Jonavos Lietavos pagrindinė mokykla

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla
Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla
Gyvenvietė: Jonava
Adresas: Fabriko g. 10
Įkurta: 1937 m.
Mokinių skaičius 320 (2013 m.)
Mokytojų skaičius 36 (2013 m.)
Mokyklos direktorė(-ius) Ina Skurdelienė

Žiūrėti didesniame žemėlapyje

Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo bendrojo lavinimo dešimtmetė pagrindinė mokykla Jonavoje, vykdanti ketverių metų pradinio ugdymo programą (1-4 klasės), ketverių metų pirmosios dalies pagrindinio ugdymo programą (5-8 klasės) ir dvejų metų antrosios dalies pagrindinio ugdymo programą (9-10 klasės). Mokykla pavadinta hidronimo Lietava (upelio, tekančio Jonavos rajone) vardu.

Bendra informacija[taisyti]

Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė - viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei. Mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga (kodas - 190302241). Steigėjas - Jonavos rajono savivaldybės taryba. Adresas - Fabriko g. 10, LT-55111, Jonava.

Mokykloje dirba 58 darbuotojai. Administracijoje - direktorė ir dvi direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, klasių tėvų komitetai. Mokykloje dirba 15 mokytojų metodininkų, 19 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai. Visi mokytojai yra savo dalyko specialistai. Mokykloje taip pat dirba specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, bibliotekininkė, sveikatos priežiūros specialistė. Aptarnaujantį personalą sudaro 21 darbuotojas.

Mokykloje yra 34 mokomieji kabinetai, biblioteka, sporto salė, valgykla, sporto aikštynas (stadionas ir trys sporto aikštelės). Visos patalpos užima 4276,87 m² plotą. Mokykloje nėra aktų salės, todėl renginiai dažniausiai vedami sporto salėje arba mokyklos fojė (sovietmečiu ir pirmaisiais metais po Nepriklausomybės atkūrimo - Jonavos baldų kombinato klube). Finansavimas - 2 139 700 (biudžeto lėšos 2008/2009 m.)[1].

Mokyklos mokomojo - auklėjamojo darbo klausimus sprendžia kiekvienais mokslo metais perrenkama mokyklos taryba bei mokinių parlamentas.

Istorija[taisyti]

1937 m. pradėjo veikti Jonavos geležinkelio stoties pradinė mokykla veikusi iki 1952 m. (ji buvo įsikūrusi privačiame name Šviesos gatvėje, Nr. 25a; iki 1946 m. mokytoja Kedušienė). Dirbo mokytojos Jaščemskienė, Burbaitė, Navakauskienė, Gaulienė, Gobužienė.

1952 m. mokykla persikėlė į naują mokyklos pastatą Gagarino gatvėje Nr. 10 (dab. Fabriko g. 10), prie mokyklos korpuso pastatyti du priestatai.

1955 m. pradinė mokykla perorganizuota į septynmetę mokyklą, 1960 m. - į aštuonmetę.

1970 m. aštuonmetė mokykla pavadinta Jonavos 3-ąja vidurine mokykla (iki 2001 m.). Jonavos 3-oji vidurinė mokykla išleido 25 abiturientų laidas[2].

1974 m. pastatytas dar vienas priestatas.

1997 m. lapkričio mėnesį Jonavos 3-oji vidurinė mokykla buvo pašventinta, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje šv. Mišias aukojo klebonas Vincas Pranckietis. Po Mišių mokiniai ir mokytojai aplankė Jonavos kapines, padėjo gėlių ir uždegė žvakių ant mirusiųjų mokytojų ir mokyklos mokinių kapų.

Nepriklausomybės metais greta mokyklos stadiono užbaigta statyti bei įrengti (apie 30 m ilgio) sporto salė (iš pradžių planuota įrengti kaip šaudymo patalpa-šaudykla, salė).

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. sausio 27 d. (sprendimu Nr. 3) Jonavos 3-ioji vidurinė mokykla nuo 2001 m. reorganizuota į pagrindinę mokyklą (Jonavos 3-iąją vidurinę mokyklą baigė 30 abiturientų laidų).

2001 m. liepos 19 dienos sprendimu Nr. 108 mokyklai suteiktas „Lietavos“ pagrindinės mokyklos pavadinimas.

Veikla, projektai[taisyti]

Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje kasmet vykdomi įvairūs projektai. 2008-2009 m. m. vyko nemažai naujų ir tęstinių projektų. Vaikų socializacijos programa – vaikų vasaros poilsio programa (tęstinė; nuo 2002 m. stovyklos organizuojamos įvairiuose Lietuvos regionuose. Dalyviai - socialiai remtini ir gerai besimokantys 3-4 kl. mokiniai). 2008–2009 m. m. parengtas projektas „Žiogelis“ bus vykdomas Karklėje. Projekto vadovė – direktoriaus pavaduotoja G. Ramanauskaitė-Kedikienė.

2008 m. sausio mėn. parengta tęstinė (nuo 2007-2008 m.m.) vaikų socializacijos programa „Laisvalaikis mokykloje – 1“ (vadovė – vyr. socialinė pedagogė V. Jakuitienė). Dalyvavo 1-10 kl. mokiniai.

Prevencinis tęstinis (nuo 2007–2008 m. m.) projektas „Ateitis priklauso nuo manęs – 1“ (vadovė – specialioji pedagogė metodininkė J. Tumėnienė), skirtas specialiųjų poreikių pradinių klasių mokiniams. Iš projekto lėšų vyko ne vienas renginys. Keletas iš jų: „Mono dūmas“, edukacinė valandėlė R. Samulevičių sodyboje kartu su Krašto muziejumi „Atsisveikinimams su vasara“.

Pilietiškumo projektas „Nauja – tai, kas sena“ (vadovė – istorijos mokytoja metodininkė V. Montvilienė). 2008 m. vyko etnografiniai renginiai „Velykų papročiai ir tradicijos“, „Etnografinė vakaronė“. Projekto dalyviai 2-10 kl. mokiniai. Mokiniai susipažino su rajono tautodaile. Bendradarbiauta su Jonavos „Neries“, J. Vareikio pagrindinėmis mokyklomis, J. Ralio vidurine mokykla. Vyko kūrybinis susitikimas su floriste J. Ūsoniene, kūrybiniai renginiai „Mano mamyte“, „Naujametinės puošybos paslaptys“, organizuojama fotografijos paroda.

2009 m. vykdytas projektas „Vardan tos Lietuvos“ (vadovė – istorijos mokytoja metodininkė V. Montvilienė). Dalyviai buvo 6-9 kl. mokiniai. Numatyta partizanų žūties vietų priežiūra, susitikimai su partizanų giminėmis. Bendradarbiavimas su Upninkų seniūnija, Upninkų, Justino Vareikio, „Neries“, Raimundo Samulevičiaus pagrindinėmis mokyklomis, Žeimių vidurine mokykla.[1]

Direktoriai[taisyti]

 • Nuo 1962 m. iki 2000 m. Kazys Šerėnas († 2010 m.);
 • Nuo 2000 m. iki 2009 m. liepos 25 d. Kęstutis Jakštas;
 • Nuo 2009 m. rugpjūčio 10 d. iki 2009 m. lapkričio 1 d. Gražina Švėgždė (l.e. direktoriaus pareigas). [3]
 • Nuo 2009 m. lapkričio 2 d. Ina Skurdelienė[4], (buvusi Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja. [5])

Mokytojai[taisyti]

1982/1983 m.m. pradžioje mokykloje dirbo 62, 1989/1990 m.m. - 52, 1990/1991 m.m. pradžioje - 54, 1991/1992 m.m. pradžioje - 57, 1992/1993 m.m. pradžioje buvo 54, 1993/1994 m.m. pradžioje buvo 53, 1994/1995 m.m. pradžioje buvo 45, 1995/1996 m.m. pradžioje buvo 43, 1996/1997 m.m. pradžioje buvo 42, 1997/1998 m.m. pradžioje - 41 mokytojai.

2006 m. iš 41 mokytojo 35 - su aukštuoju išsilavinimu; 1 ekspertas, 5 metodininkai, 22 vyr. mokytojai.

Ilgiausią darbo patirtį mokykloje įgijo lietuvių kalbos mokytoja Alicija Gulbinienė, išdirbusi daugiau kaip 40 metų, taip pat dar 4 mokytojai. 30-40 metų darbo stažą turi 10, 20-30 metų - 9, 10-20 metų - 12 mokytojų. Kiti dirba iki 10 metų.

Mokiniai[taisyti]

Abiturientai atsisveikina su mokykla. "Paskutinis skambutis" mokyklos kiemelyje po ąžuolu, 1996 m.

Mokykloje mokėsi ir 7 klases baigė Raimundas Samulevičius (1937-1981), jo vardu pavadinta Jonavos 6-oji vidurinė mokykla (dab. Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla).

1982/1983 m.m. mokykloje mokėsi 1150, 1989/1990 m.m. - 758, 1990/1991 m.m. - 667, 1991/1992 m.m. - 598, 1992/1993 m.m. - 555, 1993/1994 m.m. - 521, 1994/1995 m.m. - 505, 1995/1996 m.m. - 512, o 1996/1997 m.m. - 513 mokiniai.

Moksleivių skaičius iki 1994/1995 m.m. mažėjo, o nuo 1995/1996 m.m. šis skaičius vėl stabilizavosi. 1995/1996 m.m. įstojusieji į aukštąsias mokyklas sudarė 62 %, o 1996/1997 m.m. - 52 % baigusiųjų abiturientų skaičiaus[2].

Mokykloje 2008–2009 m. m. pabaigoje mokėsi 419 mokinių, iš jų 152 mokiniai 1-4 klasių ir 267 - 5-10 klasių. Buvo 8 pradinių klasių komplektai ir 12 pagrindinio ugdymo klasių komplektų. Iš viso 20 klasių komplektų.

2008–2009 m. m. pradžioje mokinių buvo 434, pabaigoje 419. Nuo 2006 metų mokinių skaičius mokykloje keitėsi nežymiai: 2006 m. - 441, 2007 m. – 445. Mokyklos užpildomumas, skaičiuojant pagal Mokinio krepšelio metodiką: laisvos yra 46 vietos.

2008–2009 m. m. mokykloje ugdomi 106 specialiųjų poreikių mokiniai (2007–2008 m. m. - 117). Prieš metus 24 mokiniams pašalinti kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai, 27 stebimas dalinis pagerėjimas, 13 mokinių buvo stebėta mokyklos Specialiojo ugdymo komisijoje (SUK), jiems nustatyti mokymosi sunkumai ir gebėjimai įvertinti Jonavos PPT. 16 mokinių gebėjimai buvo įvertinti mokyklos SUK, jiems pritaikytos kai kurių dalykų modifikuotos programos.

2008–2009 m. m. Jonavos rajono Socialinių paslaugų skyriaus sprendimu nemokamas maitinimas buvo skirtas 124 mažas pajamas turinčių šeimų mokiniams. Nuo rugsėjo mėn. pradėjus maitinti pradinių klasių mokinius, nemokamą maitinimą mokykloje gavo 255 mokiniai. [1]

Absolventai[taisyti]

 • Ona Antanavičienė (g. 1953 m.), pedagogė, Jonavos Panerio pradinės mokyklos direktorė, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Arnoldas Burkovskis (g. 1967 m.), finansų vadybininkas, „Turto banko“ vadovas, buvęs LR ūkio viceministras;
 • Vydas Dolinskas (g. 1970 m.), dailėtyrininkas, meno istorikas, muziejininkas, Valdovų rūmų muziejaus vadovas;
 • Kęstutis Jakštas (1961-2009), mokyklos direktorius, fizikos mokytojas;
 • Andrius Janukonis (g. 1971 m.), teisininkas, verslininkas, lietuviško kapitalo įmonių grupės „Rubicon Group“ vadovas;
 • Saulius Pakalniškis (1958-2006), biologas entomologas;
 • Kęstutis Ragulis, kulkinio šaudymo sporto meistras;
 • Arūnas Rimkus (g. 1960 m.), pedagogas, Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos direktorius, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Alvydas Unčiūra (g. 1961 m.), sportininkas lengvaatletis, kyokushin karate treneris, karate klubo Jonavoje steigėjas ir vadovas, sporto pedagogas, informatikos mokytojas;
 • Vytas Vaicekauskas (g. 1967 m.), pedagogas, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, buvęs rajono vicemeras;
 • Andrius Znutas (g. 1970 m.), rusiškų šaškių sporto meistras, finansininkas. [6]

Šaltiniai[taisyti]

 1. 1,0 1,1 1,2 Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1 TS - 173 patvirtinta Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus Kęstučio Jakšto 2008/2009 mokslo metų veiklos ataskaita (Word)
 2. 2,0 2,1 Jonavos 3-oji vidurinė mokykla // Lietuvos mokyklai 600 metų (Jonavos 3-osios vidurinės mokyklos geografijos mokytojas Jonas Jaciničius, 1996 m.)
 3. Kiti sprendimai // „Valstybė nefinansuoja, Savivaldybė neriasi sau kilpą“. „Naujienos“, Jonavos rajono laikraštis, 2009 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, Nr. 67 (3565), p. 6
 4. Jonavos rajono sav. tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimas „Dėl Inos Skurdelienės paskyrimo Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos direktore“ (2009-10-22, Dokumento numeris: Nr. 1 TS - 281)
 5. Irena Nagulevičienė. „Pinigų atseikėjo ir ligoninei, ir gyventojams“. „Naujienos“, Jonavos rajono laikraštis, Nr. 89 (3587) 2009-10-27
 6. Mokyklos sporto istorija


Nuorodos[taisyti]
Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius (+13091-96=12995 wiki spaudos ženklai).