Vytautas Jonas Bagdanavičius

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Vytautas Jonas Bagdanavičius
Vytautas Jonas Bagdanavičius.jpg

Gimė 1908 m. gruodžio 26 d.
Slavikai, Šakių apskritis
Mirė 2001 m. vasario 27 d. (92 m.)
Čikagoje, Ilinojaus valstija

Veikla
Lietuvos kunigas marijonas, rašytojas, spaudos darbuotojas, JAV lietuvis, visuomenės veikėjas

Alma mater Vytauto Didžiojo universitetas

Vytautas Jonas Bagdanavičius (1908 m. gruodžio 26 d. Slavikuose, Šakių apskritis – † 2001 m. vasario 27 d. Čikagoje, Ilinojaus valstija) – Lietuvos kunigas marijonas, rašytojas, spaudos darbuotojas, JAV lietuvis, visuomenės veikėjas.

Gyvenimo kelias[taisyti]

Baigęs Kudirkos Naumiesčio vidurinę mokyklą, 1926 m. mokėsi Kudirkos Naumiesčio mokytojų kursuose. 19261930 m. mokytojavo, paskui įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. 1936 m. įšventintas kunigu, Vytauto Didžiojo universitete studijavo teologiją, 1939 m. įsigijo teologijos licenciato laipsnį, o vėliau ligi 1943 m. studijavo humanitarinius mokslus. 1938 m. Grenoblio universitete studijavo prancūzų kalbą, 1944 m. Miuncheno universitete – filosofiją ir psichologiją.

Nuo 1936 m. dirbo vikaru įvairiose Lietuvos parapijose Kalvarijoje, Veiveriuose, Kaune, kartu Vytauto Didžiojo universitete studijavo teologiją ir humanitarinius mokslus. Nuo 1942 m. – pranciškonų kapelionas. 1945 m. m. Vokietijoje įsteigė laikraštį „Naujasis gyvenimas“ ir iki 1948 m. jį redagavo. [1]

1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, kunigavo Münchene, studijavo filosofiją Miincheno universitete, vadovavo Bavarijos, vėliau Müncheno lietuvių sąjungai. 19451948 m. leido religinį kultūros laikraštį „Naujasis gyvenimas“.

1949 m. atvyko į JAV, 1950 m. įstojo į marijonus ir įsijungė į jų darbus, redagavo jos savaitraštį „Kristaus karaliaus laivas“. 19511958 m. dienraščio Draugas vyriausias redaktorius. 19501951 m. savaitraščio „Laivas“ redaktorius, nuo 1952 m. dienraščio „Draugas“ moderatorius, rašė vedamuosius, vadovavo Lietuviškos knygos klubui. Nuo 1960 m. Čikagos marijonų vienuolyno vyresnysis. 19641967 m. Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdybos pirmininkas. Nuo 1963 m. Pedagoginio lituanistikos instituto rektorius, institute skaitė kursus apie tautos sampratą ir tautinę individualybę. [2]

1952 m. vadovavo Loyolos universiteto Čika­goje lietuvių žurnalistikos kursams. 19641967 m. Lietuvių žurnalistų sąjungos centro pirmininkas. Lietuvių katalikų mokslų akademijos Čikagos židinio vienas iš steigėjų 1956 m. ir jo vadovas. 19511958 m., 19701995 m. Lietuviškos knygos klubo vedėjas. nuo 1960 m. iki 1969 m. Pedagoginio lituanistikos instituto rektorius. Dalyvauja Lietuvių istorijos draugijos, Ateitininkų federacijos, JAV Lietuvių bendruomenės veikloje. Lietuvių fondo rė­mėjas. Pasaulio lietuvių katalikų bendrijos valdybos narys. Bendradarbiavo Lietuvių Enciklopedijoje.

Suredagavo prelato M. Krupavičiaus atsiminimus (1972 m.), paskelbė religinių veikalų ir straipsnių.

Per Margučio radiją 19791982 m. skaitė sekmadienių mišių tekstų komentarus. Paskaitomis ir politinės bei socialinės teorijos studijiniais straipsniais „Tėvynės sarge“, „Aiduose“, „Ateityje“, „Laiškuose lietuviams“ kėlė lietuvių visuomenės intelektualinį lygį, stiprino tautinę dvasią, aktyvino pasauliečių religinį gyvenimą.

Mirė 2001 m. vasario 27 d. Čikagoje, Ilinojaus valstija.

Bibliografija[taisyti]

Parašė knygas:

 • Žmonijos likimas Šv. Jono Apreiškimo knygoje (1953 m.)
 • Kultūrinės gelmės pasakose (3 d., 19661983 m.; d. 1 anglų k. 1971 m.),
 • Europos religija prieš atsikeliant indoeuropiečiams (1967 m.),
 • Indijos religinė išmintis (1969 m.),
 • Tautos samprata ir lietuvių tautos individualybė (1977 m.),
 • Vienuolinis gyvenimas palaimintojojo Matulaičio supratimu (2 d., 19751985 m.)

Drauge išspausdino romanus:

 • Vilniaus vyskupo užrašai (1970 m.)
 • Laiškas Antijochijai (1971 m.).
 • Lietuvių laikraštininkas išeivijoj 1964 m.
 • Kultūrinės gelmės: Tautosakinė studija 1969 m.
 • Vilniaus vyskupo užrašai: romanas 1970 m.
 • Laumės, jų religija ir kultūra. Chicago: Pedagoginis lituanistikos inst. ir lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 1982 m. 290 p. ISBN 0936694491.
 • Tomo Akviniečio dorovės mokslas 1986 m.
 • Tikėjimo, išminties ir taikos dvasia, 1991 m.

Paliko rankraščius:

 • Žmogaus studija,
 • Žmogaus santykio su Dievu klausimas.

Šaltiniai[taisyti]

 1. Žurnalistikos enciklopedija. - Vilnius: Pradai, 1997. - 48 psl.
 2. Aidai, 1969 m. Nr. 10, gruodis

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 101% (+6445-55=6390 wiki spaudos ženklai).