Jonas Banys

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Jonas Banys
PLCH-BANYS JONAS.jpg

Gimė 1886 m. birželio 20 d.
Rukšiškių k., Anykščių raj.
Mirė 1970 m. kovo 31 d. (83 m.)
Putname, JAV

Veikla
Dainininkas (bosas), vargonininkas, chorvedys, pedagogas, kompozitorius

Turinys

Jonas Banys (1886 m. birželio 15 d. Rukšiškių k., Anykščių raj.1970 m. kovo 31 d. Putname, JAV) – dainininkas (bosas), vargonininkas, chorvedys, pedagogas, kompozitorius.

Anykštėno Biografija

Gimimo data nustatyta pagal krikšto metrikų įrašą, kitur minima 1886 m. birželio 15 d., pagal JAV imigracijos tarnybos duomenis – 1877 m. birželio 15 d.

Tėvai: Feliksas Banys ir Barbora Gogelytė-Banienė – žemdirbiai valstiečiai. Broliai: Juozapas Banys, Antanas Banys (18941974) – dainininkas solistas (baritonas) ir kt.

1886 m. birželio 22 d. Debeikių bažnyčioje jį pakrikštijo klebonas Aleksandras Radavičius, krikštatėviais buvo valstiečiai Karolis Banys ir Benedikta Gogelytė.

Augo muzikalioje šeimoje, vyriausiasis brolis Juozapas grojo citra.

Baigęs rusų pradžios mokyklą, savarankiškai išėjo gimnazijos kursą. Jaunystėje pasigamino smuiką ir pats išmoko juo griežti. Vienerius metus pas vargonininką J. Daugulį mokėsi vargonuoti, o vėliau studijavo vargonavimą pas Juozą Naujalį Kaune.

Nuo 1907 m. J. Banys dirbo vargonininku Utenoje, kur suorganizavo apie 100 dalyvių bažnytinį pasaulietinį mišrųjį chorą ir iki 1913 m. jam vadovavo. Jis surengė nemažai koncertų, populiarino lietuvių kompozitorių giesmes ir dainas, bendravo su Juozu Gruodžiu.

1914 m. J. Banys persikėlė gyventi į JAV ir ten praleido visą likusį gyvenimą, buvo žinomas kaip John Banys. Jis dirbo vargonininku Patersono (Paterson, Naujojo Džersio valstija) Šv. Kazimiero parapijoje ir vadovavo parapijos chorui. Vėliau šis choras tapo Vyčių choru, o apie 1931 m. buvo pertvarkytas į Šv. Cecilijos draugijos chorą. J. Banys su šiuo choru surengė nemažai koncertų, pastatė septynias operetes.

Vėliau jis vargonininkavo ir vadovavo chorams Niujorko Švč. Marijos Apreiškimo parapijoje Brukline, Šv. Kazimiero parapijoje Providense (Providence, Rod Ailando valstija), Filadelfijoje (Philadelphia, Pensilvanijos valstija), Montelyje (Montello, Nevados valstija) ir kitur.

J. Banys mokėsi dainuoti Niujorke ir Filadelfijos konservatorijoje, dar tobulinosi Bostone (Masačusetso valstija).

Apie 15 metų jis dėstė muziką ir dainavimą Marianapolio kolegijoje Tompsone (Thompson, Konektikuto valstija), vadovavo chorui ir orkestrui. J. Banys dirigavo jungtiniam chorui 1939 m. liepos 4 d. Tompsone, Marianapolio kolegijoje, Lietuvių dienoje vykusiame vargonininkų parengtų chorų koncerte.

J. Banys mokėsi pas Juozą Žilevičių harmonijos ir kompozicijos. Jis sukūrė preliudų vargonams, dainų chorams ir solistams. Kai kurios dainos skelbtos žurnalo "Muzikos žinios" priede ir "Spindulių" priede ("Motušė mane barė", "Skaistūs Dievo angelai" ir kitos).

J. Banys buvo aktyvus Amerikos lietuvių Vargonininkų sąjungos narys.

Mirė 1970 m. kovo 31 d. Putname (JAV).

J. Banio biografija publikuojama Boleslovo Zubricko enciklopediniame žinyne "Pasaulio lietuvių chorvedžiai" (1999 m.).

Biografija

Augo muzikalioje šeimoje. Vyriausiasis brolis Juozas grojo citra, o Jonas pasidarė smuiką ir pats išmoko griežti. Baigęs rusų pradžios mokyklą, padedamas studento Tomo Strukčinsko išėjo gimnazijos kursą. Vienus metus pas vargonininką J. Daugulį mokėsi vargonuoti, o vėliau vargonavimą studijavo pas J. Naujalį Kaune.

Nuo 1907 m. vargonininkavo Utenoje, kur suorganizavo apie 100 dalyvių bažnytinį pasaulietinį mišrųjį chorą ir iki 1913 m. jam sėkmingai vadovavo. Surengė nemaža koncertų, uoliai populiarino lietuvių kompozitorių giesmes ir dainas. J. Banys bendravo ir su J. Gruodžiu.

1914 m. atvyko į JAV – Patersoną, NJ, kur vargonininkavo Šv. Kazimiero parapijoje ir vadovavo parapijos chorui. Vėliau šis choras tapo Vyčių choru, o apie 1931 m. perorganizuotas į Šv. Cecilijos draugijos chorą. J. Banys su šiuo choru surengė nemaža koncertų, pastatė septynias operetes. Vėliau jis vargonininkavo ir vadovavo chorams Švč. Marijos Apreiškimo parapijoje Brooklyne, NY, Šv. Kazimiero parapijoje Providdence, RI, Philadelphijoje, Montello ir kitur. Mokėsi dainuoti New Yorke pas prof. Riensi ir Philadelphijos konservatorijoje pas prof. Courney, dar tobulinosi Bostone pas prof. Olukanovą. Apie 15 metų dėstė muziką ir dainavimą Marianapolyje, vadovavo chorui ir orkestrui. Kai 1939 m. liepos 4 d. Thompsone, CT -Marianapoly Lietuvių dienoje dalyvavo New Britain vargonininkų parengti chorai, jungtiniam chorui dirigavo ir J. Banys. Pas J. Žilevičių jis mokėsi harmonijos ir kompozicijos.

J. Banys sukūrė preliudų vargonams, dainų chorams ir solistams. Kai kurios dainos skelbtos žurnalo „Muzikos žinios“ priede ir „Spindulių“ priede („Motušė mane barė“, „Skaistūs Dievo angelai" ir kt.). Buvo aktyvus ALRK Vargonininkų sąjungos narys.

Šaltinis


Autorius: Anykštėnų biografijos - Tautvydas Kontrimavičius

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: