Vilius Bražėnas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Vilius Bražėnas

Gimė 1913 m. balandžio 6 d.
Ryga
Mirė 2010 m. spalio 3 d. (97 m.)
Vilnius

Veikla
visuomenės veikėjas, publicistas, feljetonistas, paskaitininkas, dainininkas tenoras.

Vilius Bražėnas (1913 m. balandžio 6 d. Rygoje, Latvija – 2010 m. spalio 3 d. Vilniuje[1]) – inžinierius, publicistas, feljetonistas, paskaitininkas, dainininkas (tenoras), visuomenės veikėjas.

Jaunystė Lietuvoje[taisyti]

1922 m. Vilius su tėvais parvyko gyventi į Lietuvą.

1926 m. tapo skautu Kelmės progimnazijoje, vėliau tapo LSS tarybos nariu.

1933 m. baigė jėzuitų gimnaziją Kaune ir tais metais įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti elektrotechniką. 1934 m. įstojo į korp. Vytis.

1936 - 1937 m. mokėsi Karo mokykloje Kaune, kurią baigęs gavo inžinieriaus-leitenanto laipsnį.

1937 m. gavo darbą Energijos, vėliau Verslų ūkio valdybose.

1936 m. pradėjo savo žurnalistinę veiklą: rašė daugiausia politinius feljetonus (Viliaus Bražviliaus slapyvardžiu). Jie buvo skaitomi per radiją, Jaunimo teatre, literatūros vakaruose.

1939 m., prasidėjus karui, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenės ryšių batalioną Kėdainiuose.

Vokiečių okupacijos metais talkino pogrindžio organizacijos „Lietuvos laisvės kovotojų” veiklai.

1944 m. būrio vadas Sedos kautynėse prieš sovietus. Vėliau pasitraukė į Vakarus.

Vokietijoje kartu su kitais atkūrė korporaciją „Vytis”. Dainavo lietuviškoje operoje.

Gyvenimas JAV[taisyti]

1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Studijavo Bridžporto inžinerijos institute (Connecticut).

Iki 1976 m. dirbo elektronikos bendrovėse laboratorijos vedėju, projektų inžinieriumi.

Visuomeninė veikla[taisyti]

JAV įsijungė į lietuvišką visuomenonę veiklą. 1951-1971 m. buvo JAV LB Connecticuto apylinkės v-bos narys, pirmininkas, apygardos polit. k-to v-bos narys, apygardos pirmininkas. Kelis kartus išrinktas i JAV LB tarybą.

1974-1990 m. Floridoje suorganizavo Lietuvos laisvės forumą, jam vadovavo. 1988-1991 m. VLIKo v-bos vicepirmininkas informacijos reikalams.

Dalyvavo įvairiose amerikos org-anizacijų veiklose. Nuo 1977 m. su antikomunistinėmis paskaitomis keletą kartų apvažiavo visas JAV valstijas, dalyvavo daugelyje radijo ir televizijos programų, garsindamas Lietuvos laisvės bylą.

19851987 m. JAV savaitraščio „Lee Constitution” redaktorius.

Dainavo kvartete "Aitvarai".

Išleido feljetonų rinkinius: Normuotos šypsenos (1949), Knlorijos ir doleriai (1952); politinių straipsnių rinkinį "Sąmokslas prieš žmoniją" (1975, 1978).

Kūrybinė veikla[taisyti]

Nuo 1932 m. bendradarbiavo spaudoje („Kuntaplyje“, „XX amžiuje“, „Lietuvos aide“, „Skautų Aide“ ir kt.). Feljetonus pasirašinėjo Bražviliaus slapyvardžiu. Jo feljetonai buvo skaitomi per radiją, Jaunimo teatre, literatūros vakaruose.

Parašė ne vieną skautišką dainą. Jo žodžiais sukurta daina „Atgimė tėvynė“ 1938 m. tapo II skautų stovyklos himnu. Vokietijoje dainavo Tremtinių operoje, kvarteto „Aitvarai“ solistas tenoras.

Visuomeninė veikla[taisyti]

19511971 m. JAV lietuvių bendruomenės Konektikuto apylinkės valdybos narys, pirmininkas, apygardos politikos komiteto valdybos narys, apygardos pirmininkas. Kelias kadencijas Amerikos lietuvių bendruomenės tarybos narys.

Nuo 1977 m. per John Birch Society padalinį American Opinion Speakers Bureau apie 1000 kartų kalbėjo amerikietiškoms ir lietuviškoms auditorijoms, keletą kartų apvažiuodamas visas JAV valstijas, išskyrus Havajus. Paskaitų temos: „Detente With Monsters”, „Stop Financing Communism”, „Stop Building Communist Missiles”, „How To Abolish Communism”, „Signeposts To Tyranny”.

Aktyviai dalyvavo steigiant politines amerikiečių patriotų grupes, per kurias buvo garsinama ir Lietuvos laisvės byla („Lithuanian American anticommunist group”, „Lithuanian Freedom Forum”, „Waterbury Americanism Forum“, „Stamford Forum for American Affairs“), taip pat buvo „America’s Future”, „John Birch Society”, „Eagle Forum”, „Larry McDonald Crusade – Stop Finansing Communism” narys.

19881991 m. VLIK valdybos vicepirmininkas informacijos reikalams. Rezoliucijų komiteto Baltijos valstybėms vaduoti pirmininko specialusis asistentas. Lietuviškoje ir amerikietiškoje spaudoje rašė informacines apžvalgas apie tarptautinę užkulisinę politiką. Dalyvavo daugelyje radijo ir televizijos laidų.

2002 m. grįžo į Lietuvą.

Įvertinimai[taisyti]

Apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinu (1937)?

Bibliografija[taisyti]

  • Normuotos šypsenos (feljetonų rinkinys). 1948.
  • Kalorijos ir doleriai (feljetonų rinkinys) 1952 m.
  • Sąmokslas prieš žmoniją (publicistika). 1975 m. (antras leidimas – 1978 m., perleista Lietuvoje 1997 m.)
  • Nauja pasaulio santvarka? Lietuva ir pasaulis iš JAV dešinės žiūrint (publicistika). 2000 m.
  • Po dvylika vėliavų. Tarp tironijos ir laisvės (autobiografinė knyga). 2005

Šaltiniai[taisyti]


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius.
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius.