Stasys Girdzijauskas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Pereiti į navigaciją Jump to search
Stasys Girdzijauskas
Stasys Girdzijauskas.JPG

Gimė 1941 m. vasario 16 d.
Bulzgeniškiuose

Veikla
VU Kauno humanitarinio fakulteto profesorius, ekonomikos mokslų daktaras

Stasys Albinas Girdzijauskas (g. 1941 m. vasario 16 d. Bulzgeniškiuose, Jurbarko r.) – VU Kauno humanitarinio fakulteto profesorius, ekonomikos mokslų daktaras.

Gyvenimo kelias[taisyti]

1958 m. baigė Vadžgirio vidurinę mokyklą, 1963 m. – KPI Mašinų gamybos fakultetą. 1972 m. apgynė technikos mokslų kandidato (dr.) disertaciją. 1979 m. suteiktas docento vardas, 2007m. praėjo habilitacijos procedūrą.

19631967 m. dirbo Vilniaus šlifavimo staklių, Žalgirio ir PKB eksperimentinėje gamyklose meistru, konstruktoriumi ir cecho viršininku. 19671975 m. KPI Vibrotechnikos laboratorijoje inžinieriumi ir mokslo darbuotoju. 19751995 m. VU Kauno humanitarinio (vakarinio) fakulteto prodekanas, 20022008 m. dekanas,1976–2007 m.- docentas, nuo 2007 m. – profesorius.

Daugiau nei 100 ekonomikos teorijos, finansų valdymo, technologijos mokslų, aukštojo mokslo pedagogikos ir dėstymo metodikos mokslo darbų (iš jų 21 išradimas) autorius ir bendraautoris.

Parašė knygas:

 • The Logistic Theory of Capital Management: Deterministic Methods; Monograph No 1, published a peer – reviewed Supplement A to Transformations in Business & Economics, Vol. 7, No 2(14), 2008, 163 p.
 • Logistinė kapitalo valdymo teorija; determinuotieji metodai, Vilnius: VU leidykla, 2006. – 232 p.
 • Finansinė analizė: kiekybiniai metodai (bendrasis vadovėlis – 2005 m.)
 • Aukštosios matematikos savarankiško darbo užduotys (su bendraautoriais; 1993, 2006 m.)
 • Draudimas: kiekybinė finansinė analizė (2002 m.)
 • Matematikos kartojimo pratimai (2000 m.)
 • Finansiniai skaičiavimai (1997 m.)


Sukūrė ir išplėtojo logistinę finansų valdymo teoriją. Suformulavo kapitalo nišos, kaip kapitalo augimo erdvės baigtinumo koncepciją. Nagrinėdamas kapitalo nišos ribotumą, autorius savo darbuose atskleidė ekonominį reiškinį, vadinamą "kainų burbulu", ištyrė jo atsiradimo priežastis ir vystymosi tendencijas, nurodė galimą jo įtaką ekonominių ciklų susiformavimui, pateikė kainų burbulų matematinius modelius. Ištyrė ir parodė, kad kapitalo nišos poveikyje atsirandantys kredito spąstai yra daugelio finansinių krizių pagrindinė priežastis.

Bibliografija[taisyti]

Mokslinės monografijos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo darbai[taisyti]

 1. Girdzijauskas S.A., Moskaliova V., Streimikiene D. (2014) Economic Bubbles and Financial Pyramids: Logistic Analysis and Management (Economic Issues, Problems and Perspectives). 2014. Nova Science Pub Inc, N.Y. USA, 160 p. ISBN 978-1611220049
 2. S. Girdzijauskas. (2011) Sovereign Debt Crisis; Logistic Analysis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-9955-634-52-2, 40p
 3. S. Girdzijauskas. (2008) The Logistic Theory of Capital Management: Deterministic Methods; Monograph No 1, published a peer-reviewed Supplement A to Transformations in Business & Economics, Vol. 7, No 2(14), 163 p.
 4. S. Girdzijauskas. (2006) Logistinė kapitalo valdymo teorija; determinuotieji metodai (The Logistic Theory of Capital Management: Deterministic Methods) / monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 232 p.

Straipsniai monografijose ir knygų dalys[taisyti]

 1. Girdzijauskas S. A. (2015) Darnios ekonominės raidos logistiniai aspektai (Logistical aspects of sustainable economic development). Kolektyvinė monografija: DARNAUS VYSTYMOSI PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI LIETUVOJE (SUSTAINABLE DEVELOPMENT ISSUES AND ITS SOLUTIONS IN LITHUANIA). Vilniaus universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas. 51-75 р. Elektroninis išteklius: Monografija Darnaus vystymosi problemos ir ju sprendimai Lietuvoje
 2. A. Buračas, V. Navickas, S. Girdzijauskas. (2015) Global Talent Evaluations: Criteria of Competitiveness. In the Monograph Buracas, A.V. Rutkauskas, L.Joshi. Metaeconomics: Stochastics & Nanotech: New approaches to contemporary reality; LAP, 161-183 p. Elektroninis išteklius: https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?[ID=362104126089102066121099098023070124050050034063008064066127015031026098112117069089098124053005104010109116065097116084120070104015058046044079006013121072021001064090081060009023102121026082119082095016113066095006069025126125105100024119027095119091&EXT=pdf Global Talent Evaluations: Criteria of Competitiveness]
 3. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė. (2014) Darnaus vystymosi fundamentaliosios prielaidos (Fundamental Preconditions of Sustainable Development). Kolektyvinė monografija: „Darnus vystymasis: teorija ir praktika“; Vilniaus universitetas. Elektroninis išteklius: http://www.khf.vu.lt/dokumentai/failai/soctyri/Darnus_Lietuvos_vystymasis_2014.pdf
 4. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė. (2010) Logistic Analysis of Business Cycles, Economic Bubbles and Crises. Chapter 3. Business Intelligence in Economic Forecasting: Technologies and Techniques. Publisher in the USA by Information Science Reference (an imprint of IGI Global). 45-64 p. Elektroninis išteklius: https://books.google.lt/books?id=Imc6kHpvN7gC&pg=PA45&hl=lt&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
 5. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė. (2010) The Role of Logistic Analysis in Economic Theory. Коллективная монография: Экономические системы и их трансформация в ХХI ве-ке: теория, методология, практика. Экономические исследования/ под ред. д.э.н., проф. А.А. Абишева, д.э.н. Т.И.Мухамбетова, - Алматы: Экономика, 900 стр., 706-722 р.

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazes[taisyti]

 1. Girdzijauskas, S., Streimikiene, D., Pikturna, A., Buracas, A., “Logistic Approach to Some Paradoxes in Financial Markets”, Transformations in Business & Economics, Vol. 13, No 2A (32A), 2014, (Thomson ISI Web of Science) p. 416-430.
 2. N. Doronina Koltan, S. A. Girdzijauskas, D. Štreimikienė. Market capacity and consumer behaviour from logistic analysis view. Technological and economic development of economy (Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas): Baltic journal on sustainability / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2013, vol. 19, no. 3. (Thomson ISI Web of Science) p. 448-464.
 3. R. Mackevičius, S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė, N. Barakauskaitė-Jakubauskienė, Logistical aspects of Japan’s economic development. Transformations in business and economics. ISSN 1648-4460. vol. 12, No. 2(29), 2013. (Thomson ISI Web of Science) p. 58-78.
 4. Girdzijauskas S., Streimikiene D., Mialik A. Economic Growth, Capitalism and Unknown Economic Paradoxes. Sustainability 2012, 4, (MDPI AG Basel, Switzerland) 2818-2837; (IF 1.077). Elektroninis išteklius: https://www.google.lt/?gfe_rd=cr&ei=vKi4Vu_gFImA8Qf6ibrYBA&gws_rd=ssl#q=Economic+Growth%2C+Capitalism+and+Unknown+Economic+Paradoxes.+Sustainability
 5. E.Jurkonytė, S.Girdzijauskas. The solvency requirementsin the project solvency II : evaluating the impact of insurance companies‘ financial rezults. Transformations in business and economics. ISSN 1648-4460. vol. 3, No. 3(21), p. 147-157, 2010. (Thomson ISI Web of Science)
 6. I. Knyvienė, S. Girdzijauskas, D. Grundey. Market Capacity from the Viewpoint of Logistic Analysis. Technological and Economic Development of economy. ISSN 2029-4913. 2010. 16(4): 690–702. (Thomson ISI Master Journal List).
 7. M. Dubnikovas, S. Girdzijauskas. Logistic Analysis of Price Bubble and Current Situation in USA Real Estate. Lecture Notes in Business Information Processing; Series Editors: Aalst, W. van der, Mylopoulos, J., Rosemann M., Shaw, M.J., Szyperski, C. ISSN: 1865-1348; Springer-Verlag Berlin / Heidelberg;13-18, 2010.
 8. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė, M. Dubnikovas. Analyzing Banking Capital with LOGLET Lab Software Package // Transformations in business and economics. ISSN 1648-4460. vol. 8, No. 2 (17), p. 45-56, 2009 (Thomson ISI Web of Science).
 9. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė. Application of Logistic Models for Stock Market Bubbles Analysis // Journal of Business Economics and Management. ISSN 1611-1699. Vilnius: Technika, 2009, Vol. 10, No. 1, p. 45-51(Thomson ISI Web of Science).
 10. D. Štreimikienė, S. Girdzijauskas. Assessment of post-Kyoto climate change mitigation regi-mes impact on sustainable development. Renewable and Sustainable Energy Reviews 13; 2009, p. 129–141(Thomson ISI Master Journal List).
 11. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė, J. Čepinskis, V. Moskaliova, E. Jurkonytė, R. Mackevičius. Formation of Economic Bubbles: Causes and Possible Preventions // Technological and Economic Development of Economy; Baltic Joulnar on Sustainability, ISSN 1392-8619, 2009, 15 (2) p. 267-280 (Thomson ISI Master Journal List).
 12. M. Dubnikovas, V. Moskaliova, S. Girdzijauskas. Analysis of the Share Price Burbbes in the Baltic Countries. Lecture Notes in Business Information Processing; Series Editors: Aalst, W. van der, Mylopoulos, J., Sadeh, N.M., Shaw, M.J., Szyperski, C. ISSN: 1865-1348; Springer-Verlag Berlin / Heidelberg;119-129, 2009.
 13. D. Štreimikienė, S. Girdzijauskas. Logistic Growth Models for Analysis of Sustainable Growth / Transformations in business and economics. ISSN 1648-4460. 2008, vol. 7, No. 3 (15), p. 218-235, 2008 (Thomson ISI Web of Science).
 14. S.Girdzijauskas, J. Čepinskis, E. Jurkonytė. Transformations in Insurance Market: Modern Accouting Method of Insurance Tariffs / Transformations in Business and Economics. ISSN 1648-4460, Vol. 7, No. 2(14) Supplement B, 2008, p. 143-153, 2008 (Thomson ISI Web of Science).
 15. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė. Logistic Growth Models for Analysis of Stocks Markets Bubbles, The 2008 International Conference of Financial Engineering, Lecture Notes in Engineering and Computer Science p. 1166 - 1170, 2008
 16. V. Gronskas, D. Štreimikienė, S. Girdzijauskas. Rec. kn.: Gilys, Povilas. Ekonomika, antiekonomika ir globalizacija/ Transformations in business and economics. ISSN 1648-4460. 2008, vol. 7, no. 2, p. 166-171, 2008.
 17. S. Girdzijauskas, A. Pikturna, F. Ivanauskas, E. Merkevičius, V. Moskaliova. Investigation of the elasticity of the price bubble functions; Continuous optimization and knowledge-based technologies : 20th EURO Mini conference (EurOPT-2008), May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania. ISBN 978-9955-28-283-9. Vilnius: Technika, 2008, p. 131-136, 2008.
 18. E. Merkevičius, G. Garšva, S. Girdzijauskas, V. Sekliuckis. Forecasting of changes of companies financial standings on the basis of self-organizing maps; ICEIS 2007: proceedings of the 9th International conference on enterprise information systems, Funchal, Portugal, June 12-16. ISBN 978-972-8865-89-4. Funchal : Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007, p. 416-419.
 19. Girdzijauskas S., Čepinskis J., Jurkonytė E. Modern Accounting Method in Insurance Tariffs – Novelty on the Insurance Market; Technological and Economic Development of Ekonomy, 2007, Vol. XIII, No 3, p. 179-183, Vilnius: Technika, 2007, ISSN 1392-8619.
 20. E. Merkevičius, G. Garšva, S. Girdzijauskas. A Hybrid SOM-Altman Model for Bankruptcy Prediction; Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg; Volume 3994 / 2006, 364 – 371 p. ISSN: 0302-9743.
 21. V. Moskaliova, S. Girdzijauskas. The risk of investment: Determinate models; Proceedings of the 2006 seventh international Baltic conference on databases and information systems (Baltic DB&IS 2006): p. 91-100 2006, ISBN 9986-19-920-4.
 22. Girdzijauskas, S. A., Moskaliova, V., Istability modeling of financial pyramids / Environment, Technology, Resources: proceedings of the 5th international scientific and practical conference, June 16-18, 2005. ISBN 9984779068 p. 26-32.

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes[taisyti]

 1. Гирдзияускас С. А., Дряунис К. С. Экономико-логистический анализ: фундамен¬тальные предпосылки бескризисного развития (Economic-Logistic Analysis: the Fundamental Premises of Crisis-Resistant Growth) / Збірник наукових праць ХНЕУ ім. С. Кузнеця /Управління розвитком, No 2 (180), 2015, 6-12p. Prieiga per internetą: http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/NAUKA/Naukovi_vudannya/Development_Management/Upravlinnya_rozvytkom_02_2015.pdf
 2. Mialik A., Sakalauskas V., Driaunys K., Girdzijauskas S. (2015). Logistic analysis of economic cycles./ MME. Mathematical Models in Engineering. Volume 1, Issue 2 Pages (83-95), NoP (5-14) ISSN Print 2351-5279; ISSN Online 2424 – 4627; http://www.jve.lt/Vibro/MME-2015-1-2/MME00115120011.pdf
 3. Girdzijauskas, S.A. Новые экономические парадоксы или новые законы насыщенных рынков (New economic paradoxes or new laws of the saturated markets). Social processes regulation in the context of economics, law and management: Materials digest of the LIII In-ternatioal Researsh and Practice Conference and II stage of the Championship in economic. ISBN 978-I-909137-26-4, London, 2013. p. 50-53. http://gisap.eu/ru/node/26535
 4. S. Girdzijauskas, A. Mialik, M. Dubnikovas. (2012) Financial Leverage Trap. International Journal of Business and Social Science ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online) Vol. 3 No. 11. (Radford University, USA) p. 29-37. Prieiga per internetą: http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_11_June_2012/4.pdf
 5. D. Štreimikienė, S. Girdzijauskas, L. Stoškus. Sustainability Assessment Methods and Their Application to Harmonization of Policies and Sustainability Monitoring. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, 2009. Nr. 2(48), P. 51-62; ISSN 1392-1649.
 6. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė. Logistinės funkcijos taikymas ribinių dydžių dėsningumų analizėje. Ekonomika: mokslo darbai/Vilniaus univer¬sitetas. ISSN 1392-1258; 2007, t. 78, p. 34-47 (IBSS).
 7. Girdzijauskas S., Boguslauskas V. The Possibilities for the Application of the Logistic; Inžinerinė ekonomika/Kauno technologijos universitetas; ISSN 1392-2785; 2005, Nr.1(41), p. 7-15.
Moksliniai straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos leidiniuose, iš jų elektroniniuose
 1. Girdzijauskas, S.A. Новые экономические парадоксы или новые законы насыщенных рынков. Social processes regulation in the context of economics, law and management: Materials digest of the LIII Internatioal Researsh and Practice Conference and II stage of the Championship in economic. ISBN 978-I-909137-26-4, London, 2013. p. 50-53.
 2. Girdzijauskas S. Ekonomika - mokslas, menas, filosofija, religija ar... pasenusi teorija? / Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė. ISSN 2029-4557 , Kaunas: KAUKO, 2013, p., 134-141.
 3. S. Girdzijauskas, D. Štreimikienė, R. Mackevičius. Ekonominių svyravimų logistinė analizė. Vadyba (Journal of Management). 2009, Vol. 14, No. 2 (14). ISSN 1648-7974. Mokslo tiriamieji darbai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. p. 75-81.
 4. S. Girdzijauskas, R. Mackevičius. Kapitalo augimo modeliai ir logistinė kapitalo valdymo teorija. Naujas požiūris į ekonomines krizes. Ekonomika ir vadyba, ISSN 1822-6515: 2009. 14 ; p. 757-762.
 5. S.Girdzijauskas. G. Garšva, E. Merkevičius. Logistika regado de kreditoj, Scienca revuo. ISSN 0048-9557. 2008, vol. 59(2), no. 213, p. 101-109; 2008.
 6. Girdzijauskas, V. Moskaliova. Finansinių piramidžių stabilumo modeliavimas. Informacijos mokslai: mokslo darbai/Vilniaus universitetas. ISSN 1392–0561; 2005, t. 35, p. 158-169.
 7. Girdzijauskas S. Logistinis kritinių situacijų valdymas; burbulų fenomenas arba antrasis kvėpavimas. Ekonomika ir vadyba; Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-8732; 2004; Nr.1(7), 53-59 p.
 8. Чегис Р., Гирдзияускас С. Управление сбалансированным раз¬витием во время трансформаций эко¬но¬мических систем. Известия КГТУ № 5, Калинин¬град: Изда-тельство КГТУ, ПИ №4-149-154; 2004, с. 149-154.
 9. S. Girdzijauskas, V. Moskaliova. Finansinių piramidžių modeliai. Ekonomika: mokslo darbai/Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1258; 2003, t. 64, p. 37-48.
 10. Girdzijauskas, V. Moskaliova. Virtualių finansinių piramidžių nestabilumo modeliavimas. Informacijos mokslai: mokslo darbai/Vilniaus universi¬tetas. ISSN 1392–0561. 2003; t. 27, p. 105-114.
 11. S. Girdzijauskas. Logistiniai (ribiniai) kaupimo modeliai. Informacijos mokslai: mokslo darbai/Vilniaus universitetas. ISSN 1392–0561. 2002; t. 23, p. 95-102.

Moksliniai straipsniai kituose recenzuojamuose vienkartiniuose leidiniuose[taisyti]

 1. S. Girdzijauskas. Darnios ekonominės raidos kliuviniai. Darnus Lietuvos vystymasis. / Mokslinių straipsnių rinkinys. Elektroninis išteklius. Vilniaus universitetas 2013. 37-41 p.
 2. D. Štreimikienė, S. Girdzijauskas. Sustainable development and logistic growth of resource consumption. International business development: globalization, opportunities, challenges: international scientific conference, 15-16 of May 2008 Vilnius Lithuania : collection of articles. ISBN 978-9955-879-06-0. Vilnius, 2008, p. 266-275.

VADOVĖLIAI[taisyti]

 1. S. Girdzijauskas. Finansinė analizė; kiekybiniai metodai / bendrasis vadovėlis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 357 p.
 2. S. Girdzijauskas. Finansiniai skaičiavimai bankininkystėje, komercijoje, draudime, versle / vadovėlis. Kaunas, Technologija; 1997; 180 p.

MOKOMOSIOS KNYGOS[taisyti]

 1. S. Girdzijauskas, V. Sakalauskas, A. Kalnius. Aukštosios matematikos savarankiško darbo užduotys. Vilnius: VU leidykla, 2006 ir 1993, 148 p.
 2. S. Girdzijauskas. Draudimas; kiekybinė finansinė analizė. Kaunas „Naujasis lankas“, 2002; 104 p.
 3. S. Girdzijauskas. Matematikos kartojimo pratimai. Kaunas, Šviesa, 2000, 110 p.
 4. S. Girdzijauskas. Matematikos testai pasirengimui studijuoti universitete patikrinti. Kaunas: Technologija; 1996; 18 p.
 5. S. Girdzijauskas. Analizinė geometrija. Kaunas: Smaltija, 1996, 56 p.

Kitos publikacijos (įvairūs straipsniai ir išradimai)[taisyti]

 1. S. Girdzijauskas. Studentų žinių kontrolė ir vertinimas; antrasis papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universiteto lei¬dykla, 1999, 40 p.
 2. S. Girdzijauskas. Studentų žinių kontrolė ir vertinimas. Vilnius: Vilniaus universiteto lei-dykla, 1996, 16 p.
 3. S. Girdzijauskas. Logistinė kapitalo valdymo teorija: principai ir įžvalgos. //Ekonomika ir vadyba - 2005. Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, Technologija, 2005; 251-255 p.
 4. R. Simutis, S. Girdzijauskas, J. Nenortaitė. The simulation of scenario of Lithuanian stock exchange index during transition phase to the EU. Business options, problems and solutions concerning globalisation : 5th international scientific conference, Riga, 23 April, 2004 : proceedings. ISBN 9984-766-05-5. Riga, 2004, 345-350 p.
 5. L. Balzarevičiūtė, S. Girdzijauskas. Logistinis diskretusis kapitalo augimo modelis.//Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos./ 9-toji tarptautinė magistrantų ir doktorantų konferencija; pranešimų medžiaga. Kaunas: VDU , 2004, p. 168-171.
 6. S. Girdzijauskas, J. Širvinskaitė. Investavimo rizikos tyrimas finansinėse piramidėse.//Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos./ 9-toji tarptautinė magistrantų ir doktorantų konferencija; pranešimų medžiaga. Kaunas: VDU, 2004, p. 75-80.
 7. S. Girdzijauskas. Palūkanos ribiniuose modeliuose. Apskaitos, audito ir apmokestinimo pokyčiai integruojantis į Europos Sąjungą. Ekonomika ir vadyba – 2003. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, Technologija, 2003; 18-20 p.
 8. S. Girdzijauskas. Finansinių piramidžių nestabilumo modeliavimas. Informacinės techno-logijos verslui – 2003. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003; 33-38 p.
 9. S. Girdzijauskas. Finansinių piramidžių matematiniai modeliai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste. Konferencijos pranešimų medžiaga.Kaunas: Kolpingo kolegija, 2003. p. 33-35.
 10. S.Girdzijauskas. Evaluierung der Zinsnorm in Grenzmodellen. Integration of market economy countries: problems and prospects:the materials of scientific international conference on May 27-28, 2003, Riga/Higher school of economics and culture p. 19-26.
 11. С. Гирдзияускас. Моделирование роста капитала в закрытом регионе. // Перспективы экономики Калининградского региона и развитие EU/Сборник докладов. Калининград: Издательство ЧП Мишуткина, 2003, с. 52-54.
 12. S. Girdzijauskas. Kapitalo kaupimo modeliavimo ypatumai dėstant finansų valdymą: lo-gistinis metodas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste. Kaunas: Kolpingo kolegija, p. 36-38, 2002.
 13. S. Girdzijauskas Kapitalo kaupimo logistiniai modeliai. Informacinės technologijos verslui - 2002, konferencijos pranešimų medžiaga Kaunas, Technologija 2002, 40-44 psl.
 14. P.Žvinys, S. Girdzijauskas. Studijų programos įgyvendinimo tyrimas tarp dalykinių ryšių analizės aspektu. Informacijos mokslai t. 23, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 62-70, 2002.
 15. S.Girdzijauskas, E. Grinkienė, P.Žvinys Informacijos verslo studijų programos tarpdalykinių ryšių analizė. Informacinės technologijos 2002:konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, Technologija, 2002, p. 106-110.
 16. S.Girdzijauskas, E. Grinkienė, P. Žvinys. Проблемы разработки и ре¬ализации интегрированных программ обучения по бизнесу и инфор¬матике. Business operation and its legal environment: processes, tendencies and results: international conference Riga, April 12, 2002: proceedings/School of Business Administration Turiba p. 84-89, 2002.
 17. S. Girdzijauskas, G. Garšva, P. Žvinys. Нормативная система оценки знаний и возможности использования ее в уни¬верситетах. Материалы международной конференции трансформации в экономических и социальных отноше¬ниях: процессы, тенденции, результаты Riga, Biznesa augst¬sko¬la Turiba, 2001; 121-125 p.
 18. S.Girdzijauskas, V. Sakalauskas, P.Žvinys. Norminis žinių vertinimas ir studijų aktyvinimo galimybės. Konferencijos „Studijų ir verslo integracija“ pranešimų medžiaga Kaunas: Kauno kolegija, 2001. p. 44-54.
 19. S. Girdzijauskas, E. Stumbrys. Studentų žinių norminis vertinimas. Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika; konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, Technologija, 2000; 46-57 p.
 20. R. Šimukonytė, S. Girdzijauskas. Žinių kokybės gerinimas universitetuose. Informacinės technologijos ir mokslų integracija; Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švie¬timo centras, 2000; 127-128p.
 21. S. Girdzijauskas, V. Sakalauskas, A. Šalčius, R. Šimukonytė. Система оценки знаний на основе норм и возможности использования ее в уни¬верситетах. Материалы международной конференции проблемы интеграции стран Балтии в Евросоюз, Rezeknė, Rezeknes Augst¬skola, 2000; 27-30 p.
 22. 2. S. Girdzijauskas, Č. Christauskas. Rentos skaičiavimo metodų pa¬lygi¬nimas. Ekonomika ir vady¬ba – 98; Tarptautinės konfe¬ren¬ci¬jos pranešimų medžiaga Kaunas: Technologija, 1998; 110-116 p.
 23. S. Girdzijauskas. Ekvivalentumo problema finan¬si¬nėse rentose. Tarptautinės konferencijos ekonomikos refor¬ma Rytų ir Vidurio Europoje medžiaga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998; 80-85 p.
 24. Č. Christauskas, S. Girdzijauskas. Lietuvos vertybinių popierių rin¬kos analizė. Tarptautinė konferencija apskaitos mokslo ir studijų integracija (straipsnių rinkinys)LŽŪU leidybinis centras; 1998; 53-63 psl.
 25. S. Girdzijauskas. Norminė vertinimo sistema ir jos taikymo galimybės universitete. Konferencijos aukštojo mokslo sistemos ir didaktika Kaunas, Technologija, 1998; 31-35 psl.
 26. Č. Christauskas, S. Girdzijauskas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo finansinės problemos. Vadybos mokslas, moky¬mas ir praktika; mokslinės – metodinės konfe¬ren¬cijos medžiaga LŽŪU leidybinis centras; 1997; 119-124 psl.
 27. S. Girdzijauskas, Č. Christauskas. Asmeninių finansų valdymas rinkos sąlygomis. Vadybos moks¬las, moky¬mas ir praktika; moks¬linės – metodinės konfe¬ren¬cijos medžiaga LŽŪU leidybinis centras; 1997; 108-112 psl.
 28. S. Girdzijauskas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodika. Ekono¬mika, gamtosauga, mokesčiai; Respublikinės teorinės-praktinės konferencijos medžiaga Kaunas, VU KHF, 1997; 15-18 psl.
 29. R. Urbanskienė, S. Girdzijauskas. Apie vakarinių skyrių studentų kontingentą. Benrieji vakarinio mokymo metodikos klausimai /straipsnių rinkinys. Vilnius: VU leidykla, 1979, 26-36p.
 30. A. Vidžiūnas, S. Girdzijauskas „Skaičiavimo mašinų ir programavimo“ disciplinos dėstymo ekonominių specialybių studentams-vakarinininkams metodikos klausimai. Dėstymo metodikos klausimai vakariniame skyriuje /straipsnių rinkinys. Vilnius: VU leidykla, 1979, 15-19p.
 31. С. Гирдзияускас, Р. Мартинайтис. Некоторые вопросы исследования динамики ртутных герметизированных магнитоуправляемых контактов. Межвузовский сборник научных трудов РСФСР. Герметизированные магнитоуправляемые контакты, выпуск 5, Рязань, 1979.
 32. С. Буцевичус, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, К. Рагульскис, А. Рачкаускас. Регистратор случайных импульсов. Авторское свидетельство СССР № 478330.//Бюллетень № 27, 1975.
 33. С. Гирдзияускас, Р. Багджюнас, Б. Рудгальвис, И. Шкадрецов. Об одном способе измерения относительного перемещения.//Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР, Вибротехника 1(22), Каунас: Каунасский политехнический институт, 1974, с. 97-101.
 34. В. Вуколов, С. Зарецкас, Р. Бачюлис, С. Гирдзияускас К вопросу построения миниатюрных измерительных коммутаторов.// Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР, Вибротехника 1(14), Вильнюс: Минтис, 1973. с. 119-128.
 35. С. Гирдзияускас, И. Скучас. Некоторые вопросы исследования динамики электромагнитных механизмов на АВМ.//Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР, Вибротехника 4(17), Каунас: Каунасский политехнический институт, 1972.
 36. С. Гирдзияускас, В. Рагульскиене. Вопросы динамики ртутных плунжерных контактронов//Электрические контакты// Рефераты докладов на VI Всесоюзном совещании, Москва, ноябрь 1972, М.: «Наука», 1972.
 37. С. Гирдзияускас. Устройство для измерения силы тяги электромагнитных систем с двумя рабочими зазорами.//Проспект выставки «Вибротехника-5». Каунас: Каунасский политехнический институт, 1972, с. 41-42.
 38. Б. Бакшис, Р. Бачюлис, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, К. Рагульскис. Устройство ввода информации и визуализации процессов.// Проспект выставки «Вибротехника-5». Каунас: Каунасский политехнический институт, 1972, с. 43-44.
 39. Адамонис, С. Гирдзияускас, И. Скучас. Устройство для измерения динамической тяговой силы электромагнитов.//Проспект выставки «Вибротехника-5». Каунас: Каунасский политехнический институт, 1972, с. 58.
 40. С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, К. Рагульскис. Способ управления контактроном с плунжерным подвижным контактом.//Проспект выставки «Вибротехника-5». Каунас: Каунасский политехнический институт, 1972, с. 59-60.
 41. Р. Бачюлис, М. Ванагайтите,С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, О. Петро¬ше¬вичюте. Способ очистки пленки жидкого металла на деталях контактрона. Авторское свидетельство СССР № 465663.//Бюллетень № 12, 1975.
 42. А. Бразджионис, С. Гирдзияускас, Г. Лапинскас, К. Рагульскис. Фотоэлектрическое устройство для контроля перемещения. Авторское сви¬детельство СССР № 418875.//Бюллетень № 9, 1974.
 43. С. Гирдзияускас, И. Скучас. Устройство для моделирования электромагнитных механизмов. Авторское свидетельство СССР № 417806.//Бюллетень № 8, 1974.
 44. В. Адамонис, С. Гирдзияускас, Г. Лапинскас, В. Рагульскиене. Контактрон. Авторское свидетельство СССР № 413538.//Бюллетень № 4, 1974.
 45. С. Гирдзияускас, К. Рагульскис, И. Скучас. Устройство для моделирования электромагнитных механизмов. Авторское свидетельство СССР № 325597.//Бюллетень № 48, 1973.
 46. Р. Бачюлис, С. Буцевичус, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, Г. Лапинскас, К. Рагульскис. Устройство для ввода информации. Авторское свидетельство СССР № 373720.//Бюллетень № 14, 1973.
 47. С. Гирдзияускас, И. Скучас. Устройство для моделирования электромагнитных механизмов. Авторское свидетельство СССР № 407344.//Бюллетень № 46, 1973.
 48. С. Гирдзияускас. Устройство контроля относительного перемещения объекта. Авторское свидетельство СССР № 413538.//Бюллетень № 42, 1973.
 49. С. Гирдзияускас, И. Скучас. Устройство для моделирования электромагнитных механизмов. Авторское свидетельство СССР № 400900.//Бюллетень № 40, 1973.
 50. С. Гирдзияускас, И. Скучас. Устройство для переменной задержки сигналов. Авторское свидетельство СССР № 398005.//Бюллетень № 37, 1973.
 51. С. Гирдзияускас. Методы и прибор для бесконтактного исследования динамики герметизированных контактных систем. Научные труды ХХIII республиканской научно-технической конференции, Каунас,1968.
 52. Р. Бачюлис, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, А. Лепский, Ю. Нилов, В. Рагульскиене, К. Рагульскис. Ртутные электромагнитные реле//Проспект выставки «Вибротехника-2». Каунас: Каунасский политехнический институт, 1969, с. 16.
 53. Б. Бакшис, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, С. Мачюлайтис, В. Рагульскиене. Экспериментальное исследование тяговых усилий в магнитоуправляемых контактах. Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР, Вибротехника 4(9), Вильнюс: Минтис, 1970.
 54. С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, К. Рагульскис. Фотоэлектрический датчик перемещения ДФ-2.//Проспект выставки «Вибротехника-3». Каунас: Каунасский политехнический институт, 1970, с. 2-3.
 55. Р. Бачюлис, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, Ю. Люберскис, К. Рагульскис. Фотоэлектрический преобразователь перемещения. Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР, Вибротехника 1(10), Вильнюс: Минтис, 1971, с.127-134.
 56. К. Рагульскис, С. Гирдзияускас, Б. Рудгальвис, С. Зарецкас, А. Рачкаускас, Б. Бакшис. Новая аппаратура для исследования динамики МК. Труды конференции по электронной технике; магнитоуправляемые контакты. Вып. 6(32), том 2б изд-во Электроника, М., 1971, с.109-115.
 57. С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, С. Мачюлайтис. Приближенное определение усилий действующих на контакты-детали МК//Труды конференции по электронной технике; магнитоуправляемые контакты. Вып. 6(32), том 2б изд-во Электроника, М., 1971, с.120-127.
 58. Р. Бачюлис, М. Ванагайтите, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, О. Петрошевичюте, А. Рачкаускас,. Технологические вопросы изготовления ртутных МК//Труды конференции по электронной технике; магнитоуправляемые контакты. Вып. 6(32), том 2б изд-во Электроника, М. 1971. с.101-104.
 59. Б. Бакшис, Р. Бачюлис, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, К. Рагульскис. Многоканальное фотоэлектрическое устройство ввода. //Проспект выставки «Вибротехника-4». Каунас: Каунасский политехнический институт, 1971, с. 29-30.
 60. Б. Рудгальвис, С. Гирдзияускас. Колебания подвижных элементов контактных систем.//Тезисы докладов конференции по колебаниям механических систем, Киев: Наукова думка, 1971.
 61. С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, В. Рагульскиене. Вопросы динамики ртутных плунжерных контактронов.//Тезисы докладов IV научно-технической конференции: Пролемы создания системы управления судовыми техническими средствами, Ле-нинград, 1971.
 62. С. Буцевичус, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, К. Рагульскис, А. Рачкаускас. Регистратор случайных импульсов. Авторское свидетельство СССР № 281910.//Бюллетень № 29, 1970.
 63. Б. Бакшис, Р. Бачюлис, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, К. Рагульскис. Фотоэлектрическое устройство ввода. Авторское свидетельство СССР № 296132.//Бюллетень № 8, 1971.
 64. Б. Бакшис, Р. Бачюлис, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, К. Рагульскис. Фотоэлектрическое устройство ввода. Авторское свидетельство СССР № 309380.//Бюллетень № 22, 1971.
 65. С. Гирдзияускас, К. Рагульскис. Устройство для измерения силы тяги электромагнитов. Авторское свидетельство СССР № 318069.//Бюллетень № 31, 1971.
 66. В. Адамонис, С. Гирдзияускас, И. Скучас. Устройство для испытания элект-?омагнитных механизмов. Авторское свидетельство СССР № 325597.//Бюллетень № 3, 1972.
 67. Н. Барашев, В. Вуколов, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, Е. Мелих, К. Рагульскис. Способ управления электромагнитными механизмами с двумя рабочими зазорами. Авторское свидетельство СССР № 329589.// Бюллетень № 7, 1972.
 68. С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, Г. Лапинскас, К. Рагульскис. Фотоэлектрическое виброизмерительное устройство для контроля перемещения объектов. Авторское свидетельство СССР № 337798.//Бюллетень № 15, 1972.
 69. С. Буцевичус, С. Гирдзияускас, С. Зарецкас, К. Рагульскис, А. Рачкаускас. Регистратор случайных импульсов. Авторское свидетельство СССР № 344465.//Бюллетень № 21, 1972.
 70. С. Буцевичус, С. Гирдзияускас, К. Рагульскис. Устройство для исследования механических колебаний. Авторское свидетельство СССР № 345366.//Бюллетень № 22, 1972.
 71. А. Бразджионис, С. Буцевичус, С. Гирдзияускас, В. Рагульскиене, Б. Рудгальвис. Устройство для исследования контактных систем. Авторское свидетельство СССР № 345474.//Бюллетень № 22, 1972.
 72. Stasys Girdzijauskas. Procentai. Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui. Kaunas. 1918.

Šaltiniai[taisyti]