Antanas Buračas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Antanas Buračas
Antanas Buračas -2012.PNG
Antanas Buračas 2012 m.

Gimė 1939 m. birželio 17 d. (84 m.)
Kaunas

Sutuoktinis(-ė)
Vaikai
 • Rasa Buračaitė
 • 1962 m. gruodžio 21 d., Kaunas


 • Rytis Buračas
 • 1976 m. balandžio 3 d., Vilnius

Veikla
mokslinė, visuomeninė
Sritis ekonomika, Lietuvos sąjūdis
Pareigos
 • 1962-1964 KPI Politinės ekonomijos katedros dėstytojas • 2006-2011 MRU finansinių investicijų ir bankininkystės katedros vedėjas

--- 2018-2020 VDU Švietimo akademijos vyriausiasis mokslo bendradarbis


Išsilavinimas
 • 1949-1957 Kauno „Saulės“ gimnazija, mokinys

 • 1957-1962 Vilniaus Valstybinis universitetas Ekonomikos fakultetas, studentas

 • 1964-1967 TSRS Mokslų akademijos pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių institutas, aspirantas

Kvalifikacija
 • 1967 Ekonomikos mokslų kandidatas

 • 1971 Ekonomikos mokslų daktaras

Narystė MA
 • 1976 m. Lietuvos Mokslų Akademijos tikrasis narys

Antanas Buračas (g. 1939 m. birželio 17 d. Kaune) – ekonomistas, ekonomikos mokslų habilituotas daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, visuomenės ir politinis veikėjas, vienas iš metaekonomikos pradininkų, makroekonomikos, tarptautinių finansų ir investicijų specialistas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Sąjūdžio I ir II Seimų, jų Tarybų narys.

Moksleivio ir studijų metai

19491957 m. mokėsi Kauno „Saulės“ gimnazijoje, kurią baigė medaliu. To laikotarpio prisiminimuose yra speiguotos žiemos, kai atviro sunkvežimio kėbule teko kratytis į pirmąsias matematikos olimpiadas Vilniuje. Gimnazijoje besimokydamas, kartu įgijo šaltkalvio specialybę Kauno radijo gamykloje (kuri tuomet buvo įsikūrusi Prisikėlimo bažnyčioje) ir žirginio sporto respublikinio teisėjo (konkuras) kategoriją.

Baigęs Saulės gimnaziją Antanas norėjo studijuoti branduolinę fiziką, domėjosi mokslo filosofija. Tačiau iš tremties sugrįžęs dėdė kun. Česlovas įtikino studijuoti politinę ekonomiją (arba finansus). Abi specialybės tada atrodė labai paslaptingos, nežinomos, ir tai padėjo apsispręsti.

1957 m. įstojo į VVU Ekonomikos fakultetą ir 1962 m. jį baigė įgydamas ekonomisto-finansininko ir politinės ekonomijos dėstytojo specialybes. VVU jis buvo SMD narys, rengė pranešimus apie XVIII-XIX a Lietuvos ekonomistus. Užsidirbdamas pragyvenimui tuo pat metu porą metų dirbo ELTA redakcijoje. Tačiau tikrasis mokslo darbas prasidėjo rengiant diplominį darbą iš neokeinsiszmo - tam jis perskaitė visus šaltinius keliomis kalbomis, kuriuos tuomet galėjo rasti Vilniaus mokslo bibliotekose.

Mokslo keliu

Antanas Buračas (LPS 1989 m.)

1962 m. Antanas Buračas gavo paskyrimą dirbti KPI Politinės ekonomijos katedroje asistento pareigose, po pusmečio paskirtas vyr dėstytoju. Pragyventi iš dėstytojo algos su šeima be mokslo laipsnio buvo sunku, teko papildomai dirbti ir Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Todėl 19641967 m. įstojo į TSRS Mokslų akademijos Pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių instituto aspirantūrą (vadovė I. Osadčaja). Jau pirmaisiais mokslo metais A. Buračas visasąjunginiame suvažiavime padarė daug dėmesio sulaukusį pranešimą iš Vakarų ekonominių doktrinų metodologijos. Tai vėliau jam atvėrė duris į centrinius TSRS MA socialinių mokslų institutus ir labai padėjo tiek publikuotis visasąjunginėse leidyklose Maskvoje ir Novosibirske, tiek ir pagreitintai parengti habilitacijos darbą.

Jau kandidatinės disertacijos iš gyventojų išlaidų teorijų gynimo metu 1967 m. gegužės mėn. abu oponentai gynimo taryboje siūlė išimties tvarka Antanui Buračui suteikti mokslo daktaro (atitinka habilituoto) laipsnį - tema buvo iš naujos Rytų Europoje vartojimo teorijos, kai vyravo marksistinė gamybos prioriteto teorija. Tačiau Instituto administracijos patarimu (dėl komplikuoto reglamento Vyriausioje atestacinėje komisijoje) sutarta habilitacijai pagilintą darbą teikti po jau įteiktų Maskvos leidykloms poros knygų atspausdinimo. (1993 m. Lietuvos mokslo tarybos nostrifikuotas Socialinių mokslų daktaro laipsniu).

Baigęs aspirantūrą A. Buračas 1967 m. gavo paskyrimą į Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutą. 1971 m. spalio mėn. apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją (habilituotas daktaras) „Asmeninių vartojimo išlaidų išvystymo kapitalizmo sąlygomis modeliavimo teorinės problemos (kritinė analizė)“. 19731974 m. Britų Tarybos rekomenduotas stažavosi Queen Mary koledže (Londono universitetas), skaitė paskaitas taip pat Kembridže ir Mančesteryje.

Vėlesniais mokslinių tyrimų metais darė apie 40 pranešimų tarptautinėse konferencijose ir kongresuose Meksikoje, JAV, Olandijoje, J.K., Belgijoje,P. Korėjoje, JAE, Rytų Europos šalyse, dažnai buvo jų organizacinių komitetų narys, UNESCO (nuo 1969), ES Phare ir kt (nuo 1999) projektų partneris ir narys. Kaip ekspertas padėjo adaptuoti Eurovoc ir kitus tarpt. klasifikatorius Lietuvoje; formavo, normino ir adaptavo nacionalinę statistikos terminiją daugiakalbėje Tarptautinio statistikos instituto DB.

Profesinė karjera

1962 m. – 1964 m. KPI Politinės ekonomijos katedros dėstytojas
1967 m. - 1974 m. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto Vartojimo modeliavimo grupės vadovas
1974 m. – 1980 m. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto Matematinių metodų taikymo ekonomikoje sektoriaus vadovas
1980 m. – 1984 m. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto Regioninio modeliavimo skyriaus vadovas
1984 m. – 1991 m. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto Socialinės infrastruktūros, vėliau Politinės ekonomijos skyriaus vadovas
1991 m. – 1992 m. Lietuvos banko valdytojo patarėjas ir „Mokslo centro“ direktoriaus pavaduotojas (rengė lito įvedimo dokumentus)
1992 m. - 2005 m. VDU Finansų katedros profesorius
1990 m. - 2006 m. VDU profesorius, Monetarinės politikos ir intelektinių išteklių kursas
2006 m. - 2011 m. MRU Finansinių investicijų ir bankininkystės katedros steigėjas, vedėjas, bankininkystės ir monetarinės politikos profesorius
2011 m. - 2015 m. LEU Socialinės edukacijos fakulteto profesorius (intelektinė ekonomika) 2016 m. - 2018 m. LEU profesorius, Socialinės įtraukties ir verslumo tyrimų centro vyriausiasis mokslo bendradarbis 2018 m. - 2020 m. VDU Švietimo akademijos vyriausiasis mokslo bendradarbis

Akademinė ir mokslinė veikla

Apie 50 knygų lietuvių, anglų, rusų, čekų, lenkų, prancūzų,kalbomis (dalis su bendraautoriais, verstos). Apie 120 mokslinių straipsnių ekonomikos, bankininkystes, ekologinės reprodukcijos klausimais autorius.

Antanas Buračas be tiesioginio darbo Lietuvos mokslų akademijos institute, VDU ir MRU universitetuose papildomai dėstė kituose Lietuvos universitetuose:
- 1962-1964 m. LŽŪA
- 19951999 m. ir 19691975 m. VU Kauno humanitariniame fakultete
- 1996-1999 m. Klaipėdos universitetas turizmo ekonomikos, vėliau intelektinių išteklių ekonomikos profesorius.
- 2010-2018 m. LEU intelektinių išteklių ekonomikos profesorius.

Mokslo interesai

 • Metaekonomika
 • daugiasektorinio regioninio prognozavimo ir ekologinės tvaros metodologija
 • socialinės infrastruktūros ekonominis vertinimas
 • tarptinės finansų informacinės bazės ir terminija
 • investiciniai projektai nacionalinės bankininkystės kompiuterizavimo, jūrų laivininkystės remonto ir plėtros, telekomunikacijų ir palydovinių televizijos sistemų modernizavimo, viešbučių verslo, didmeninės prekybos ir kt. srityse

Dėstyti kursai

 • makroekonomika (1962-1991)
 • centrine bankininkystė
 • monetarinė politika (1992-2005)
 • vartojimo modeliavimas ir prognozės (1973-1976)
 • turizmo ekonomika (1995-1998)
 • intelektinių išteklių paradigmatika (1998-2004)
 • intelektinis kapitalas (2009-2015)
 • intelektinių išteklių ekonomika ir vadyba (2011-2015)

Vadovavimas daktaro disertacijoms

19841991 m. Socialinės infrastruktūros ir / Politinės ekonomijos skyriuje, vadovaujami Antano Buračo darbavosi vėliau būsimos Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės ministrai A. Dobravolskas, V. Navickas, E. Maldeikis, G. Černiauskas, viceministras R. Grižas ir kt.

Apsigynę doktorantai:

 1. Grigaravičius Saulius. Įmonių nemokumo diagnostika ir jų pertvarkymo sprendimai (Vadyba ir administravimas), Vytauto Didžiojo universitetas, 2003;
 2. Šabūnas Algirdas. Įmonių kapitalo struktūros formavimas pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse (Vadyba ir administravimas), Vytauto Didžiojo universitetas, 2002;
 3. Didžiulis Vygantas. Korporacinis valdymas ir jo vystimosi tendencijos Lietuvoje (Vadyba ir administravimas), Vytauto Didžiojo universitetas, 2001;
 4. Raškinis Dalius. Draudimo sistemos formavimas, Lietuvai integruojantis į Europos sąjungą (Vadyba ir administravimas), Vytauto Didžiojo universitetas, 2000;
 5. Kuzmickas Darius. Investicinių fondų veiklos Lietuvoje sąlygos(Vadyba ir administravimas), Vytauto Didžiojo universitetas, 2000;
 6. Jaskelevičius Kęstutis. Įmonių veiklos galutinių rezultatų ir paskirstymo pagal darbą sąryšių stiprinimas (Liaudies ūkio ekonomika, planavimas ir organizavimo valdymas), Maskvos mokslo tiriamasis planavimo ir normatyvų institutas, 1988;
 7. Razvickienė Regina. Poreikio orgtechnikos priemonėms formavimas ir jo prognozavimo metodai (Liaudies ūkio ekonomika, planavimas ir organizavimo valdymas), Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas, 1983;
 8. Samulevičius Jurgis. Gyventojų paklausos formavimo regioniniai ypatumai (Liaudies ūkio ekonomika, planavimas ir organizavimo valdymas), Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas, 1981;
 9. Matickienė Idalija. Gamybinio asortimento formavimo ir jo tobulinimo tyrimas (Liaudies ūkio ekonomika, planavimas ir organizavimo valdymas), Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas, 1980;
 10. Merkys G. Kai kurie Anglijos ir Vakarų Europos ekonominės integracijos santykių aspektai (Politinė ekonomija), Vilniaus universitetas, 1972.

Dalyvauta kitų doktorantų gynimuose ir habilitacijos komitetų veikloje. Buvo 26 disertacijų oponentas - jų sąrašas

Ekspertinė ir visuomeninė veikla

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis

1988 m. birželio 3 d. išrinktas Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, vėliau jo Seimų ir Tarybų nariu; rengė kartu LPS programinius dokumentus.

A. Buračas pirmininkavo Sąjūdžio steigiamajam susirinkimui Mokslų Akademijos rūmuose 1988 m. birželio 3 d. (kartu su R. Rajecku ir E. Vilku). Išrinktas į Sąjūdžio iniciatyvinę grupę. Sąjūdžio Seimo I ir II Tarybų narys, pirmininkavo kai kurioms Sąjūdžio seimo sesijoms.

1989 m. kovo 26 d. rinkimuose į TSRS Liaudies deputatų suvažiavimą buvo išrinktas į Sąjungos Tarybą nuo Dzūkijos ir Suvalkijos. TSRS Aukščiausioje Taryboje Baltijos liaudies frontų ir Sajūdžio įgaliotas dalyvavo derybose su Tarpregionine deputatų grupe, kur pasiekė B.Jelcino paramą nepriklausomybės atkūrimui.

Dar iki TSSR žlugimo su A. Sacharovu pasirašė intelektualų peticiją dėl mirties bausmės panaikinimo, kuria siekta sustabdyti nomenklatūros represijas prieš demokratinius siekius.

Dalyvavo Pasaulio lietuvių dienų savaitėje Gotlando saloje (Švedija) ir 1989 m. rugpjūčio 6 d. kartu su J. Pajauju parengė Gotlando komunikatą,kurį kartu pasirašė su V. Landsbergiu, K. Bobeliu,A. Terlecku, J. Paleckiu; jame skelbiama, kad Visų pasaulio lietuvių gyvybinis tikslas yra nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas

Gotlando komunikatas buvo vienas svarbiausių idėjinių pagrindų Lietuvos Nepriklausomybės atstatymui 1990 m. kovo 11 d.

Įvertinimai

Pomėgiai

Svarbiausia vertybinė nuostata - skubėkime daryti gera!

Kilmė ir šeima

TėvasJonas Buračas, Prano (1898 m. liepos 8 d. Sidariuose, Šiaulėnų valsčius – 1977 m. sausio 15 d. Kaune), dalininkas. 1927 m. baigė Kauno meno mokyklą. 1929–1930 m. tobulinosi Paryžiuje, Berlyne, Rygoje. 1945–1947 m. dėstė Kauno dailės mokykloje, 1946–1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Po Antano gimimo greitai paliko šeimą. Jo brolis Balys Buračas buvo garsus kraštotyrininkas, etnografas.

Mama – Kotryna Buračienė, Mikalojaus (Kavaliauskaitė, 1914 m. lapkričio 25 d. Sankt Peterburge - 2008 m. birželio 14 d. Kaune), studijavo istoriją VDU. Likusi viena sunkiai išlaikė kelių žmonių šeimą, dirbdama didesnę gyvenimo dalį dvejose tarnybose ir todėl turėjo mažai galimybių prižiūrėti vaikus. Prieš mirtį parašė talentingus prisiminimus, kurių pasirodė penketas leidimų.
Jaunystėje Antano gyvenimo įvaizdį kūrė Sibiro - Norilsko šachtose ištremtas dėdė Česlovas Kavaliauskas, didžiojo gulagų sukilimo kapelionas. Ir močiutė, jaunystėje per I pasaulinį dirbusi samdine Sankt Peterburge, tik atkūrus Lietuvą sugrįžo į ją.

Brolis – Marijus Buračas (g. 1945 m. rugsėjo 24 d. Kaune), nekilnojamojo turto vertintojas, pensininkas.

Šeima – žmona Marija Regina Buračienė (Jovaišaitė, g. 1936 m. gruodžio 10 d. Telšių valsčiuje), lituanistė; socialinės psichologijos viena pradininkių Lietuvoje, poetiškos sielos.

Vaikai – Rasa Buračaitė (Stukienė, g. 1962 m. gruodžio 21 d. Kaune), tarptautinių tiekimų ir verslo projektų vadybininkė; – Giedrius Tomas Buračas (g. 1964 m. balandžio 11 d. Kaune), biofizikas ir neurobiologas, neuromokslų daktaras, Stenfordo DI projektų vadovas; – Rytis Buračas (g. 1976 m. balandžio 3 d. Vilniuje), verslo vadybininkas (rinkodara, VGTU, 2000; ISM, 2018), neuromarketingo populiarintojas Lietuvoje.

Bibliografija

 1. Antanas Buračas (Ed.-in-chief & co-author).Intellectual Innovations and Competencies: Multiple Criteria Approach. Co-authors Rimantas Zelvys, Margarita Starkeviciute. ISBN-13:978-3-659-94391-1; ISBN-10:3659943916; EAN:9783659943911.
 2. Užburiantys tautinės kultūros vaizdai. Etnografo Balio Buračo 120-mečiui.- Enchanting Images of National Culture (120th Anniversary of Etnographer Balys Buracas). Sudarė ir bendraautorius A. Buračas (2017). Saulės delta, 456 p., I- II leidimai, ISBN 786-098-123-296.
 3. Antanas Buračas (Ed.-in-chief & co-author).Metaeconomics: Stochastics & Nanotech. New Approaches to Contemporary Reality, 2015, Omni Connect, 236 p. ISBN 978-3-659-67070-1.
 4. Antanas Buračas (Ed.) Formation & Evaluation of Financial Investments: Impact on Growth & Optimization, 2014, Omni Connect, 180 p. ISBN 978-3-8484-9440-8, with co-authors.
 5. Antanas Buračas. Multicriteria Finance System Evaluation & Sustainability Analysis. Academic Publishing, 2013. 280 p. ISBN 978-3-659-35784-8. Co-authors A. Žvirblis, I.T. Lopes.
 6. Antanas Buračas. Metaeconomics approach & intellectual resources evaluation. Multiple objective methods: integrating into decision making. Academic Publishing Co, Saarbrücken, 2012. 194 p. Co-authors Ilídio Tomás Lopes, A.Žvirblis. ISBN 978-3-659-14196-6.
 7. Antanas Buračas. Multiple Criteria Evaluation of Entrepreneurship Development in Newly EU Countries. LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, Saarbrücken, 2012. 80 p. Co-author A.Žvirblis. ISBN 978-3-659-11211-9.
 8. Antanas Buračas. Tarptautinės finansų, verslo ir komercijos santrumpos. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. – 646 p.
 9. Siekiai ir ieškojimai: Antanas Buračas: literatūros rodyklė (sud. Birutė Railienė, Danutė Sklėriūtė). – Vilnius: Lietuvos mokslų biblioteka, 2009. – 263 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-498-44-5.
 10. Antanas Buračas, Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Romualdas Ozolas. Sąjūdžio vertybės ir jų likimai. Leidinio sudarytojas – Antanas Buračas. Lietuvos mokslų akademija, Išleido ir spausdino UAB „Mokslo aidai“, 186 p., Vilnius, 2008. ISBN 978-9986-08-046-6; II leid. „Edukologija“, Vilnius, 2013, 978-9955-20-849-5.
 11. Antanas Buračas. Statistikos terminai: anglų-lietuvių-prancūzų-rusų-vokiečių kalbos: žodynas. – Vilnius: MRU leidybos centras, 2008. – 878 p. – ISBN 978-9955-19-084-4
 12. Antanas Buračas. Internetinė finansų ir investicijų informacija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. – 528 p.: iliustr. – ISBN 9955-19-041-8.
 13. Antanas Buračas. Senieji Lietuvos spaudmenys: XVI–XVIII amžiaus faksimilės / Antanas Buračas, Vilius Užtupas . – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. – 474 p. – ISBN 5-420-01540-4.
 14. Antanas Buračas. Enciklopedinis bankininkystės ir komercijos žinynas = The reference dictionary of banking and commerce / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vytauto Didžiojo universitetas, 1997– T. 2: Pasaulio valiutų ir monetų žinynas: numizmatikos terminai, pinigų kodai, grynis = Reference dictionary of world currencies and coins. – Vilnius : Vilniaus universitetas ; Vytauto Didžiojo universitetas, 1999. T. 3. Internetinė finansų ir investicijų informacija. – Vilnius: MRU, 2006; T. 4. Tarptautinės finansų, verslo ir komercijos santrumpos. – Vilnius: MRU, 2010.
 15. Balys Buračas (sudarė Antanas Buračas, Antanas Stravinskas). Kryždirbystė Lietuvoje – Vilnius: Valstybės žinios, 1998. – 637 p.: iliustr. – ISBN 9986-18-042-2.
 16. Eschatologija žmogui ir pasauliui: straipsnių rinkinys / Česlovas Kavaliauskas (sud. Antanas Buračas, Ingrida Gudauskienė, Mindaugas Ragaišis, Saulius Rumšas). – Vilnius: Edukologija, 2011. – 243 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-20-722-1.
 17. Teologas. Jo siekiai ir ieškojimai: apie Česlovą Kavaliauską (sud. Antanas Buračas). – Vilnius: Mokslo aidai, 2008. – 267 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-591-54-2.
 18. Lithuanian economic reforms: practice & perspectives / Ed.-in-Chief Antanas Buračas, Dean M. Larson, Joseph P. Kairys. – Vilnius: Margi raštai, 1997. – 398 p.: iliustr. – ISBN 9986-09-139-X.
 19. Tarp fizikos ir teologijos: rinktiniai straipsniai ir pokalbiai / Česlovas Kavaliauskas. [sudarė A. Buračas , V. Ališauskas] – Vilnius: Aidai, 1998. – 310 p. – ISBN 9986-590-61-2.
 20. Antanas Buračas. Моделирование личных потребительских расходов в развитых странах. Москва, АН СССР, Научный совет „Кибернетика“,464 с. 1975.
 21. Antanas Buračas. Lietuvių-anglų-lietuvių biznio, bankų, biržos terminų žodynas-žinynas / [Bendraaut. Bronius Svecevičius]. – Vilnius: Žodynas, 1994. – 718 p.: lent. – ISBN 9986-465-06-0.
 22. Buračas A. Vartojimas ir laisvalaikis / Bendraaut.: Alfonsas Algimantas Mitrikas, [Algirdas Trepuila]. – Vilnius: Mintis, 1986. – 204 p.: iliustr.
 23. Buračas A. Politinė ekonomija ir ideologinės koncepcijos: pagrindinės nemarksistinės XX a. kryptys / [bendraaut. Vytautas Česnavičius]. – Vilnius: Mintis, 1988. – 218 p.: iliustr. – ISBN 5-417-00243-7
 24. Buračas A.Pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės metų dokumentai. – Vilnius: Žinija, 1989. – 74 p.
 25. Buračas A. Anglų-lietuvių kalbų ekonomikos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslas, 1980. – 488 p.
 26. Aiškinamasis ekonomikos anglų-lietuvių kalbų žodynas (sudarė David W. Pearce; vertė, redagavo ir konsultavo Antanas Buračas,…– Vilnius: TEV, 2006. – 755 p.: iliustr. – ISBN 9955-680-28-8
 27. Pažadėtoji žemė: poezija / Česlovas Kavaliauskas (sud. Antanas Buračas, Agnius Urbanavičius, iliustr. Gražina Didelytė). – Vilnius: Valstybės žinios, 2000. – 296 p.: iliustr. – 9986-18-062-7
 28. Vytautas Budnikas. Lietuva ir žmogaus teisės. Lietuvos žmogaus teisių asociacijų (LŽTA ir LŽTGA) veiklos apžvalga 2000 – 2010 metai. II knyga. Konsultavo: Viktoras Petkus, Arimantas Dumčius. Recenzavo Antanas Buračas. Knygos dizainas ir maketas Rasa Preidienė. Išleido Lietuvos žmogaus teisių asociacija. Vilnius, 2012.

Šaltiniai

 • Siekiai ir ieškojimai: Antanas Buračas: literatūros rodyklė (sud. Birutė Railienė, Danutė Sklėriūtė). – Vilnius: Lietuvos mokslų biblioteka, 2009. – 263 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-498-44-5
 • Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2003, T. III, p. 621. ISBN 5-420-01512-9.
 • Antanas Buračas. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. 307-308 psl.
 • Who’s Who in the World, 2014, 31st Ed. ISBN 978-0-8379-1152-6.
 • Lietuva ir žmogaus teisės (Lithuania & Human Rights). Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių asociacija, 2012. 1227 p. ISBN 978-9955-9972-3-8; ISBN 978-9955-9972-4-5.
 • A Biographical Dictionary of Russian and Soviet Economists By Robert Campbell. A biobibliographic dictionary, Routledge, Taylor and Francis, London-N.Y., 2012 // about Burachas Ant –p. 61-62.
 • Lietuva. Enciklopedinis leidinys, T.2, 2010, V., p. 332
 • Sąjūdis ateina iš toli.V., 2008, p. 66-70, 206-228.
 • Google Scholar
 • LMA nario kortelė
 • Prie Sąjūdžio ištakų stovėjęs akademikas Buračas
Parengta pagal iki 2016 m. įvairiuose šaltiniuose pateiktą medžiagą. Duomenys sutikslinti bendradarbiaujant su Antanu Buraču.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 68% (+19652-3300=16352 wiki spaudos ženklai).
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 46% (+13363-564=12799 wiki spaudos ženklai).
 • Antanas Buračas – redaktorius – 4% (+1270-1609=-339 wiki spaudos ženklai).