Algirdas Juozas Motuzas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Pereiti į navigaciją Jump to search
Algirdas Juozas Motuzas
Algirdas Motuzas.jpg
Algirdas Juozas Motuzas 2011 m.

Gimė 1943 m. gegužės 8 d.
Juodžiai, Joniškio valsčius

Sutuoktinis(-ė)
Vaikai
 • Vaidotas Motuzas
 • 1977 m. lapkričio 25 d. LŽŪA gyvenvietė

 • Akvilė Motuzaitė
 • 1980 m. vasario 21 d. LŽŪA gyvenvietė

Veikla
mokslinė, visuomeninė, Lietuvos mokslų akademijos akademikas
Sritis agronomija, istorija
Pareigos
 • 1965 LŽŪA Dirvožemio mokslo katedros vyr. laborantas

 • 1966-1969 LŽŪA Dirvožemio mokslo katedros asistentas

 • 1969-1986 LŽŪA Dirvožemio mokslo katedros vyr. dėstytojas

 • 1986-2001 LŽŪA (LŽŪU) Dirvotyros ir agrochemijos katedros docentas

 • 2001-2012 LŽŪU (ASU) Dirvotyros ir agrochemijos katedros profesorius

 • 2012-2014 ASU Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius

 • 2014 ASU profesorius emeritas

Išsilavinimas
 • 1955-1960 Joniškio 1-oji vidurinė mokykla, moksleivis

 • 1960-1965 Lietuvos žemės ūkio akademija Agronomijos fakultetas, studentas

Kvalifikacija
 • 1971 Žemės ūkio mokslų (agrarinių mokslų daktaras) kandidatas

 • 1971 LŽŪA docentas

 • 2000 Biomedicinos mokslų habilituotas daktaras

 • 2001 LŽŪA profesorius

Narystė MA

Algirdas Juozas Motuzas (g. 1943 m. gegužės 8 d. Juodžiai, Joniškio valsčius) – agronomas dirvožemininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos akademikas.

Moksleivio ir studijų metai[taisyti]

Algirdas Juozas mokėsi 19481952 m. Joniškio r. gimtojo Juodžių kaimo pradinėje mokykloje (I-IV klasėse). 19521955 m. – Rudiškių septynmetėje mokykloje (V-VII klasėse). 1955-1960 m. – Joniškio 1-joje vid. mokykloje (VIII-XI klasėse).

Dar mažiukas labai norėjo eiti į mokyklą, buvusią už vieno kilometro nuo namų. Juodžių kaime gyvenę mokytojai į pirmą „skyrių“ priėmė pusšeštų metų vaiką. Tėvai jau buvo išmokinę sūnų skaityti ir rašyti. Namuose knygos stovėjo pagarbiausioje vietoje.

Iki Rudiškių septynmetės mokyklos reikėjo eiti pėsčiomis tris kilometrus. Joje veikė lėlių teatras. Išsaugotas pagyrimo raštas mokinukui už kurmiuko vaidmenį. Visą gyvenimą jaučia padėką Joniškio 1-mosios vidurinės mokyklos mokytojams, puikiems specialistams ir pedagogams, kurių dauguma buvo pradėję mokytojauti dar prieš Antrąjį pasaulinį karą nepriklausomoje Lietuvoje. Čia pamėgo dailųjį skaitymą ir teatro meną.

Baigęs vidurinę mokyklą nesėkmingai bandė stoti į tuometinės Valstybinės konservatorijos Teatrinį fakultetą. Kai jį iškeitė į studijas Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete, tėvai labai apsidžiaugė.

1960-1965 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) Agronomijos fakultete, kur įgijo mokslinio agronomo diplomą.

Nuo pirmo kurso 30 metų vaidino Akademijos teatrinėje dramos studijoje ir liaudies teatre, organizavo ir vedė koncertus. Buvo Studentų kultūros klubo pirmininkas, dalyvavo Gaudeamus ir Respublikinėse dainų šventėse. Apdovanotas Meno saviveiklos ir Kultūros žymūno ženkleliais.

LŽŪA laikė egzaminus tik gerais ir labai gerais pažymiais. Gavo siūlymą kelis įvertinimus "gerai" perlaikyti į "labai gerai", kad gautų diplomą su pagyrimu, bet to nedarė. Kaip geras studentas, aktyvus visuomenininkas ir perspektyvus pedagogas, tuometinio Dirvožemio mokslo katedros vedėjo profesoriaus V. Ruokio buvo pakviestas likti katedroje.

Tolesniu mokslo keliu[taisyti]

1965 m. baigęs LŽŪA ir įgijęs mokslinio agronomo diplomą gavo paskyrimą jame dirbti. Priėmimą pasirašė ir tuometinis Dirvožemio mokslo katedros vedėjas, Lietuvos MA narys korespondentas prof. Viktoras Ruokis. Porą mėnesių padirbus vyresniuoju laborantu teko metus laiko tarnauti Sovietinėje Armijoje Černiachovske (Įsrutyje), Kaliningrado srityje.

1966 m. A. Motuzas grįžo dirbti į LŽŪA Dirvožemio mokslo katedrą asistentu, kur kartu su prof. V. Ruokiu vedė geologijos pagrindų paskaitas ir laboratorinius darbus bei dirvožemio mokslo (dirvotyros) kursą. Buvo garbingo amžiaus profesoriaus asistentas tikrąja prasme. Vėliau parašė apie jį knygą.

Jau pedagoginio darbo pradžioje eksternu (t. y. šalia pedagoginio darbo, be jokios aspirantūros) Algirdas pradėjo rengti kandidatinę disertaciją ir 1971 m. lapkričio 19 d. LŽŪA jis apgynė žemės ūkio mokslų kandidato (agrarinių mokslų daktaro) disertaciją "Drenažo vandens cheminės sudėties tyrimai Vakarų Lietuvos (Žemaitijos) ir Vidurio Žemumos zonose" (darbo vadovai buvo Dirvožemio mokslo katedros vedėjas doc. V. Danilevičius ir doc. Z. Kinderis).

2000 m. liepos 12 d. Algirdas Juozas Motuzas LŽŪA mokslinėje taryboje apgynė habilitacijos darbą "Lietuvos dirbamų dirvožemių užterštumo mineraliniais junginiais ekologinis įvertinimas dirvotyros ir agrochemijos raidos kontekste", už kurį jam buvo suteiktas habilituoto biomedicinos mokslų habilituoto daktaro vardas.

Profesinė karjera[taisyti]

1966-2015 m. Algirdas Juozas Motuzas buvo Lietuvos žemės ūkio akademijos (nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, nuo 2011 m. Aleksandro Stulginskio universitetas) Dirvožemio mokslo katedros asistentas (iki 1969 m.), vyr. dėstytojas (iki 1986 m.), docentas (iki 2001 m.) ir profesorius (iki 2014 m.). 20002005 m. buvo Dirvotyros ir agrochemijos katedros vedėjas.

19841989 m. jis dar dirbo ir Agronomijos fakulteto prodekanu. 19921994 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos sekretorius (kancleris).

1994 m. tapo Tarptautinės dirvožemininkų sąjungos nariu, 2001 m. Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie Lietuvos mokslų akademijos pirmininku.

2001 m. LŽŪA suteikė profesoriaus vardą.

Algirdas Juozas Motuzas savo Alma Mater praleido ištisus 53 metus. Kaip specialistas ir žmogus jis turėjo tvirtą nuomonę ir nuostatas. Labai mėgo pedagoginį darbą su studentais, kūrybingai bendravo su aktyviais jų veikėjais.

Akademinė ir mokslinė veikla[taisyti]

Paskelbė apie 120 mokslinių ir 280 mokslo populiarinimo straipsnių.

A. J. Motuzo mokslo darbų tematika buvo Lietuvos dirvožemiai, jų derlingumas, ekologija ir klasifikacija. Jis vadovavo 12 dirvotyros mokslo projektų. Produktyviausi iš jų – dirvožemio ekologijos srities: Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuoti kompleksiniai darbai „Naujų fizikinių cheminių metodų taikymas dirvožemio ekologiniuose tyrimuose“ (1999-2001) ir „Sunkiųjų metalų sorbcijos dirvožemyje fizikiniai cheminiai reiškiniai, jų poveikis mikroorganizmų ir fermentų aktyvumo kaitai bei priemonių dirvožemio remediacijai paieška“ (2002-2004). 2006-2007 m. vykdė LR žemės ūkio ministerijos užsakomąjį darbą “Žemės našumo vertinimo metodikos parengimas”. Aleksandro Stulginskio universiteto bibliotekoje saugoma 11 jo, mokslinio darbo temų vadovo, ataskaitų.

Jis buvo Europos Sąjungos TEMPUS-PHARE programos projektų „Studijų išvystymas ir pertvarkymas Lietuvos žemės ūkio aukštosiose mokyklose“ (1995-1997) ir „Žemės ūkio studijų internacionalizavimas Baltijos šalyse“ (1997-2000) koordinatoriumi.

Inicijavo, sukūrė ir vadovavo Europos Sąjungos Leonardo da Vinčio programos bandomajam projektui “Profesinio mokymo kompetencijos perdavimas Baltijos šalių ekologiniam agrariniam sektoriui” (2004-2007). Tame projekte dalyvavo 10 partnerių iš 5 ES šalių. Su projekto dalyviais sukūrė magistrantūros studijų programą “Multilingual Vocational Training Curriculum for Counsellors of Organic Agriculture in Baltic States” (2005). Pagal šią programą buvo parengtos 4 studijų priemonės lietuvių, estų, latvių ir anglų kalbomis Baltijos šalių žemės ūkio konsultantams. Jos buvo atspausdintos atskiromis knygomis, kompaktiniuose diskuose ir patalpintos internete.

Tuometiniame Lietuvos žemės ūkio universitete (LŽŪU) projekto vadovas kartu su kolegomis parengė studijų priemonę “Ekologinė žemdirbystė, sodininkystė ir daržininkystė” / “Organic Crop Production and Horticulture” (2006).

Profesorius A. J. Motuzas žinomas mokslininkas tarptautiniu mastu. Jis buvo Europos Komisjos 7-osios bendrosios programos, CORDIS programos ir Gruzijos Šota Rustaveli mokslo fondo mokslinis ekspertas.

Mokslo srityje profesorius A. J. Motuzas bendradarbiavo su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro institutu, Vilniaus, Kauno technologijos ir Klaipėdos universitetų mokslininkais. palaikė tvirtus kūrybinius ryšius su Hohenheimo (Stutgartas, Vokietija), Vageningeno (Olandija), Vroclavo, Varšuvos (Lenkija) universitetais, Latvijos ir Estijos gyvybės mokslų universitetais, Lenkijos, Baltarusijos dirvožemininkų sąjungomis. Vienas ir kartu su trimis parengtais mokslų daktarais surengė bei skaitė mokslinius pranešimus daugiau kaip 15 tarptautinių konferencijų.

Mokslo interesai[taisyti]

 • Dirvožemio ekologiniai tyrimai ir vertinimas
 • Lietuvos dirvožemių klasifikacijos tobulinimas
 • Lietuvos žemės ūkio mokslo istoriografiniai tyrimai

Dėstyti kursai[taisyti]

 • Dirvotyra, doktorantams (5 kr.)
 • Dirvožemių kartografavimas, magistrantams
 • Miško dirvotyra, miškotyros ir taikomosios ekologijos pagrindinių studijų bakalaurams (3,5 kr.)

Vadovavimas daktaro disertacijoms[taisyti]

 • R. Vaisvalavičius – „Dirvožemių ir jų smulkiadispersės frakcijos tyrimai bei ekologinis vertinimas“ (1998).
 • V. Trimirka – „Išplautžemių (Luvisols) užtaršos sunkiaisiais metalais vertinimas ir jų sorbcijos dirvožemio smulkiadispersėje frakcijoje modelinis tyrimas“ (2005).
 • V. Butkus – „Sunkiųjų metalų sotis dirvožemyje ir jos poveikis mikroorganizmų bei fermentų aktyvumui.

Istoriografiniai tyrimai[taisyti]

Sąjūdžio“, visuomeninio judėjimo dėl Lietuvos nepriklausomybės, metais šalia dirvotyros darbų docentas A. J. Motuzas ėmėsi agronomijos mokslo istoriografinių tyrimų: pirmiausia apie tuos iškilius Žemės ūkio akademijos Dotnuvoje profesorius, kurie sovietmečiu buvo nutylimi arba mažai minimi. Taip pasirodė jo parengtos knygos apie aukštosios mokyklos rektorius, Sibiro tremtinius, profesorius V. Vilkaitį (1991) ir J. Tonkūną (1993), apie Akademijos gyvenimą ir veiklą dviejų okupacijų metais (1994). Šiame darbe buvo panaudota patirtis, sukaupta 1982 m. išleidžiant knygą apie savąjį mokytoją – profesorių Viktorą Ruokį.

Docento A. J. Motuzo gabumus agronomijos mokslo istoriografijoje labai palankiai vertino ir skatino profesorius P. Vasinauskas. Vėliau išėjo A. J. Motuzo parašyta monografija „Agronomijos mokslų raida Lietuvoje ir jos kūrėjai“ (1997), knygos apie profesorius P. Vasinauską (1998), B. Baginską (2003), monografijos apie profesorius A. Stancevičių (2010) ir J. Krikščiūną (2013).

Profesorius A. J. Motuzas sudarė ir parengė spaudai knygas: P. Vasinauskas „Agronomija Lietuvoje“ (su V. Vasiliauskiene, 2005), M. Treinys „Tautos ir jos žemės jungtis“ (su E. Treiniene, 2011). Vėliausi jo darbai - knyga apie prof. M. Treinį ir monografija apie agronomijos mokslines mokyklas Lietuvoje.

Kvalifikacijos tobulinimas[taisyti]

Profesorius A. J. Motuzas ne kartą kėlė kvalifikaciją Vakarų Europos universitetuose:

 • Hohenheimo universitete (Vokietija) tema “Dirvožemiai ir ekologinis žemės ūkis Banden-Viurtembergo žemėje”
 • Humbolside ir Lincolnshere universiteto Bishop-Burton kolegijoje (Didžioji Britanija) tema “Dirvožemiai ir ekologinis žemės ūkis Didžiojoje Britanijoje”
 • CEDEFOP projekto kursuose Vageningeno Universitete (Olandija) tema “Pedagogų kvalifikavimas ekologiniame žemės ūkyje”

Ekspertinė ir visuomeninė veikla[taisyti]

 • Žemės ūkio enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos pirmininko pavaduotojas (3 t. 19982007 m.)
 • 20012012 m. Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie Lietuvos MA Žemės ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas
 • Tarptautinės dirvožemininkų sąjungos (IUSS) narys
 • Europos dirvožemininkų sąjungos (EUSS) narys
 • Lietuvos agronomų sąjungos narys
 • Lietuvos mokslo istorikų asociacijos narys. Jo aktyvios veiklos ir pastangų dėka draugija tapo Lietuvos MA struktūros vienetu

Įvertinimai[taisyti]

 • 2007 m. buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu ir 2011 m. tapo tikruoju LMA nariu.

Kilmė ir šeima[taisyti]

Tėvai — Mečys Motuzas, Juozo (1904 m. balandžio 4 d., Juodžių km., Joniškio valsč., Šiaulių apskr. - 1985 m. liepos 15 d. LŽŪA gyvenvietėje, Noreikiškių apyl., Kauno r.);
— Joana Motuzienė, Jokūbo (Dabrikaitė, 1910 m. rugsėjo 20 d. Lepšių km. Gruzdžių valsč., Šiaulių apskr. - 1975 m. kovo 29 d. Juodžių km., Gataučių apyl., Joniškio r.). Abu tėvai buvo pradžiamoksliai ūkininkai.

ŽmonaStasė Motuzienė, Aleksandro (iki 1972 m. birželio 17 d. Judickaitė, g. 1945 m. rugpjūčio 16 d. Pašilingės km., Merkinės apyl., Varėnos r. - 2013 m. gegužės 30 d. Kaišiadorių raj. kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda). 1968 m. ji buvo baigusi Vilniaus universitetą įgydama matematiko kvalifikaciją. Visą kūrybinį gyvenimą (1968-2011) dirbo dėstytoja LŽŪA-LŽŪU, socialinių m. dr. (1980), doc. (1987), dėstė matematiką, ekonometriją, informatiką. Mokslinių tyrimų sritis – matematinių metodų taikymas ekonomikoje.
Vaikai — Vaidotas Motuzas (g. 1977 m. lapkričio 25 d. LŽŪA gyvenvietėje, Noreikiškių apyl., Kauno r.). LŽŪU 1999 m. įgijo apskaitos ir finansų bakalauro, 2001 m. – finansų magistro kvalifikacijas. Nevedęs. Gyvena ir dirba Vilniuje, UAB „Mexpro“ komercijos direktorius; — Akvilė Motuzaitė (g. 1980 m. vasario 21 d. LŽŪA gyvenvietėje, Noreikiškių apyl., Kauno r.) VPI 2002 m. įgijo lietuvių filologijos bakalauro, Suomijos Turku universitete 2004 m. – etnokultūros magistro kvalifikacijas. Yra Suomijos Turku universiteto doktorantė. Ištekėjusi, gyvena Graikijoje, augina dvi dukteris – Arianą ir Eveliną.

Bibliografija[taisyti]

Paskelbė apie 120 mokslinių ir 280 mokslo populiarinimo straipsnių.

Šaltiniai[taisyti]


Parengta pagal iki 2016 m. įvairiuose šaltiniuose pateiktą medžiagą. Duomenys sutikslinti bendradarbiaujant su Algirdu Juozu Motuzu.