Lietuviškos enciklopedijos

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 1-12 t. ir papildymų tomas, Vilnius, 1976-1985 m.
Tarybų Lietuvos enciklopedija, 1-4 t., Vilnius, 1985-1988 m.

Pradžia[taisyti]

Lietuviškos enciklopedijos pradėtos rengti XX a. antrajame dešimtmetyje. Tą sąlygojo politinė bei tautinė situacija, lėmusi to laikmečio lietuvybės ir lietuvių kultūros plėtrą. Lietuvoje enciklopedijos rengimas imtas svarstyti gerokai anksčiau; dar XVIII a. astronomas Martynas Počobutas Odlanickis šnekėjęs apie tokio leidinio rengimo ir mokslų akademijos steigimo tikslingumą.

1910 m. M. Biržiška, A. Olševskis, Kl. Jurgelionis ir kt. žurnale "Visuomenė", JAV laikraščiuose "Vienybė lietuvninkų", "Tėvynė" kėlė Lietuviško žinyno rengimo tikslingumą. 1912 m. darbai nutrūko nesant vieningos nuomonės dėl enciklopedijos struktūros ir negavus pakankamai lėšų. 1922-1924 m. jau nepriklausomoje LR susikūrusi "Švyturio" bendrovė sutiko padėti rengti, o jai susidūrus su sunkumais - paremti sutiko "Kultūros" bendrovė Šiauliuose (aktyviai keliant leidybos svarbą jau Vl. Biržiškai).

1929 m. Lietuvos kultūros taryboje vėl buvo atgaivinta „Lietuviškosios enciklopedijos“ (LE)idėja. Sutarus su "Spaudos fondu", imti rengti talkininkų sąrašai, LE struktūros, redakcijų projektai ir leidybos planai. Ppasirašyta su V. Biržiška sutartis jį skiriant LE vyr. redaktoriumi. Jam talkinti viceredaktoriais patvirtinti Pr. Dovydaitis ir M. Biržiška.

Pirmasis „Lietuviškosios enciklopedijos“ I tomo sąsiuvinys buvo išleistas 1931 m. kovo 5 d. „Spaudos fondo“ leidykloje, talkinant Lietuvių katalikų mokslo akademijai. Enciklopediją redagavo Vaclovas Biržiška. Visų likusių I t. sąsiuvinių rengimas užsitęsė, nes tuo pat metu buvo tvarkoma medžiaga ir sekantiems tomams.

Iki 1944 m. buvo išleista 10 šios enciklopedijos tomų (iki J raidės).

Plėtra[taisyti]

1953 m. Bostone, JAV lietuvių išeiviai privačioje Juozo Kapočiaus leidykloje tęsė pradėtą darbą „Lietuvių enciklopediją“ atnaujindami ir papildydami išsivežtų kartotekų medžiagą. Nelegaliai jai talkino ir Lietuvoje likę lituanistai, B. Buračas.

Iki 1966 m. buvo išleisti 35 „Lietuvių enciklopedijos“ tomai . 1969 ir 1987 m. buvo išleisti du tomai jos papildymų.

Bostono lietuvių enciklopedija tapo unikaliu pasaulyje kultūros paminklu - sugebėti paruošti tokią enciklopediją, neprieinant prie šalies archyvų ir esant atskirtiems nuo savo šalies - yra unikalus pasaulinis atvejis.

1957 m. okupuotoje Tarybų Lietuvoje irgi pradėta rengti enciklopedija, tačiau 1962 m. TSKP CK sustabdė jos ruošimą, kuris buvo atnaujintas tik po dešimtmečio.

19661975 m. LTSR buvo išleista 3 tomų „Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija“ bei „Abėcėlinė vardų rodyklė“.

19761985 m. Vyriausioji enciklopedijų redakcija išleido universaliąją 12 tomų „Lietuviškąją tarybinę enciklopediją“ bei jos papildymų tomą;

19851988 m. – „Tarybų Lietuvos enciklopediją“ apie Lietuvą.

Nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio išleista keletas kitų enciklopedinio pobūdžio leidinių – „Medicinos enciklopedija“, „Astronomijos enciklopedinis žodynas“, „Namų ūkio enciklopedija“, „Pažinimo džiaugsmas“ ir kitos.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo pradėtos leisti populiarios pažintinės knygos.

2001 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas pradėjo leisti:

Nepriklausomybės metais taip pat pasirodė nemažai kitų leidėjų enciklopedijų – tai ir „Lietuvių literatūros enciklopedija“, Astronomijos enciklopedinis žodynas.

2001 m. sausio 15 d. kaip priedas ekspertų kuriamam „Nupedia“ projektui buvo pradėtas Vikipedijos projektas anglų kalba. 2003 m. vasario 20 d. įsteigta Lietuviška Vikipedija.

Enciklopedijų sąrašas[taisyti]

Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2001–2009, T. 1–4

Šaltiniai[taisyti]

Vikiteka

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius – 80% (+5382-0=5382 wiki spaudos ženklai).
  • Antanas Buračas – redaktorius – 12% (+828-0=828 wiki spaudos ženklai).
  • Edvinas Giedrimas – redaktorius – 9% (+628-128=500 wiki spaudos ženklai).
  • Saulius Maskeliūnas – redaktorius – 4% (+269-237=32 wiki spaudos ženklai).