Kanados lietuvių katalikų bažnyčios

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Pereiti į navigaciją Jump to search

Įvadas[taisyti]

Pirmieji lietuviai atvyko gyventi į Kanadą apie 1900 m. Jie gavo darbą Naujosios Škotijos kasyklose.

1913 m. buvo įsteigta 1-ji lietuviška parapija.

Dauguma lietuvių yra įsikūrę Ontario provincijoje prie Ontario ežero - Toronto ir Hamiltono miestuose. Mažesnės lietuviškos bendruomenės susibūrė St. Catharines, Windsor, Otava ir London miestuose.

Ontario šiaurės miškuose yra lietuvių vasaros stovyklos ir kurortai: Vasaga ir Romuva (prie Huntsville). Lietuviai taip pat paliko žymių Delhajaus tabako auginimo regione. Ontario provincijoje lietuviai turėjo 8 bažnyčias (iš viso buvusių 12).

Lietuviškos bendruomenės yra ir Quebec, Alberta, British Columbia provincijose. Nova Scotia provincijoje lietuvybės yra likusi tik istorija.

Du Kanados miesteliai yra pavadinti Vilniaus garbei - Wilno (Ontarijuje) ir Vilna (Albertoje).


Ontario Province[taisyti]

Toronto[taisyti]

 • 1) Prisikėlimo bažnyčia
Toronto Resurrection Church
1 Resurrection Rd, Etobicoke, Toronto, ON M9A5G1, Canada
Įkurta /Established - 1953 m. (2001 m. persikėlė iš 1011 College St., Toronto, Ontario M6H1A5)
Archdiocese of Toronto

Anksčiau egzistavo trys lietuviškos parapijos, iš kurių dvi vėliau buvo perkeltos toliau į vakarinę miesto dalį, o viena uždaryta. (True Lith.)

1958 m.
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia - 941 Dundas St., W.
Prisikėlimo bažnyčia - 32 Rusholme Pk., Cres

Pranciškonų Prisikėlimo Parapija, Klebonas Jonas Sileika OFM


Mississauga[taisyti]

 • 1) Lietuvos Kankinių bažnyčia
Lithuanian Martyr's Church
494 Isabella Ave., Mississauga, Ontario L5B 2G2, Canada
Įkurta /Established - 1928 m.?
Archdiocese of Toronto, CA

Lietuvos Kankinių Parapija, Kunigas Nerijus Smerauskas


London[taisyti]

 • 1) Šiluvos Marijos bažnyčia
London Our Lady of Siluva Church
1414 Dundas St., East London, Ontario N5W 3B6, Canada
Įkurta /Established - 1964 m.
Archdiocese of Toronto, CA

Prel. Jonas Staškevičius, Šiluvos Marijos Misija


Hamilton[taisyti]

 • 1) Vilniaus Aušros vartų bažnyčia - Motina Gailestingoji
[[Hamilton <> Church]]
58 Dundurn St., Hamilton, Ontario <>, Canada
Įkurta /Established - 1948 m.
Diocese of London

Vilniaus Aušros Vartų parapija, Kunigas Nerijus Smerauskas


Wasaga Beach[taisyti]

Gero Ganytojo Misija, Kunigas Nerijus Smerauskas


St. Catharines[taisyti]

 • 1) Angelų Karalienės bažnyčia
[[Catharines <> Church]]
75 Rols Ave., St. Catharines, Ontario, L2N 1W3 Canada
Įkurta /Established - 1949 m.
Diocese of Catharines

Delhi[taisyti]

 • 1) Šv. Kazimiero bažnyčia
[[Delhi <> Church]]
663 Peel Ave., Delhi, Ontario
37 Talbot Rd., Delhi, Ontario, N4B 1Z7 Canada
Įkurta /Established - 1959 m.
Diocese of London

Sudbury[taisyti]

 • 1) Šv. Kazimiero bažnyčia
Sudbury St. Casimir Church
68 Hospital Cresc., Sudbury, Ontario, <>, Canada
Įkurta /Established - 1959 m.
Diocese of Saul de Ste. Marie

Ottawa[taisyti]

 • 1) Mission
[[Ottawa <> Church]]
96 Empress Ave., Ottawa, Ontario, K1R 7A2, Canada
Įkurta /Established - 1970 m.
Archdiocese of Ottawa

Windsor[taisyti]

 • 1) Šv. Kazimiero bažnyčia
Windsor St. Casimir Church
808 Marion Ave., Windsor, Ontario, N9A 249, Canada
Įkurta /Established - 1963 m.
Archdiocese of Ottawa

Quebec Province[taisyti]

Montreal[taisyti]

 • 1) Šv. Kazimiero bažnyčia
Montreal St. Casimir Church
3426 Parthenais, Montreal, Quebec H2K 3T7, Canada
Įkurta /Established - 1913 m.
Archdiocese of Montreal

Šv. Kazimiero Parapija
Aušros Vartų Parapija, Klebonas Paulius Mališka

Šv. Kazimiero Parapija, Klebonas Paulius Mališka


Montreal[taisyti]

 • 1) <> bažnyčia
Montreal Our Lady, Gate of Down Church
1465 Rue de Seve, Montreal, Quebec H4E 2A8, Canada
Įkurta /Established - 1951 m.
Archdiocese of Montreal

Manitoba Province[taisyti]

Winnipeg[taisyti]

 • 1) Šv. Kazimiero bažnyčia
Winnipeg St. Casimir Church
432 Elgin Ave., Winnipeg, Manitoba, R3A OK7, Canada
Įkurta /Established - 1949-1957 m.
Archdiocese of Winnipeg

Alberta Province[taisyti]

Edmonton[taisyti]

Nebuvo?

Calgary[taisyti]

Nebuvo?

British Columbia Province[taisyti]

Vancouver[taisyti]

Nebuvo?

Šaltiniai[taisyti]