informacijos ir komunikacijos paslaugas bei technologinius sprendimus[4].

Integruotas informacijos centras:

 • diegia ir prižiūri Fakulteto naudojamas informacines technologijas;
 • plėtoja ir palaiko vidines komunikacijos priemones: kuria ir tvarko elektroninių paštų konferencijas, skleidžia darbuotojams aktualią informaciją;
 • vykdo Fakulteto ryšius su visuomene: prižiūri ir atnaujina Fakulteto tinklalapį, rengia fakulteto reprezentacinę medžiagą, pristato fakultetą parodose, bendradarbiauja organizuojant Fakulteto renginius;
 • bendradarbiauja rengiant ir įgyvendinant Fakulteto projektus;

Mokslas[taisyti]

Tarptautinė mokslinė konferencija "Rankraštinis ir spaudos paveldas" 2007 m. rugsėjis

Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje komunikacijos ir informacijos mokslai daugiausiai plėtojami būtent VU Komunikacijos fakultete. Tokią fakulteto poziciją lėmė dar 1997 m. gautas Humanitarinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties pripažinimas, 1998 m. iškovota doktorantūros teisė, o 2003 m. habilitacijos procedūros teisė. Šiandien fakultetas vienija 58 tyrėjus ir turi didžiausią komunikacijos ir informacijos mokslų krypties mokslininkų kolektyvą Lietuvoje. Čia dirba 6 habilituoti ar habilitacijos procedūrą perėję mokslo daktarai, 25 mokslo daktarai, studijuoja 32 doktorantai.

Keturiuose šakiniuose fakulteto mokslo padaliniuose atliekami fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, kurių problematika labai plati - nuo žinių ekonomikos iki lituanistinio paveldo. Fakulteto mokslininkai dirba pagal vienos mokslo tiriamųjų darbų temos - Informacija ir komunikacija tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje - keturias potemes:

 1. Informacijos valdymas bibliotekose, archyvuose ir muziejuose. (Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, vadovas doc. dr. Rimvydas Laužikas, 2009-2013 m.)
 2. Informacijos ir komunikacijos raiškos ir modeliai žinių visuomenėje (Informacijos ir komunikacijos katedra, vadovė prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė, 2008-2011 m.)
 3. Dokumentinių medijų fundamentiniai ir taikomieji tyrimai (Knygotyros ir dokumentotyros institutas, vadovas prof. habil. dr. Domas Kaunas, 2011-2014 m.)
 4. Periodinės žiniasklaidos pokyčių tyrimas ir periodinės spaudos šaltinotyra (Žurnalistikos institutas, vadovas prof. dr. (HP) Žygintas Pečiulis, 2008-2011 m.)

Per 1991-2010 metus fakultete apgintos 45 disertacijos, surengta dešimtys nacionalinių ir tarptautinių konferencijų, užmegzti ryšiai su tarptautinėmis organizacijomis (EUCLID, EUPRERA, FID, IFLA, SHARP ir kt.). Jo kaip atstovaujamos mokslų krypties organizatoriaus įdirbį rodo tai, jog kasmetės tarptautinės knygotyros konferencijos tapo regioninės svarbos moksliniais renginiais, o tradiciniai Vaclovo Biržiškos skaitymai, Informacijos ir komunikacijos katedros ir Žurnalistikos instituto moksliniai seminarai ir konferencijos telkia įvairių Lietuvos institucijų tyrėjų pajėgas.

1991-2008 m. vidutiniškai per metus buvo skelbiama 80-90 mokslinių publikacijų (vienam mokslininkui teko dvi publikacijos). Skaičiuojant vienam mokslininkui tenkančią mokslo produkciją, fakultetas neatsilieka nuo kitų Vilniaus universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų kamieninių padalinių ar juos lenkia. Lietuvos humanitarinių mokslų tęstinių mokslinių lieidinių sąrašą papildo fakultete rengiami ir leidžiami trys mokslo žurnalai: komunikacijos ir informacijos mokslininkai pradėjo skelbti straipsnius 1994 m. įkurtame tęstiniame mokslo darbų leidinyje "Informacijos mokslai"; naują kokybę ir tarptautinę projekciją įgavo dar 1961 m. įsteigta "Knygotyra". 2008 m. fakultete pradėtas leisti dar vienas mokslo žurnalas - "Žurnalistikos tyrimai".

Komunikacijos ir informacijos mokslų erdvėje Komunikacijos fakultetas išsaugo ir stiprina lyderio vaidmenį tarp kitų Lietuvos mokslo institucijų, skatindamas tarptautiniu lygmeniu pripažintus, visas komunikacijos ir informacijos mokslų šakas aprepiančius ir tarpdalykinio pobūdžio mokslinius tyrimus, orientuodamasis į komunikacijos ir informacijos mokslų, kaip atskiros mokslo srities, formavimą.

Studijos[taisyti]

Paskaita Komunikacijos fakultete
Komunikacijos fakulteto studentai „Fuksų stovyklos“ metu, 2010 m.

Studijos fakultete yra trijų pakopų: pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) ir trečiosios (doktorantūros). Jų tikslas yra parengti specialistus, gebančius organizuoti ir valdyti kultūros, mokslo, verslo, valdymo ir žiniasklaidos institucijų ir specialių informacijos struktūrų informaciją, ją pateikti visuomenei, kurti ir įgyvendinti informacijos politiką, komunikacijos strategijas ir kampanijas, atlikti komunikacijos ir informacijos taikomuosius mokslinius tyrimus.

Fakultete organizuojamos dviejų formų studijos: visos studijų programos teikiamos nuolatine forma, o Bibliotekininkystės ir informacijos, Žurnalistikos bakalauro bei Tarptautinės komunikacijos magistrantūros studijų programos ir ištęstine. Nuo 2000 metų studijose taikomi modernūs mokymosi būdai, integruojama elektroninė (virtuali) mokymosi terpė. Siekiant užtikrinti studijų kokybę į studijų procesą integruojamos profesinės praktikos, kurias studentai atlieka Lietuvos ir užsienio valstybinėse, nevyriausybinėse ir verslo organizacijose.

Šiuo metu fakultete mokosi daugiau kaip 1200 studentų, iš jų daugiau kaip 1000 pagal ketverių metų bakalauro studijų programas ir virš 200 studentų - pagal dviejų ar pusantrų metų magistro studijų programas. Sėkmingai baigus studijas, suteikiamas komunikacijos ir informacijos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis. Per 20 gyvavimo metų fakultete studijų programų padaugėjo nuo dviejų iki penkiolikos. 2008 ir 2010 fakultetas atliko esmines studijų programų savianalizes ir vadovaudamasis išvadomis, esmingai modernizuoja abiejų pakopų studijas.

1991 m. čia mokėsi tik būsimi bibliotekininkai ir žurnalistai, o šiandien komunikacijos ir informacijos kvalifikacija suteikiama baigus Archyvistikos, Bibliotekininkystės ir informacijos, Informologijos, Leidybos, Verslo informacijos vadybos, Žurnalistikos bakalauro studijas. Komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas baigus Bibliotekų ir informacijos centrų vadybos, Informacijos sistemų vadybos, Informacijos vadybos, Knygotyros, Komunikacijos mokslų, Leidybos, Muziejininkystės, Paveldo informacijos ir komunikacijos, Ryšių su visuomene, Žurnalistikos magistrantūros studijų programas.

Fakultetas bendradarbiauja su 46 akademiniais užsienio partneriais iš 17 valstybių. Dėstytojai ir studentai dalyvauja Europos Sąjungos ERASMUS/LLP akademinių mainų programoje, dvišalėse ir daugiašalėse akademinio bendradarbiavimo programose.

Nuo 2010-2011 studijų metų Komunikacijos fakultetas pagal ERASMUS projektą "Europos profesionaliosios komunikacijos magistrantūros studijos" (European Masters of Professional Communication) pradės įgyvendinti naują studijų programą anglų kalba ["Tarptautinė komunikacija"]. Studijos bus vykdomos taikant kompetencijų ugdymu grįstu mokymusi. Studentai dirbs su "realaus gyvenimo" situacijomis, kurias pasiūlys įvairios tarptautinės kompanijos. Studijų programoje lygiomis dalimis bus siūlomi privalomi ir pasirenkamieji dalykai, taip sukuriant lanksčią mokymosi sistemą. Visi dalykai bus dėstomi anglų kalba.

Programa skirta tarptautine komunikacija besidomintiems studentams, kurie yra baigę komunikacijos ir informacijos krypties ar panašios srities (humanitarinių ar socialinių mokslų krypties) bakalauro studijas. Kursai bus siūlomi 15-20 studentų grupėms kiekviename universitete-partneryje. Baigę Tarptautinės komunikacijos studijas absolventai galės dirbti komunikacijos vadybininkais ir specialistais privačiose ir valstybinėse įmonėse.

Fakultetas taip pat palaiko glaudžius ryšius su profesine aplinka - komunikacijos ir informacijos srities profesinėmis asociacijomis, komunikacijos ir žiniasklaidos institucijomis, archyvais, bibliotekomis ir muziejais, spaustuvininkų ir knygų prekybininkų susivienijimais, užsienio šalių ir specialiaisiais informacijos centrais, verslo įmonėmis.

Studentų organizacijos[taisyti]

Studentų atstovybė[taisyti]

KF studentai ir dėstytojai šventinėje rugsėjo 1-osios eisenoje 2006 m.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Komunikacijos fakultete (VU SA KF) - fakulteto studentų interesams atstovaujanti organizacija, konsultuojanti, padedanti jaunajai bendruomenei akademinio, socialinio pobūdžio klausimais. VU SA KF yra tarpininkė tarp studentų ir fakulteto vadovybės siekiant studijų kokybės ir geresnio studentiško gyvenimo. VU SA KF taip pat organizuoja įvairius renginius, vienas svarbiausių, reprezentuojantis fakulteto gyvenimą.

KomFakas.lt[taisyti]

KomFakas.lt) – 2005 m. sukurta Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto bendruomenės neformali svetainė, kurios misija – skleisti informaciją bendruomenės nariams, skatinti tarpusavio draugišką bendravimą ir reprezentuoti fakultetą visuomenei. Puslapyje pateikiamos studentiško gyvenimo aktualijos, interviu su studentijai įdomiais žmonėmis, talpinama studentų kūryba, filmų/ knygų/ žaidimų rekomendacijos. Taip pat veikia skiltis "Studijos", kurioje aprašytos Komunikacijos fakulteto studijų programos, iš arčiau susipažįstama su dėstytojais. Svetainė turi privačią žinučių sistemą, komentarais ir kitomis interneto technologijomis skatinamas interaktyvumas. Taip puslapis įgyja socialinio tinklo bruožų. 2008 m. pradžioje KomFakas.lt buvo išrinktas 2007 m. Šauniausia Lietuvos studentų svetaine[5].

Studentų mokslinė draugija[taisyti]

Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinė draugija (SMD) – savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti studentų organizacija, vienijanti VU Komunikacijos fakulteto studentus, siekiančius pagilinti žinias ir praktinius įgūdžius komunikacijos ir informacijos krypties moksluose bei mokslininkus, siekiančius perduoti mokslinio darbo patirtį ir įgūdžius. SMD rengia mokymus, viešas paskaitas, diskusijas, konferencijas, leidžia elektroninį leidinį, skatina studentų mokslines iniciatyvas. Taip pat vykdo bendrus projektus su kitomis aktyviai veikiančiomis Vilniaus universiteto Studentų mokslinėmis draugijomis, palaiko ryšius su fakulteto socialiniais partneriais.[1]

Tikslai:

 • skatinti ir plėtoti studentų mokslinę veiklą, ugdyti mokslinius įgūdžius bei koordinuoti studentų savarankiškų mokslinių tyrimų projektus;
 • ugdyti studentų kritinį mąstymą, organizacinius gebėjimus, skatinti mokslo populiarinimo iniciatyvas;
 • siekti dalyvauti VU KF mokslininkų vykdomuose mokslo tiriamuosiuose darbuose;
 • kasmet ekspertų komisijos atrinkus pranešimus pristatyti metinėje tradicinėje studentų mokslinėje konferencijoje, taip pat organizuoti SMD narių susirinkimus, studentų mokslinių darbų konkursus, mokslinius seminarus, debatus, diskusijų klubus;
 • bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslinėmis bei studentiškomis organizacijomis;
 • rūpintis mokslinių darbų publikavimu bei vykdyti kitą teisės aktams neprieštaraujančią veiklą[6].

KF SMD veikloje galima pritaikyti universitete įgytas žinias praktikoje, išbandyti save mokslinėje veikloje, atlikti įvairius mokslinius darbus, išmokti juos; pristatyti akademinei bendruomenei bei visuomenei; bendrauti su žinomiausiais Lietuvos ir pasaulio tyrėjais; surinkti papildomų balų stojant į aukštesnės pakopos studijų programas KF.

SMD taip pat ugdomi socialiniai, bendradarbiavimo, komandinio bei individualaus darbo, įvairaus pobūdžio renginių organizavimo įgūdžiai. Tarpusavyje dalinamasi žiniomis apie naujausius mokslo laimėjimus, dalyvaujama diskusijose, mokymuose, viešose paskaitose, įvairiuose projektuose. Be to, sukuriamos galimybės siekti ne tik komandos, organizacijos, bet ir asmeninių tikslų, plečiamas ne tik pažinčių, bet ir bičiulių ratas[7]

Istorija[taisyti]

SMD gyvavimas prasidėjo 2008 m. rugpjūčio pabaigoje, kai grupelė entuziastingai nusiteikusių bendraminčių (Vaidas Jakutis, Karolis Vielavičius, Aistė Valiauskaitė, Edvaldas Baltrūnas, Lina Mrazauskaitė, Aistė Lileikaitė, Justinas Kirkutis, Kristina Lymantaitė) nutarė atkurti draugiją.

2008 m. spalio mėnesį išrinkta pirmoji atkurtos SMD valdyba - Vaidas Jakutis (Prezidentas), Mokslo srities koordinatorė – Aistė Valiauskaitė, Organizacinės srities koordinatorė – Mantė Sabaliauskaitė, Rinkodaros srities koordinatorius – Mindaugas Raguotis, Administratorius – Karolis Vielavičius. Komunikacijos fakulteto Taryba paskatindama veikti posėdžio metu priėmė pridedamojo balo skaičiavimo tvarką SMD nariui (studentui skaičiusiam ir/ar publikavusiam savo pranešimą).

2009 m. kovo mėnesį neeilinio susirinkimo metu perrinkta valdyba: Prezidentė – Mantė Sabaliauskaitė, Mokslo srities koordinatorė – Aistė Valiauskaitė, Organizacinės srities koordinatorė – Justina Skreliūnaitė (atsistatydino gegužės mėnesį), Rinkodaros srities koordinatorė – Jūratė Minelgaitė.

2009 m. balandžio mėnesį įvyko pirmoji atkurtos SMD metinė konferencija „Informacijos kokybė tradicinėje ir šiuolaikinėje tinklaveikos visuomenėje“. 2009 m. rugpjūčio 10 d. Juridinių asmenų registreįregistruota Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentų asociacija „Studentų mokslinė draugija“. 2009 m. rugpjūtį sukuriama ir paleidžiama oficiali draugijos svetainė. Dizainą kūrė Mindaugas Girdvainis ir Vaidas Jakutis. Svetainės administratoriumi paskiriamas Vaidas Jakutis. 2009 m. spalį gautas ISSN (2029-3267) numeris periodiniam elektroniniam SMD leidiniui.

2010 m. kovo 6 d. VU KF SMD išrinko naują prezidentą ir valdybą: Prezidentas - Šarūnas Matulevičius, Mokslinės srities koordinatorė - Mantė Sabaliauskaitė, Organizacinės srities koordinatorė - Giedrė Michailovskytė, Rinkodaros srities koordinatorė - Erika Fuks. Tinklalapio administratorius - Vaidas Jakutis[8].

2011 m. balanžio 21 d. visuotinio susirinkimo metu išrinkta trečioji Valdyba ir Prezidentas: antrajai Prezidento kadencijai perrinktas - Šarūnas Matulevičius, Mokslo reikalų koordinatorius - Arnas Aleksandravičius, Organizacinių reikalų koordinatorė - Ieva Blaževičiūtė, Rinkodaros reikalų koordinatorė - Agnė Svetnickaitė, organizacijos Administratore tapo Justė Janulytė.

Į valdybą neįeinančias (sričių koordinatorių) pareigas eina: Ryšių su visuomene koordinatoriaus - Ugnius Babinskas, Žmogiškųjų išteklių koordinatoriaus - Mykolas Markauskas, Tinklalapio adminstratoriaus - Vaidas Jakutis[9].

2012 m. vasarį išrinkta VU KF SMD valdyba ir prezidentas. Nuo šiol asociacijai vadovauja Darius Verseckas. Jis pakeitė Šarūną Matulevičių, šias pareigas ėjusį dvi kadencijas iš eilės.

Valdyboje taip pat atsirado pokyčių. Vietoje buvusio mokslinės srities koordinatoriaus Arno Aleksandravičiaus dabar šias pareigas eina Justina Žemaitytė. Administratore perrinkta Justė Janulytė. Organizacinės ir rinkodaros sričių koordinatorėmis išliko atitinkamai Ieva Blaževičiūtė ir Agnė Svetnickaitė.

Žmogiškųjų išteklių vadyba ir toliau užsiims praėjusių metų pabaigoje išrinkta Justina Steiblytė. Tuo tarpu Arnas Aleksandravičius ėmėsi koordinuoti ryšius su visuomene ir administruoti draugijos interneto svetainę.

Šaltiniai[taisyti]

 1. 'Komunikacijos fakultetas 1997 metais. Parengė: A. Glosienė, R. Gudauskas, G. Kojelytė, E. Macevičiūtė; redaktorė: Dalia Vėbrienė. Vilnius: Lietuvos žurnalistikos centras, 1997. 64 p.; 
 2. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas 1991-2006. Parengė: L. Nevinskaitė; redaktorius: Domas Kaunas; tekstų autoriai: Z. Atkočiūnienė, R. Matkevičienė ... [et.al.]. Vilnius: Alma littera, 2006. 44 p.; 
 3. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 2009-2013 metų strateginės raidos planas. Parengė: R. Laužikas, R. Matkevičienė, A. Navickienė, A. Vaišnys. Vilnius: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2009. p.14; 
 4. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas 1991-2006. Parengė: L. Nevinskaitė; redaktorius: D. Kaunas; tekstų autoriai: Z. Atkočiūnienė, R. Matkevičienė ... [et.al.]. Vilnius: Alma littera, 2006. … [et al.]. Vilnius : Vaga, 1979. p. 30 
 5. Apie KomFakas.lt, <http://www.komfakas.lt/komanda/istorija/apie-komfakas-lt>. Retrieved on 2009 m. rugpjūčio 6 d. 
 6. Veikla
 7. VU KF SMD
 8. VU KF SMD inf.
 9. VU KF SMD inf.

Nuorodos[taisyti]

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius.