Justinas Marcinkevičius

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Justinas Marcinkevičius
Justinas Marcinkevičius.png

Gimė 1930 m. kovo 10 d.
Važatkiemyje, Prienų valsčius
Mirė 2011 m. vasario 16 d. (80 m.)
Vilniuje

Tėvas Motiejus Marcinkevičius
Motina Ieva Kvainauskaitė
Sutuoktinis(-ė) Genovaitė Kalvaitytė
Vaikai

Ramunė, Jurga


Veikla
akademikas, poetas, dramaturgas, vertėjas

Alma mater 1954 m. Vilniaus universitetas

Žymūs apdovanojimai

Justinas Marcinkevičius (1930 m. kovo 10 d. Važatkiemyje, Prienų valsčius – 2011 m. vasario 16 d. Vilniuje) – literatas, poetas, dramaturgas, vertėjas, Lietuvos mokslų akademijos akademikas, filosofas, visuomenės veikėjas.

Jaunystės, mokslo ir studijų metai

1937 m. Jutinas pradėjo lankyti Alksniakiemio pradžios mokyklą.

1942 m. jis pradėjo lankyti Prienų gimnaziją. Čia 1947-1948 m. pradėjo ir savo pirmus kūrybos bandymus. Parašė poemėlę apie Vilniaus krašto išvadavimą iš Lenkų. Antroji buvo apie jo kaimo draugų - partizanų žūtį. Trečioji buvo skirta mokyklos teatrui apie tuometinį gyvenimą. Iš šių trijų poemėlių, ne viena neišliko.

1948 m. su prokuratūra pradėjo mokinių tardymus dėl įtarimų, kad yra susidariusi mokinių kuopelė propoguojanti laisvės idėjas. Į ta sąrašą pateko ir Justinas. Darant kratą, pas Maceinos seserį gyvenusį Justiną buvo rasta draudžiama literatūra: Maironis, Kudirka, Maceina. Dėl to Justinas buvo įkalintas Marijampolės kalėjime. Bet po kurio laiko paleistas, nesudarius bylos.

1949 m. Justinas Marcinkevičius baigė Prienų gimnaziją sidabro medaliu.

1949 m. pradėjo studijas Vilniaus universitete Istorijos ir filologijos fakultete. 1954 m. baigė universitetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.

Profesinė veikla

19531957 m. žurnalo „Genys“ atsakingasis sekretorius. Nuo 1955 m. LSSR rašytojų sąjungos narys. 1957–1959 m. žurnalo „Pergalė“ atsakingasis sekretorius. 1959–1960 m. Rašytojų sąjungos valdybos sekretorius, 1960–1965 m. pirmasis pavaduotojas. Nuo 1965 m. rašytojas profesionalas. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. Lietuvos MA tikrasis narys (nuo 1990 m.).[1]

Kūrybos turinys ir stilius

Justinas Marcinkevičius, kuris dalies lietuvių visuomenės dar sovietmečiu buvo suvokiamas kaip „Tautos poetas“, į literatūrą atėjo XX a. 6-ojo dešimtmečio viduryje. Savitai tęsdamas lietuvių neoromantinės lyrikos tradiciją, savo kūryba jis gaivino ir gynė lietuvių tautos kultūrinę savimonę, sugrąžino į lietuvių literatūrą humanistinę žmogaus idėją, teigė estetinius literatūros vertės kriterijus. Anot kai kurių literatūrologų, Literatūrinės stilistikos požiūriu visa jo poezija tarsi skyla į dvi šakas: pirmoji iš jų artimesnė romantinei tradicijai, o antroji – modernumui ar net avangardui. Kita vertus, pats Just. Marcinkevičius 1981 m. išleistame „Dienoraštyje be datų“ modernizmo estetiką yra apibūdinęs kaip antinacionalinę, antipatriotinę ir antipoetinę.

Just. Marcinkevičius kūrė daugiausia sudėtingomis sovietinio totalitarizmo sąlygomis – ši aplinkybė lėmė, kad poeto kūrybos brandžiojo laikotarpio kūriniams itin būdingi metaforiškas kalbėjimas, užuominos ir nutylėjimai.

Pagrindinės Just. Marcinkevičiaus kūrybos temos buvo Lietuva, jos istorija, dabartis, gamta ir kultūra, žmogus Tėvynėje ir pasaulyje, žmogaus egzistencinė problematika: laimė, kančia, ištikimybė, pareiga, dora.

Just. Marcinkevičius į Lietuvos dramaturgijos ir teatro istoriją įėjo savo trilogija: „Mindaugas“, „Katedra“, „Mažvydas“, kurioje skausmingai apmąstomas Lietuvos valstybės susidarymo ir suvienijimo etapas, architekto kūrėjo ir tarnavimo bažnyčiai santykis bei gimtosios kalbos tautoje išsaugojimo būtinybė. Ši trilogija sovietmečiu stiprino tautiškumą, žadino domėjimąsi kalba ir istorija.

Just. Marcinkevičiaus poezijos branduolys – lietuvių tautos savasties, jos istorinio kelio bei likimo apmąstymas. Svarbiausias lietuvių tautinės tapatybės šaltinis poetui buvo kaimo agrarinė kultūra. Todėl jo eilėraščiuose ir poemose kasdieniai žemdirbių darbai, buitis ir daiktai vaizduojami kaip šventas ritualas, pakylėjami į sakralumo ir mito plotmę. Just. Marcinkevičiaus kūriniuose daug Lietuvos kaimo gamtos – laukų, pievų, upių, ežerų jausmo. Viena esminių poeto kūrybos atramų buvo ir lietuvių tautosaka, ypač liaudies dainos, iš kurių jis perėmė ne tik daugelį poetinių įvaizdžių, bet ir melodingą intonaciją, deminutyvinių formų vartoseną. Iš gamtinių ir mitinių tautosakinių įvaizdžių yra susiklosčiusi kone visa Just. Marcinkevičiaus poetinė metaforika. 1974 m. parašytas eilėraštis „Laisvė“ paskatino grupę „Antikvaras“ sukurti dainą. Šis kūrinys tapo savotišku 1991 m. sausio 13-os himnu.

Įvertinimas

Laukiantys eilėje pagerbti Lietuvos mokslų akademijoje pašarvotą poetą Justiną Marcinkevičių. Vilnius, Gedimino prospektas; 2011 m. vasario 18 dieną.
Justino Marcinkevičiaus atminimo lentos atidengimo ceremonija Vilniaus universiteto Sarbeviajaus kieme.

Kilmė ir šeima

Apie 1967 metus. Dukra Ramunė, žmona Genovaitė, Justinas, dukra Jurga
Apie 1972-uosius. Genovaitė ir Justinas.
2010-ieji. namuose.

Tėvai — Motiejus Marcinkevičius, Juozo (1900 m. kovo 20 d. – 1985 m. sausio 24 d.), ūkininkas. — Ieva Marcinkevičienė (Kvainauskaitė, 1898 m. gruodžio mėn. – 1944 m. liepos mėn.), namų šeimininkė.
Seserys — Albina Marcinkevičiūtė (1925 m. gruodžio 15 d. – 2010 m. gegužės 25 d.), Balbieriškio žemės ūkio mokykla, 1942; — Janina Marcinkevičiūtė (g. 1933 m. balandžio 13 d.), Kultūros mokykla, bibliotekininkė, buvo Kauno ŽŪPI darbuotoja; — Dalė Marcinkevičiūtė (g. 1959 m. kovo 20 d.), baigė Alytaus Medvilnės audėjų mokyklą.
Broliai — Valentinas Marcinkevičius (1935 m. liepos 15 d. – 1974 m. rugsėjo 29 d.), statybininkas; — Romas Kazimieras Marcinkevičius (g. 1947 m. kovo 13 d.), baigė Kauno ekonomikos technikumą, 1947 m.; — Gitas Marcinkevičius (g. 1950 m. sausio 3 d.), baigė Kauno žemės ūkio kolegiją; — Rytis Marcinkevičius (g. 1952 m. balandžio 23 d.), baigė Vilniaus Kolegiją; — Vytas Marcinkevičius (1954 m. gegužės 25 d.) - 2013 m.), baigė elektrikų mokyklą.

Žmona — Genovaitė Marcinkevičienė (iki 1956 m. Kalvaitytė, 1934 m. gruodžio 17 d., Kėdainiai)
Dukros — Ramunė Marcinkevičiūtė (g. 1957 m. liepos 24 d., Vilnius), teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė; — Jurga Marcinkevičiūtė (g. 1964 m. gruodžio 13 d., Vilnius), literatė.

Tėvas Motėjus buvo kilęs iš gausios šeimos buvo dar du broliai ir dvi seserys. Jam tėvas Juozas paliko ūkį su 25 hektarais žemės. Jo mama Ieva irgi buvo ūkininkaitė. Gyvenimas vyko sklandžiai, pirmoje santuokoje gimė penki vaikai, užaugo 4.

1944 m., po sunkios ligos mirė Justino mama. Tarp Justino ir motinos buvo stiprus emocinis ryšis. Šeimoje moterišką krūvį pradėjo laikyti močiutė Agota, tėtės motina.

1944 m. liepos mėn. karo metu buvo sudeginta sodyba. Tėvas liko su keturiais vaikais be jokio turto ir pastogės. Prasidėjo labai skurdus gyvenimas. 1946 m. tėvas su Justinu pastatė 24 m2 medinį namelį, kuriame visi šeima glaudėsi iki 1960 m., kada Justinas padėjo pastatyti kitą namą.

1946 m. tėvas vedė antrą kartą Antanina Žilinskaitę, su kuria susilaukė 6 vaikų (išgyveno 5). Pamotė — Antanina Marcinkevičienė (1917 m. gruodžio 19 d. – 2006 m. balandžio 10 d.), namų šeimininkė.

Bibliografija

Visų leidinių lietuvių bei kitų tautų kalbomis bendras tiražas siekia per 3 mln. egzempliorių.

Kūrybinis palikimas

 1. Daina prie laužo: eilėraščiai vaikams / Justinas Marcinkevičius; iliustracijos S. Valiuvienės. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955.
 2. Prašau žodžio: eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955.
 3. Dvidešimtas pavasaris: poema / J. Marcinkevičius; medžio raižiniai A. Makūnaitės. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956.
 4. Grybų karas: poema ir eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius; iliustravo T. Kulakauskas. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
 5. Kraujas ir pelenai: herojinė poema / Justinas Marcinkevičius; raižiniai ir iliustracijos S. Krasausko. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
 6. Laukinė kriaušė: poemėlė / J. Marcinkevičius; iliustravo B. Demkutė. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
 7. Publicistinė poema / J. Marcinkevičius; iliustracijos A. Skliutauskaitės. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
 8. Pušis, kuri juokėsi: apysaka / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
 9. Duoną raikančios rankos: eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius; dailininkas V. Kalinauskas. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
 10. Donelaitis: poema / Justinas Marcinkevičius; dailininkas Vyt. Valius. Vilnius: Vaga, 1964.
 11. Baladė apie Ievą / Justinas Marcinkevičius; lino raižiniai A. Makūnaitės. Vilnius: Vaga, 1965.
 12. Siena: miesto poema / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Vaga, 1965.
 13. Mediniai tiltai: eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius; apipavidalinimas ir iliustracijos Vladislovo Žiliaus. Vilnius: Vaga, 1966.
 14. Greitoji pagalba: poema vaikams / Justinas Marcinkevičius; iliustravo L. Bičiūnaitė. Vilnius: Vaga, 1968.
 15. Liepsnojantis krūmas: eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius; dail. Rimtautas Gibavičius. Vilnius: Vaga, 1968.
 16. Mindaugas: dviejų dalių drama-poema / Justinas Marcinkevičius; dailininkas V. Valius. Vilnius: Vaga, 1968.
 17. Sena abėcėlė: eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius; dailininkė Lili Paškauskaitė. Vilnius: Vaga, 1969.
 18. U-ti-ti-ti, šalta: eilėraščiai vaikams / Justinas Marcinkevičius; iliustravo Laima Barisaitė. Vilnius: Vaga, 1969.
 19. Katedra: 10-ties giesmių drama: Vilniaus miesto 650-sioms metinėms / Justinas Marcinkevičius; dailininkas Vytautas Kalinauskas. Vilnius: Vaga, 1971.
 20. Poemos / Justinas Marcinkevičius; dailininkė Lili-Janina Paškauskaitė. Vilnius: Vaga, 1972. - 2 t. :
  T. 1: Kraujas ir pelenai; Donelaitis. 1972.
  T. 2: Siena; Publicistinė poema. 1972.
 21. Šešios poemos / Justinas Marcinkevičius; dailininkas Stasys Krasauskas. Vilnius: Vaga, 1973.
 22. Eilėraščiai; Mažosios poemos / Justinas Marcinkevičius. Vilnius, 1975.
 23. Dvidešimtas pavasaris: poema; Pušis, kuri juokėsi: apysaka / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Vaga, 1976.
 24. Kraujas ir pelenai; Siena; Publicistinė poema; Heroica, arba Prometėjo pasmerkimas: poemos / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Vaga, 1977.
 25. Mažvydas: trijų dalių giesmė / Justinas Marcinkevičius; dailininkas V. Valius. Vilnius: Vaga, 1977.
 26. Gyvenimo švelnus prisiglaudimas: lyrika / Justinas Marcinkevičius; iliustr. Gražina Didelytė. Vilnius: Vaga, 1978.
 27. Mindaugas; Mažvydas; Katedra: draminė trilogija / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Vaga, 1978.
 28. Pažinimo medis: poema / Marcinkevičius Justinas. Vilnius: Vaga, 1979.
 29. Skrendančios pušys: eilėraščiai, 1962-1977 / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Vaga, 1979.
 30. Būk ir palaimink: lyrika / Justinas Marcinkevičius; dailininkas Alfonsas Žvilius. Vilnius: Vaga, 1980.
 31. Voro vestuvės: poema vaikams / Justinas Marcinkevičius; iliustravo Nijolė Kryževičiūtė-Jurgelionienė. Vilnius: Vaga, 1980.
 32. Dienoraštis be datų / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Vaga, 1981.
 33. Raštai / Justinas Marcinkevičius. - Vilnius : Vaga, 1982-1983. - 5 t.
  T. 1: Eilėraščiai. 1982.
  T. 2: Poemos. 1982.
  T. 3: Poemos; Dramos. 1982.
  T. 4: Poezijos vertimai. 1983.
  T. 5: Proza. 1983.
 34. Tokia yra meilė = Love is like this: eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius; vertė Lionginas Pažūsis; iliustrated by Gražina Didelytė. Vilnius: Vaga, 1983.
 35. Daukantas: dviejų dalių draminė apysaka / Justinas Marcinkevičius. Kaunas: Pergalė, 1984.
 36. Vienintelė žemė: eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius; dailininkė Gražina Didelytė. Vilnius: Vaga, 1984.
 37. Už gyvus ir mirusius: lyrika / Justinas Marcinkevičius; dailininkas Alfonsas Žvilius. Vilnius: Vaga, 1988.
 38. Lopšinė gimtinei ir motinai: eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius; dailininkas Saulius Chlebinskas. Vilnius: Vaga, 1992.
 39. Prie rugių ir prie ugnies: eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Lituanus, 1992.
 40. Eilėraščiai iš dienoraščio / Justinas Marcinkevičius. Kaunas: Spindulys, 1993.
 41. Tekančios upės vienybė: eseistika / Justinas Marcinkevičius. Kaunas: Spindulys, 1994.
 42. Žingsnis: eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius. Kaunas: Santara, 1998.
 43. Carmina minora: poema / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Tyto alba, 2000.
 44. Devyni broliai: baladžių poema / Justinas Marcinkevičius; nuotraukos Algimanto Kezio; gaidos Giedriaus Kuprevičiaus. Kaunas: Santara, 2000.
 45. Poezija / Justinas Marcinkevičius; dailininkė Aistė Jurga Krasauskaitė. Vilnius: Vaga, 2000. - 2 kn.
 46. Mindaugas; Mažvydas: tekstas ir komentarai / Justinas Marcinkevičius; sudarė Rita Stadalnykaitė. Vilnius: Naujoji Rosma, 2001.
 47. Dienos drobulė: eilėraščiai/ Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
 48. Amžino rūpesčio pieva: eilėraščių rinktinė (1962-2004) / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Versus aureus, 2005.
 49. Prometėjas; Ikaras: dramos / Justinas Marcinkevičius; parengė Živilė Bandorienė. Kaunas: Šviesa, 2005.
 50. Trilogija ir epilogas / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
 51. Poemos / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
 52. Poezija (1962-2004) / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Žaltvykslė, 2007.
 53. Eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008.
 54. Mano knygelės: eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius; dailininkė Edita Dulskaitė-Prelgauskienė. Kaunas: Šviesa, 2008.
 55. Naktį užkluptas žaibo: nauji eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
 56. Pažadėtoji žemė: užrašai, pokalbiai, straipsniai, kalbos, 1988-2008 / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
 57. Vėlyvo vėjo vėliavos: eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Alma littera, 2009.
 58. Dienoraščiai ir datos / Justinas Marcinkevičius; sudarė Valentinas Sventickas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
 59. Papasakoti gyvenimą: rinktiniai eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius; sudarė Viktorija Daujotytė. Vilnius: Tyto alba, 2012.
 60. Ranka parašyta: trumpi eilėraščiai / Justinas Marcinkevičius; parengė Valentinas Sventickas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.

Vertimai iš kitų kalbų

 1. Vėlinės / Adomas Mickevičius; vertė Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
 2. Baltoji obelų pūga / S. Jeseninas; vertė Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
 3. Meilės sonetai / A. Mickevičius; vertė Just. Marcinkevičius. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
 4. Kalevo sūnus: Kalevipoegas: estų liaudies epas / surinko ir atkūrė Fr. Kroicvaldas; vertė Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
 5. Mėlynas gaisras: eilėraščiai / Sergejus Jeseninas; vertė Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Vaga, 1965.
 6. Kalevala: epas / vertė Justinas Marcinkevičius. - Vilnius: Vaga, 1972.
 7. Ponas Tadas, arba Paskutinis antpuolis Lietuvoje: bajorų nuotykiai iš 1811 ir 1912 metų: poema / Adomas Mickevičius; vertė V. Mykolaitis-Putinas ir Justinas Marcinkevičius; iliustracijos M. E. Andriolio; redaktorius Justinas Marcinkevičius. Vilnius: Vaga, 1974.
 8. Gražina; Konradas Valenrodas: poemos / Adomas Mickevičius; vertė Just. Marcinkevičius ir V. Mykolaitis-Putinas. Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1958.
 9. Sergejus Jeseninas: eilėraščiai / eiles išvertė Julius Jasaitis, Jonas Mačiukevičius, Justinas Marcinkevičius, Julija Nova, Borisas Puzinas, Jonas Strielkūnas, Vladas Šimkus. Vilnius : Žuvėdra, 2002.

Svarbesni leidiniai kitų tautų kalbomis

 1. Kraujas ir pelenai (rusų k)
 2. Pušis, kuri juokėsi (rumunų k.)
 3. Štai, paukštis eina žeme (vokiečių k.)
 4. Siena (gruzinų k.)
 5. Kraujas ir pelenai (mongolų k.)
 6. Mindaugas (anglų k.)
 7. Mindaugas (armėnų k.)
 8. Trys dramos (Mindaugas. Mažvydas. Katedra. Vengrų k.)
 9. Dienoraštis be datų (vengrų k.)
 10. Mindaugas. Mažvydas. Katedra. (estų k.)
 11. Tokia yra meilė (anglų k.)
 12. Kraujas ir pelenai (kirgizų k.)
 13. Mažvydas (italų k.)
 14. Trilogija (rusų k.)
 15. Gerumo duona (norvegų k.)
 16. Kvapas rugių ir ugnies (vokiečių k.)
 17. Carmina minora (estų, latvių k.)
 18. Eilėraščiai meilei (norvegų k.)
 19. Žingsnis (bilingua, lietuvių-rusų kalbomis)
 20. Mindaugas. Mažvydas. Katedra. (latvių k.)

Apie J. Marcinkevičių

Ričardas Pakalniškis|Pakalniškis R. „Justinas Marcinkevičius“. Kaunas : Šviesa, 1984

Šaltiniai

 1. Rakauskas R. „Įkvėpimo žemė“. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
 2. Visuotinė lietuvių enciklopedija, XIV tomas (Magdalena – México). Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2008.


Vikicitatos

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 90% (+20216-436=19780 wiki spaudos ženklai).
 • Edvinas Giedrimas – redaktorius – 16% (+3514-736=2778 wiki spaudos ženklai).
 • KS – redaktorius – 0% (+1-0=1 wiki spaudos ženklai).