Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių institutas (VU TSPMI)
VU TSPMI meandra.jpg
Įkurtas 1992 m.
Tipas Valstybinis
Direktorius Ramūnas Vilpišauskas
Vieta Vilnius
Darbuotojai 66 (2012 m.)
Studentai 723 (2012 m.)
Svetainė www.tspmi.vu.lt
VU TSPMI pastatas, Vokiečių g. 10, Vilnius

54°40′44″N 25°17′04″W / 54.67889290088474°N 25.28449773788452°W / 54.67889290088474; -25.28449773788452

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (VU TSPMI arba TSPMI) yra fakulteto statusą turintis Vilniaus universiteto padalinys, rengiantis politikos mokslų ir tarptautinių santykių specialistus bei atliekantis politikos mokslų tyrimus. Tai viena ryškiausių socialinių mokslų įstaigų Vidurio ir Rytų Europoje bei Baltijos regione.

TSPMI vykdomos trijų pakopų studijos: siūloma politikos mokslų bakalauro programa, penkios magistrantūros programos - Europos studijų, Lyginamosios politikos, Tarptautinių santykių ir diplomatijos, Viešojo administravimo ir Rytų ir Vidurio Europos studijų (Eastern and Central European Studies) - bei dieninės ir ištęstinės doktorantūros studijos.

Jau dvidešimt metų TSPMI studijų programos išlieka vienos populiariausių Lietuvoje. Prioritetą politikos mokslų studijoms teikia aukščiausiais balais brandos egzaminus išlaikantys šalies abiturientai. Didelė dalis stojančiųjų yra bent iš vieno valstybinio brandos egzamino gavę maksimalų galimą įvertinimą.

TSPMI pritraukia gabiausią ir labiausiai motyvuotą šalies jaunimą, kuris studijų Institute metu įgyja universitetinį išsilavinimą ir aktyviai įsitraukia į TSPMI bendruomenės gyvenimą. Išėję už Instituto ribų TSPMI alumnai tampa lyderiais, kurią veiklos sritį bepasirinktų.

Nuo 2009 m. birželio 10 d. Instituto direktoriumi yra prof. Ramūnas Vilpišauskas.

Istorija[taisyti]

Raida[taisyti]

VU TSPMI direktorius (nuo 2009 m.) Ramūnas Vilpišauskas

Institutas, įkurtas 1992 metais vasario 7 d., pedagoginę veiklą pradėjo dvejų metų Tarptautinių santykių programa. 1992 metų birželio 8 d. Vilniaus universitetas pasirašė Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pareiškimą ir protokolą dėl paramos VU TSPMI kūrimui.

Pagal 1993 metais įkurtą politikos mokslų bakalauro programą TSPMI dabar studijuoja daugiau nei 720 studentų.

19922011 metais bakalauro programą baigė 1368 studentai, magistro programas 824 studentai, apgintos 36 politikos mokslų daktaro disertacijos.

Insituto direktoriai[taisyti]

 • Pirmasis Instituto direktorius nuo įstaigos įkūrimo buvo teisininkas, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas, prof. Egidijus Kūris. E. Kūris šias pareigas ėjo 1992-1999 m.
 • Nuo 1999 m. iki 2009 m. birželio direktoriaus pareigas ėjo prof. Raimundas Lopata - Europos humanitarinio universiteto Tarptautinių santykių magistro programos patarėjų tarybos pirmininkas, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities akademinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas, žurnalo "Politologija” redkolegijos narys, žurnalo "Lithuanian Foreign Policy Review” redaktoriaus pavaduotojas, Lietuvos politologų asociacijos tarybos narys.

Studijos[taisyti]

Studijos Institute įkūnija pagarbą tradicijoms bei modernumą, teikiant nepaprastą dėmesį ir puoselėjant tarpdiscipliniškumą. Institute kritinis mąstymas yra laikomas didžiausia vertybe, skatinamos savarankiškos studijos bei aktyvios studentų ir dėstytojų diskusijos.

Studijų programos[taisyti]

Bakalauro studijos

 • Politikos mokslų programa. Jos tikslas - suteikti bendrąsias universitetines ir politikos mokslų žinias. Instituto puoselėjama tarpdiscipliniškumo tradicija leidžia ugdyti profesionalius, kvalifikuotus ir kritiškai mąstančius specialistus.

Magistro studijos
Instituto magistro studijų programos ne tik remiasi tradicine politikos mokslų specializacija, bet ir siekia paruošti modernų, mokantį profesionaliai bei kritiškai analizuoti šiuolaikines pasaulio ir nacionalinės politikos aktualijas, analitiką.

Doktorantūros studijos

 • Politikos mokslų doktorantūros programa. Tai aukščiausia politikos mokslų studijų pakopa, kuria rengiami politikos mokslų daktarai, plėtojami politikos mokslai Lietuvoje. Politikos mokslų doktorantūra apima: doktorantūros studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą.

Katedros, centrai[taisyti]

Europos studijų katedros vedėjas Vytautas Radžvilas
 • Viešojo administravimo ir politikos analizės centras. Viešojo administravimo ir politikos analizės centras įkurtas 2007 m. Šio tarpdisciplininio centro veiklos kryptys yra: moksliniai tyrimai viešosios politikos analizės ir viešojo administravimo srityje; bendradarbiavimas su panašiais centrais Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos valdžios institucijomis; tyrimų rezultatų sklaida rengiant įvairius pristatymus, organizuojant įvairius renginius; viešojo administravimo ir viešosios politikos kursų rengimas ir dėstymas TSPMI studijų programose; viešojo administravimo ir viešosios politikos analizės populiarinimas tarp TSPMI studentų.

Centrui vadovauja prof. dr. Vitalis Nakrošis. Šio centro veikloje dalyvauja tiek TSPMI dėstytojai, tiek įvairių pakopų studentai.

Centras įkurtas 2011 m.

Centre vykdomi Rusijos, Vidurio Rytų Europos regiono ir jo valstybių (Baltarusijos, Čekijos, Lenkijos, Moldovos, Slovakijos, Ukrainos, Vengrijos) moksliniai ir ekspertiniai tyrimai bei prisidedema prie Instituto studijų proceso organizavimo su Centro problematika susijusiais klausimais. Siekiama, kad centras taptų tarpdiscipliniu Rusijos ir VRE regiono tyrimų centru.

Akademinė sritis[taisyti]

Mokslinė veikla[taisyti]

VU TSPMI - viena pirmųjų politikos mokslų krypties tyrimų institucijų nepriklausomoje Lietuvoje - išlaiko lyderiaujančią politikos tyrimų poziciją. TSPMI vykdo mokslinius tyrimus Lietuvos ir kitų valstybių politinės raidos, užsienio politikos ir tarptautinių santykių srityse.

2009 m. TSPMI Taryba patvirtino penkias plačias mokslo tiriamojo darbo temas keletui artimiausių metų[1] :

 • Tarptautinės politikos pokyčiai, tyrimo metodai ir Lietuvos užsienio politika
 • Iššūkiai demokratijai pokomunistiniame pasaulyje
 • Politinės permainos Rytų Europoje
 • Europos Sąjungos raida po Lisabonos sutarties: ekonominės integracijos, politinės konsolidacijos bei išorės santykių problemos
 • Viešosios politikos procesas ir viešojo administravimo raida Lietuvoje po ES plėtros

Svarbiausi šių tyrimų rezultatai skelbiami Instituto periodiniuose leidiniuose „Politologija“, „Lithuanian Foreign Policy Review“, „Lithuanian Political Science Yearbook“, „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“.

Ekspertai[taisyti]

TSPMI sutelkė gausų pripažintų vidaus ir užsienio politikos tyrėjų būrį, viešojoje erdvėje išsakančių kompetentingus ir originalius komentarus, teikiančių ekspertines žinias ir profesionalų politikos vertinimą, aktyviai dalyvaujančių įvairiose darbo grupėse, ieškančiose veiksmingų politikos problemų sprendimų.

Institute dirba tokie visuomenei žinomi mokslininkai ir ekspertai kaip doc. Alvidas Lukošaitis, prof. dr. Vitalis Nakrošis, Lietuvos politologų asociacijos narys Mindaugas Jurkynas, Seimo pirmininkės patarėjas Laurynas Kasčiūnas, dr. Klaudijus Maniokas, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos kolegijos, Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo, Tarptautinės Dostojevskio draugijos narė, dr. Natalija Arlauskaitė, Lietuvos MA narys, VU Senato, TSPMI Tarybos narys, žurnalų "Politologija" ir "Problemos" redkolegijų narys, profesorius, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras Evaldas Nekrašas, Lietuvos socialinių mokslų forumo koordinatorė, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos ir Lietuvos politologų asociacijos narė, žurnalų "Lithuanian Political Science Yearbook" ir "Politologija" redakcinės kolegijos narė doc. dr. Ainė Ramonaitė, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas prof. Egidijus Kūris ir daugelis kitų.

Ryšiai su visuomene[taisyti]

Aktyviai plėtojami ryšiai su užsienio partneriais suteikia Institutui patikimo bei įtakingo Rytų Europos regiono tyrimų ir žinių centro statusą.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir viešoji politika[taisyti]

Institutas dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose, bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir fondais, yra daugelio tarptautinių akademinių organizacijų bei akademinių institucijų tinklų narys, yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su įvairiais užsienio valstybių universitetais.

Institutas aktyviai dalyvauja viešojoje politikoje. Bendradarbiaujant su Lietuvos valstybinėmis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis VU TSPMI organizuoja mokymus bei kvalifikacijos kėlimo kursus, teikia ekspertizes valstybinėms institucijoms, inicijuoja nevyriausybinių organizacijų kūrimąsi, skatina politinės kultūros ir pilietinės visuomenės šalyje formavimąsi, formuoja viešosios politikos nuomonę šalies vidaus ir užsienio politikos klausimais.

TSPMI yra gerai žinomas kaip patikimas partneris, inicijuojantis ir dalyvaujantis organizuojant svarbiausius mokslo ir politinius renginius Lietuvoje ir Baltijos šalyse. VU TSPMI vyksta svarbiausi šalies politikos mokslų renginiai – konferencijos, seminarai, apskritojo stalo diskusijos, kuriuose dalyvauja geriausi Lietuvos ir pasaulio mokslininkai. Būtent Institute savo viešąsias paskaitas akademijai, politikos formuotojams ir vykdytojams bei žiniasklaidai ir nevyriausybinio sektoriaus atstovams skaito Lietuvoje viešintys aukščiausio rango pasaulio politikai ir diplomatai.

Kvalifikacijos kėlimo kursai[taisyti]

2003 m. Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtino VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto parengtus kvalifikacijos tobulinimo (VU vykdomos neformaliosios studijos) kursus.

Šiuo metu VU TSPMI siūlo Europos Sąjungos studijų (16 val.), Tarptautinių santykių ir diplomatijos (18 val.), Taikos ir konfliktų studijų (18 val.) ir Viešojo administravimo ir viešosios politikos kursus (16 val.), valstybės tarnautojų įvadinio mokymo (36 val.) programas, Įtaigaus kalbėjimo įgūdžių komunikacijos metu I (8 val.) bei Įtaigaus kalbėjimo įgūdžių komunikacijos metu II (8 val.), Azijos studijų: musulmonų pasaulis (8 val.), Šiaurės šalių studijų (8 val.), Terorizmo (8 val.) kursus.

Pabaigus kursus ir sėkmingai išlaikius žinių patikrinimo testą, išduodamas Vilniaus universiteto kursų baigimo pažymėjimas.

Studentų organizacijos[taisyti]

VU TSPMI pastatas

VU TSPMI studentų korporacija „RePublica"[taisyti]

Korporacija „RePublica“ yra savarankiška, nepolitinė, visuomeninė organizacija. „RePublica“ jungia esamus ir buvusius VU TSPMI studentus. Tai yra seniausia institute veikianti studentų organizacija, įkurta 2001 m. rugsėjo 2 d. Vilniuje vykusioje Steigiamojoje Sueigoje. 23 buvę ir esantys TSPMI studentai pasirašė Korporacijos steigimo deklaraciją, priėmė jos Įstatus. Korporacijos spalvomis buvo patvirtintos auksinė, juoda, raudona, o šūkiu – Ištikimybė! Mokslas! Kilnumas! Pagrindiniai Korporacijos tikslai yra puoselėti VU TSPMI bendruomenę ir palaikyti ryšius tarp buvusių ir esamų studentų, taip pat telkti instituto studentus demokratinei, teisinei, pilietinei visuomenei Lietuvoje kurti. Korporaciją sudaro juniorai, senjorai ir filisteriai.

Korporacija švenčia valstybines šventes, Instituto gimtadienį bei Politologų dienas. "RePublica” taip pat leidžia teminį laikraštį "Post Scriptum", organizuoja įvairias konferencijas, seminarus, susitikimus ir viešuosius renginius.

Laikraštis "Post Scriptum"[taisyti]

Post Scriptum logotipas

Post Scriptum - teminis, nekomercinis, nepriklausomas, nemokamai platinamas VU TSPMI studentų laikraštis, nuo 2002 metų du kartus per metus leidžiamas korporacijos "RePublica". Jame mėginama giliau pažvelgti į aktualius visuomeninius reiškinius, siekiama analitiškai vertinti įvairius socialinius procesus, ieškoma sąlyčio taškų tarp skirtingų akademinių disciplinų formuojamo požiūrio į pamatines valstybės, pilietinės visuomenės, religijos, meno sąveikos problemas, pateikiami įvairūs svarbiausių politinio pasaulio įvykių vertinimai bei netikėtos jų interpretacijos.

Studentų mokslinė draugija[taisyti]

Vilniaus universiteto Studentų mokslinė draugija (SMD)

Studentų mokslinė draugija (SMD) buvo įkurta 2003 m. Ši akademinė organizacija vienija VU TSPMI studentus, besidominčius moksline veikla. Draugijoje veikia 9 sekcijos, kurių nariai, padedami instituto dėstytojų, organizuoja susitikimus su politikais, mokslininkais bei žymiais visuomenės veikėjais. SMD rengia VU TSPMI studentų mokslinių darbų bei tarptautines konferencijas, diskusijas, seminarus, vasaros ekspedicijas.

Studentų atstovybė[taisyti]

TSPMI SA atstovauja studentų interesus, skatina aktyvią ir kūrybingą instituto bendruomenę, plėtoja glaudesnius ryšius su instituto administracija. Studentų atstovybė organizuoja studentiškus renginius, vykdo kuratorių programą, palaiko ryšius su kitų fakultetų studentų atstovybėmis, rengia būsimų pirmakursių vasaros stovyklas. TSPMI Studentų atstovybė - viena jauniausių Vilniaus Universitete. Ji įkurta 2003 m. Kartu su kitomis 13 fakultetinių atstovybių ji yra Vilniaus Universiteto Studentų Atstovybės (VU SA) dalis.

TSPMI SA tikslas - atstovauti TSPMI studentams tiek TSPMI, tiek VU struktūrose, ginti jų interesus, atsakyti į jiems rūpimus klausimus bei suteikti visokeriopą pagalbą.

Alumni[taisyti]

Pulkininkas, Lietuvos karo akademijos viršininkas Gintaras Bagdonas

Alumnai - neatsiejama Instituto bendruomenės dalis. Per beveik dvidešimt savo gyvavimo metų institutas neabejotinai turi kuo didžiuotis: iki 2010 m. TSPMI baigė 1264 bakalauro bei 741 magistro programų studentas, 33 apsigynė politikos mokslų daktaro disertacijas.

Baigę VU TSPMI absolventai turi daugybę karjeros galimybių: vieni renkasi darbą tarptautinėse organizacijose, diplomatinėje ar valstybės tarnyboje, kiti dirba nevyriausybinėse organizacijose arba įsitvirtina privačiame sektoriuje. Nemažai TSPMI alumnų vykdo tyrimus, dirba mokslinį, pedagoginį darbą, daug TSPMI dėstytojų taip pat yra baigę institutą.

VU TSPMI yra baigę tokie iškilūs ir savo darbais pasižymėję žmonės kaip Pulkininkas, Lietuvos karo akademijos viršininkas Gintaras Bagdonas, Lietuvos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Ispanijoje Audra Plepytė, Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, atstovas spaudai Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES, žurnalistas, Lietuvos politologų asociacijos narys, Lyginamosios politikos programos absolventas Vykintas Pugačiauskas, Europos Komisijos nario Algirdo Šemetos, atsakingo už mokesčius, muitus, auditą ir kovą prieš sukčiavimą biuro vadovas Kęstutis Sadauskas, LR Seimo pirmininkės patarėjas, TSPMI dėstytojas ir doktorantas, Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro programos absolventas Laurynas Kasčiūnas ir daugelis kitų.

Šaltiniai[taisyti]

Nuorodos[taisyti]

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius.