Julijonas Jasienskis

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Julijonas Jasienskis
JasenskisJulijonas.jpg

Gimė 1874 m. rugpjūčio 31 d.
Rusija Pašaltuonis, Eržvilko valsčius, Rusijos imperija
Mirė 1934 m. kovo 31 d. (59 m.)
Lietuva Šiauliai

Veikla
Lietuvos kunigas, knygnešys, publicistas, vertėjas, politinis bei visuomenės veikėjas
Partija Tautos pažangos partija

Alma mater Peterburgo dvasinė akademija

Vikiteka Julijonas JasienskisVikiteka
<--
  Lietuvių enciklopedija  
-->

Turinys

Julijonas Jasienskis (Julijonas Jasinskas, 1874 m. rugpjūčio 31 d. Pašaltuonyje, Eržvilko valsčius, Rusijos imperija – 1934 m. kovo 31 d. Šiauliuose) – kunigas, knygnešys, publicistas, vertėjas.

Biografija

Mokėsi Kauno gimnazijoje, nuo 1891 m. – Žemaičių dvasinėje seminarijoje, nuo 1895 m.Peterburgo dvasinėje akademijoje, ją baigė 1899 m.

1899–1906 m. Palangos mokyk­lų, 19061911 m. Šiaulių vyrų gimnazijos kapelionas. Nuo 1911 m. Šiaulių klebonas, Joniškio (vėliau Šiau­lių) dekanas. 19131914 m. Šiaulių vyrų gimnazijos tikybos mokytojas. Pirmojo pasaulinio karo metu 1916 m. Petrapilio lietuvių komiteto įgaliotiniu Dau­guvos rajono tremtiniams šelpti, vėliau – to paties komiteto įgaliotinis M. Yčo gimnazijai Voroneže globoti. Voroneže vienas iš Tautos pažangos partijos kūrėjų.

Po karo vėl grįžo dirbti klebo­nu į Šiaulius, 1917 m. Šiaulių berniukų gimnazijos mokytojas. Nuo 1919 m. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios kunigas, Šiaulių dekanas. 1919 m. liepos 6 d. pašventino kariuomenės bažnyčią ir suteikė Šv. Jurgio kankinio titulą. Nuo 1926 m. klebonavo Eržvilke. Netekęs kojos, nuo 1931 m. vėl gyveno Šiauliuose. [1]

Spaudos veikla

Dar būdamas klieriku pradėjo aktyviai bendradarbiauti leidiniuose „Vienybė Lietuvninkų“, „Žvaigždė“, „Tėvynės sargas“, „Žinyčia“ ir kt. (slapyvardžiai J. Uosis, Juosis ir kt.). 19031904 m. reda­gavo mėnesinį Tilžėje ėjusį „Kryžių“, kuris susto­jo spaudą atgavus. Jo priedu parūpino sutrumpintą H. Senkevičiaus „Quo vadis“ vertimą (vėliau išleistą atskirai) ir „Me­tams švč. Panelės Nekaltai Pradėtos“ 1904. Amerikoje taip pat J. Uosio vardu) buvo atspaustas A. Muno „Sociališko klausimo XIX a.“ (1903 m., 2 leidimas 1906 m.) vertimas ir paties pa­rašyta knyga „Mūsų jaunuomenė ir netikė­jimas“.

Atgavus lietuvišką spaudą, kaip mokyklų kape­lionas, matė, kad trūksta vadovėlių religijos dėstymui, todėl pradėjo juos rengti spaudai – versti D. Bončkovskio darbus. Jie visi išėjo 1905 m. Vilniuje: „Poteriai ir Katekizmas mažiems vaikams“, „Trumpas Katekizmas arba pasgaminimas atbuvimui išpažinties“, „Platesnioji šv. Istorija S. įstatymo“, „Platus iš­guldymas katalikų mokslo (dogmatika)“, „Vidutinis dogmatiskai-morališkas Katekizmas“, „Rankvedis išguldymui tikėjimo vidu­rinėse mokyklose“, „Liturgika“. Visi šie vadovėliai iki Pirmojo pasaulinio karo buvo beveik vieninteliai, skirti tam reikalui ir užpil­dė spragą, kuri buvo jaučiama po 1905 m. gavus daugiau laisvės ir lietuvių kalbos teisių mokyklose.

Nepriklausomos Lietu­vos metais įsitraukęs į didelės Šiaulių parapijos darbą, rašto srityje plačiau nebepasireiškė. Daugiau domėjosi ūkiniais krašto reikalais. Jis buvo vienas iš 1920 m. Šiauliuose įkurtos medžio pramonės akci­nės bendrovės „Venta“ steigėjų, suredagavęs jos įstatus, nuolat renkamas į valdybą. [2]

Literatūra

  • Jasienskis, Julijonas. Mūsų jaunuomenė ir netikėjimas. Shanandoah, Pa, 1905.

Šaltiniai

  1. Julijonas JasienskisLietuvių enciklopedija, IX t. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1956, T. 9: Instrumentalizmas-Jungtavainikiai, 322 psl.{{#subobject:Julijonas Jasienskis (Julijonas Jasienskis, LEB) |Straipsnis=Julijonas Jasienskis |Žodynas=Lietuvių enciklopedija |Žodyno sąvoka=Julijonas Jasienskis |Žodyno tomas=1956, T. 9. |Žodyno puslapis= 322 psl. |}}
  2. Julijonas JasienskisLietuvių enciklopedija, IX t. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1956, T. 9: Instrumentalizmas-Jungtavainikiai, 333 psl.{{#subobject:Julijonas Jasienskis (Julijonas Jasienskis, LEB) |Straipsnis=Julijonas Jasienskis |Žodynas=Lietuvių enciklopedija |Žodyno sąvoka=Julijonas Jasienskis |Žodyno tomas=1956, T. 9. |Žodyno puslapis= 333 psl. |}}


Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: