Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė
Karte fehlt fehlt.jpg
Įkurta xxx m. xxxx d.
Vadovai Dalia Asanavičiūtė
Tinklalapis www.jklb.org
El. paštas info@jklb.org, valdyba@jklb.org, asanaviciute@gmail.com
Telefonas 07.534-857.092

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė (JKLB) – Didžiojoje Britanijoje veikianti lietuvių visuomeninė organizacija, vienijanti lietuvius, gyvenančius Didžiojoje Britanijoje, juridiškai įregistruota Didžiosios Britanijos registre kaip ne pelno siekianti organizacija.

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė yra Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) dalis.

Turinys

Tikslai, vizija, misija ir uždaviniai

JKLB siekia burti po visą Didžioją Britaniją pasklidusius lietuvius bendriems užmojams ir bendravimui tarpusavyje. Taip pat išlaikyti tautiškumą, skatinti lietuvių kalbos vartojimą ir jos mokymąsi, puoselėti lietuvišką auklėjimą bei lavinimąsi, nepamiršti tėvynės tradicijų, steigti ir išlaikyti lietuvių chorus bei liaudies šokių grupes, bibliotekas, tėviškės muziejų, kultūros institutą ir savo spaudą; ruošti studijų dienas, parodas ir kitus kultūros renginius vietos, krašto ir visos Didžiosios Britanijos mastu.

JKLB taip siekia atstovauti Didžiosios Britanijos lietuvių kultūriniams, teisiniams ir socialiniams reikalams viešose ir privačiose įstaigose, rūpintis pagalbos reikalingais tautiečiais, ypač naujai atvykstančiais į Didžiąją Britaniją; skatinti lietuvių-anglų bendradarbiavimą kultūrinėje srityje; skleisti žinias apie Lietuvą ir jos kultūrą gyvenamajame krašte. Taip pat padėti Lietuvai įžengusiai į Europą, atitinkamai įtakojant krašto gyventojų, verslininkų ir politikų nuomonę, elgesį.

Narystė

Bendruomenės nariais gali būti bet kurios tautybės ir pilietybės, sulaukę 18 metų amžiaus asmenys, kurie pripažįsta Lietuvos tautinį identitetą (tapatumą), kurie puoselėja Lietuvių kalbą, dalyvauja bendruomenės veikloje ir kurie sutinka su Įstatų tikslais.

JKLB 2017 m. turi 13 skyrių ir 800? registruotų narių.

Veiklos sritys ir kryptys

JKLB veikla vyksta pagal ... m. patvirtintus įstatus >> Įstatai

Veiklos organizavimas

 • Lituanistinės mokyklos
 • Bibliotekos
 • Lietuviškų švenčių ir įvykių minėjimas
 • Lietuviškos kultūros populiarinimas (koncertai, parodos ir renginiai)
 • Sporto organizavimas

Leidiniai

 • ...

Pagrindiniai JKLB darbai

 • Bendruomenės būrimas
 • Informacijos sklaida
 • Lietuviški proginiai renginiai
 • Kultūrinė veikla
 • Sportinė veikla
 • Ryšių su LT ir JK organizacijomis palaikymas
 • Socialinė parama

Organizacinė sandara ir valdymas

VLB valdymo organai yra:
- Konferencija
- Centro Valdyba, sudaryta iš x narių, renkama 3? m. kadencijai
- Pirmininkas, ren­ka­mas 1? m. ka­den­ci­jai.

JKLB skyriai

2017 m. yra x 5 JKLB skyriai:

 • Londono centrinis,
 • Londono pirmasis,
 • Rytų Londono,
 • Londono pietinis
 • Vakarų Londono skyriai.

Londono pirmasis skyrius – Londono pirmajame skyriuje yra 120 registruotų narių ir 30 garbės narių. Skyriaus sąrašuose vienu metu yra buvę daugiau nei 300 DBLS narių, tačiau dėl migracijos šis skaičius sumažėjo. Per skyriaus veiklos metus suruošta nemažai vakaronių, pažymėtos visos kalendorinės šventės – Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji d. Dauguma folklorinio ansamblio „Saduto“ ir bažnytinio choro „Gimtinė“ narių – šio DBLS skyriaus nariai. Nuo 1999 iki 2009 m. skyriui vadovavo Ona Dobrovolskienė. Skyrius ragina gausią Londono lietuvių bendruomenę jungtis ir prisidėti rengiant bei švenčiant lietuviškas šventes.

Nuo 2009 m. Londono pirmojo skyriaus pirmininkė – Marytė Chmieliauskienė. Sodybos, arba Sodo Skyrius, Pietinės Anglijos Skyrius; Coventry Skyrius; Birmingham lietuvių bendruomenė – 1947 m. į Birmingamą atvyko apie 40 lietuvių šeimų. Aktyvi lietuvių bendruomenės veikla prasidėjo kiek vėliau, 1952 m. Šiuo metu Birmingame ir jo apylinkėse yra nemažai lietuvių – tai ir pokario lietuvių šeimų bei mišrių šeimų palikuonys, ir jau po 1987 m. iš Lietuvos atvykę kraštiečiai. Nemaža dalis Birmingamo lietuvių čia įsikūrė po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą.

Birmingamo bendruomenei vadovavo Kazimieras Valteris, Jonas Tamošiūnas, Pranas Bukauskas, Milda Zokienė, Martinas Linkevičius, Vytas Remeika, Stasys Starka, Stasys Jezerskis, Irena Hughes ir Marina Šliauderienė.

Nuolat rengiami koncertai, švenčiamos kalendorinės lietuvių šventės, prisijungti prie veiklos raginami ir kaimyninių vietovių lietuviai (Coventry, Wolverhampton, Stoke on Trent).

Birminghame taip pat veikia sekmadieninė lituanistinė mokyklėlė „Saulutė“. Joje 2006 m. mokėsi 5 vaikai. Renkamasi kiekvieną sekmadienį (nuo 12.30 val. iki 14.30 val.). Mokykla išlaikoma tėvelių lėšomis. Naujus mokiniai (vaikai nuo 5 metų amžiaus) priimami nuolat.

Veiklos istorija

Pirmieji lietuviai į Didžiąją Britaniją atvyko XIX amžiaus viduryje. Jau XX a. pradžioje didesnės lietuvių grupelės įsikūrė Škotijoje bei Anglijoje – daugiausiai Londone ir Mančesteryje. Metams bėgant susiburta į parapijas, organizacijas ir draugijas. 1901 m. Londone įkurta Šv. Kazimiero parapija, 1912 m. čia pastatyta bažnyčia.

Po Antrojo pasaulinio karo, daugėjant į Britaniją atvykstančių lietuvių, VLIK'as (Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, įkurtas JAV) ėmė raginti, kad naujame krašte tautiečiai susiburtų į kokią nors lietuvius jungiančią organizaciją. Nuspręsta, kad krašto nepažįstantiems žmonėms steigti bet kokią organizaciją būtų sunku, todėl šios užduoties imtis buvo paprašytas jau kurį laiką Britanijoje gyvenęs verslininkas P. B. Varkala.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos steigiamasis susirinkimas įvyko 1947 m. liepos 2 d. P. B. Varkalos bute Londone, Belsize Avenue. Įsteigta DBLS – Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga (Lithuanian Association in Great Britain).

Tuoj po įsteigimo buvo sukurti įstatai, nustatytas nario mokestis, paruoštas atsišaukimas, raginantis visus jungtis į šią organizaciją. Pradėtas leisti savaitinis informacinis biuletenis „Britanijos Lietuvis“, vėliau pervadintas „Europos Lietuviu“.

Sąjungos narių skaičius išaugo iki 5000, visoje Didžiojoje Britanijoje įregistruoti 78 skyriai. DBLS būstinė buvo Londonas, čia netrukus nupirkti Lietuvių Namai. Perkant šį pastatą, prisidėjo visi Sąjungos nariai. Lietuvių Namuose ilgus metus vyko metiniai suvažiavimai, buvo rengiami koncertai, veikė lituanistinė mokykla, buvo priimami diplomatai ir kiti svečiai. Už bendrą DBLS veiklą buvo atsakingas iš septynių narių sudarytas centro valdybos komitetas.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos istorija įamžinta rašytojo Kazimiero Barėno knygose „Britanijos lietuviai 1947–1973“ ir „Britanijos lietuviai 1974–1994“.

Pirmininkai

 • ...

Nuorodos, šaltiniai

Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia Londono Bethnal Green rajone

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: