Rimantas Plėštys

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
  Rimantas Plėštys
  Rimantas Plėštys.jpg
  Rimantas Plėštys 2005 m.

  Gimė 1948 m. birželio 14 d.
  Vilnius

  Veikla
  Mokslininkas inžinierius informatikas, pedagogas
  Pareigos
  • 1971-1977 KPI jaunesnysis mokslinis bendradarbis

  • 1977-1982 KPI Telekomunikacijų katedros vyresnysis dėstytojas

  • 1982-2002 KPI/KTU Telekomunikacijų katedros docentas

  • 2002-2013 KTU Kompiuterinių tinklų katedros vedėjas

  • 2008-2016 Klaipėdos universiteto profesorius

  Išsilavinimas

  • 1966-1971 Kauno politechnikos institutas

  • 1973-1976 Kauno politechnikos instituto aspirantūra

  Kvalifikacija
  • 1978 technikos mokslų daktaras  Rimantas Plėštys (g. 1948 m. birželio 14 d. Vilniuje) – telekomunikacijų inžinierius, informatikos inžinerijos mokslų daktaras, profesorius, visuomenininkas.

  Išsilavinimas

  1954 m. Rimantas su tėvais persikėlė gyventi į Anykščius, kur 1955 m. pradėjo lankyti pradinę mokyklą. Po keturių metų tęsė mokslą aštuonmetėje mokykloje, o nuo devintos klasės perėjo į Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą ir ją baigė 1966 m.

  Mokykloje sekėsi matematiniai-techniniai mokslai ir nelabai kalbos. Dalyvavo tautinių šokių būrelyje, su juo ir respublikinėje dainų šventėje. Sekdamas savo tėvo pomėgiu domėtis radiotechika jis 9 klasėje irgi pradėjo gaminti radijo imtuvus ir siųstuvus. Pagal mokyklos mokymo programas gavo pramononinių prekių pardavėjo ir siaurajuosčio kino demonstratoriaus kvalifikacijas.

  1966 m. pradėjo studijas Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakulteto "Radijo apratūros konstravimas ir gamyba" specialybėje. Nuo antro kurso pradėjo dirbti KPI mokslinį darbą laboranto pareigose. Trečiame kurse atliko eksperimentus H. Pranevičiaus kandidatinei disertacijai (pagamino įrangą, skirtą sinusinio signalo su triukšmu persikirtimo su nuliniu lygiu statistinių charakteristikų skaičiavimui. Ketvirtame kurse pagamino įrangos prototipą B. Dekerio kandidatinei disertacijai, kuris imtuve kompensavo savo siunčiamo signalo trukdžius, kai imtuvo ir siųstuvo dažniai sutampa). Penktame kurse dalyvavo studentų mokslinėje konferencijoje Taganroge (Rusija) ir sukūrė medicininės informacijos perdavimo sistemą, kurią gynėsi kaip diplominį projektą tema ”Medicininės informacijos kodavimo įrenginys”, kurio pagalba buvo galima skaitmeniniu būdu perdavinėti per telefonines linijas elektrokardiogramas automatizuotam širdies ligų diagnozavimui [1]

  Mokslinė-pedagoginė veikla

  1971 m. baigęs KPI ir gavęs Radijo aparatūros inžinieriaus-konstruktoriaus diplomą, R. Plėštys buvo paskirtas dirbti į KPI Radioelektronikos fakulteto Radijo aparatūros konstravimo katedrą jaunesniojo mokslinio bendradarbio pareigas (JMB).

  1973-1976 m. jis buvo stacionarinėje Kauno politechnikos instituto aspirantūroje, kurioje ruošė mokslinę disertaciją. Po aspirantūros grįžo dirbti JMB, o 1977 m. perėjo į pedagoginę poziciją - tapo vyresniuoju dėstytoju Telekomunikacijų katedroje.

  1978 m. gegužės 5 d. KPI Mokslinėje taryboje Rimantas Plėštys apgynė Informatikos inžinerijos mokslų kandidato disertaciją „Integralinio skaitmeninio ryšio tinklo skaitmeninės srautų suderinimo sistemos sukūrimo klausimai“ (vadovas prof. Algimantas Kajackas). Iki gynimo jis paskelbtė 8 publikacijas disertacijos tematika Latvijos SSR ir Lietuvos SSR mokslo leidiniuose.

  1980 m. Rimantas sukūrė nuotolinės prieigos prie skaičiavimo centro, esančio Vilniaus Matematikos ir informatikos institute, sistemą, įgalinančią iš Kauno per bendrą telefono liniją atlikti skaičiavimus.

  1982 m. jis pradėjo eiti docento pareigas KPI Telekomunikacijų katedroje.

  19821983 m. R. Plėštys stažavosi Budapešto (Vengrija) technikos universitete.

  19851989 m. R. Plėštys dirbo ir Kauno radijo gamyklos ryšių baro viršininko pareigose, kur vadovavo kuriant Lietuvos televizijos technikos gamybinio susivienijimo “Banga” informacijos perdavimo tinklą.

  Mokslinių rezultatų diegimui buvo iniciatorius įkuriant dvi uždarasias bendroves: “Informatikos ir ryšių technologijų centras” bei “Mobiliųjų sprendimų centras”.

  1993 m. LR nostrifikacinė komisija suteikė Rimantui Plėščiui mokslinį daktaro laipsnį ir pedagoginį docento vardą.

  1995 m. R. Plėštys tapo naujai įkurto KTU Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto "Telekomunikacijų technologijų konsultacinio centro" direktoriumi.

  2002 m. Rimantas buvo paskirtas Kauno Technologijos universiteto Informatikos fakulteto Kompiuterinių tinklų katedros vedėju ir tose pareigose jis išbuvo iki 2013 m.

  2006 m. Rimantas Plėštys habilitacijos procedūroje Kauno technologijos universitete pateikė habilitacinį darbą: “Informacijos perdavimo tinklų efektyvumas“ (kryptis technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T), už kurį jam buvo suteiktas habilituoto mokslų daktaro vardas.

  2008 m. KTU jam buvo suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

  2008 - 2016 m. lugiagrečiai jis dirbo Klaipėdos universitete, profesoriaus pareigose.

  Dirbdamas KPI /KTU jis parengė ir dalyvavo dėstant studijų modulius: telekomunikacijų tinklai; ryšio linijos; plačiajuosčiai tinklai; interneto architektūra; paskirstytosios sistemos; kompiuterių tinklai; kompiuterių tinklai ir internetas; kompiuterių tinklų sauga; komunikacijų algoritmai ir protokolai; kompiuterių tinklų projektavimas ir valdymas; informacijos sistemų sauga; visuminių prisijungimų technologijos

  Vadovaujant Rimantui Plėščiui buvo paruoštos ir apgintos doktorant disertacijos: D. Rimkus, I. Lagzdinytė-Budnikė, D. Matulis. R. Zakarevičius.

  Jis buvo daugelio daktaro disertacijų gynimo tarybų nariu, bei habilitacijos procedūrų komitetų nariu. Vadovavo kelių dešimčių magistrantų ir bakalaurų baigiamiesiems darbams.

  R. Plėščio mokslinės veiklos kryptys: plačiajuosčiai telekomunikacijų tinklai, informacijos optinio perdavimo technologijos, informacijos srautų maršrutizavimas proginiuose (Ad-Hoc) tinkluose, debesų kompiuterijos infrastruktūros kūrimas, informacinių technologijų taikymas transporte ir kitose srityse.

  R. Plėštys vadovavo kelioms stambioms mokslo grupėms, atlikusioms užsakomuosius mokslinius tyrimus informacinių technologijų srityje:
  20032006 m. buvo aukštųjų technologijų plėtros programos "Viešosios informacijos ir transporto mobilūs sprendimai" tarybos pirmininkas, kurioje dalyvavo KTU, VU, VGTU ir UAB “Bitė”.
  2008-2011 m. vadovavo aukštųjų technologijų plėtros programai “Mobiliųjų ir bevielių paslaugų virtualios informacinės aplinkos sukūrimas”, kurioje dalyvavo KTU, VU, KU ir UAB “Santa Monica”.

  Jis dalyvavo or kitų organizacijų vedamuose moksliniuose-tiriamuose projektuose (Cross-border project DISCOS “JRTC Extension in Area of Development of Distributed Real-Time Signal Processing and Control Systems“ ir kt.).

  R. Plėštys vadovavo parengiant Mobiliųjų ir belaidžių komunikacijų nacionalinę technologijų vystymo iki 2020 m. platformą. Dalyvavo dvejose grupėse, vyriausybės užsakymais rengusiose IRT plėtros strategijas ir kuriant kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostį tinklą RAIN.

  R. Plėštys vykdė per 12 mokslinių-techninių (ūkiskaitinių) projektų su verslo įmonėmis. Oranizavo ir pravedė kvalifikacijos kėlimo kursus telekominikacijų technologijų srityje imonėms ir organizacijoms: „Lietuvos geležinkeliai“, “Lietuvos energija”, „Lietuvos dujos“, „Mažeikių nafta”, “Radijo ir televizijos centras”, “Bitė” “Lietuvos telekomas”, Infostruktūra” ir k. t.

  Paskelbė per 60 mokslo publikacijų įvairiuose moksliniuose leidiniuose, bendraautorius penkių mokomųjų knygų. Parengė publikacijas interneto svetainėms.

  Skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose: Rusijoje, Vengrijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje.

  Visuomeninė veikla

  Buvo Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto Nr. 18 (telekomunikacijos) pirmininkas.

  Buvo Mokslo, inovacijų irtechnologijų agentūros (MITA) ekspertų grupės narys.

  Po universiteto baigimo laisvalaikiu Rimanto Plėščio mėgiamiausiu užsiėmimu tapo kelionės po Lietuvą ir visą SSSR.

  1973 m. jis net tapo SSSR pėsčiųjų turizmo pirmenybių prizininku.

  Lietuvos Atgimimo laikotarpiu, 1989 m. jis suorganizavo ekspediciją į lietuvių tremties vietas prie Laptevų jūros (Jakutija, Rusija) ir buvo jos vadovas. Ekspedicijos dalyviai tuo metu pastatė keturis paminklus nukankintiems tremtiniams Tit-Aruose, Trofimovske, Bykovske ir Muostache.

  Laisvalaikiu keliauja su šeima po Lietuvą ir pasaulį, mėgsta ilgas ir sudėtingas keliones, kuriose panaudoja savo darbo originalų kelionės inventorių.

  Įvertinimai

  • LRT dokumentinis filmas, 2023 m.
  • 2019 m. Liaudies buities muziejuje prie tremtinių žeminukės-jurtos lapteviečių brolija paminėjo 78-ąsios tremties į Arktį metines ir pirmosios ekspedicijos „Lena“ 30 m. sukaktuves. Jos vadovui prof. Rimantui Plėščiui įteiktas Dalios Grinkevičiūtės atminimo medalis.

  Kilmė ir šeima

  Tėvai -

  Brolis - Arvydas Plėštys (g. 1956 m.), telekomunikacijų inžinierius, kariškis.

  Žmona - Irena Plėštienė (g. 1955 m.), pedagogė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

  Vaikai - Jovita Plėštytė (g. 1978 m. Kaune). ♦ Indrė Plėštytė (g. 1979 m. Kaune). ♦ Vygantas Plėštys (g. 1993 m. Kaune).

  Bibliografija

  MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS
  TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLŲ TEMATIKA

  1. PLĖŠTYS, RimantasEIDUKAS, Danielius; VALINEVIČIUS, Algimantas; KILIUS, Šarūnas; KAVALIŪNAS, Rimantas;; VILUTIS, Gytis. Analysis of communication channels of the dwelling control system. In: ITI 2006: proceedings of the 28th international conference on Information Technology Interfaces, June 19 - 22, 2006, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. Zagreb: University Computing Centre SRCE, University of Zagreb, 2006, pp. 513-518. ISBN 9537138054. [IEEE Xplore; ISI Proceedings (nenaudotinas); INSPEC] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,166]

  2. PLĖŠTYS, Rimantas; EIDUKAS, Danielius; VALINEVIČIUS, Algimantas; KILIUS, Šarūnas; KAVALIŪNAS, Rimantas; VILUTIS, Gytis. Intelligent building information network loading and efficiency evaluation. In: ITI 2005: proceedings of the 27th international conference on Information Technology Interfaces, June 20-23, 2005, Cavtat, Croatia. Zagreb: University of Zagreb, 2005, pp. 543-548. ISBN 953713802X. [IEEE Xplore; ISI Proceedings (nenaudotinas); Compendex; INSPEC; Electrical & Electronics Abstracts (nenaudotinas); Physics Abstracts (nenaudotinas)] [M.kr.: 07T, 01T] [Indėlis: 0,166]

  3. PLĖŠTYS, Rimantas;BALAIŠIS, Pranciškus; EIDUKAS, Danielius; KAVOLIŪNAS, Rimantas; VILUTIS, Gytis. Research of network efficiency of information transmission. In: ITI 2004: proceedings of the 26th international conference on Information Technology Interfaces, June 7-10, 2004, Cavtat, Croatia. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Vol. 1. Zagreb: University of Zagreb, 2004, pp. 587-592. ISBN 9539676991. [IEEE Xplore; ISI Proceedings (nenaudotinas); Compendex; INSPEC] [M.kr.: 07T, 01T] [Indėlis: 0,200]

  4. PLĖŠTYS, Rimantas; RIMKUS, Dangis. The evaluation of different packet size groups delay bound. In: BEC 2002: proceedings of the 8th Biennial Baltic Electronics Conference, October 6-9, 2002, Tallin, Estonia. Tallin: Tallin Technical University, 2002, pp. 337-340. ISBN 9985592921. [ISI Proceedings (nenaudotinas); INSPEC] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  5. PLĖŠTYS, Rimantas; ŠINICKAS, Donatas. Virtualių jungimų SDH tinkluose patikimumo įvertinimas. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. Kaunas: Technologija, 2005, nr. 5(61), pp. 70-73. ISSN 1392-1215. [INSPEC] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500

  6. PLĖŠTYS, Rimantas; ŠINICKAS, Donatas. Magistralinių SDH tinklų resursų įvertinimas ir optimizavimas. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. Kaunas: Technologija, 2003, nr. 7(49), pp. 65-69. ISSN 1392-1215. [INSPEC] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  7. PLĖŠTYS, Rimantas; LAGZDINYTĖ, Ingrida. Petri tinklų taikymas paketų srautų modeliams sudaryti. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. Kaunas: Technologija, 2003, nr. 5(47), pp. 13-16. ISSN 1392-1215. [INSPEC] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  8. BALAIŠIS, Pranciškus; BAGDANAVIČIUS, Nerijus; BESAKIRSKAS, Almantas; PLĖŠTYS, Rimantas. Paketinio perdavimo įtaisų efektyvumas. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. Kaunas: Technologija, 2003, nr. 4(46), pp. 43-47. ISSN 1392-1215. [INSPEC] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,250]

  9. PLĖŠTYS, Rimantas; RIMKUS, Dangi;. Telekomunikacijų tinklų valdymo paketų srautų statistinės charakteristikos. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. Kaunas: Technologija, 2003, nr. 3(45), pp. 72-77. ISSN 1392-1215. [INSPEC] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500]

  10. PLĖŠTYS, Rimantas. Characteristic properties of justification in plesiochronous digital networks.Periodica Polytechnica, Electrical Engineering, v 31, n 1-2, 1987, p 3-10

  11. PLĖŠTYS, Rimantas; GEDMANTAS, Remigijus. Kintančio pralaidumo maršrutais perduodamų paketų vėlinimo įvertinimas. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. Kaunas: Technologija, 2002, nr. 5(40), pp. 38-41. ISSN 1392-1215. [INSPEC] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500]

  12. PLĖŠTYS, Rimantas; BALAIŠIS, Pranciškus; EIDUKAS, Danielius; KAVALIŪNAS, Rimantas; VILUTIS, Gytis. Transmission efficiency of electrnic information network. In: RTU 44th International Scientific Conference: section for Electronics and telecommunications, October 10, 2003, Riga: conference papers. Riga: Riga Technical University, 2003, pp. 1-6. [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,200]

  13. PLĖŠTYS, Rimantas; RIMKUS, Dangis. Informacijos perdavimo tinklo vartotojų anonimiškumo įvertinimo metodika. In: Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, T. 7, pp. 245-248. ISSN 1822-4652. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  14. PLĖŠTYS, Rimantas; KIŠONAS, Valdas; ŠINICKAS, Donatas. Regionų telekomunikacijų resursų įvertinimo metodika. In: Regionų plėtra - 2002 = Regional development - 2002: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas, 2002 m. spalio 3-4 d.]. Lietuvos savivaldybių asociacija, Norvegijos savivaldybių asociacija, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Hordalando apskrities taryba (Norvegija), Talino technikos universitetas (Estija), Maskvos M.V. Lomonosovo valstybinis universitetas (Rusija), Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos regioninių tyrimų institutas. Kaunas: Technologija, 2002, pp. 154-156. ISBN 9955092750. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,334]

  15. PLĖŠTYS, Rimantas; PRANCKEVIČIŪTĖ, Jurgita. Abonentų pasiskirstymo tarp operatorių matematinis modelis. In: Elektronika - 2001 = Electronics - 2001 = Электроника - 2001: 5-osios tarptautinės konferencijos mokslo darbų leidinys. Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Kaunas: Technologija, 2001, pp. 114-118. ISSN 1392-9631. [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500]

  16. PLĖŠTYS, Rimantas;AMBRAZAS, Ernestas. Vėlinimo fliuktuacijos ATM tinkle, teikiant grandinių emuliacijos paslaugas. In: Elektronika - 2000 = Electronics - 2000 = Электроника - 2000: tarptautinės konferencijos moksliniai pranešimai. Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2000, pp. 143-144. ISSN 1392-9631. [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500]

  17. PLĖŠTYS, Rimantas; RIMKUS, Dangis. Minimaliai apkrauto ATM įrenginio fazinių fliuktuacijų modelis. In: Elektronika - 2000 = Electronics - 2000 = Электроника - 2000: tarptautinės konferencijos moksliniai pranešimai. Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2000, pp. 140-142. ISSN 1392-9631. [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500]

  18. PLĖŠTYS, Rimantas; ČINČIKAS, Gediminas. ALL1 balastinių celių pasiskirstymo modelis. In: Elektronika '99: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas, 1999 m. gegužės 18-19 d.]. Kaunas: Technologija, 1999, pp. 24-25. [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500]

  19. PLĖŠTYS, Rimantas;BALAIŠIS, Pranciškus; EIDUKAS, Danielius; KAVALIŪNAS, Rimantas; VILUTIS, Gytis. Transmission efficiency of electronic information network. Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 7, Telekomunikācijas un elektronika = Telekommunications and Electronics. Riga: RTU Izdevniecība, 2003, Sej. 3, pp. 19-24. ISSN 1407-8880. [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,200]

  20. PLĖŠTYS, Rimantas;ČINČIKAS, Gedeiminas. Stochastic Models of Information Stream Transformations in Packet Switched Networks. Informacinės technologijos ir valdymas. Kaunas: Technologija, 2000, nr. 1(14), pp. 51-59. ISSN 1392-124X. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  21. PLĖŠTYS, Rimantas; RIMKUS, Dangis. Telekomunikacijų tinklais perduodamų informacijos paketų vėlinimo laiko įvertinimas. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. Kaunas: Technologija, 2001, nr. 4(33), pp. 40-44. ISSN 1392-1215. [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500

  22. PLĖŠTYS, Rimantas;ČINČIKAS, Gedeiminas. Informacijos vėlinimo paketinio perdavimo tinkluose įtaka paslaugos kokybei. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. Kaunas: Technologija, 2001, nr. 2(31), pp. 54-57. ISSN 1392-1215. [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500]

  23. PLĖŠTYS, Rimantas;GUDAUSKAS, Juozas; KAVALIŪNAS, Rimantas; RIMKUS, Dangis. IP paketų perdavimo laiko registravimo tikslumo tyrimas. In: Informacinės technologijos 2003: Kaunas, 2003 sausio 28-29 d.. Kauno technologijos universitetas; [leidinio sudarytojas Rimantas Šeinauskas]. Kaunas: Technologija, 2003, pp. 1-4. ISBN 9955093366. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,250]

  24. PLĖŠTYS, Rimantas; MATULIS, Darius. Grįžtamojo ryšio įtaka informacijos perdavimo dinaminėms charakteristikoms. In: Informacinės technologijos 2003: Kaunas, 2003 sausio 28-29 d.. Kauno technologijos universitetas; [leidinio sudarytojas Rimantas Šeinauskas]. Kaunas: Technologija, 2003, pp. 5-10. ISBN 9955093366. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  25. PLĖŠTYS, Rimantas; ŠINICKAS, Donatas. Telekomunikacijų resursų struktūrų aprašymo metodika. In: Informacinės technologijos žemės ūkyje: tyrimai ir plėtra = Information technologies in agriculture: research and development: tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2002 m. spalio 16-17 d.. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Informacijos technologijų institutas. Akademija: LŽUŪ Leidybos centras, 2002, pp. 146-149. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  26. PLĖŠTYS, Rimantas; DANILAITIS, Andrius. Telekomunikacijų paslaugų tarifų matematinis modelis. In: Elektronika '97: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 1997m. balandžio 25 d.,gegužės 14-16. Kaunas: Technologija, 1997, pp. 56-58. ISBN 9986134781. [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500]

  27. PLĖŠTYS, Rimantas; DEKERIS, Brunonas; MARTINKEVIČIENĖ, Aušra; RINDZEVIČIUS, Ramutis; VALIONIS, Vytautas Steponas. Lietuvos telekomunikacinių tinklų būklės analizė. In: Konferencija Lietuvos mokslas ir pramonė: pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas. D. 2. Kaunas: Technologija, 1993, pp. 3-7. [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,200]

  PROGINIŲ (AD-HOC) TINKLŲ TEMATIKA

  1. PLĖŠTYS, Rimantas; ZAKAREVIČIUS, Rokas. The distribution of route search packet flows in Ad Hoc networks. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: KTU, 2011, nr. 9(115), pp. 33-36. ISSN 1392-1215. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Computers & Applied Sciences Complete; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0,913; AIF: 1,587; IF/AIF: 0,575; Q3 (2011, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 0,84, SNIP: 1,038, SJR: 0,203 (2011, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  2. PLĖŠTYS, Rimantas; ZAKAREVIČIUS, Rokas. The evaluation of ad Hoc network node density influence on routing performance. In: Information Technologies' 2011: proceedings of the 17th international conference on Information and Software Technologies, IT 2011, Kaunas, Lithuania, April 27-29, 2011. Edited by R. Butleris, R. Butkiene; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2011, pp. 87-92. ISSN 2029-0020. [Conference Proceedings Citation Index (nenaudotinas)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  3. PLĖŠTYS, Rimantas; ZAKAREVIČIUS, Rokas. Variable response zone routing for Ad Hoc networks. In: Information Technologies' 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009. Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2009, pp. 158-164. ISSN 2029-0020. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  4. PLĖŠTYS, Rimantas; ZAKAREVIČIUS, Rokas. Request and response zone control for routing in MANET. In: BEC 2010: 2010 12th Biennial Baltic Electronics Conference: proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference, October 4-6, 2010, Tallinn, Estonia. Department of Electronics of Tallinn University of Technology. Piscataway: IEEE, 2010, pp. 219-222. ISBN 9781424473571. [IEEE Xplore] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  5. PLĖŠTYS, Rimantas; ZAKAREVIČIUS, Rokas. A testbed for performance evaluation of mobile Ad Hoc network. In: ITI 2010: proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on Information Technology Interfaces, June 21-24, 2010, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. University of Zagreb. Zagreb: University of Zagreb, 2010, pp. 155-160. ISBN 9789537138189. [IEEE Xplore; INSPEC] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  6. PLĖŠTYS, Rimantas;DAGILIS, Vytautas;. Vartotojų tankio įtakos AD-Hoc tinklo pralaidumui įvertinimas. In: Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, T. 7, pp. 150-153. ISSN 1822-4652. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  7. PLĖŠTYS, Rimantas; ZAKAREVIČIUS, Rokas; GABRIENĖ, Vitalija. Vietos informacijos panaudojimas maršrutų parinkimui Ad Hoc tinkluose. In: Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, T. 7, pp. 240-244. ISSN 1822-4652. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,334]

  INFORMACIJOS OPTINIO PERDAVIMO TEMATIKA

  1. PLĖŠTYS, Rimantas; ŠIURKUS, Arminas. Information transmission availability in WDM networks. In: ITI 2006: proceedings of the 28th international conference on Information Technology Interfaces, June 19 - 22, 2006, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. Zagreb: University of Zagreb, 2006, pp. 639-644. ISBN 9537138054. [IEEE Xplore; ISI Proceedings (nenaudotinas); INSPEC] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  2. PLĖŠTYS, Rimantas;ŠINICKAS, Donatas. Return to service time evaluation model. In: ITI 2006: proceedings of the 28th international conference on Information Technology Interfaces, June 19 - 22, 2006, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. Zagreb: University Computing Centre SRCE, University of Zagreb, 2006, pp. 651-656. ISBN 9537138054. [IEEE Xplore; ISI Proceedings (nenaudotinas); INSPEC] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500]

  3. PLĖŠTYS, Rimantas; ŠIURKUS, Arminas. Information transmission availability in WDM networks. Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija, 2006, nr. 6(70), pp. 55-59. ISSN 1392-1215. [INSPEC] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500]

  4. PLĖŠTYS, Rimantas; ŠIURKUS, Arminas. WDM tinklų patikimumo įvertinimo ypatumai. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. Kaunas: Technologija, 2005, nr. 6(62), pp. 88-92. ISSN 1392-1215. [INSPEC] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  5. PLĖŠTYS, Rimantas; ŠIURKUS, Arminas. Homogeninių fotoninių tinklų patikimumo įvertinimas. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. Kaunas: Technologija, 2003, nr. 6(48), pp. 71-74. ISSN 1392-1215. [INSPEC] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,500]

  6. PLĖŠTYS, Rimantas; BALAIŠIS, Pranciškus; ŠIURKUS, Arminas. Fotoninių magistralinių tinklų patikimumo įvertinimas. In: Elektronika - 2001 = Electronics - 2001 = Электроника - 2001: 5-osios tarptautinės konferencijos mokslo darbų leidinys. Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Kaunas: Technologija, 2001, pp. 107-110. ISSN 1392-9631. [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,333]

  7. PLĖŠTYS, Rimantas; ŠINICKAS, Donatas. Magistralinių informacijos perdavimo tinklų resursų optimizavimo variantų lyginamoji analizė. In: Informacinės technologijos 2003: Kaunas, 2003 sausio 28-29 d.. Kauno technologijos universitetas; [leidinio sudarytojas Rimantas Šeinauskas]. Kaunas: Technologija, 2003, pp. 11-16. ISBN 9955093366. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  8. PLĖŠTYS, Rimantas; BANYS, K.. Optinių homogeninių tinklų patikimumo įvertinimas ir palyginimas. In: Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, T. 7, pp. 145-149. ISSN 1822-4652. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  TRANSPORTO TEMATIKA

  1. PLĖŠTYS, Rimantas; ANDZIULIS, Arūnas; JAKOVLEV, Sergej; ADOMAITIS, Danielius; GERASIMOV, Konstantin; KURMIS, Mindaugas; PAREIGIS, Valdemaras. Priority based tag authentication and routing algorithm for intermodal containers RFID sensor network. Transport. Vilnius, London: Technika, Taylor & Francis, 2012, Vol. 27, iss. 4, pp. 373-382. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. doi: 10.3846/16484142.2012.750622 [Academic Search Complete; Scopus; Compendex; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,081; AIF: 1,197; IF/AIF: 0,903; Q2 (2012, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,06, SNIP: 0,664, SJR: 0,439 (2012, Scopus JM)] [M.kr.: 07T, 03T] [Indėlis: 0,142]

  2. PLĖŠTYS, Rimantas;JAKOVLEV, Sergej; ANDZIULIS, Arūnas; BULBENKIENĖ, Violeta; DIDŽIOKAS, Rimantas; BOGDEVIČIUS, Marijonas; ZAKAREVIČIUS, Rokas. Cargo container monitoring data reliability evaluation in WSN nodes. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Kaunas: KTU, 2012, Nr. 3(119), pp. 91-94. ISSN 1392-1215. eISSN 2029-5731. doi: 10.5755/j01.eee.119.3.1371 [Scopus; Computers & Applied Sciences Complete; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0,411; AIF: 1,629; IF/AIF: 0,252; Q4 (2012, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 0,49, SNIP: 0,710, SJR: 0,226 (2012, Scopus JM)] [M.kr.: 07T, 03T] [Indėlis: 0,142]

  3. PLĖŠTYS, Rimantas; MATULIS, Darius. Cell-based location data indexing for transport tracking systems. In: Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania. Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2006, pp. 212-216. ISSN 1822-296X. [ISI Proceedings (nenaudotinas)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  Debesų bkompiuterijos tematika

  1. PLĖŠTYS, Rimantas; PILKAUSKAS, Vytautas; VILUTIS, Gytis; SANDONAVIČIUS, Donatas. Improvement of WMS functionality, aiming to minimize processing time of jobs in Grid computing. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: KTU, 2011, nr. 7(113), pp. 111-116. ISSN 1392-1215. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Computers & Applied Sciences Complete; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0,913; AIF: 1,587; IF/AIF: 0,575; Q3 (2011, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 0,84, SNIP: 1,038, SJR: 0,203 (2011, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,250]

  2. PLĖŠTYS, Rimantas; VILUTIS, Gytis; KAVALIŪNAS, Rimantas; PAULIKAS, Kęstutis. The analysis of the tools of grid middleware. In: ITI 2008: proceedings of the 30th International Conference on Information Technology Interfaces, June 23-26, 2008, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. University of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb: University of Zagreb, 2008, pp. 873-877. ISBN 9789537138127. doi: 10.1109/ITI.2008.4588526 [IEEE Xplore; ISI Proceedings (nenaudotinas); INSPEC] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,250]

  3. PLĖŠTYS, Rimantas; VILUTIS, Gytis; SANDONAVIČIUS, Donatas; VAŠKEVIČIŪTĖ, Rasa; KAVALIŪNAS, Rimantas (leid.). The measurement of grid QoS parameters. In: ITI 2007: proceedings of the 29th international conference on Information Technology Interfaces, June 25-28, 2007, Dubrovnik, Croatia. University of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb: University of Zagreb, 2007, pp. 703-707. ISBN 9789537138097. [IEEE Xplore; ISI Proceedings (nenaudotinas); INSPEC] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,250]

  4. PLĖŠTYS, Rimantas; ZAKAREVIČIUS, Rokas. Web paslaugos kokybės įvertinimas. In: Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007, pp. 283-286. ISSN 1822-6337. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  5. PLĖŠTYS, Rimantas; ZAKAREVIČIUS, Rokas. Plono kliento modelio taikymas duomenų centrų paslaugoms. In: Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas: Technologija, 2006, pp. 281-284. ISBN 9955099933. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,500]

  ĮVAIRI KITA TEMATIKA

  1. PLĖŠTYS, Rimantas; ARTEMČIUKAS, Edgaras; ANDZIULIS, Arūnas; GERASIMOV, Konstantin; ŽULKAS, Evaldas; PAŠVIESTIS, Linas; KRAUZE, A. Real-time control system for various applications using sensor fusion algorithm. Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: Technologija, 2012, vol. 18, no. 10, pp. 61-64. ISSN 1392-1215. eISSN 2029-5731. doi: 10.5755/j01.eee.18.10.3064 [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; Computers & Applied Sciences Complete; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0,411; AIF: 1,629; IF/AIF: 0,252; Q4 (2012, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 0,49, SNIP: 0,710, SJR: 0,226 (2012, Scopus JM)] [M.kr.: 07T, 03T] [Indėlis: 0,142]

  2. PLĖŠTYS, Rimantas; MISEVIČIENĖ, Regina; ZAKAREVIČIUS, Rokas; AMBRAZIENĖ, Danutė; PAŽERECKAS, Nerijus. Virtual desktop infrastructure technology based study and research. International Journal of Education and Research. Sydney: Contemporary Research Center, 2013, Vol. 1, no. 4, pp. 1-10. ISSN 2201-6333. [Scopus] [M.kr.: 09P] [Indėlis: 0,200]

  3. PLĖŠTYS, Rimantas; MAŠONIS, Algis; MYKOLAITIS, Henrikas; ŠIMĖNAS, Gintautas. Type approval test and certification of the terminal equipment of telecommunication network: documentation, organization, implementation in Lithuania. In: BEC'96: proceedings of the the 5th Biennial Baltic Electronics Conference, October 7-11, 1996, Tallinn, Estonia. Institute of electronics and Electronics competence centre of Tallinn Technical University. Tallinn: Tallinn Technical University, 1996, pp. 285-286. ISBN 9985590260. [INSPEC] [Indėlis: 0,250]

  4. PLĖŠTYS, Rimantas;BIRŠKYTĖ, Rima; DARANDA, Andrius. Išmanioji vandens telkinių cheminio užterštumo duomenų surinkimo sistema. In: Jūros mokslai ir technologijos – 2014: nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija: konferencijos pranešimų santraukos: 2014 balandžio mėn. 23-25 d., Klaipėda. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014, pp. 60-60. ISBN 9789955187943. [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,333]

  MOKOMOSIIOS KNYGOS IR VADOVĖLIAI

  1. PLĖŠTYS, Rimantas;ZAKAREVIČIUS, Rokas. Maršrutų paieška belaidžiuose AD HOC tinkluose: mokomoji knyga. Kauno technologijos universitetas. Kompiuterinių tinklų katedra. Kaunas: Technologija, 2013. 119 p. ISBN 9786090207970. doi: 10.5755/e01.9786090207987 [M.kr.: 07T] [Autorinių lankų: 4,250]

  2. PLĖŠTYS, Rimantas; KAVALIŪNAS, Rimantas; VILUTIS, Gytis; LAGZDINYTĖ-BUDNIKĖ, Ingrida; LIUTKAUSKAS, Vidmantas. Kompiuterių tinklai: mokomoji knyga. Kauno technologijos universitetas. Kompiuterių tinklų katedra. 3-ioji patais. ir papild. laida. Kaunas: Technologija, 2008. 157 p. ISBN 9789955255901. [M.kr.: 07T] [Autorinių lankų: 2,243]

  3. PLĖŠTYS, Rimantas; RIMKUS, Dangis; KAVALIŪNAS, Rimantas; LAGZDINYTĖ-BUDNIKĖ, Ingrida; SARAFINIENĖ, Nijolė. Kompiuterių tinklų sauga: mokomoji knyga. Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Vitae litera, 2008. 186 p. ISBN 9789955686705. [M.kr.: 07T] [Autorinių lankų: 2,657]

  4. PLĖŠTYS, Rimantas; RIMKUS, Dangis; LAGZDINYTĖ-BUDNIKĖ, Ingrida; SARAFINIENĖ, Nijolė. Tinklų sauga: mokomoji knyga. Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Vitae litera, 2008. 160 p. ISBN 9789955686781. [M.kr.: 07T] [Autorinių lankų: 2,857]

  5. PLĖŠTYS, Rimantas; KAVALIŪNAS, Rimantas; VILUTIS, Gytis; LAGZDINYTĖ-BUDNIKĖ, Ingrida; LIUTKAUSKAS, Vidmantas. Kompiuterių tinklai: mokomoji knyga. Kauno technologijos universitetas. Kompiuterių tinklų katedra. Kaunas: Technologija, 2005. 149 p. ISBN 9955098341. [M.kr.: 07T] [Autorinių lankų: 2,129]

  R. Plėščio parengti mokomieji leidiniai:

  • 2005 m. – "Kompiuterių tinklai: mokomoji knyga" (kartu su Rimantu Kavaliūnu, Gyčiu Vilučiu, Ingrida Lagzdinyte ir Vidmantu Liutkausku).
  • 2008 m. – "Tinklų sauga: mokomoji knyga" (kartu su Dangiu Rimkumi, Ingrida Lagzdinyte-Budnike ir Nijole Sarafiniene), " Kompiuterių tinklų sauga: mokomoji knyga" (kartu su D. Rimkumi, raj. Kavaliūnu, I. Lagzdinyte-Budnike ir N. Sarafiniene), "Kompiuteriniai tinklai : mokomoji knyga" (kartu su raj. Kavaliūnu, Gyčiu Vilučiu, I. Lagzdinyte-Budnike ir V. Liutkausku).
  • 2013 m. – "Maršrutų paieška belaidžiuose AD HOC tinkluose : mokomoji knyga" (kartu su Roku Zakarevičiumi).

  Šaltiniai

  1. R. Plėštys, G. Vitenšteinas, A. Kajackas, J. Gvergždys. Apie elektrokardiosignalų perdavimo sistemų projektavimą. 3-sios Lietuvos SSR kardiologų mokslinės draugijos konferencijos medžiaga. Kaunas, 1972, 26-28 psl.


  Autorius: Anykštėnų biografijos - Tautvydas Kontrimavičius

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 85% (+31042-1426=29616 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 25% (+9124-2076=7048 wiki spaudos ženklai).