Simas Sužiedėlis

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Simas Sužiedėlis
Simas Sužiedėlis.jpg

Gimė 1903 m. lapkričio 10 d.
Sankt Peterburgas
Mirė 1985 m. rugpjūčio 22 d. (81 m.)
Broktonas

Sutuoktinis(-ė) Antanina Kliorytė

Veikla
spaudos darbuotojas, istorikas, poetas, prozininkas, JAV lietuvis

Alma mater Kauno universitetas

Žinomas už Encyclopedia Lituanica“ redaktorius

Simas Sužiedėlis (1903 m. lapkričio 10 d., senuoju stiliumi spalio 28 d. Sankt Peterburge, Rusija1985 m. ‎rugsėjo 22 d. Broktone, JAV) – istorikas, poetas, prozininkas, spaudos darbuotojas, JAV lietuvis.

Gyvenimo kelias[taisyti]

Simas su jaunesniuoju broliu ir seserim augo Ulbinuose. 1918-1920 m. mokėsi Vilniaus lietuvių gimnazijoje. Kai 1920 m. spalio 9 d. lenkai užgrobė Vilnių, gimnazistas Sužiedėlis įsijungė į lietuvių partizaninę veiklą prieš lenkus užfrontėje. Kelyje į Rūdninkų girią buvo lenkų pagautas, bet naktį pasprukęs grįžo į tėviškę ir iš ten, baigęs 17 metų, prie Varėnos perėjo į nepriklausomą Lietuvą.

Kaune priimtas į „Lietuvos Žiburėlio“ bendrabutį, kuris tuomet rūpinosi iš Vilniaus pabėgusiais ar lenkų išvytais moksleiviais. Vėliau jį savo globon paėmė kanauninkas P. Dogelis. Mokėsi. 1924 m. baigęs Kauno Aušros gimnaziją įstojo į Kauno universitetą ir Teologijos - filosofijos fakultete, pagrindine mokslo šaka pasirinkęs istoriją, klausė profesorių J. Totoraičio, P. Dovydaičio ir kitų paskaitų. Tarp kitų šalutinių dalykų buvo pasirinkęs lotynų kalbą, kurią dėstė Merkelis Račkauskas. Be to, dar studijavo ir filosofiją, klausė prof. St. Šalkauskio paskaitų, kuriomis, kaip pats sakė, žavėjosi. 1928 m. išvyko į Rygą, kur lietuvių gimnazijoje iki 1935 m. dėstė istoriją ir lotynų kalbą. 19291931 m. Latvijos universitete gilino istorines studijas.

1929 m. sausio 1 d. sukūrė šeimą, vesdamas Antaniną Kliorytę, taip pat humanitarę, su kuria kartu Rygoje auklėjo lietuviškąjį jaunimą. S. Sužiedėlis dalyvavo visuomeninėje vietos lietuvių veikloje, bendradarbiavo Latvijos lietuvių spaudoje. 1935 m. abu Sužiedėliai buvo paskirti į Kėdainių gimnaziją. Bendradarbiavo žurnale „Athenaeum“. Įgijęs pedagogo patyrimą ir pasižymėjęs istorinėmis studijomis, S. Sužiedėlis 1939 m. pakviestas lektoriumi į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos - filosofijos fakultetą dėstyti naujųjų amžių istoriją. Deja, 1940 m. liepos 16 d. okupantai fakultetą uždarė. Dėstydamas universitete 19391940 m. buvo ir Lituanistikos Instituto bibliotekos ir archyvo vedėjas, dėl to 1940 m. pradžioje Lenkijoje ir Vokietijoje rinko istorinių šaltinių leidinius ir studijas, lankėsi Varšuvoje, Krokuvoje, Berlyne ir Karaliaučiuje. Kai 1940 m. rudenį Lituanistikos Institutas buvo perkeltas į Vilnių, Sužiedėlis buvo paskirtas to instituto moksliniu sekretoriumi. Be to, nuo 1941 m. sausio 16 d. tas pareigas ėjo ir Lietuvių Mokslų Akademijoje. Nuo 1941 m. vasaros akademijos generalinis sekretorius ir Kauno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos katedros adjunktas, 19421944 m. to paties fakulteto prodekanas. Šias pareigas eidamas ruošė doktorato disertaciją, kuri jau buvo baigiama, bet liko Lietuvoje, kai profesorius, antrą kartą bolševikams užimant Lietuvą, buvo priverstas su šeima trauktis į Vakarus.

Pasitraukęs į Vokietiją, kurį laiką buvo apsistojęs Gotoje, paskui Viurcburge, iš kur vėliau persikėlė į Hanau. Čia 19461948 m. gimnazijoje, dėstė istoriją ir lotynų kalbą, buvo mokyklų vizitatorius, rašė spaudoje ir skaitė daug paskaitų. Hanau stovykloje buvo lietuvių kultūrinių reikalų vedėjas. Atvykęs į JAV su šeima įsikūrė Broktone ir kurį laiką dirbo fabrike. 19501966 m. redagavo „Darbininką“, kuris tuomet išeidavo du kartu savaitėje, bendradarbiavo žurnale „Lietuva“ 19661978 m. redagavo „Encyclopedia Lituanica“, vėliau žurnalą „Lituanus“. 1985 m. redagavo paskutinį Lietuvių enciklopedijos 37 tomą.

19521963 m. Ateitininkų Federacijos vadas. Išeivijoje atsikūrusi Lietuvių katalikų mokslo akademija 1962 m. jį išrinko nariu mokslininku. [1]

Kilmė ir šeima[taisyti]

Tėvas – Laurynas Sužiedėlis (Kaniavoje). Jo brolis apsigyvenęs Ulbinuose ,(Kalesninkų parapijoje), prikalbėjo ir Lauryną pirkti čia žemės ir kurtis. Kad gražinti skolą už nupirktą žemę Laurynas išvažiavo darbams į Petrapilį, nes gerai mokėjo rusų kalbą, kurią buvo išmokęs tarnaudamas kariuomenėje. Čia ir gimė Simas. Po kiek laiko motina su trim mažiausiais vaikais grįžo į Ulbinus, o tėvą su vyresnėmis seserimis užklupo Pirmasis pasaulinis karas. Jis grįžo tik 1920 m.

Bibliografija[taisyti]

  • Vytautas Didysis ir jo žygiai, monografija, 1935 m.

Šaltiniai[taisyti]

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Rimantas Lazdynas – autorius – 94% (+6072-0=6072 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 15% (+960-621=339 wiki spaudos ženklai).
  • Edvinas Giedrimas – redaktorius – 0% (+25-0=25 wiki spaudos ženklai).