Kaišiadorių vyskupija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Lietuvos katalikų vyskupija
Vaizdas:Lituania - Diocesi di Kaišiadorys.png
The church of Kaišiadorys001.jpg
Vyskupija įkurta1926 m.
Vyskupas Jonas Ivanauskas
(nuo 2012 m.)
Dekanatų skaičius7

Kaišiadorių vyskupija – viena iš septynių Lietuvos vyskupijų. Sudaryta 1926 m.

Vyskupijos dekanatai

Vyskupijos istorija

Po 1920 m. Lenkijos ginkluoto puolimo Lietuvos kontroliuojamoje Vilniaus vyskupijos teritorijoje liko tiktai Merkinės ir dalis Giedraičių bei Trakų dekanatų. 1922 m. naujai suskirsčius vyskupiją, šiapus administracinės linijos, Lietuvos pusėje, sudaryti šie dekanatai: Giedraičių, Merkinės, Molėtų, Stakliškių ir Žaslių.

1922 m. Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis Lietuvos Respublikos kontroliuojamą Vilniaus vyskupijos dalį administruoti pavedė lenkų valdžios iš Vilniaus ištremtam kunigui Juozapui Kuktai. Jis įsikūrė Kaišiadoryse. Faktiškai iš šios Vilniaus vyskupijos dalies 1926 m. įsteigiama pati mažiausia Kaišiadorių vyskupija. Jai, be minėtų 5 dekanatų, priskirta Žemaičių vyskupijos Želvos parapija, Suginčių filija, taip pat dalis Lyduokių, Pabaisko, Rumšiškių ir Skarulių parapijų (iš viso 63 bažnyčios).

Pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta dieceziją suskirstė į 9 dekanatus: Alytaus, Giedraičių, Merkinės, Molėtų, Saldutiškio, Stakliškių, Širvintų, Žaslių ir Žiežmarių. 1939 m. prie Kaišiadorių vyskupijos prijungta Kauno vyskupijos Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. 1928 m. sudaryta kapitula (4 prelatai ir 4 kanauninkai). Statoma Kaišiadorių parapinė bažnyčia pertvarkyta į katedrą (įrengta 1932, konsekruota 1936 m.). 1933 m. buvo baigiami statyti vyskupų rūmai. 1940 m. vyskupijai priklausė 67 bažnyčios.

1941 m. raudonarmiečiai nužudė 5 Kaišiadorių vyskupijos kunigus. 1941 m. birželio 24 d. vokiečiai sušaudė Alytaus kleboną Kostą Paulavičių ir vikarą Vincą Mazurkevičių. Pokario metais 47 vyskupijos kunigai tapo politkaliniais, 8 iš jų nukankinti kalėjimuose ar lageriuose. 1946 m. gruodžio 8 d. suimtas vyskupas Teofilius Matulionis, dar 19231925 ir 19291933 m. sovietinių kalėjimų kankinys. 1956 m. paleistas, tačiau jam trukdyta ir drausta vykdyti vyskupo pareigas. Taip pat neleista eiti pareigų 1957 m. gruodžio 25 d. įšventintam Kaišiadorių vyskupui Vincentui Sladkevičiui. Jis buvo ištremtas į Nemunėlio Radviliškį. 1959 m. valdžios įsakymu vyskupijos kurija iškelta į Vievį, 1978 m. jai vėl leista įsikurti Kaišiadoryse. 1982 m. leista eiti pareigas vyskupui V. Sladkevičiui. 1992 m. pabaigoje buvo 66 parapijos, iš jų 18 bažnyčių aptarnavo kitų parapijų kunigai.

Vyskupijos vyskupai ir administratoriai

Parapijos

 1. Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus parapija - Merkinės dekanatas
 2. Alytaus šv. Liudviko parapija - Alytaus dekanatas
 3. Alovės Švč. Trejybės parapija - Alytaus dekanatas
 4. Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapija - Elektrėnų dekanatas
 5. Aukštadvario šv. Domininko bažnyčia - Elektrėnų dekanatas
 6. Babriškių šv. arkang. Mykolo parapija - Merkinės dekanatas
 7. Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo parapija - Širvintų dekanatas
 8. Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija - Elektrėnų dekanatas
 9. Bijutiškio šv. Onos parapija - Molėtų dekanatas
 10. Birštono šv. Antano Paduviečio parapija - Birštono dekanatas
 11. Butrimonių Išganytojo parapija - Alytaus dekanatas
 12. Čiobiškio šv. Jono Krikštytojo parapija - Širvintų dekanatas
 13. Darsūniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija - Kaišiadorių dekanatas
 14. Daugų Dievo Apvaizdos parapija - Alytaus dekanatas
 15. Dubingių šv. Jurgio parapija - Molėtų dekanatas
 16. Dusmenių šv. apašt. Simono ir Judo Tado parapija - Elektrėnų dekanatas
 17. Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės parapija - Elektrėnų dekanatas
 18. Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija - Kaišiadorių dekanatas
 19. Gelvonų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija - Širvintų dekanatas
 20. Giedraičių šv. Baltramiejaus parapija - Molėtų dekanatas
 21. Inturkės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija - Molėtų dekanatas
 22. Jiezno šv. arkang. Mykolo ir Jono Krikštytojo parapija - Birštono dekanatas
 23. Joniškio šv. apašt. Jokūbo parapija - Molėtų dekanatas
 24. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija - Kaišiadorių dekanatas
 25. Kalvių šv. Antano Paduviečio parapija - Kaišiadorių dekanatas
 26. Kazokiškių Švč. M. Marijos Nugalėtojos parapija - Elektrėnų dekanatas
 27. Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija - Širvintų dekanatas
 28. Kiauklių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija - Širvintų dekanatas
 29. Kietaviškių Švč. Trejybės parapija - Elektrėnų dekanatas
 30. Kirdeikių šv. Jono Krikštytojo parapija - Molėtų dekanatas
 31. Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapija - Širvintų dekanatas
 32. Krivonių šv. Antano Paduviečio parapija - Kaišiadorių dekanatas
 33. Kruonio Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapija - Kaišiadorių dekanatas
 34. Kuktiškių šv. Jono Krikštytojo parapija - Molėtų dekanatas
 35. Labanoro Švč. M. Marijos Gimimo parapija - Molėtų dekanatas
 36. Merkinės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija - Merkinės dekanatas
 37. Molėtų šv. apašt. Petro ir Povilo parapija - Molėtų dekanatas
 38. Musninkų Švč. Trejybės parapija - Širvintų dekanatas
 39. Nedzingės Švč. Trejybės parapija - Merkinės dekanatas
 40. Nemajūnų šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapija - Birštono dekanatas
 41. Nemunaičio Švč. M. Marijos Gimimo parapija - Merkinės dekanatas
 42. Onuškio šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo parapija - Elektrėnų dekanatas
 43. Palomenės šv. arkang. Mykolo parapija - Kaišiadorių dekanatas
 44. Paparčių šv. vysk. Stanislovo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija - Kaišiadorių dekanatas
 45. Perlojos Švč. M. Marijos ir šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija - Merkinės dekanatas
 46. Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija - Alytaus dekanatas
 47. Punios šv. apašt. Jokūbo parapija - Alytaus dekanatas
 48. Pusnės šv. Juozapo Globos parapija - Molėtų dekanatas
 49. Ryliškių šv. Monikos parapija - Merkinės dekanatas
 50. Saldutiškio šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija - Molėtų dekanatas
 51. Semeliškių šv. Lauryno parapija - Elektrėnų dekanatas
 52. Senosios Varėnos šv. arkang. Mykolo parapija - Merkinės dekanatas
 53. Skudutiškio Švč. Trejybės parapija - Molėtų dekanatas
 54. Stakliškių Švč. Trejybės parapija - Birštono dekanatas
 55. Stirnių šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo parapija - Molėtų dekanatas
 56. Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo parapija - Molėtų dekanatas
 57. Šešuolėlių Švč. M. Marijos Visų Malonių Tarpininkės parapija - Širvintų dekanatas
 58. Šešuolių šv. Juozapo parapija - Širvintų dekanatas
 59. Šešuolių šv. Juozapo parapija - Širvintų dekanatas
 60. Širvintų šv. arkang. Mykolo - Širvintų dekanatas
 61. Užuguosčio šv. apašt. Petro ir Pauliaus - Birštono dekanatas
 62. Videniškių šv. Lauryno parapija - Molėtų dekanatas
 63. Vievio šv. Onos parapija - Elektrėnų dekanatas
 64. Vilūnų šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapija - Kaišiadorių dekanatas
 65. Vytautavos šv. Antano Paduviečio parapija - Elektrėnų dekanatas
 66. Zibalų šv. Jurgio parapija - Širvintų dekanatas
 67. Žaslių šv. Jurgio parapija - Kaišiadorių dekanatas
 68. Želvos šv. Ignaco Lojolos parapija - Širvintų dekanatas
 69. Žiežmarių šv. apašt. Jokūbo parapija - Kaišiadorių dekanatas
 70. Žilinų šv. Antano Paduviečio parapija - Merkinės dekanatas

Šaltiniai

 • Atvira širdimi: Kaišiadorių vyskupijos hierarchai (sud. Jonas Laurinavičius). - Kaišiadorys: Kaišiadorių literatų klubas „Gija“, 2005. - 56 p.: portr. - ISBN 9955-565-16-0
 • Žalėnas Gintautas. Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpai. - Vilnius: Petro ofsetas, 2008. - 119 p.: iliustr. - ISBN 978-9955-815-36-5
 • Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios: Žinynas. - V.: Pradai, 1993.
 • Oficialus vyskupijos puslapis


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 105% (+11479-35=11444 wiki spaudos ženklai).
 • KS – redaktorius – 1% (+66-526=-460 wiki spaudos ženklai).