Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
Gyvenvietė: Vilnius
Adresas: T. Kosciuškos g. 11
Svetainė: ciurlioniomm.lt
Įkurta: 1949 m.
Pirma laida: 1950 m.
Išleista laidų: 74
Mokinių skaičius 852 (2013 m.)
Mokytojų skaičius 233 (2013 m.)
Mokyklos direktorė(-ius) Romualdas Kondrotas

Žiūrėti didesniame žemėlapyje

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla – valstybinė internatinio tipo dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje, T. Kosciuškos g. 11, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 111966952.

Tai menų ir bendrojo ugdymo švietimo institucija, skirta itin gabiems menui vaikams, rengianti būsimuosius profesionalius muzikantus, baleto artistus ir dailininkus.

Besimokantys mokyklinio amžiaus vaikai iš visos Lietuvos gyvena mokyklos bendrabutyje. Čia, be savo specialybės čia mokiniai gauna ir vidurinį išsilavinimą.

Laikotarpiai

 • 1945-1957 m. - Vilniaus dešimtmetė muzikos mokykla
 • 1957-1960 m. - Vilniaus specialioji muzikos mokykla
 • 1960-1965 m. - Vilniaus vidurinė meno mokykla-internatas
 • 1965-1994 m. - Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinė meno mokykla-internatas
 • 1994-2001 m. - Vilniaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnazija
 • 2001 m. balandžio 30 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu M.K.Čiurlionio menų gimnazija ir Vilniaus baleto mokykla reorganizuojama į 'Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą'

Istorija

 • 1945 m. lapkričio 26 d. Skapo g. buvo įkurta 'Vilniaus dešimtmete muzikos mokykla'
 • 1948 m. mokykla pradėjo darbą jau turėdama savo bendrojo lavinimo klases ir naujai atidarytą choro skyrių, kuriame mokėsi būsimieji chorvedžiai ir choro dainininkai
 • 1953 m. mokykla buvo perduota Kultūros ministerijai
 • 1957 m. mokykla pavadinta 'Vilniaus specialiąja vidurine muzikos mokykla'
 • 1959 m. mokykla buvo perkelta į naujus rūmus T. Kosčiuškos gatvėje, pradėjo veikti dailės skyrius, įrengtas internatas
 • 1960 m. mokykla pavadinta Valstybine vidurine meno mokykla-internatas
 • 1986 m. choreografijos skyrius reorganizuojamas į Vilniaus baleto mokyklą

Mokinių skaičius

Administracija

Mokyklos direktoriai

Mokytojai

Mokiniai

Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą ... m. baigė ... abiturientai

Veikla

 • Bendruomenė
 • Parlamentinė veikla
 • Sportinė veikla
 • Ryšiai su užsieniu
 • Papildoma veikla

Tradicijos

Nuo 1974 m. kiekvienais metais Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos abiturientai stato Čiurlioniukų operą. Prieš naujuosius metus vyksta renginys Viva la musica, kuriame koncertuoja patys mokiniai, apdovanojami gabiausi moksleiviai.

Muziejus

Biblioteka

Įkurta 1945 m. Paskirtis – užtikrinti mokyklos mokymo krypčių informacinį ir dokumentinį aprūpinimą. Biblioteka – vienas iš pagrindinių mokymosi ir švietimo ramsčių, vietinės informacijos technologijų ir paslaugų bei kultūros centras.

Apie aktualiausius įvykius bibliotekoje kelbiama bibliotekos tinklaraštyje Menubiblioteka.blogas.lt.

Papildoma veikla

Gabių menui vaikų centras – yra mokyklos struktūrinis padalinys, organizuojantis ir koordinuojantis Lietuvos gabių menui vaikų sistemą, sudarant sąlygas gabiems menui vaikams rinktis jų poreikius ir interesus atitinkantį ugdymą ir lygias saviugdos galimybes.

„Minimūza“ – paruošiamoji grupė, kurioje mokoma muzikos, dailės ir baleto. Išklausę mokymo programą, vaikai gauna baigimo pažymėjimą.

Muzikos grupėse 4-7 metų vaikai dainuoja, solfedžiuoja, atlieka ritmo užduotis, lavina muzikinę atmintį, groja muzikos instrumentais, improvizuoja, žaidžia, šoka, klausosi muzikos bei išmoksta muzikinio rašto pradmenų. Individualiai mokomi groti fortepijonu, smuiku, violončele bei išilgine fleita.

Dailės grupėse 6-15 metų vaikai mokomi piešimo ir kompozicijos – spalvomis reikšti temą, nuotaiką, išgyvenimą, formą ir erdvę. Jie skatinami stebėti ir geriau pažinti juos supančią aplinką, ugdomas meninis skonis tautinės kultūros pagrindu.

Baleto grupėse 5-7 metų vaikai mokomi ritmikos, šokio, kūno plastikos, diegiami muzikos suvokimo pradmenys. Vaikai dalyvauja parodose ir koncertuose.

Šaltiniai

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 91% (+5975-349=5626 wiki spaudos ženklai).
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 25% (+1646-690=956 wiki spaudos ženklai).