Kviečiame visus registruotis, įsijungti, dalyvauti iniciatyvose ir paremti ELIP.

JAV lietuvių bendruomenė

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
JAV lietuvių bendruomenė
Karte fehlt fehlt.jpg
Įkurta 1952 m. vasario mėn. 14 d.
Vadovai Sigita Šimkuvienė-Rosen
Adresas 43 Anthony St., New Haven, CT 06515
Tinklalapis lithuanian-american.org
El. paštas admin@lithuanian-american.org
Telefonas (775) 583-8969

JAV lietuvių bendruomenė (JAV LB) – JAV veikianti lietuvių visuomeninė organizacija, vienijanti lietuvius, gyvenančius Jungtinėse Amerikos Valstijose, juridiškai įregistruota JAV registre kaip ne pelno siekianti organizacija.
Oficialus Bendruomenės pavadinimas yra Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenė, sutrumpintai: JAV LB; angliškai: Lithuanian American Community, Inc., sutrumpintai: LAC.

Turinys

Tikslai, uždaviniai, funkcijos

JAV LB vykdo Lietuvių Chartą ir telkia JAV gyvenančius lietuvius.

Bendruomeninis Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių gyvenimas yra organizuojamas vadovaujantis šiais dokumentais:

  • Lietuvių Charta
  • JAV Lietuvių bendruomenės aktu
  • LB inkorporavimo dokumentais
  • Bendruomenes įstatais

JAV LB veiklos kryptį ir būdus nustato JAV LB Taryba, kuri renkama kas 3 metai.

JAV LB tarybą sudaro tiesioginiu ir slaptu balsavimu apylinkėse išrinkti Tarybos nariai ir LB apygardų pirmininkai.

Narystė

JAV LB sudaro Jungtinėse Amerikos Valstijose gyveną lietuviai, mišrių šeimų ne lietuvių kilmės sutuoktiniai ir tokių šeimų palikuonys. Nusipelnusiam Lietuvai ar Lietuvių Bendruomenei asmeniui, šiam prašant, suteikiamos LB nario teisės.

Veiklos sritys ir kryptys

JAV LB vadovaujasi 2015 m. sausio mėn. patvirtintais įstatais. >> Įstatai

JAV LB:

  • organizuoja auklėjimo, kultūrines, religines, visuomenines ir socialines institucijas
  • bendradarbiauja su lietuvių institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis ir jas remia
  • palaiko ryšius su lietuviais už JAV ribų
  • rūpinasi lietuvių kultūros ir Lietuvos reikalų informacija bei atstovavimu
  • rūpinasi žmogaus prigimtinių ir pilietinių teisių apsauga

Veiklos organizavimas

...

Pagrindiniai JAV LB darbai

...

Organizacinė sandara ir valdymas

...

Veiklos istorija

1951 m. balandžio mėn. buvo sudarytas Amerikos Lietuvių Bendruomenės Laikinasis Organizacinis Komitetas (LOK), kuriam pirmininkavo prelatas Jonas (John) Balkūnas. Į LOK buvo itraukti ankstyvosios išeivijos visuomeninkai bei pokario atvykėliai. Jie emėsi darbo įsteigti JAV Lietuvių Bendruomenę.

1951 m. rugpiūčio 18-19 d. buvo priimtas JAV LB Statutas, surengtos JAV LB gimimo akto iškilmės.

1951 m. lapkričio 18 d. New York buvo suorganizuota JAV lietuvių šventė, kur buvo paskelbtas ir jos dalyvių iškilmingai pasirašytas.

1952 m. vasario mėn. 14 d. JAV Lietuvių Bendruomenė oficialiai buvo inkorporuota (įregistruota) Connecticut (Konektikut) valstijoje, kaip pelno nesiekiantis junginys.
Inkorporavimo duomenys: Pavadinimas - The Lithuanian American Community of the United States, Incorporated
Inkorporavimas - State of Connecticut Office of Secretary of the State, Hartford, Connecticut. February 14, 1952. No. 33840.
Inkorporuotojai - John Balkunas, Peter J. Vileisis, Walter M. Chase, Frank J. Monchun, Antanas K. Saulaitis

1952 m. kovo 6 d. buvo priimti JAV LB laikinieji istatai.

Net ketverius metus LOK'as, derino LB vienetų steigimą, vedė pasitarimus su seniau įsikūrusių organizacijų vadovybėmis ir kitaip darbavosi įsiteisinant LB Amerikos lietuvių gyvenime. Organizavimosi laikotarpis baigėsi 1955 m. gegužes 1 d., išrenkant 1-ąją LB Tarybą. LOK'ui teko sukurti tik Bendruomenės viršūnę. Apačios buvo susiorganizavusios - visuose lietuvių telkiniuose veikė tremtinių draugijos, o kai kurios iš jų buvo susitelkusios ir į apygardas.

1973 m. gruodžio 30 d. - Cleveland, OH įvyko 1-as Šiaurės Amerikos Lietuvių Jaunimo suvažiavimas, kur buvo įkurta JAV „Lietuvių Jaunimo Sąjunga“ (JAV LJS).

Pirmuoju JAV LB Krašto (tada Centro) Valdybos pirmininku buvo išrinktas lituanistas, pedagogas Stasys Barzdukas (vadovavo I-ai ir II-ai kadencijoms 1955 - 1961 m.)

1989 m. sausio 10 d. JAV Lietuvių Bendruomenė oficialiai buvo perregistruota Illinois (Ilinojaus) valstijoje.
The name of the Corporation - LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY, INC.
Inkorporuotojai - dr. Antanas Razma, Birutė Jasaitienė, Linas Norušis

Nuorodos, šaltiniai

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: