Rotary

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Rotary
RotaryIntLogo.png
Forma Asociacija
Įkurta 1934 m. spalio 15 d.
Vadovai Valdytojas - Algimantas Lukoševičius; atsakinga sekretorė - Edita Katinaitė-Kalčiūnienė
Būstinė Vilnius
Adresas A. Vivulskio g. 7-405, LT-03221
Tinklalapis www.rotary.lt
El. paštas admin@rotary.lt
Telefonas 5-265.2863
Kodai Juridinio asmens kodas: 195734244

Rotary (angl. rotation – sukimasis, kaita) – tarptautinis labdaros vyrų klubas, jungiantis aukštos reputacijos verslininkus ir profesionalus. Bendrija, laikydamasi tarnavimo idealo, vykdo humanitarinius projektus, ugdo ir skatina dorovinius profesinės veiklos pradus, tarptautinį tarpusavio supratimą, gerą valią ir taiką.

Lietuvoje yra šios organizacijos skyrius - Rotary International (RI) Apygarda 1462 - ne pelno siekianti, savanoriška, nepriklausoma, nepolitinė organizacija, vienijanti juridinius asmenis - Lietuvos Respublikoje įregistruotus ir veikiančius Rotary klubus, kurie pagal Tarptautinės Rotary Organizacijos teritorinį suskirstymą priklauso Rotary International Apygardai 1462.

Tikslai, uždaviniai, funkcijos[taisyti]

Klubo pavadinimas kilęs nuo tradicijos organizacijos veiklos pradžioje kas savaitę rinktis vis kitoje vietoje.

Apygardos[taisyti]

Pagrindinis Apygardos tikslas yra koordinuoti Lietuvos Respublikoje įregistruotų Rotary klubų veiklą, padedant Apygardos klubams ir jų nariams įgyvendinti tarnavimo visuomenei, aukštų verslo ir profesinių standartų laikymosi, tarpusavio supratimo ir geros valios bei tarptautinio bendradarbiavimo tikslus ir principus, laikantis RI Konstitucijos ir Įstatų.

Įgyvendindama deklaruojamus tikslus, Apygarda: – atstovauja Apygardos klubus RI ir Lietuvos Respublikos institucijose; – teikia metodinę paramą ir visą turimą informaciją Apygardos klubams, palaiko ryšius su kitomis RI Apygardomis, vykdo bendrus projektus; – leidžia leidinius, administruoja RI Apygardos 1462 internetinę svetainę, kurie skirti skleisti informaciją apie RI principus, tikslus ir uždavinius, Apygardos ir Apygardos klubų veiklą; – kofinansuoja Apygardos klubų rengiamus ir vykdomus projektus ir tarptautines RI programas; – organizuoja Apygardos Konferencijas, Asamblėjas, Seminarus, kursus; – inicijuoja naujų Rotary, Rotaract ir Interact klubų kūrimą Lietuvoje, aiškina RI principus, tikslus, uždavinius, teikia metodinę pagalbą, aprūpina iniciatyvines grupes reikalinga literatūra; – sprendžia kitus klausimus, vadovaujantis šiais Įstatais ir kitais RI norminiais aktais.

Klubo[taisyti]

...

Veiklos kryptys, būdai, formos[taisyti]

...

Lietuvos Rotary struktūra[taisyti]

Lietuvos Apygardai 2017 m. priklausė 52 klubai, esantys ... miestų.

Klubų sąrašas ir jų svetainės

12 iki 18 m. jaunimui, norintiems kurti ir prisidėti prie įvairių Rotary klubų projektų yra Rotary šeimos organizacija Interact

18-30 m. amžiaus vyrams, būsimiesiems Rotary klubo nariams yra Rotary šeimos organizacija Rotaract

Rotariečių žmonas ir dukras jungia Rotary organizacija Inner Wheel (Vidinio Rato klubai)

Veiklos organizavimas[taisyti]

Apygardos[taisyti]

Apygarda savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstatais bei RI Konstitucija, kitais RI dokumentais tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. RI Konstitucijos, RI Įstatų, RI elgsenos kodekso ir kitų RI dokumentų nuostatos turi viršenybę prieš šiuos įstatus tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Klubo[taisyti]

...

Pagrindiniai klubo darbai[taisyti]

...


Rotary organizacinė sandara ir valdymas[taisyti]

Tarptautiniu mastu[taisyti]

Rotary organizacija sudaryta iš klubų, kurie jungiami į apygardas, kurioms vadovauja apygardų valdytojai. Paprastai vienoje apygardoje yra iki 45 klubų. Rotary apygardos valdytojas laikomas tarptautinės Rotary organizacijos pareigūnu.

Kiekvienas klubas yra nepriklausomas ir veikia pagal savo įstatus, bet laikosi ir Tarptautinio Rotary konstitucijos.

Rotary klubai veikia laikydamiesi tipinių Rotary klubo įstatų, priimtų 1922 m. Kiekvienas klubas turi savo pavadinimą, turi būti nustatytos jo teritorijos ribos, nuolatinių susitikimų, narystės, lankomumo, stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo taisyklės.

Klubui vadovauja jo valdyba: prezidentas ir kiti pareigūnai. Kaip ir visų tarptautinių bei apygardos pareigūnų, jų įgaliojimai baigiasi kiekvienų metų liepos 1 d.

Tarptautinį Rotary administruoja 19 narių Direktorių taryba, kurios nariai yra ir Tarptautinio Rotary prezidentas bei būsimasis prezidentas. Taryba kartu su komitetais, atstovaujančiais visas Rotary pasaulio dalis, susitinka kartą per metų ketvirtį. Generalinis sekretorius, kuris vadovauja apie 450 tarnautojų, dirbančių 9 pasaulio Rotary taškuose. Tarptautinio Rotary centras yra Čikagos priemiestyje Evanstone, Ilinojaus valstijoje, JAV.

Rotariečių žmonos buriasi į Vidinio rato (Inner Wheel) klubus. Jaunimą nuo 18 iki 29 metų jungia Rotarakto klubai.

Lietuvoje[taisyti]

Rotary apygardoje 2017 m. buvo 52 klubai.

Narystė[taisyti]

Apygardos nariai yra visi Lietuvoje veikiantys Rotary klubai, kurie įregistruoti Lietuvos Respublikos įstatymų ir RI nustatyta tvarka bei pagal RI teritorinį suskirstymą priklauso RI Apygardai 1462. Apygardos nariais gali būti tik Rotary klubai.

Rotary Klubo nariu tampama pakvietus vienam iš tikrųjų narių, neprieštaraujant kitiems klubo nariams bei sumokėjus stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį. Kiekvienai profesijai ir verslui klube gali atstovauti tik vienas tikrasis narys.

Kiekvienas narys nešioja ženklelį, kuriame pavaizduotas auksinis 24 dantų dantratis ir mėlyname fone žodžiai „Rotary International“. Klubo nariai į susirinkimus renkasi kiekvieną savaitę. Privaloma dalyvauti ne mažiau kaip 60 % susirinkimų per metus.

Veiklos istorija[taisyti]

Pasauliniu mastu[taisyti]

1905 m. vasario 23 d. Čikagoje JAV pirmajame Rotary klubo susirinkime, kuriam pirmininkavo advokatas Paul Percy Harris (Rotary klubo įkūrėjas ir pirmasis jo prezidentas) buvo įkurta Rotary organizacija.

1917 m. buvo įkurtas Rotary fondas Jis kasmet skiria humanitariniams tikslams virš 40 mln. JAV dolerių.

Lietuvos Rotary istorija[taisyti]

Rotary paminklinis stulpas Ruoščiuose

Pirmasis Lietuvos Rotary klubas įkurtas 1934 m. spalio 15 d. Kaune. 1935 m. gegužės 5 d. Kauno Rotušėje Tarptautinio Rotary atstovas iš Suomijos F. Torval įteikė Kauno Rotary klubui jo tarptautinio pripažinimo dokumentą – chartiją – ir ritualinį klubo atributą – medinį plaktuką su varpeliu. Dėl to Kauno Rotary klubo gairelę puošia Rotušės siluetas.

Iki 1940 m. Lietuvoje dar veikė ir Šiaulių bei Vilniaus Rotary klubai. 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Rotary klubų veikla buvo nutraukta, daugelis rotariečių ištremta į Sibirą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vėl pradėti kurti Rotary klubai, bet tik Kauno Rotary klubas galėjo būti atkurtas teisėtai, nes buvo išlikę daug prieškario Kauno Rotary klubo dokumentų, dar buvo gyvas senojo Kauno Rotary klubo narys Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, tapęs atsikūrusio Kauno Rotary klubo garbės nariu.

2001 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje įregistruotas Lietuvos Rotary Komitetas.

1995 m. gruodžio 9 d. įkurtas pirmasis Lietuvoje jaunimo nuo 18 iki 29 metų Kauno Rotarakto – klubas. Šiuo metu Lietuvoje veikia ... Rotaract klubai.

Lietuvos Rotary konferencijos vyko:

Pirmininkai[taisyti]

...

Nuorodos, šaltiniai[taisyti]


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius (+9341-19=9322 wiki spaudos ženklai).
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius (+3562-2370=1192 wiki spaudos ženklai).