Pagalba:Kaip kurti straipsnius

Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
(Nukreipta iš puslapio Pagalba:Kaip kurti puslapius)
Forumai
Pagalbos lenta
Kaip kurti straipsnius

Kaip kurti straipsnius
Kaip kurti Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui puslapius? – tai labai paprasta netgi neturinčiam specialiųjų programavimo įgūdžių. Tačiau prieš kuriant būtina susipažinti su pagrindine tvarka ir taisyklėmis.

Kalba

Enciklopedija Lietuvai ir Pasauliui rašoma lietuvių kalba, laikantis bendrųjų lietuvių kalbos rašybos taisyklių bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) rekomendacijų. Rašoma lietuviška abėcėle, naudojant lietuviškus diakritinius ženklus bei „lietuviškas kabutes“. Jeigu straipsnio tekste yra užsienietiškas pavadinimas, vardas ar pavardė, juos minint pirmą kartą, po lietuviškos ar sulietuvintos formos (Folksvagenas, Džordžas Bušas, Lechas Valensa) skliaustuose gali būti rašoma originali lotyniškos abėcėlės forma (Volkswagen, George Bush, Lech Wałęsa). Visų kalbų, išskyrus vengrų ir japonų, asmenvardžiai rašomi tvarka „Vardas – Pavardė“, vengrų ir japonų – „Pavardė – Vardas“. Jeigu būtina, užsienietiškos kilmės žodžiai tekste kaitomi pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles.

Ištisiniam tekstui (citatai) užsienio kalba greta visada duodamas vertimas į lietuvių kalbą.

Straipsnis rašomas būtuoju laiku, tačiau būtina nepamiršti kai kurių kalbos kuriozų: pav., sąvoka „buvo sušaudytas“ reiškia „nebėra sušaudytas“. Jeigu aprašomas būsimas įvykis, siekiant išvengti „užuomaršumo“ patogiau vartoti neutralesnius terminus ir datas.

Straipsnių struktūra

Pavadinimas

Straipsnio pavadinimas rašomas lietuviškai. Vardai, įmonių pavadinimai užsienio kalbomis, kirilica, arabų, kitų kalbų rašmenimis perrašomi pagal VLKK rekomendacijas, o jei jų nėra – pagal tarimą, tačiau straipsnio apibrėžime visada po lietuviškos formos duodamas originalus vardas ar pavadinimas, o esant reikalui - dar ir jo transkripcija. Slaviški vardai rašomi be tėvavardžių.

Lietuviški tradiciniai vietovardžiai Baltarusijoje, Karaliaučiaus krašte, Latvijoje ir Lenkijoje rašomi pagal VLKK privalomas rekomendacijas. Užsienio vietovardžių pagrindiniai šaltiniai: valstybių – VLKK 48-asis nutarimas, jų sostinių – VLKK 54-asis nutarimas, valdų ir kraštų – 113 nutarimas; kitas sulietuvintas formas žiūrėkite „Pasaulio vietovardžių žodyne“. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas gali būti baudžiamas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

Straipsnio pavadinimas turi būti kuo trumpesnis, paprastesnis ir suprantamesnis. Paprastai pavadinimas rašomas vienaskaita, išskyrus atvejus, kai vienaskaitos forma neegzistuoja arba daugiskaitos forma turi kitą reikšmę. Dėl Vikitechnologijos specifikos pavadinimo pirmo žodžio pirmoji raidė visada yra didžioji, tačiau, jei straipsnis turi prasidėti mažąja raide (pav., ab spaustuvė), straipsnio pradžioje įrašomas šablonas {{lowercase}}. Straipsnio pavadinimas negali prasidėti kabutėmis, skliaustais ar kitais ženklais, kurie gali supainioti straipsnių rūšiavimą kategorijose. Skaitmenimis gali prasidėti tik metų straipsniai, visuose kituose straipsniuose, kurie turėtų prasidėti skaitmeniu, pav, 16-oji lietuviškoji divizija, skaitmuo keičiamas žodžiu – Šešioliktoji lietuviškoji divizija, Antrasis pasaulinis karas.

Jeigu tas pats pavadinimas gali turėti ir kitų reikšmių, patikslinimas rašomas skliaustuose, pav., Sietynas (organizacija), Aušra (laikraštis), Bubiai (Šiauliai), Bubiai (Kaunas). Esant daugiau, kaip trims panašaus žodžio reikšmėms straipsnyje dedama nuoroda į reikšmių straipsnį, pav., Aušra (reikšmės).

Straipsnio pavadinime nenaudojamos santrumpos, pav., rašoma pilnai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, o santrumpą ŽUM galima naudoti tik tolesniame tekste. Tiek pavadinimuose, tiek tekstuose naudojami terminai, naudoti aprašomuoju metu, pav., Tarybų Sąjungos Komunistų partija egzistavo nuo 1952 m. iki 1990 m.; Kaliningrado sritis – nuo 1946 m. rugsėjo 7 d. Laikantis istorinės tiesos rašoma ne „SSRS liaudies artistas“, kaip pastaruoju metu įprasta publicistikoje, o TSRS liaudies artistas, kaip buvo vadinama oficialiai.

Apibrėžimas

Kiekvienas straipsnis pradedamas apibrėžimu, kuriame pakartojamas straipsnio pavadinimas ir trumpai, glaustai paaiškinama, apie ką šis straipsnis, pav.:

Jei straipsnyje aprašomas objektas turi keletą pavadinimų arba sinonimų, jie yra išvardijami po straipsnio pavadinimo skliaustuose.

Dėstymas

Straipsnio tekstas rašomas jį nuo apibrėžimo atskiriant paragrafu, kuris formatuojamas dvigubu lygybės ženklu arba straipsnio kūrimo įrankių juostos įrankiu. Paragrafe įvardijama teksto paskirtis, pav.:

 • == Biografija == (straipsnyje apie asmenį),
 • == Istorija == (straipsnyje apie gyvenvietę, istorinį įvykį),
 • == Geografija == (straipsnyje apie vandens telkinį, gyvenamąją vietovę, kraštą) ir t.t.

Paragrafai gali būti skirstomi į trečio, ketvirto ir penkto lygmens skirsnius:

 • === Mokslinė veikla ===
 • ==== Svarbiausi išradimai ====
 • ===== Telefono išradimas =====

Užbaigus straipsnį ir išsaugojus tekstą paragrafai ir skirsniai automatiškai sudaro straipsnio turinį, kuris talpinamas po antrašte. Turinyje spustelėjus skirsnio pavadinimą kursorius automatiškai perkeliamas į skirsnio pradžią.

Straipsnio tekstas turi būti „vikizuotas“ – kiekviena sąvoka ar žodis, jau turintis atitinkamą straipsnį Enciklopedijoje, turi tapti nuoroda į tą straipsnį. Tam vartojami dvigubi laužtiniai skliaustai [[tekstas]], arba pažymėjus žodį pakanka spustelėti įrankių juostos mygtuką „Vidinė nuoroda“.

Šaltiniai

Kiekvienas straipsnyje panaudojamas teiginys ar teorija turi būti pagrįsti patikimais spausdintais ar elektroninėje erdvėje skelbtais šaltiniais. Po teiginio jį pagrindžiantis šaltinis įrašomas pav., taip:

<ref>{{VLE|III|- 236|}}</ref>

Straipsnio pabaigoje įdėjus paragrafą

== Šaltiniai ==
{{Reflist}}

jame automatiškai bus suformatuotas tekstas, pav.:

Mykolas Biržiška. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. III (Beketeriai-Chakasai). V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, - 236 psl.

Su straipsniu susijusi, tačiau nepanaudota informacija įrašoma atskirame paragrafe

== Literatūra ==.

Išorinės nuorodos į internetines svetaines, kuriose skelbiama su straipsniu susijusi informacija, dedamos į atskirą paragrafą

== Nuorodos ==.

Kategorijos

Kiekvienas straipsnis pagal temas priskiriamas tam tikroms kategorijoms, jo kode įrašant [[Kategorija:Kategorijos pavadinimas]], pavyzdžiui, [[Kategorija:Biologija]].

Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Pagalba:Kategorijos.

Rašyk

Patikrink, ar norimo sukurti straipsnio dar nėra

Prieš pradėdamas rašyti patikrink, ar kas nors nėra sukūręs tokio paties straipsnio. Dažnai vienai sąvokai apibūdinti naudojami keli sinonimai. Tokiu atveju užtektų padaryti nukreipimą. Taip pat galima peržvelgti esamas kategorijas arba pasinaudoti „Paieška“, įvedant žodį (vardininko linksniu) ir spaudžiant „Rodyti“.

Įsitikink, ar tikrai verta kurti naują puslapį, ar geriau tekstą, kurį nori parašyti, prijungti prie jau esančio straipsnio, ypač jei planuojama patalpinti trumpą tekstą. Didelius straipsnius visada bus galima padalinti į mažesnius.

Labiausiai prisidėsite, rašydami apie tai, ką geriausiai išmanote.

 • Peržvelkite trumpiausių nebaigtų straipsnių sąrašą, išsirinkite kurį nors straipsnį ir pamėginkite jį patobulinti.
 • Peržvelkite nesutvarkytų straipsnių kategoriją, išsirinkite straipsnį ir pamėginkite jį suformatuoti taip, kad atitiktų bendrą Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui stilių.
 • Peržvelkite naujausių keitimų sąrašą, peržiūrėkite naujausius pakeitimus, pataisykite klaidas bei papildykite straipsnį trūkstama informacija.
 • „Vikizuokite“ (t.y. pritaikyk Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui stiliui) kitą internete esančią medžiagą, kuri pateikiama pagal CC-BY-SA licenciją. Vienas iš galimų šaltinių – portalas "Ar žinai? ". Šiuo atveju pagrindinis uždavinys yra taip pertvarkyti stilių ir išdėstymą, kad jis atitiktų enciklopedijos stilių.
 • pasižiūrėk, ar Commons neturi Tavo straipsniui tinkamų iliustracijų ar kitokios medžiagos.

Sukurk naują puslapį pagal jau esančią raudoną nuorodą (pagal paiešką)

Naują straipsnį galima pradėti pagal jau esančią „vaiduoklinę“ (raudoną) nuorodą į neegzistuojantį straipsnį, esančią viename iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui puslapių. Vidinės nuorodos į neegzistuojančius straipsnius paprastai kuriamos žinomai būtiniems straipsniams. Paspaudę ant nuorodos atsidarysime norimą tuščią straipsnį redagavimo režime.

Straipsnį taip pat galime pradėti kurti įrašę norimą pavadinimą į paieškos laukelį. Jei toks straipsnis nerandamas - atsidariusiame puslapyje mums siūloma "Galite sukurti straipsnį šiuo pavadinimu." Paspaudę ant nuorodos atsidarysime norimą straipsnį redagavimo režime.

Jei reikalingos „vaiduoklinės“ nuorodos Enciklopedijoje Lietuvai ir Pasauliui nerandi, galima ją sukurti. Surask Enciklopedijoje Lietuvai ir Pasauliui žodį arba frazę, kuri tiktų kaip naujo straipsnio pavadinimas ir įrėmink ją laužtiniais skliaustais [[va taip]] arba [[straipsnio pavadinimas|rodomas tekstas]]. Išsaugojus pakeistą straipsnį, Tavo sukurta nuoroda arba rodys į jau esantį straipsnį, arba pasidarys raudona („vaiduokline“) nuoroda, kurią paspaudus bus galima pradėti kurti naują straipsnį.

Reiktų vengti kurti straipsnius-paklydėlius, į kuriuos nėra nuorodų bei straipsnius-aklavietes, iš kurių nėra nuorodų.

Pradėti straipsnį įrašant URL adresą

Vienas paprasčiausių būdų pradėti naują straipsnį - įvesti norimą pavadinimą naršyklės adreso eilutėje:

http://lietuvai.lt/wiki/Straipsnio_pavadinimas

Pakeiskite "Straipsnio_pavadinimas" naujojo straipsnio vardu. Pavyzdžiui, norėdami sukurti straipsnį apie Vilniaus Gedimino prospekto tunelį, įveskite:

http://lietuvai.lt/wiki/Vilniaus Gedimino prospekto tunelis

Nukeliavę šiuo adresu pateksite į puslapį, informuojantį, kad šiuo metu straipsnis tuščias. Taigi, spustelkite "Kurti" nuorodą puslapio viršuje ir jūs jau kuriate naują straipsnį. Be abejo, pasistenkite būti tikslūs ir neutralūs.

Tačiau, šitaip sukūrus straipsnį jis bus pamestinukas -- joks kitas straipsnis į jį nerodys. Todėl geriau dar pasirūpinkite ir kad į naująjį straipsnį būtų nuorodų iš kitų straipsnių.

Redagavimas

 • Jeigu dar neteko dirbti su Vikitechnologijomis, spustelėję mygtuką „Redaguoti“ atsidarykite bet kurį Enciklopedijos straipsnį ir pažiūrėkite kaip jis parašytas. Susipažinkite su įrankių juostomis ir įrankių paskirtimi.
 • Rašant pirmą kartą pravartu pasitreniruoti vadinamoje „Smėlio dėžėje“.
 • Rašant straipsnį periodiškai spustelėkite mygtuką redagavimo lauko apačioje „Kaip atrodys“, kad atnaujintumėte sąsają su svetaine ir pamatytumėte, ar nėra klaidų. Mygtuką „Išsaugoti“ spauskite tik tada, kai darbas baigiamas.
 • Jei straipsnis dar nepilnas, gale įrašykite šabloną {{stub}}, tada kitiems projekto dalyviams bus lengviau surasti nepilnus straipsnius ir juos papildyti.
 • Jeigu laikinai nutraukėte darbą straipsnyje, bet netrukus žadate grįžti prie jo, įrašykite šabloną {{inuse}}, tada redaktoriams beliks tik kelias dienas pakontroliuoti, ar darbą tęsite.
 • Reiktų vengti kurti straipsnius-paklydėlius, į kuriuos nėra nuorodų, bei straipsnius-aklavietes, iš kurių nėra nuorodų.

Pabandyk įsivaizduoti, kaip straipsnį supras žmogus, skaitantis jį pirmą kartą, nieko neišmanantis toje srityje. Pirmasis sakinys turi būti paprastas, aiškus. Apibrėžime ir toliau straipsnyje naudojamos sąvokos turėtų būti visiems gerai žinomos (arba bent jau apibrėžtos Enciklopedijoje Lietuvai ir Pasauliui).

Didelė dalis potencialių straipsnio skaitytojų nėra atitinkamos srities ekspertai. Informacija jiems turi būti pateikta suprantama kalba ir, kiek įmanoma, nesudėtingu stiliumi. Atmink, kad dalykinių terminų gausumas gali apsunkinti informacijos suvokimą. Neskubėk kurti labai ilgus straipsnius.

Turinys

Temos antraštėAtsakymaiPaskutinis pakeitimas
Laiškas pusbroliui Mindaugui02017 m. balandžio 8 d., 16:24

Laiškas pusbroliui Mindaugui

Iš čia Žinutė:Pagalba:Kaip kurti straipsnius/Laiškas pusbroliui Mindaugui buvo perkelta į Citatos:Mindaugas Palaikis. Šį perkėlimą 2017 m. balandžio 8 d. 13:24 val atliko Vitas Povilaitis (Aptarimas | indėlis).