Vilius Bražėnas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Vilius Bražėnas
Vilius Bražėnas.jpg

Gimė 1913 m. balandžio 6 d.
Ryga
Mirė 2010 m. spalio 3 d. (97 m.)
Vilnius

Veikla
visuomenės veikėjas, publicistas, feljetonistas, paskaitininkas, dainininkas tenoras, JAV lietuvis

Vilius Bražėnas (1913 m. balandžio 6 d. Rygoje, Latvija – 2010 m. spalio 3 d. Vilniuje[1]) – inžinierius, publicistas, feljetonistas, paskaitininkas, dainininkas (tenoras), visuomenės veikėjas, JAV lietuvis.

Gyvenimo kelias

Jaunystė Lietuvoje

1922 m. Vilius su tėvais parvyko gyventi į Lietuvą.

1926 m. tapo skautu Kelmės progimnazijoje, vėliau tapo Lietuvių skautų sąjungos tarybos nariu.

1933 m. baigė jėzuitų gimnaziją Kaune ir tais metais įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti elektrotechniką. 1934 m. įstojo į korp. Vytis.

1936 - 1937 m. mokėsi Karo mokykloje Kaune, kurią baigęs gavo inžinieriaus-leitenanto laipsnį.

1937 m. gavo darbą Energijos, vėliau Verslų ūkio valdybose.

1936 m. pradėjo savo žurnalistinę veiklą: rašė daugiausia politinius feljetonus (Viliaus Bražviliaus slapyvardžiu). Jie buvo skaitomi per radiją, Jaunimo teatre, literatūros vakaruose.

1939 m., prasidėjus karui, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenės ryšių batalioną Kėdainiuose.

Vokiečių okupacijos metais talkino pogrindžio organizacijos „Lietuvos laisvės kovotojų” veiklai.

1944 m. būrio vadas Sedos kautynėse prieš sovietus. Vėliau pasitraukė į Vakarus.

Vokietijoje kartu su kitais atkūrė korporaciją „Vytis”. Dainavo lietuviškoje operoje.

Gyvenimas JAV

1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Studijavo Bridžporto inžinerijos institute (Connecticut).

Iki 1976 m. dirbo elektronikos bendrovėse laboratorijos vedėju, projektų inžinieriumi.

Visuomeninė veikla

JAV įsijungė į lietuvišką visuomeninę veiklą. 19511971 m. JAV lietuvių bendruomenės Konektikuto apylinkės valdybos narys, pirmininkas, apygardos politikos komiteto valdybos narys, apygardos pirmininkas. Kelias kadencijas Amerikos lietuvių bendruomenės tarybos narys.

19741990 m. Floridoje suorganizavo Lietuvos laisvės forumą, jam vadovavo. 19881991 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto valdybos vicepirmininkas informacijos reikalams.

Dalyvavo įvairiose Amerikos organizacijų veiklose. Nuo 1977 m. su antikomunistinėmis paskaitomis keletą kartų apvažiavo visas JAV valstijas, dalyvavo daugelyje radijo ir televizijos programų, garsindamas Lietuvos laisvės bylą.

Nuo 1977 m. per John Birch Society padalinį American Opinion Speakers Bureau apie 1000 kartų kalbėjo amerikietiškoms ir lietuviškoms auditorijoms, keletą kartų apvažiuodamas visas JAV valstijas, išskyrus Havajus. Paskaitų temos: „Detente With Monsters”, „Stop Financing Communism”, „Stop Building Communist Missiles”, „How To Abolish Communism”, „Signeposts To Tyranny”.

Aktyviai dalyvavo steigiant politines amerikiečių patriotų grupes, per kurias buvo garsinama ir Lietuvos laisvės byla („Lithuanian American anticommunist group”, „Lithuanian Freedom Forum”, „Waterbury Americanism Forum“, „Stamford Forum for American Affairs“), taip pat buvo „America’s Future”, „John Birch Society”, „Eagle Forum”, „Larry McDonald Crusade – Stop Finansing Communism” narys.

19851987 m. JAV savaitraščio „Lee Constitution” redaktorius.

Dainavo kvartete "Aitvarai".

Kūrybinė veikla

Išleido feljetonų rinkinius: Normuotos šypsenos (1949 m.), Knlorijos ir doleriai (1952 m.); politinių straipsnių rinkinį "Sąmokslas prieš žmoniją" (1975 m., 1978 m.).

Nuo 1932 m. bendradarbiavo spaudoje („Kuntaplyje“, „XX amžiuje“, „Lietuvos aide“, „Skautų Aide“ ir kt.). Feljetonus pasirašinėjo Bražviliaus slapyvardžiu. Jo feljetonai buvo skaitomi per radiją, Jaunimo teatre, literatūros vakaruose.

Parašė ne vieną skautišką dainą. Jo žodžiais sukurta daina „Atgimė tėvynė“ 1938 m. tapo II skautų stovyklos himnu. Vokietijoje dainavo Tremtinių operoje, kvarteto „Aitvarai“ solistas tenoras.

Sugrįžimas

19881991 m. VLIK valdybos vicepirmininkas informacijos reikalams. Rezoliucijų komiteto Baltijos valstybėms vaduoti pirmininko specialusis asistentas. Lietuviškoje ir amerikietiškoje spaudoje rašė informacines apžvalgas apie tarptautinę užkulisinę politiką. Dalyvavo daugelyje radijo ir televizijos laidų.

2002 m. grįžo į Lietuvą.

Įvertinimai

Apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinu (1937 m.)?

Bibliografija

  • Normuotos šypsenos (feljetonų rinkinys). 1948.
  • Kalorijos ir doleriai (feljetonų rinkinys) 1952 m.
  • Sąmokslas prieš žmoniją (publicistika). 1975 m. (antras leidimas – 1978 m., perleista Lietuvoje 1997 m.)
  • Nauja pasaulio santvarka? Lietuva ir pasaulis iš JAV dešinės žiūrint (publicistika). 2000 m.
  • Po dvylika vėliavų. Tarp tironijos ir laisvės (autobiografinė knyga). 2005 m.

Šaltiniai

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 96% (+7012-910=6102 wiki spaudos ženklai).
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 23% (+1703-526=1177 wiki spaudos ženklai).