Juozas Sodaitis (1912)

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Juozas Sodaitis

Gimė 1912 m. balandžio 9 d.
Jiezne, Alytaus apskr.
Mirė 1997 m. kovo 18 d. (84 m.)
Chicagoje, IL – JAV

Veikla
vargonininkas ir chorvedys.

Juozas Sodaitis (1912 m. balandžio 9 d. Jiezne, Alytaus apskr.1997 m. kovo 18 d. Chicagoje, IL – JAV) – vargonininkas ir chorvedys.

Biografija

Mokėsi Jiezno pradžios ir Prienų aukštesniojoje mokykloje. 1932 m. baigė Šv. Cecilijos vargonininkų kursus Kaune, chorvedybos mokėsi pas S. Šimkų. Iš pradžių Juozas vargonininkavo Jiezno parapijoje, o 19381944 m. Birštone. Čia vadovavo ir chorui. Surinko ir užrašė apie 200 liaudies dainų melodijų su tekstais ir už tai gavo Lietuvių tautosakos archyvo antrąją premiją.

Rusų kariuomenei artėjant prie Lietuvos, J. Sodaitis pasitraukė į Vakarus, 1945 m. apsigyveno Danijoje, Kopenhagoje. Suorganizavo lietuvių pabėgėlių chorą, surengė koncertų lietuviams ir svetimtaučiams. Choras įdainavo į magnetofono juostą keletą dainų, kurios buvo transliuojamos per Kopenhagos radiją. Nymindegabo ir Thisteto lietuvių stovyklose J. Sodaitis buvo subūręs lietuvių chorus, dalyvavo tautinėse dainų šventėse, koncertavo Varde mieste. 1950 m. buvo nuvykęs į Australiją.

1954 m. J. Sodaitis atvyko į Kanadą ir apsigyveno Winnipege, MB, kur suorganizavo lietuvių chorą ir giedodavo pamaldose Šv. Kazimiero bažnyčioje, rengė koncertus, dalyvavo tautiniuose minėjimuose. 1956 m. persikėlė į Windsora, ON, kur vargonininkavo ir vadovavo chorui Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje, rengė koncertus ir dainavo įvairiose šventėse. 1962 m. atvykęs į JAV, apsigyveno Chicagoje ir ėmė vargonininkauti bei vadovauti chorui Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje. 1966 m. suorganizavo Šv. Jurgio lituanistinės mokyklos nedidelį vaikų chorą Chicagoje ir jį parengė 1971 m. 4-ajai JAV ir Kanados lietuvių dainų šventei. Taip pat vadovavo Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės moterų sekstetui, surengė koncertų Chicagoje, Cicero, ir Rockforde. 19851995 m. vargonininkavo Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapijoje Chicagoje. 19841995 m. talkino J. Žilevičiaus ir J. Kreivėno muzikologijos archyvui, 19851995 m. padėjo tvarkyti muzikos archyvą St. Balzeko muziejuje Chicagoje.

Nuo 1962 m. priklausė ALRK Vargonininkų sąjungai, o vėliau Šiaurės Amerikos Lietuvių muzikų sąjungai.

Šaltinis

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: