Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultetas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultetas (VDU SMF) - VDU struktūrinis padalinys, turintis fakulteto statusą. Fakultetas įsikūręs Kaune, K. Donelaičio g. 52. Fakulteto dekanas - prof. dr. Jonas Ruškus.

Istorija ir dabartis[taisyti]

1990 m. gruodžio 20 d., Vytauto Didžiojo universiteto Senato nutarimu, socialinių mokslų krypties studijų programos buvo atskirtos nuo Humanitarinių mokslų fakulteto ir jų pagrindu įsteigtas Socialinių mokslų fakultetas. Fakultetui iš pradžių vadovavo VDU prorektorė Liucija Baškauskaitė. Jai padėjo Psichologijos katedros vedėjas Juvencijus Lapė, kuris 1991 m. paskirtas dekano pareigoms. Tuomet fakultete buvo vykdomos: politologijos, sociologijos ir psichologijos bakalauro studijų programos. Absolventai galėjo tęsti studijas politologijos, taikomosios sociologijos, socialinės rūpybos, taikomosios pedagogikos, profesinio mokymo vadybos, mokyklinės psichologijos, organizacinės psichologijos, komercinės teisės ir tarptautinės teisės magistrantūros studijų programose. Rengiant doktorantus edukologijos, sociologijos ir psichologijos mokslų kryptyse, socialinių mokslų daktaro laipsniai buvo teikiami kartu su kitais šalies universitetais: Edukologijos kryptyje bendradarbiauta su Kauno technologijos universitetu; Sociologijos krypties doktorantūros partneriai - Vilniaus universitetas, KTU bei Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. Psichologijoje – Klaipėdos universitetas. Tik įkurtame fakultete 1991 m. studijavo 98 studentai, dirbo 77 dėstytojai.

Plečiantis Vytauto Didžiojo universitetui ir fakultetui, kūrėsi naujos katedros ir centrai, kai kurie jungėsi, kiti atsiskyrė arba įsiliejo į SMF. Šiuo metu SMF - vienas didžiausių Vytauto Didžiojo universiteto fakultetų, kuriame studijuoja apie 2000 studentų ir dirba apie 70 dėstytojų bei tyrėjų.

Fakulteto mokslinio potencialo plėtojimas nuo pat pradžių buvo siejamas su užsienio mokslininkų bei dėstytojų glaudžiu bendradarbiavimu. Gyvavimo pradžioje į fakultetą atvykdavo daugiausia mokslininkų iš JAV universitetų (Pensilvanijos, Detroito, Indianos, Temple) Švedijos (Linkopingo), Norvegijos(Bergeno) ir kitų šalių. Šiandien studentai turi galimybes dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose ar studijų projektuose, vykti dalinėms studijoms į JAV, Pietų Korėjos, Japonijos Europos šalių universitetus, atlikti praktiką užsienio įstaigose bei bendruomenėse pagal dvišales, „LLP / Erasmus“, „Campus Europae“ sutartis. Intensyvius paskaitų kursus reguliariai skaito vizituojantys dėstytojai iš užsienio šalių universitetų.

Šiuo metu Socialinių mokslų fakultete studentai gali studijuoti 6 bakalauro, taip pat 10 magistrantūros, 1 laipsnio nesuteikiančioje, 4 doktorantūros studijų programose. Fakultete veikia Psichologų studentų asociacija (VDU PSA), socialinio darbo studentų klubas „Vesta“, sociologijos bei edukologijos studentų klubai.

Fakulteto padaliniuose leidžiama keletas socialinių mokslų krypties žurnalų: Aukštojo mokslo kokybė, Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, Socialinis darbas: patirtis ir metodai, Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas. Fakultete vykdoma apie 60 studijų ir tiriamųjų projektų, kuriuos finansuoja įvairios nacionalinės bei ES programos.

Socialinių mokslų fakulteto padaliniai[taisyti]

Mokslo ir studijų padaliniai:

Tyrimų centrai:


Studijų programos[taisyti]

"Jei Jums įdomu, kas yra ir kaip veikia žmogus bei visuomenė, kviečiame studijuoti Socialinių mokslų fakultete. Studijų metu analizuojama asmenų, grupių, organizacijų bei visuomenės prigimtis, raida ir elgsena. Čia studijuojami mokymosi metodai ir švietimo procesai, mokomasi plėtoti socialinį teisingumą, atpažinti žmogaus poreikius ir padėti jam įveikti iššūkius. Studijos Socialinių mokslų fakultete remiasi studentų bei dėstytojų diskusijomis, kritinio mąstymo ugdymu, kūrybiškumu, praktine ir tiriamąja veikla", - VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Jonas Ruškus


Bakalauro studijų programos

Karjera ir profesinis konsultavimas

Švietimas ir informacinės technologijos

Psichologija

Socialinis darbas

Bendruomenės vystymas (anglų kalba)

Socialinė politika

Sociologija

Gretutinių studijų programos

Pedagogika

Psichologija

Socialinis darbas

Sociologija


Magistrantūros studijų programos

Švietimo vadyba

Karjeros projektavimas

Švietimo kokybės vadyba

Mokyklinė psichologija

Organizacinė psichologija

Sveikatos psichologija

Socialinis darbas (anglų kalba)

Socialinio darbo organizavimas

Socialinė antropologija (anglų kalba)

Taikomoji sociologija

Aukštojo mokslo kvalifikaciją turintiems asmenims, laipsnio nesuteikianti studijų programa

Pedagogika (Mokytojo kvalifikaciją teikianti studijų programa)


Doktorantūros studijos programos

Edukologija

Psichologija

Socialinis darbas

Sociologija

Moksliniai tyrimai[taisyti]

Fakultete moksliniai tyrimai plėtojami 3 klasteriuose bei 3 aukščiausio lygio centruose:

  • Edukologijos klasteryje „Mokymosi visą gyvenimą tyrimai“ (vadovė prof. L. Sajienė)
  • Aukščiausio lygio centre „Mokymosi visą gyvenimą tyrimai“ (vadovė prof. M. Teresevičienė).
  • Psichologijos klasteryje „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijoje, ugdymo ir sveikatos institucijose.“ (vadovas doc. A. Perminas).
  • Sociologijos klasteryje „Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje“ (vadovė prof. dr. A. Tereškinas)
  • Dvejuose tarpuniversitetiniuose aukščiausio lygio mokslo centruose: “Lyčių studijų ir tyrimų tinklas (GENDER)” (vadovė doc. J.Reingardė) ir „Moderniosios Lietuvos pilietiškumo ir socialinio tapatumo tyrimų centras“ (vadovas prof. V. Leonavičius)


Nuorodos[taisyti]


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius.