Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Vilniaus universiteto Studentų atstovybė
Location
Įkurta 1989 m. lapkričio 17 d.
Narių skaičius ~1000
Tinklalapis http://vusa.lt/

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – viena seniausių ir didžiausių visuomeninių, ne pelno siekiančių, nepolitinių organizacijų. VU SA visų pakopų Vilniaus Universiteto studentams atstovauja savarankiškai tiek Universiteto, tiek nacionaliniu lygmeniu. Bendri siekiai, įvairūs projektai ir darbai šiuo metu vienija apie 1000 veiklių narių. VU SA rūpinasi studentų socialine ir akademine gerove, siekia gerinti studijų kokybę, populiarinti mokslą, gyvenimo sąlygas, rūpinasi studentų praktika, turiningu laisvalaikiu ir poilsiu. VU SA yra visų svarbiausių Universiteto valdymo institucijų narė, todėl turi didelės įtakos VU valdymui.

VU SA: 16+1=1! 16 Universiteto akademinių kamieninių padalinių (fakultetų, institutų, centrų) yra įsikūrę VU SA padaliniai, o observatorijos kiemelyje yra įsikūręs organizacijos centrinis biuras.

Taip pat po VU SA sparnu yra įsikūrę debatų, fotografijos, kino ir kendo klubai, vykdomi VU Karjeros dienų, kuratorių, "Nenusirašinėk" projektai, "Be etikečių" ir "Darnaus universiteto" programos bei veikia ESN VU sekcija, atsiradusi iš anksčiau veikusios VU SA mentorių programos. VU SA yra šių organizacijų dalininkė VšĮ "Teisės klinika", VšĮ "VU Būstas", VšĮ "VU Studentų investicinis fondas", VšĮ "Nekomercinės kultūros centras".

Šiuo metu VU SA priklauso vienai skėtinei organizacijai Lietuvoje - Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritas stalas".

Organizacijos šūkis: Vieningai už studentų ateitį!

Vizija[taisyti]

Vieninga, atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto studentų bendruomenėje.

Misija[taisyti]

VU SA siekia efektyviai atstovauti Vilniaus universiteto studentams, kurdama palankiausias sąlygas studento saviraiškai ir puoselėdami studentišką kultūrą bei savarankiškumą Vilniaus universiteto studentų bendruomenėje.

Veikla[taisyti]

  • Atstovauja studentams (gina studentų teises VU valdymo organuose ir už VU ribų);
  • Tobulina studijų procesą (užtikrina studijų kokybę siūlydami būtinus pakeitimus, padeda parašyti apeliaciją ar pasirinkti laisvąjį dalyką);
  • Rūpinasi socialine gerove (stengiasi, jog pagrindiniai studentų fiziologiniai poreikiai būtų patenkinti, inicijuoja poilsio zonų įrengimą, dalyvauja skirstant stipendijas);
  • Skleidžia informaciją (kad visos svarbiausios žinios pasiektų studentus).
  • organizuoja turiningą laisvalaikį (kad metai, praleisti Universitete niekada nepasimirštų).

Struktūra ir valdymas[taisyti]

Ataskaitinė-rinkiminė konferencija - aukščiausia VU SA savivaldos institucija, kurioje skaitoma ir tvirtinama metų veiklos, finansinė, revizijos ataskaitos, renkamas VU SA prezidentas, renkama ir tvirtinama Revizijos komisija. Joje dalyvauja po 10 atstovų iš kiekvieno VU SA padalinio ir VU SA Prezidentas.

Parlamentas susideda iš VU fakultetų konferencijų išrinktų atstovų (po 2 iš kiekvieno fakulteto) Tarybos narių, Prezidento bei Viceprezidentų. Jis atlieka visas VU SA valdymo funkcijas, išskyrus tas, kurios yra tiesiogiai pavestos Konferencijai. Parlamentas renkasi ne rečiau nei kartą kaip vieną kartą per mėnesį.

Taryba - sudaro VU SA padalinių vadovai bei Prezidentas. Tarybos darbą organizuoja ir jam pirmininkauja Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo. Tarybos posėdžiai kviečiami Prezidento ar jo įgalioto asmens ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Nariai turi lygias balso teises.

Prezidentas dalyvauja visose VU SA valdymo institucijose. Jį renka VU SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija, vykstanti vieną kartą per metus pavasarį.

Revizijos komisija yra VU SA savivaldos institucijų, VU SA padalinių bei VU SA įsteigtų juridinių asmenų finansinį ir veiklos auditą atliekanti institucija.

Nuorodos[taisyti]

VU SA tinklalapis

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius.