Skautai

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

Skautai (angl. scout – „žvalgas”) – visuomeninė savanoriška vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo organizacija.

Skautai, vadovaudamiesi pradininko Robert Baden-Powell (18571941) išdėstytomis idėjomis siekia ugdyti savo narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo valstybei.

Skautų šūkis – „Dievui, Tėvynei, Artimui”.

Pasaulyje skautų judėjimui priklauso daugiau nei 28 milijonai įvairaus amžiaus skautų ir skaučių iš 216 šalių bei regionų. Per visą skautijos istoriją judėjimui priklausė per 580 milijonų skautų.

Lietuvos skautų organizacijos

Skautų apskritasis stalas - vad. Vaidas Ulkė, lapatukas@gmail.com

Skautų apskritasis stalas (SAS) – yra Lietuvos skautų organizacijų junginys. 2006 m. gegužės 20 d. Vilniuje buvo įkurtas Lietuvos skautiškų orgnizacijų apskritasis stalas apimantis Lietuvos skautiškasias organizacijas.

Lietuvos skautai užsienyje

Pasaulio skautų istorija

Skautai 1899-1900 m.
2007 m. Lietuvos pašto ženklas, skirtas skautų judėjimo šimtmečiui

1899-1902 m. Afrikoje vadinamajame Būrų kare Didžioji Britanija kariavo su dviem Pietų Afrikos respublikomis – Oranžija ir Transvaliu. Vienu metu būrai buvo apgulę nedidelį Mafekingo miestą, kurio įgulai vadovavo pulkininkas Robertas Baden-Powellis. Pulkininkas, anksčiau gyvendamas Afrikoje matęs medžiojančius ir sėlinančius vaikus, surinko savanorių kuopą iš miesto berniukų. Berniukams buvo pavestos įvairios užduotis: išnešioti laiškus, įsakymus, pranešimus, atnešti kariams šovinių, maisto, gabenti sužeistuosius į ligoninę, eiti į žvalgybą, piešti žemėlapius ir kt. Apgultis truko pusę metų.

Po karo Baden-Powellis, jau tapęs generolu, grįžo į Angliją. Jam kilo idėja užimti nieko neveikiančius vaikus naudinga ir įdomia veikla.

1907 m. jis surengė pirmąją skautų stovyklą, kurioje dalyvavo dvidešimt berniukų.

Generolas savąją jaunimo praktinio auklėjimo sistemą – skautybę – aprašė 1908 m. išleistoje knygoje „Skautybė berniukams“ (Scouting for Boys).

Skautų judėjimu greitai susidomėjo ir mergaitės, 1909-1910 m. ėmė kurtis skaučių grupės. Iš Anglijos judėjimas išplito į jos kolonijas bei kitas valstybes.

Po Pirmojo pasaulinio karo, per kurį skautai prisidėjo visuomeniniais darbais, buvo atsisakyta karinio elemento skautavime. Kai kurios skautų organizacijos panaikino beveik viską, kas susiję su karyba, – rikiuotes, karišką aprangą ir kt.

Lietuvos skautų istorija

Skautai tarpukario Lietuvoje

1907 m. Skautų judėjimą pradėjo Didžiojoje Britanijoje Robert'as Baden-Povel'is (Robert Baden-Powell).

1918 m. Petro Jurgėlos–Jurgelevičiaus Vilniuje įsteigė pirmuosius skautų vienetus: spalio 1 d. - pirmąją skiltį, o lapkričio 1 d. – pirmąją draugovę.

1922 m. įvyko pirmasis Lietuvos skautininkų suvažiavimas, kurio metu įkuriama pirmoji organizacija – „Lietuvos skautų asociacija“ (LSA). Įkuriamas vykdomasis organas – Lietuvos skautų štabas.

1923 m. Lietuvos skautų štabe įsteigiamas Skaučių skyrius.

1924 m. Lietuvos skautų asociacija (LSA) įregistruojama Pasaulio skautų judėjimo organizacijoje (World Organization of the Scout Movement, WOSM).

1925 m. Lietuvos skautų asociacija pakeičia pavadinimą – tampa „Lietuvos skautų brolija“.

1928 m. Lietuvos skaučių skyrius tampa Pasaulio mergaičių skaučių organizacijos (World Association of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS) nare ir viena iš šios organizacijos steigėjų.

1930 m. išleidus Lietuvos skautų sąjungos įstatymą, LSA ir kitos veikusios organizacijos buvo suvienytos nauju pavadinimu į - „Lietuvos skautų sąjunga“ (LSS).

1933 m. Lietuvos skautus aplanko skautijos įkūrėjas lordas Robertas Baden-Povelis iš Gilvelio.

1935 m. išleidžiamas naujas LSS statutas, pagal kurį organizacijoje įsteigiamos skautų brolijos ir skaučių seserijos šakos.

1940 m. birželio 15 d. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, Lietuvos skautų sąjungos veikla šalyje nutraukiama ir tęsiama išeivijoje.

Skautai atgimusioje Lietuvoje

1988 m. ... d. Vilniuje įvyko pirmoji atkuriamų skautų organizacijų vadovų sueiga.

1989 m. balandžio 29 d. Atkuriamajame Lietuvos skautų suvažiavime Vilniuje paskelbiama apie prieškariu buvusios Lietuvos skautų sąjungos (LSS) veiklos atnaujinimą.

1989 m. pirmieji atsikuriančios Lietuvos skautų sąjungos vadovai ir vadovės ... dalyvauja Gintaro/Ąžuolo ? vadovų mokykloje Kalifornijoje, JAV.

1990 m. gegužės mėn. Vilniuje išleidžiamas laikraštis /žurnalas? „Skautų aidas“.

1991 m. įkuriama Žemaitijos skautų organizacija (ŽSO).

1992 m. ... Kaune įvyksta antrasis skautų suvažiavimas, kuriame nesutariant atskirų LSS vienetų vadovams įvyksta LSS skilimas.???

1992 m. įkuriama Lietuvos Nacionalinė Europos Skautų asociacija.

1992 m. įkuriama Visagino skautų organizacija (VSO)

1993 m. vasarą organizuojama jubiliejinė skautų stovykla dviejose vietose: Kunigiškėse, prie Palangos (900 stovyklautojų) ir Gulbinuose, prie Vilniaus (400 dalyvių)

1994 m. ... surengiamas trečiasis skautų suvažiavimas Vilniuje.

1995 m. kovo 25 d. Vilniuje įvykusiame “Susivienijimo suvažiavime” LSS skilimas įteisinamas, įkuriant ir įregistruojant dvi skautų organizacijas „Lietuvos skautiją“ (LS) ir „Lietuvos skautų sąjungą“ (LSS).

1997 m. liepos 25 d. atkuriama Lietuvos skautų narystė Pasauliniame skautų judėjime – Lietuvos skautija tampa Pasaulinės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) nare.

1999 m. Jono Pauliaus II-ojo vizito metu Lenkijoje „Baltoje misijoje“ dalyvavo 5 skautai iš Lietuvos skautų sąjungos.

2001 m. įkuriama organizacija Lietuvos jūrų skautija (LJS)

2001 m. vasario 22 d. – pirmą kartą kelios Lietuvos skautų organizacijos kartu šventė Baden-Powell’io gimimo dieną.

2006 m. gegužės 20 d. Vilniuje buvo suorganizuotas pirmas Lietuvos skautiškų orgnizacijų apskritasis stalas (LSOAS)[1]

2008 m. liepos mėn. kartu su keliomis skautų organizacijomis suorganizuota Tautinė stovykla „Draugystės ugnis“.

2013 m. liepos mėn. visos Lietuvos skautų organizacijos organizavo bendrą Jubiliejinę stovyklą Telšiuose „Gėrio pėdomis“.

2015 m. kovo 11 d. 11 Lietuvos skautų organizacijų atstovai pasirašė Deklaraciją "Dėl galudesnio bendradarbiavimo...". Jame buvo nutarta Apskritąjį stalą (LSOAS) organizuoti pastoviai kas ketvirtį ir metams išsirinti jo pirmininką. LSOAS deklaraciją pasirašusios organizacijos diskutuoja einamaisiais klausimais bei vadovaujasi priimtais sprendimais.

Lietuvos skautų skiriamieji ženklai

Tarpukaryje buvo nustatyta vieninga Lietuvos skautų uniforma.

Daug skautų nešiojo tautines juostas. Vadovai – švilpuką su šilkine virvele, kurios galai buvo įleisti į viršutines kišenes. Švilpukas vartotas sutartinėms komandoms. Visi skautai/ės ant krūtinės nešiojo sidabrinį Vytį apskritam dugnely, kurio spalva buvo skirtinga: skauto/ės – geltona, paskautininko – raudona, skautininko – žalia.

Ženklelis išliko nuo įsikūrimo, kai skautai vadinosi vyčiais. Prie kairio peties nešiojo prisegtus kaspinukus: III patyrimo laipsnio skautas/ė – raudoną, II – raudoną ir žalią, I – raudoną, žalią ir geltoną.

Šiuo metu kiekviena organizacija turi savas uniformas ir jų nuostatus.

Šaltiniai

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 59% (+6550-274=6276 wiki spaudos ženklai).
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 55% (+6165-1255=4910 wiki spaudos ženklai).