Vytautas Statulevičius

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Vytautas Statulevičius
Gimė 1929 m. lapkričio 27 d.
Bikūnų kaime, Utenos rajone
Mirė 2003 m. lapkričio 23 d.
Kaune
Tautybė Lietuvis
Sritis Matematika
Įstaigos Vilniaus valstybinis universitetas
Lietuvos mokslų akademija
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Alma mater Vilniaus valstybinis universitetas
Leningrado universitetas
Maskvos Michailo Lomonosovo universitetas
Žymūs studentai prof. A. Aleškevičienė
prof. R. Bentkus
prof. V. Paulauskas
prof. R. Rudzkis
prof. L. Saulis
prof. P. Survila
Žinomas už Tikimybių teorija
Matematinė statistika
Žymūs apdovanojimai Leningrado universiteto antrojo laipsnio premija
TSRS mokslų akademijos Markovo premija
TSRS valstybinė mokslo ir technikos premija
Lietuvos valstybinė mokslo ir technikos premija
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinas

Vytautas Statulevičius (1929 m. lapkričio 27 d., Bikūnų kaimas, Utenos rajonas – 2003 m. lapkričio 23 d., Kaunas) – matematikas, visuomenininkas, VU profesorius, habilituotas matematikos mokslų daktaras, akademikas, Lietuvos mokslų akademijos narys, „Lietuvos Sąjūdžio“ Tarybos narys.[1]

Kilmė ir šeima[taisyti]

Tėvas – Antanas Statulevičius, ūkininkas.

Mama – Danutės Grumbinaitė–Statulevičienė, ūkininkė.

Žmona – (nuo 1954) Irena Vapsvaitė-Statulevičienė (1930–1992); (nuo 1993) Aldona Aleškevičienė-Statulevičienė, matematikos profesorė.

Sūnus – Vytas Statulevičius

Vaikystė[taisyti]

Moksleiviški metai[taisyti]

19371941 m. mokėsi Utenos rajono Dubuliškių pradinėje mokykloje.

19451946 m. mokėsi Antalieptės žemės ūkio mokykloje. 1947 m. eksternu išlaikęs egzaminus iš progimnazijos kurso, įstojo į parengiamuosius kursus prie Vilniaus valstybinio universiteto.

Universitetinės studijos[taisyti]

1949 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, kurį baigė 1954 m., įgydamas matematiko diplomą. Parašė diplominį darbą „Nelyginių skaičių reiškimas trijų beveik lygių pirminių skaičių suma“. Diplominio darbo mokslinis vadovas fizikos ir matematikos mokslų kandidatas, vyriausiasis mokslinis bendradarbis Jonas Kubilius.[2]

19541957 m. mokėsi Leningrado universiteto Tikimybių teorijos ir matematikos katedros neakivaizdinėje aspirantūroje.

1958 m. stažavosi Maskvos universitete pas akademiką Andrejų N. Kolmogorovą.

Darbinė veikla[taisyti]

19421944 m. dirbo tėvų ūkyje. 19441945 m. Bikūnų apylinkės tarybos pirmininko pavaduotojas ir apylinkės pieno priėmimo punkto vedėjas.

19511954 m. dirbo universiteto Bendrosios matematikos katedros vyresniuoju laborantu.

19541957 m. mokydamasis aspirantūroje kartu dirbo Vilniaus valstybinio universiteto Bendrosios matematikos katedros asistentu.

19571959 m. Lietuvos mokslų akademijos fizikos ir matematikos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis ir Vilniaus valstybinio universiteto Bendrosios matematikos katedros vyresnysis dėstytojas.

19591960 m. Fizikos matematikos instituto bendradarbis ir Matematikos sektoriaus vadovas.

19601966 Fizikos ir matematikos instituto direktoriaus pavaduotojas moksliniam darbui, kartu Matematikos sektoriaus vadovas.

19671990 m. apgynus daktarinę disertaciją buvo išrinktas Fizikos ir matematikos instituto direktoriumi.

19901995 m. Matematikos ir informatikos instituto direktorius.

1996 m. tapo Vytauto Didžiojo universiteto taikomosios matematikos ir statistikos katedros vedėju.

1997 – Vilniaus Gedimino techniko universiteto statistikos katedros vyresnysis mokslinis bendradarbis.

Mirė po sunkios ligos [3]. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Akad. Vytauto Statulevičiaus gyvenimo akimirkų fotoalbumas[4]

Akademinė ir mokslinė veikla[taisyti]

Praeiti etapai[taisyti]

1959 m. Leningrado universitete apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją „Lokalinės ribinės teoremos nehemogeninėms Markovo grandinėms“

1960 m. stažavosi Maskvos Michailo Lomonosovo universitete.

1967 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų daktaro disertaciją.

1972 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu.

Moksliniai tyrimai[taisyti]

Jam vadovaujant Fizikos ir matematikos institutui, tikimybių teorija ir matematinė statistika tapo pagrindine instituto mokslinių tyrimų kryptimi. Šios krypties darbai susilaukė ir tarptautinio pripažinimo. Kartu buvo plėtojamos ir kitos matematikos šakos – diferencialinės lygtys ir skaitmeniniai jų sprendimo metodai, taip pat matematinė logika ir algoritmų teorija.

V. Statulevičius pasiūlė ir su savo mokiniais R. Rudzkiu ir L. Sauliu išplėtė tikimybių teorijoje ir matematinėje statistikoje dabar gerai žinomą ir dažnai taikomą semiinvariantų metodą retai pasitaikančių įvykių tikimybėms nagrinėti. Šiuo metodu buvo tiriamos didžiųjų nuokrypių tikimybės nepriklausomų ir silpnai priklausomų atsitiktinių dydžių sumoms, daugiatiesinėms formoms, kartotiniams stochastiniams integralams ir įvairioms statistikoms. V. Statulevičiaus semiinvariantų metodas bei su jo pagalba gauti reikšmingi rezultatai tikimybių teorijos ir matematinės statistikos didžiųjų nuokrypių problematikoje pelnė jam tarptautinį pripažinimą.

Buvo kviestinis pranešėjas Tarptautiniame matematikų kongrese Vankuveryje ir daugelyje kitų tarptautinių konferencijų.

Jis yra daugiau nei 250 knygų, straipsnių, pranešimų tezių autorius [5],[6][7],[8]. Apie jį paskelbta per 260 straipsnių (pvz.,[9] [10] [11] [12] [13]). Jis buvo 22 mokslinių leidinių redaktorius.

Mokslo organizacinė veikla[taisyti]

Daug dėmesio V. Statulevičius skyrė informatikos plėtrai. 1962 m. įkurtas instituto Skaičiavimo centras, suvaidinęs reikšmingą vaidmenį plėtojant Lietuvoje informatikos mokslą bei jo taikymus bei pagreitinant kitų mokslo sričių rezultatų diegimą. Fizikos ir matematikos institutas tapo pagrindiniu matematikos ir informatikos mokslo centru Lietuvoje, reikšmingai remiančiu mokslą ir studijas daugelyje Lietuvos universitetų.

Jam dirbant Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentu, atsirado dar viena iš jo veiklos sričių – valstybinės reikšmės projektų mokslinė ekspertizė. Šiam tikslui jis telkė įvairių sričių mokslininkų grupes. Reikšmingas vaidmuo ekspertizėje teko matematiniams modeliams ir jų analizei.

Svarbus šios veiklos rezultatas – „Gazprom“ atsisakymas eksploatuoti naftos telkinį D-6, esantį Baltijos jūroje netoli Nidos. Matematiniai metodai taikyti ir vertinant Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, Kauno nutekamųjų vandenų valymo ir kitų objektų poveikį aplinkai.

1973 m. su Lietuvos ir užsienio kolegomis pradėjo organizuoti Vilniaus tarptautines tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencijas. Jos tapo garsiųjų Berklio konferencijų tęsiniu ir pelnė pasaulinį pripažinimą [14].

V. Statulevičius buvo Tarptautinio statistikos instituto[15] bei JAV matematikų bei Europos statistikų draugijų narys, taip pat Lietuvos Netiesinių reiškinių analitikų asociacijos prezidentas.

Daug metų jis buvo prestižinio matematinio žurnalo „Tikimybių teorija ir jos taikymai“ (rusų kalba) vyriausiasis redaktorius, žurnalo „Lietuvos matematikos rinkinys“ redakcinės kolegijos narys.

Pedagoginė veikla[taisyti]

1960 m. tapo Vilniaus valstybinio universiteto matematikos fakulteto docentu.

1968 m. jam buvo suteiktas VU profesoriaus vardas.

1996 m. tapo Vytauto Didžiojo universiteto taikomosios matematikos ir statistikos katedros vedėju

Kaip vizituojantis profesorius, jis dirbo Maskvos, Sankt Peterburgo, Kalifornijos, Toronto, Otavos, Bylefeldo, Geteborgo, Romos ir kituose universitetuose.

V. Statulevičius yra 35 disertantų, iš kurių 10 tapo profesoriais, mokslinis vadovas[16].


Visuomeninė veikla[taisyti]

19701984 m. buvo „Žinijos“ draugijos Vilniaus valdybos pirmininkas. 1984 m. išrinktas Lietuvos „Žinijos“ draugijos valdybos pirmininku.

19761985 m. dirbo Lietuvos moklų akademijos Fizikos, technikos ir matematikos mokslų skyriaus akademiku sekretoriumi.

19851991 m. buvo renkamas Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentu.

1995 m. išrinktas Matematikos ir informatikos instituto senato pirmininku.

19962003 m. buvo Matematikos ir informatikos instituto senato pirmininkas ir instituto Tikimybių teorijos skyriaus vadovas.

2003 m. lapkričio 23 d. buvo išrinktas Matematikos ir informatikos instututo Tarybos nariu.

1987 m. V. Statulevičius buvo išrinktas TSRS Aukščiausiosios Tarybos liaudies deputatu bei Lietuvos deputatų grupės, kovojusios dėl Lietuvos ekonominio, politinio bei valstybinio savarankiškumo, seniūnu.

1988 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo iniciatyvinės grupės narys.

[17] [18] [19] [20] [21] [22]

Pasiekimai ir apdovanojimai[taisyti]

 • 1956 m. suteikta Leningrado universiteto antrojo laipsnio premija už darbą „Lokalinės ribinės teoremos nehomogeninėms Markovo grandinėms“.
 • 1971 m. buvo paskirta TSRS mokslų akademijos Markovo premija.
 • 1979 m. paskirta TSRS valstybinė mokslo ir technikos premija.
 • 1956 m. ir 1988 m. paskirta Lietuvos valstybinė mokslo ir technikos premija.
 • 1999 m. rugpjūčio 26-28 d. Lietuvos mokslų akademija bei Matematikos ir informatikos institutas akademiko Vytauto Statulevičiaus 70-ojo gimtadienio garbei[23] organizavo tarptautinę konferenciją „Tikimybių teorijos ribinės teoremos“. Joje kviestinius pranešimus skaitė profesoriai F. Götze, P. Jagers, S. Kalpazidou, M. Arato, M. Csörgõ, S. Nagaev, V. Sazonov, V. Petrov, J. Kubilius, B. Grigelionis, L. Saulis, R. Rudzkis, V. Bentkus, A. Avižienis ir kiti žinomi tikimybių teorijos ir matematinės statistikos specialistai, dirbantys srityse, artimose Jubiliato moksliniams interesams. Šios konferencijos kviestiniams pranešimams skirtas specialus žurnalo „Acta Applicandae Mathematicae“ tomas[24].
 • 2000 m. birželio 29 d. suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesoriaus vardas [25]
 • 2000 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinas.
 • 2005 m. įsteigta vardinė akademiko V. Statulevičiaus stipendija, skiriama gabiausiems Lietuvos universitetų matematikos ir statistikos studijų programų studentams

[26].

Pomėgiai[taisyti]

Nuo jaunų dienų V. Statulevičius grojo armonika ir akordeonu, ypač mėgo armoniką.

Vėliau pamėgo medžioklę, vandens sportą, tenisą.

Akademikui rūpėjo daug kas: politika, gamtosauga, kultūra, pagaliau net ir literatūra – jis pats rašė eilėraščius.

Bibliografija[taisyti]

Šaltiniai[taisyti]

 1. http://www.mii.lt/index.php?siteaction=pages.browse&page=statulevicius Akademikas Vytautas STATULEVIČIUS 1929–2003, VU Matematikos ir informatikos instituto tinklalapis, 2010.10.20.
 2. VU MIF absolventai. Duomenis apie absolventus surinko Vita Verikaitė.
 3. http://www.foto.elta.lt/index.php?act=photo.details&photo_id=363864/ Naujienų agentūros ELTA žinutė apie V. Statulevičiaus mirtį
 4. http://www.mii.lt/Fotoalbumai/statulevicius_fotoalb/direktorius.htm „Akademikas Vytautas STATULEVIČIUS. Sustabdytos gyvenimo akimirkos“, Matematikos ir informatikos institutas, 2006.06.01
 5. http://www.mii.lt/index.php?siteaction=pages.browse&page=statulevicius_disert Akad. Vytauto Statulevičiaus disertacijos, monografijos ir specialieji leidiniai
 6. http://www.mii.lt/index.php?siteaction=pages.browse&page=statulevicius_pub Akad. Vytauto Statulevičiaus mokslinės publikacijos
 7. http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1017292407144 List of Scientific Publications of V. Statulevičius // Acta Applicandae Mathematicae, September 1999, Volume 58, Issue 1-3, pp. 5-9
 8. http://www.mii.lt/index.php?siteaction=pages.browse&page=statulevicius_ppub Akad. Vytauto Statulevičiaus mokslo populiarinimo straipsniai ir pasisakymai
 9. http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/99/1112/11stat.html H.Pragarauskas, M.Sapagovas, L.Saulis. Akademikui Vytautui Statulevičiui – 70 // Mokslas ir gyvenimas, 1999/11-12
 10. http://link.springer.com/content/pdf/10.1023%2FA%3A1006328121256.pdf F. Götze, V. Paulauskas, Yu. V. Prokhorov „Preface (Professor Vytautas Statulevičius celebrates his 70th birthday)“ // Acta Applicandae Mathematicae, September 1999, Vol. 58, Issue 1-3, pp. 1-3.
 11. http://web.vu.lt/mif/v.stakenas/a+o/1999-2/1999-2-47-50.pdf V.Paulauskas. Garbingas Profesoriaus Vytauto Statulevičiaus jubiliejus // Matematikos žurnalas α+ω („Lietuvos matematikos rinkinio priedas“), 1999, Nr. 2(8), p. 47-50.
 12. Akademikas Vytautas Statulevičius. 1929–2003 // Vilnius, Matematikos ir informatikos institutas – Mokslo aidai, 2004, 59 p.
 13. http://old.mii.lt/files/mii50.pdf Akademikas Vytautas Statulevičius: Trumpa gyvenimo ir veiklos apžvalga // G.Dzemyda, S.Rutkauskas, A.Žandaris, D.Daugaravičienė „Matematikos ir informatikos institutas“, Vilnius, Matematikos ir informatikos institutas, 2006, 261–271 p.
 14. http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/numeriu-archyvas/2002/mokslo%20lietuva%20nr13%202002.pdf Berklio konferencijos tęsiamos Vilniuje. Interviu su 8-osios tarptautinės Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencijos organizacinio komiteto pirmininku, Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu prof. Vytautu Statulevičium // Mokslo Lietuva, 2002, Nr. 13(259), 2 ir 10-11 p.
 15. http://www.isi-web.org/ International Statistical Institute
 16. http://www.mii.lt/index.php?siteaction=pages.browse&page=statulevicius_dokt Akad. Vytauto Statulevičiaus aspirantai ir doktorantai
 17. http://web.archive.org/web/20080328011621/http://www.mii.lt/mii_staff/stat_lt.htm Vytauto A. Statulevičiaus asmeninis tinklalapis (lietuvių k.) Matematikos ir informatikos instituto svetainėje, WaybackMachine interneto archyvas
 18. http://web.archive.org/web/20080405133630/http://www.mii.lt/mii_staff/statulev.htm Vytauto A. Statulevičiaus asmeninis tinklalapis (anglų k.) Matematikos ir informatikos instituto svetainėje, WaybackMachine interneto archyvas
 19. http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/personos/spersonos.htm/ Apie V. Statulevičių „Utenos krašto enciklopedijoje“
 20. http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=286 Vytautas Statulevičius, „Vilnijos vartai“ Vilniaus apskrities kraštotyros svetainė
 21. Aničas J., Areška V., Baltrūnas V. ir kiti (1983, 395 puslapis) Lietuviškoji tarybinė enciklopedija X. Vilnius
 22. http://www.savivaldybes.lt/kronika/index.php?lang=lt&gr=pagaldiena&id=907 Vytautas Statulevičius // Savivaldybių kronika (Įvykiai pagal metų dieną), Lietuvos savivaldybių portalas
 23. http://link.springer.com/content/pdf/10.1023%2FA%3A1006328121256.pdf Preface to Special Issue of Acta Applicandae Mathematicae, Vol. 58, Sept. 1999, pp. 1-3.
 24. http://link.springer.com/journal/10440/58/1/page/1 Limit Theorems of the Probability Theory (Vytauto Statulevičiaus garbei skirtos konferencijos pranešimai; red. F.Götze, V. Paulauskas ir J.V. Prochorovas) // Acta Appl. Math. (ISSN 0167-8019), 1999, 58(1-3), pp. 1-357.
 25. http://www.vdu.lt/lt/catalog/show/45/51 VDU garbės profesorius Vytautas Statulevičius
 26. http://www.mii.lt/index.php?siteaction=pages.browse&page=v_stat_stipendija Akademiko Vytauto Statulevičiaus stipendijos nuostatai

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius.
 • Saulius Maskeliūnas – autorius ir redaktorius.
 • Edvinas Giedrimas – redaktorius.