Lietuvos ministrų kabinetai (1918–1940)

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

Nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje 1918–1940 metais pasikeitė 16 ministrų kabinetų.

Augustino Voldemaro vyriausybė

I kabinetas

Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras

Paskirta 1918 m. lapkričio 11 d.
Atleista 1918 m. gruodžio 26 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Vladas Stašinskas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Petras Leonas
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis
Finansų, prekybos ir pramonės ministras Martynas Yčas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras (nuo 1918 m. gruodžio 24 d.) Mykolas Velykis
Žydų reikalų ministras be portfelio Jokūbas Vygodskis
Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko
Švietimo ministerijos valdytojas Jonas Yčas

Mykolo Sleževičiaus vyriausybė

II kabinetas

Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius

Paskirta 1918 m. gruodžio 26 d.
Atleista 1919 m. kovo 5 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Jonas Vileišis
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Petras Leonas
Lietuvos Respublikos finansų ministras Martynas Yčas
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Mykolas Biržiška
Prekybos ir pramonės ministras Jonas Šimkus
Susisiekimo ministerijos valdytojas Jonas Šimoliūnas
Maitinimo ir viešųjų darbų ministerijos valdytojas Juozas Paknys
Ministras be portfelio Aleksandras Stulginskis
Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko
Žydų reikalų ministras be portfelio Jokūbas Vygodskis
Trečiasis ministrų kabinetas su Lietuvos Valstybės Tarybos ir Amerikos pagalbos misijos nariais. Kaunas, viešbutis "Metropolis", 1919 m. iš kairės: pradedant antru - K. Šklėrius, V. Petrulis, L. Noreika, A. Merkys, J. Šimoliūnas, Bartuška, J. Šaulys, A. Stulginskis, Šimkus. antras iš dešinės P. Dovydaitis.

Prano Dovydaičio vyriausybė

III kabinetas

Ministras Pirmininkas Pranas Dovydaitis

Paskirta 1919 m. kovo 12 d.
Atleista 1919 m. balandžio 12 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Aleksandras Stulginskis
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Jonas Yčas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Liudas Noreika
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Antanas Merkys
Finansų ministerijos valdytojas Vytautas Petrulis
Susisiekimo ministerijos valdytojas Jonas Šimoliūnas

Mykolo Sleževičiaus vyriausybė

IV kabinetas

Vyriausybės kabinetas, Kaunas 1919. Iš kairės, sėdi: Justinas Zubrickas, Juozas Paknys, Mykolas Sleževičius, Antanas Merkys, Steponas Kairys, Jonas Vileišis. Stovi, iš kairės: Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Voldemaras Vytautas Čarneckis, Ministrų kabineto reikalų vedėjas Tadas Petkevičius.

Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius

Paskirta 1919 m. birželio 12 d.
Atleista 1919 m. spalio 2 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Antanas Merkys
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Petras Leonas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Liudas Noreika
Lietuvos Respublikos finansų ministras Jonas Vileišis
Prekybos ir pramonės ministras Jonas Šimkus
Tiekimo ir maitinimo ministras Steponas Kairys
Darbo ir socialinės apsaugos ministras Juozas Paknys
Lietuvos Respublikos finansų ministras Martynas Yčas
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Aleksandras Stulginskis
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Juozas Tūbelis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis
Ministras be portfelio Jokūbas Šernas
Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas
Gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko

Ernesto Galvanausko vyriausybė

V kabinetas

Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas

Paskirta 1919 m. spalio 7 d.
Atleista 1920 m. birželio 15 d.

Ministrai

Finansų, prekybos ir pramonės ministras Ernestas Galvanauskas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras
Lietuvos Respublikos vidaus ministras Eliziejus Draugelis
Lietuvos Respublikos švietimo ministras ir Žemės ūkio, valstybės turtų ministerijos valdytojas Juozas Tūbelis
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Liudas Noreika
Krašto apsaugos ministerijos valdytojas Pranas Liatukas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis

Kazio Griniaus vyriausybė

VI kabinetas

Ministras Pirmininkas Kazys Grinius

Paskirta 1920 m. lapkričio 19 d.
Atleista 1922 m. sausio 18 d.

Ministrai

Finansų, prekybos ir pramonės ministras, Susisiekimo ministras Ernestas Galvanauskas
Lietuvos Respublikos vidaus ministras Rapolas Skipitis
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Juozas Purickis
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Kazimieras Bizauskas
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Jonas Aleksa
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Vincas Karoblis
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Konstantinas Žukas
Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas
Gudų reikalų ministras be portfelio Domininkas Siemaško

Ernesto Galvanausko vyriausybė

VII kabinetas

Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas

Paskirta 1922 m. vasario 2 d.
Atleista 1923 m. vasario 22 d.

Ministrai

Finansų, prekybos ir pramonės bei Susisiekimo ministras Jonas Dobkevičius, nuo 1922 m. rugpjūčio 22 d. – Vytautas Petrulis
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Kazimieras Oleka
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Vladas Jurgutis, nuo 1922 m. rugsėjo 29 d. – Ernestas Galvanauskas
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Petras Juodakis
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Jonas Aleksa
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Vincas Karoblis
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Balys Sližys
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Petras Vileišis
Žydų reikalų ministras be portfelio Maksas Soloveičikas, nuo 1923 m. sausio mėn. – Julius Bruckus.

VIII kabinetas

Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas

Paskirta 1922 m. vasario 22 d.
Atleista 1923 m. birželio 28 d.

Ministrai

Finansų, prekybos ir pramonės ministras Jonas Dobkevičius, nuo 1922 m. rugpjūčio 21 d. – Vytautas Petrulis
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Kazimieras Oleka
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Vladas Jurgutis iki 1922 rugsėjo 28 d., jį pakeitė Ernestas Galvanauskas
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Petras Juodakis
Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Jonas Pranas Aleksa
Lietuvos Respublikos teisingumoministras Vincas Karoblis
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Balys Sližys
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Benediktas Tamoševičius
Žydų reikalų ministras be portfelio Bernardas Fridmanas

IX kabinetas

Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas

Paskirta 1923 m. birželio 29 d.
Atleista 1924 m. birželio 17 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Karolis Žalkauskas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Ernestas Galvanauskas
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Leonas Bistras
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Antanas Tumėnas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Balys Sližys
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Tomas Norus-Naruševičius
Lietuvos Respublikos finansų ministras Vytautas Petrulis
Gudų reikalų ministras be portfelio Ernestas Galvanauskas
Žydų reikalų ministras be portfelio Simonas Rozenbaumas iki 1924 m. vasario 12 d.

Antano Tumėno vyriausybė

X kabinetas

Ministras Pirmininkas Antanas Tumėnas

Paskirta 1924 m. birželio 18 d.
Atleista 1925 m. sausio 27 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Zigmas Starkus nuo 1924 m. liepos 8 d.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Leonas Bistras
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Antanas Tumėnas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Teodoras Daukantas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Balys Sližys
Lietuvos Respublikos finansų ministras Vytautas Petrulis

Vytauto Petrulio vyriausybė

XI kabinetas

Ministras Pirmininkas Vytautas Petrulis

Paskirta 1925 m. vasario 4 d.
Atleista 1925 m. balandžio 19 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Kazimieras Jokantas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Antanas Tumėnas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Teodoras Daukantas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Balys Sližys
Lietuvos Respublikos finansų ministras Vytautas Petrulis

Leono Bistro vyriausybė

XII kabinetas

Ministras Pirmininkas Leonas Bistras

Paskirta 1925 m. rugsėjo 25 d.
Atleista 1926 m. gegužės 31 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Mečislovas Reinys paliko šį postą nes 1926 balandžio mėn., išėjo iš vyriausybės (buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupo koadjutoriumi). Jį pakeitė Leonas Bistras
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Kazimieras Jokantas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Vincas Karoblis
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Leonas Bistras
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Balys Sližys
Lietuvos Respublikos finansų ministras Petras Karvelis

Mykolo Sleževičiaus vyriausybė

XIII kabinetas

Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius

Paskirta 1926 m. birželio 15 d.
Atleista 1926 m. gruodžio 17 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Vladas Požela
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Mykolas Sleževičius
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Vincas Čepinskis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Mykolas Sleževičius
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Juozas Papečkys
Susisiekimo ministerijos valdytojas Benediktas Tamoševičius
Lietuvos Respublikos finansų ministras Albinas Rimka
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Jurgis Krikščiūnas

Augustino Voldemaro vyriausybė

XIV kabinetas

Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras

Paskirta 1926 m. gruodžio 17 d.
Atleista 1929 m. balandžio 19 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos finansų ministras Petras Karvelis
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Ignas Musteikis
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Stasys Šilingas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Antanas Merkys
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Juozas Jankevičius
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Leonas Bistras
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Leonas Bistras

Juozo Tūbelio vyriausybė

XV kabinetas

Ministras Pirmininkas Juozas Tūbelis

Paskirta 1929 m. rugsėjo 23 d.
Atleista 1934 m. birželio 8 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos finansų ministras Juozas Tūbelis
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Petras Aravičius iki 1931 m. balandžio 1 d., jį pakeitė Steponas Rusteika
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Juozas Tūbelis
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Konstantinas Šakenis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Jonas Aleksa
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Aleksandras Žilinskas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Jonas Variakojis, nuo 1930 m. birželio 27 d. Balys Giedraitis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Vytautas Vileišis

XVI kabinetas

Ministras Pirmininkas Juozas Tūbelis

Paskirta 1934 m. birželio 12 d.
Atleista 1935 m. lapkričio 6 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Steponas Rusteika
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Stasys Šilingas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Petras Šniukšta
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Jokūbas Stanišauskas
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Juozas Tonkūnas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Jonas Aleksa
Lietuvos Respublikos finansų ministras Juozas Tūbelis

XVII kabinetas

Ministras Pirmininkas Juozas Tūbelis

Paskirta 1935 m. rugsėjo 6 d.
Atleista 1938 m. kovo 24 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Julius Čaplikas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Stasys Šilingas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Petras Šniukšta iki 1935 m. spalio 31 d. nuo 1935 m. lapkričio 1 d. Stasys Dirmantas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Jokūbas Stanišauskas
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Juozas Tonkūnas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Stasys Putvinskis
Lietuvos Respublikos finansų ministras Juozas Tūbelis

Vlado Mirono vyriausybė

XVIII kabinetas

Ministras Pirmininkas Vladas Mironas

Paskirta 1938 m. kovo 24 d.
Atleista 1938 m. gruodžio 5 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Silvestras Leonas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Boleslovas Jonas Masiulis iki 1938 m. spalio 1 d., jį pakeitė Vladas Stašinskas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Stasys Raštikis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Jokūbas Stanišauskas
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Juozas Tonkūnas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Juozas Tūbelis, iki 1938 m. lapkričio 1 d., jį pakeitė Vladas Mironas
Lietuvos Respublikos finansų ministras Julius Indrišiūnas
Devynioliktasis ministrų kabinetas. Prezidentūra., Kaunas, 1939. Iš kairės: sėdi - Lietuvos banko valdytojas J. Tūbelis, Ministras Pirmininkas V. Mironas, Prezidentas A. Smetona, Seimo Pirmininkas K. Šakenis, J. Takūnas; stovi - J. Skaisgiris, J. Gudauskas, K. Germanas, J. Urbšys ir kt.

XIX kabinetas

Ministras Pirmininkas Vladas Mironas

Paskirta 1938 m. gruodžio 5 d.
Atleista 1939 m. kovo 27 d.

Ministrai

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Silvestras Leonas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Jonas Gudauskis
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Kazys Germanas
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Juozas Tonkūnas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Juozas Skaisgiris
Lietuvos Respublikos finansų ministras Julius Indrišiūnas

Jono Černiaus vyriausybė

XX kabinetas

Ministras Pirmininkas Jonas Černius

Paskirta 1939 m. kovo 28 d.
Atleista 1939 m. lapkričio 21 d.

Ministrai

Ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas
Lietuvos Respublikos finansų ministras Jonas Sutkus
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Kazys Skučas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Antanas Tamošaitis
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Kazys Germanas
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Leonas Bistras
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Jurgis Krikščiūnas

Antano Merkio vyriausybė

XXI kabinetas

Ministras Pirmininkas Antanas Merkys

Paskirta 1939 m. lapkričio 21 d.
Atleista 1940 m. birželio 15 d.

Ministrai

Ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas
Lietuvos Respublikos finansų ministras Ernestas Galvanauskas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Kazys Skučas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Antanas Tamošaitis
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Jonas Masiliūnas
Lietuvos Respublikos švietimo ministras Kazimieras Jokantas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Juozas Audėnas

Nuorodos


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 117% (+26859-94=26765 wiki spaudos ženklai).
  • Rimantas Lazdynas – redaktorius – 0% (+0-3860=-3860 wiki spaudos ženklai).