Draugas (laikraštis)

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
(Nukreipta iš puslapio Draugas (katalikų laikraštis))
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Draugas (laikraštis)
Įkurta 1909 m. liepos 25 d.
Vadovai Ramunė Marcinkevičiūtė - vyr. redaktorė
Būstinė Chicago
Adresas 4545 W. 63rd St. / Chicago, IL 60629-5589
Tinklalapis www.http://www.draugas.org
El. paštas administracija@draugas.org
Telefonas (773) 585-9500
1933 m. numeris
Draugo redakcija Čikagoje

Draugas – JAV lietuvių leidžiamas laikraštis, seniausias pasaulyje be pertraukos leidžiamas lietuviškas laikraštis.

Turinys

Dabartis

Šiuo metu „Draugas“ leidžiamas tris kartus per savaitę: antradienį (12 psl.), ketvirtadienį (12 psl.) ir šeštadienį (16 psl.), iš kurių 8 psl. yra skirti priedui „Kultūra“.

Laikraščio "Draugas" leidimu rūpinasi Redakcija, Taryba ir Fondas.

Keturių darbuotojų redakcijos kolektyvas ir jų pagalbininkai be laikraščio "Draugas" leidimo dar rūpinasi ir ,,Draugas News" bei žurnalo ,,Lithuanian Heritage" leidimu.

Visi šie leidiniai be popierinio formato yra prenumeruojami ir internetiniu formatu:

www.draugas.org
www.draugas.org/news
www.draugas.org/lh

Nuomonių pasidalijimui yra skirti 2 Facebook puslapiai:

www.facebook.com/draugolaikrastis
www.facebook.com/DraugasNews

Laikraščio raida

 • 1909 m. liepos 25 d. Wilkes Barre, Pensilvanijos valstijoje lietuvių Kunigų sąjunga pradėjo kartą per savaitę leisti laikraštį "Draugas".
 • 1912 m. liepos 4 d. jo leidimas buvo perkeltas į Čikagą, Ilinojaus valstijoje.
 • Nuo 1916 m. kovo 31 d. laikraštis imtas leisti 5 dienas per savaitę (pirm. - penkt.). Iki 1916 m. pabaigos lygiagrečiai ėjo ir savaitinis „Draugas“.
 • 1916 m. leidimo organizavimą perėmė „Draugo spaudos bendrovė“.
 • 1917 m. pradžioje jau 6 kartus per savaitę prenumeratoriai gaudavo Draugą.
 • 1920 m. – leidimą perėmė lietuviai vienuoliai marijonai.
 • 1941 m. leidimą perėmė Lietuvių katalikų spaudos draugija (Lithuanian Catholic Press Society).
 • 1946 m. rugsėjo 6 d. - 1947 m. birželio 5 d. penktadieniais buvo leidžiamas anglų kalba parašytas 4 psl. priedas.
 • 1949 m. liepos 27 d. pradėtas leisti kultūrinis priedas, pavadintas "Mokslas, Menas, Literatūra“.
 • 1982 m. leidimas sumažėjo iki 5 kartų per savaitę.
 • 1996 m. liepos mėn. - 1997 m. sausio 25 d. leista papildoma laida anglų kalba.
 • 2004? m. buvo įkurta „Draugo“ internetinė svetainė.
 • 2006 m. balandžio mėn. sukurta nauja „Draugo“ internetinė svetainė.
 • 2011 m. Draugas pradėtas leisti trys dienas per savaitę.
 • 2016 m. pradžioje atnaujinta internetinė svetainė.
 • 2017 m. pradėtas kurti visų „Draugo“ numerių bei kultūrinių priedų skaitmeninis archyvas, talpinamas laikraščio svetainėje.

Redaktoriai

Papildančiais „Draugo“ redaktoriais dirbo Antanas Civinskas, Kazimieras Urbonavičius, Konstantinas Vasys, Vincas Kulikauskas, Vytautas Bagdanavičius, Viktoras Rimšelis.

Bendradarbiai

Laikraštyje dirbo žymūs Lietuvos išeivijos rašytojai ir visuomenės veikėjai: Aloyzas Baronas, Kazys Bradūnas, Česlovas Grincevičius, Bronius Kviklys, kun. Vaclovas Bagdanavičius, Aušrelė Liulevičienė, kun. Juozas Prunskis, Stasys Džiugas, Nijolė Jankutė-Užubalienė.

Šaltiniai

 1. „Draugui“ - 100: Už tikėjimą ir lietuvybę. Vilnius:Baltijos kopija, 2009, 524 p.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: