Adolfas Mondeika

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Adolfas Mondeika (1887 m. lapkričio 5 d. Vabalių k., Naujamiesčio valsč., Panevėžio apskr. -1964 m. gruodžio 21 d. Čikagoje) – vargonininkas ir chorvedys.

Biografija

Iš mažens turėjo gražų balsą ir mėgo dainuoti. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš Sidabravo vargonininko Žukausko, pas kurį mokėsi apie trejus metus. Vėliau muzikos žinias gilino J. Naujalio vargonininkų kursuose Kaune.

Nuo 1904 m. pradėjo savarankiškai vargonininkauti Joniškio, o vėliau Daugų parapijoje, vadovavo chorams. 1911 m. atvykęs į JAV, vargonininkavo ir vadovavo chorams įvairiose lietuvių parapijose: Šv. Jurgio Uticoje, NY, Šv. Onos parapijoje Spring Valley, IL, Šv. Petro ir Povilo parapijose Westville, IL, ir Grand Rapids, MI.

Nuo 1924 m. iki pensijos vargonininkavo Šv. Antano parapijoje Cicero, IL, vadovavo Šv. Grigaliaus chorui (apie 60 dalyvių). Choras giedojo bažnyčiose, organizavo metinius koncertus ir vaidinimus, dalyvavo 1933 m., 1936 m., 1939 m. ir 1956 m. lietuvių dainų šventėse bei kituose tautiniuose renginiuose. Choro repertuare buvo aštuonios mišios, daug giesmių, mišparų ir dainų. Koncertuose talkindavo dukra Marija Mondeikaitė-Kutz – vargonininkė virtuoze ir chorvedė.

A. Mondeika dirbo daug visuomeninių darbų. Subūrė apylinkės vargonininkus, kurių choras giedodavo bažnyčiose atlaidų metu.

Nuo 1933 m. priklausė ALRK Vargonininkų sąjungai, daug kartų buvo Centro valdybos iždininkas ir iždo globėjas, nuo 1960 m. Vargonininkų sąjungos garbės narys. Daug metų buvo Cicero Katalikų federacijos skyriaus pirmininkas, 1935 m. lankėsi Lietuvoje.

Šaltinis

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: