Užsienio tautiečiai - menininkai, mokslininkai, visuomenės veikėjai

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

  A

  B

  C

  Č

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  Y

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  P

  R

  S

  Š

  T

  U

  V

  Z

  Ž

  Šaltiniai

  1. Apie Gintautas Abarius
  2. [1]
  3. Apie Povilas Abelkis
  4. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Valentinas_Adamkevi%C4%8Dius]
  5. Apie Vytautas Adamkevičius (Leonas Lėtas )
  6. Apie Alma Adamkiene
  7. Apie Valdas Adamkus
  8. [2]
  9. Apie Juozas Adomavičius Kėkštas
  10. [3]
  11. [4]
  12. Apie Jonas Aistis
  13. [5]
  14. [6]
  15. [ http://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/snieguole-ir-domas-akstinai-zydekime-kur-paseti.d?id=26169281]
  16. Apie Vytautas Alantas
  17. [7]
  18. Apie Juozas Ambrazevičius-Brazaitis
  19. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Ambraziejus_(1877)]
  20. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Leopoldas_Petras_Andrijauskas]
  21. http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=58 Apie Pulgis Andriusis
  22. [ http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110307042432/http://www.culture.lt/7md/?leid_id=530&kas=straipsnis&st_id=214]
  23. [ http://pasauliolietuvis.lt/henrikas-antanaitis-savo-energija-skiriu-lietuvai/]
  24. [ http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/menininke-kviecia-pabuti-tyloje/106963]
  25. [8]
  26. [9]
  27. [10]
  28. Apie Kazys Almenas
  29. [11]
  30. [12]
  31. [13]
  32. Apie Algis Arlauskas
  33. [ http://www.sas.rochester.edu/lin/people/faculty/armoskaite_solveiga/index.html]
  34. [14]
  35. [15]
  36. [16]
  37. [17]
  38. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Juoz%C4%97_Augaityt%C4%97]
  39. [18]
  40. [19]
  41. [20]
  42. Apie Paulius Augius-Augustinavičius
  43. [21]
  44. [22]
  45. Apie Algirdas Avižienis
  46. Apie Jūra Avižienis
  47. [23]
  48. Apie Petras Babickas
  49. Apie Benediktas Babrauskas
  50. Apie Tatjana Babuškinaitė
  51. Apie Vytautas Bacevičius
  52. Apie Kęstutis Bacevičius
  53. Apie Gražina Bacevičiūtė Bacevič
  54. [24]
  55. [25]
  56. [26]
  57. Apie Apolinaras Petras Bagdonas
  58. Apie Juozas Bagdonas 1866 -1956
  59. Apie Juozas Bagdonas 1911-2005
  60. [27]
  61. [28]
  62. [29]
  63. [30]
  64. [31]
  65. [32]
  66. Apie Vincas Balickas
  67. [33]
  68. [34]
  69. [35]
  70. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Baltrus]
  71. Apie Jurgis Baltrušaitis
  72. [36]
  73. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Baltru%C5%A1aitis]
  74. [37]
  75. [ http://laiskailietuviams.lt/index.php/1972m-4-balandis/3551-prano-baltuonio-skulpturos-darbu-paroda]
  76. [38]
  77. [39]
  78. [40]
  79. [41]
  80. [42]
  81. [43]
  82. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Valteris_Kristupas_Banaitis]
  83. [44]
  84. [45]
  85. Apie Max Band (Maksas Bandas)
  86. [46]
  87. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Basanavi%C4%8Dius]
  88. Apie Eugenijus Bandzevičius
  89. Apie Nijolė Banys
  90. [47]
  91. Apie Giedrė Barauskaitė
  92. Apie Kazys Barėnas
  93. [48]
  94. Apie Marija Barėnienė
  95. [49]
  96. [50]
  97. [51]
  98. Apie Stasys Barzdukas
  99. Apie Liucija Baškauskaitė- Baškauskas
  100. [52]
  101. [53]
  102. [54]
  103. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Bau%C5%BE%C4%97]
  104. [ https://joinencore.com/Gabriele-Bekeryte]
  105. [ https://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/teodoras-bieliackinas-mes-visi-sugrisime-i-musu-lietuva-285-923862]
  106. [55]
  107. [56]
  108. [57]
  109. [58]
  110. [59]
  111. [ http://defendinghistory.com/tag/michael-berkowitz-ucl]
  112. [60]
  113. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_Jurgis_B%C4%97k%C5%A1ta ]
  114. [61]
  115. Apie Vytautas Bieliauskas
  116. Apie Mykolas Biržiška
  117. Apie Vaclovas Biržiška
  118. Apie Ausrine Byla
  119. [62]
  120. Apie Jurgis Blekaitis
  121. Apie Kazys Bobelis
  122. [63]
  123. [64]
  124. Apie Kazys Bradūnas
  125. [65]
  126. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Argentinos_lietuvi%C5%B3_bendruomen%C4%97 ]
  127. [66]
  128. [67]
  129. Apie Bernardas Brazdžionis
  130. [ http://www.propatria.lt/2013/08/nijole-brazenaite-luksiene-paronetto_20.html]
  131. [68]
  132. [69]
  133. Apie Charles Bronson (Karolis Dionyzas Bučinskis)
  134. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Bublys]
  135. [70]
  136. [71]
  137. [ http://zam.mch.mii.lt/Aktualijos/Telsiu-dailininkai.htm]
  138. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronius_Budri%C5%ABnas]
  139. Apie Algirdas Jonas Budrys
  140. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Eugenijus_Mindaugas_Budrys]
  141. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Budrys_%281916%29]
  142. [ http://www.ggc.edu/about-ggc/directory/dovile-budryte]
  143. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Buk%C5%A1a]
  144. [72]
  145. [ https://www.vle.lt/straipsnis/gennadij-burbulis/]
  146. [73]
  147. Apie Dick (Ričardas) Butkus
  148. [74]
  149. Apie Stasius Būdavas
  150. [75]
  151. [76]
  152. Apie John Candy
  153. [77]
  154. Apie Domas Cesevicius
  155. [78]
  156. [79]
  157. [ http://www.delfi.lt/veidai/kultura/lietuviu-rezisieres-filmas-rodys-derama-pavyzdi-pirmuju-vyru-zmonoms.d?id=72469254]
  158. [80]
  159. Apie Jeronimas Cicėnas
  160. [81]
  161. [82]
  162. [ http://www.eoht.info/page/Borisas+Cimbleris]
  163. Apie Eduardas Cinzas-Čiužas
  164. Apie Leonard Cohen
  165. [83]
  166. [84]
  167. Apie Kajetonas Julius Čeginskas
  168. [85]
  169. [86]
  170. [87]
  171. Apie Juozapas Čepėnas
  172. Apie Pranas Čepėnas
  173. [88]
  174. [89]
  175. [90]
  176. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_%C4%8Cernius]
  177. Apie Blažiejus Česnys
  178. Apie Daumantas Čibas
  179. [91]
  180. Apie Elena Čiurlienė
  181. [92]
  182. [93]
  183. [94]
  184. [ Apie Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (žr. Jakštas)]
  185. Apie Vytautas Antanas Dambrava
  186. Apie Leonardas Dambriūnas
  187. Apie Adolfas Damušis
  188. [95]
  189. [96]
  190. [97]
  191. [98]
  192. [99]
  193. [100]
  194. [101]
  195. [102]
  196. [103]
  197. Apie Vaclovas Daunoras
  198. [http://www.lcn.lt/bzinios/bz9909/909bl10.html
  199. Apie Antanas Deksnys
  200. [104]
  201. [105]
  202. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Jurgis_Did%C5%BEiulis]
  203. [106]
  204. [107]
  205. [108]
  206. [109]
  207. [110]
  208. [111]
  209. [112]
  210. [113]
  211. http://www.iseivijosdaile.lt/lt/dailininkai/ Apie Mstislavas Dobužinskis
  212. [114]
  213. [115]
  214. [116]
  215. [117]
  216. Apie Pranas Domšaitis
  217. [118]
  218. Apie Liudas Dovydenas
  219. [119]
  220. [120]
  221. Apie Karolis Drunga
  222. Apie Mykolas Drunga
  223. http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/lietuviai-uz-atlanto/154771]
  224. [121]
  225. [122]
  226. [123]
  227. [124]
  228. Apie Stasys Eidrigevičius
  229. Apie Irena Eidrigevičiūtė-Sprindienė
  230. http://www.iseivijosdaile.lt/lt/dailininkai/ Apie Albinas Bielskis-Elskus  (1926–2007)
  231. [125]
  232. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Ereminas]
  233. [126]
  234. [127]
  235. [128]
  236. [129]
  237. [130]
  238. [131]
  239. [132]
  240. [ http://www.mutualart.com/Artist/Sigi-Gabrie/8CF4743D303963E4]
  241. [133]
  242. Apie Pranas Gailius
  243. [134]
  244. http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=8045&Itemid=509 Apie Marija Galočkinaitė
  245. [135]
  246. Apie Viačeslavas Ganelinas
  247. Apie Adomas Galdikas
  248. [ http://www.galdikas.com/]
  249. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Ernestas_Galvanauskas]
  250. [136]
  251. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Remigijus_Ga%C5%A1ka]
  252. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Gav%C4%97nas]
  253. [137]
  254. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Gedgaudas]
  255. [138]
  256. [139]
  257. Apie Arūnas Gelūnas
  258. [140]
  259. [141]
  260. [142]
  261. Apie Kazys Germanas
  262. Apie Vytautas Germanas
  263. Apie Petronėlė Gerlikienė
  264. Apie Vytautas (Vitas ) Kevin Gerulaitis
  265. Apie Albertas Gerutis
  266. [143]
  267. Apie Antanas Giedrius
  268. [144]
  269. https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Jonas_Henrikas_Giedraitis]
  270. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Coky_Giedroyc]
  271. [145]
  272. [146]
  273. [147]
  274. Apie Marija Alseikaite-Gimbutiene
  275. [148]
  276. [149]
  277. [150]
  278. Apie Irena Gintautienė (Adomavičiūtė)
  279. [151]
  280. Apie Stasys Girdvainis
  281. [152]
  282. [153]
  283. Apie Juozas Girnius
  284. Apie Kęstutis K. Girnius
  285. Apie Saulius Antanas Girnius
  286. [ http://www.air-worldwide.com/Blog/Profiles/Tomas-Girnius/]
  287. [154]
  288. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Philip_Glass]
  289. [155]
  290. [156]
  291. [157]
  292. [158]
  293. [ http://www.mayoclinic.org/biographies/gostout-christopher-j-m-d/bio-20053480]
  294. [159]
  295. [160]
  296. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Mirga_Gra%C5%BEinyt%C4%97-Tyla]
  297. [161]
  298. [162]
  299. [Apie Audrius Gražys
  300. Apie Balys Gražulis
  301. Apie Algirdas Julius Greimas
  302. Apie Kotryna Grigaitytė
  303. Apie Nida Grigalavičiūtė
  304. Apie Morta Grigaliūnaitė
  305. [163]
  306. [164]
  307. [165]
  308. [166]
  309. [167]
  310. [168]
  311. [169]
  312. [170]
  313. Apie Benas Gudelis
  314. http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Guoga]
  315. Apie Antanas Gustaitis
  316. [171]
  317. [172]
  318. [173]
  319. [174]
  320. Apie Jašcha Heifetzas
  321. Apie Juozapas Albinas Herbačiauskas
  322. [175]
  323. [ http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8712&p_d=99327&p_k=1]
  324. Apie Michelis Hofmekleris
  325. [176]
  326. Apie Dalia Ibelhauptaitė
  327. [ http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=64094224]
  328. Apie Vytautas Ignas (1924-2009)
  329. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Zydrunas_Ilgauskas]
  330. [177]
  331. Apie Mikalojus Ivanauskas
  332. Apie Zenonas Ivinskis
  333. [178]
  334. Apie Stasys Yla
  335. [ http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/bbc-vedejas-samas-yossmanas-pirmakart-prie-mikrofono-sedau-neringoje-kgb-mikrofono-582-465049]
  336. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jaffee ]
  337. [ https http://kultura.lrytas.lt/daile/lietuvisku-saknu-turintis-karikaturistas-alas-jaffee-nekuriu-nieko-nesvankaus.htm]
  338. Apie Aleksandras Dambrauskas-Jakštas
  339. [179]
  340. [180]
  341. [181]
  342. [182]
  343. Apie Jerry Gerald Jankauskas
  344. [183]
  345. [184]
  346. [ http://www.draugas.org/01-20-10mds.html]
  347. Apie Jurgis Jankus
  348. http://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceslovas_Janu%C5%A1as Apie Česlovas Janušas
  349. Apie Donatas Januta
  350. Apie Petronėlė Orintaitė-Janutienė
  351. [185]
  352. Apie Paulius Jasiukonis
  353. Apie Martyna Jatkauskaitė
  354. [186]
  355. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Gintar%C4%97_Jautakait%C4%97 Apie Gintarė Jautakaitė]
  356. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Georgijus_Jefremovas]
  357. Apie Ann Jillian
  358. [187]
  359. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Jomantas]
  360. [188]
  361. Apie Vytautas Kazimieras Jonynas
  362. Apie Eglė Juodvalkė
  363. [ http://anthro.ufl.edu/jusionyte/]
  364. [189]
  365. [ http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/ruta-jusionyte-impulsus-kurybai-graibau-jausmuose-1213066/]
  366. Apie Jonas Jurašas
  367. Apie Aušra Marija Sluckaitė Jurašienė
  368. Apie Marija Jurgelevičienė (Mari Poisson)
  369. [190]
  370. [191]
  371. [192]
  372. Apie Paulius Jurkus
  373. [193]
  374. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Alfonsas_Jurskis]
  375. [194]
  376. [195]
  377. Apie Henrikas Kačinskas
  378. Apie Steponas Kairys (Tumasonis)
  379. [196]
  380. [197]
  381. Apie Vytautas Kamantas
  382. [198]
  383. [199]
  384. [ http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/lietuviai-uz-atlanto/154771]
  385. [200]
  386. [201]
  387. Apie Jonė Kaliūnaitė-Fassbende
  388. http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Kapo%C4%8Dius Apie Juozas Kapočius
  389. [202]
  390. [ https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/litvakai-pastumeje-l-armstronga-tapti-muzikos-legenda.d?id=75747621]
  391. [ https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/litvakai-pastumeje-l-armstronga-tapti-muzikos-legenda.d?id=75747621]
  392. [203]
  393. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kardelis]
  394. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Saulius_Karosas]
  395. [204]
  396. Apie Vytautas Kasiulis
  397. [205]
  398. Apie Albinas Marius Katiliskis
  399. [ http://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/pianisto-m-katino-sirdis-plaka-gimtineje.htm#.U-Dm4vldUnc]
  400. [206]
  401. [207]
  402. [208]
  403. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Julius_Kaupas]
  404. [ http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/versla-jav-sukurusi-lietuve-as-pirmiausiai-noriu-ivezti-lietuviska-produkta.d?id=22973885]
  405. [ http://www.draugas.org/legacy/08-01-08apana-kavaliunas.html]
  406. [209]
  407. [210]
  408. Apie Vytautas Kavolis
  409. [211]
  410. [212]
  411. [213]
  412. [214]
  413. [215]
  414. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Nomeda_Kazlaus]
  415. [216]
  416. Apie Vincas Kazokas
  417. Apie Žilvinas Kempinas
  418. Apie Jonas Kelečius
  419. Apie Violeta Kelertas
  420. http://en.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Kezys Apie Algimantas Kezys
  421. [ http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/90459/mire_garsus_iseivis_zurnalistas_r._kezys]
  422. Apie Juozas Adomavičius Kėkštas
  423. Apie Petras Kiaulėnas
  424. Apie Antanas Kiedis (Anthony Kiedis)
  425. [217]
  426. [218]
  427. [219]
  428. [220]
  429. [221]
  430. [222]
  431. Apie Faustas Kirša
  432. [223]
  433. [224]
  434. [225]
  435. Apie Antanas Klimas
  436. [226]
  437. [227]
  438. [ http://yrasalis.lt/desimt/inzinieriai/dr-arvydas-kliore/#sthash.aYhQQPFo.dpuf]
  439. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Amerikos_lietuvi%C5%B3_dailinink%C5%B3_s%C4%85junga]
  440. Apie Steponas Kolupaila
  441. [ http://www.vitals.com/doctors/Dr_Allan_Konce/profile]
  442. [228]
  443. Apie Saulius Tomas Kondrotas
  444. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Konwicki]
  445. Apie Vytautas Košuba (Kašuba)
  446. [229]
  447. [230]
  448. [231]
  449. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Kreiv%C4%97nas]
  450. Apie Pinckus (Pinhas, Pinchas) Kremegne
  451. [232]
  452. [ http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/garsuji-lietuviu-kilmes-jav-ekonomista-lietuvoje-daug-kas-stebina.htm?]
  453. Apie Juozas Kriaučiūnas
  454. [233]
  455. [234]
  456. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Vida_Kri%C5%A1tolaityt%C4%97]
  457. Apie Vincas Mickevičius Krėvė
  458. [235]
  459. Apie Juozas Kruminas
  460. [236]
  461. [237]
  462. [238]
  463. Apie Eva Kubbos
  464. Apie Tamara Kublickaitė
  465. Apie Silvia Kučėnas Foti
  466. Apie Antanas Kučinskas-Kučas-Gervydas
  467. [ http://www.anothertimbre.com/kudirka.html]
  468. [239]
  469. [240]
  470. [241]
  471. [242]
  472. [243]
  473. [244]
  474. [245]
  475. [246]
  476. [247]
  477. [248]
  478. Apie Jonas Kuzmickis-Gailius
  479. [249]
  480. [250]
  481. [251]
  482. [252]
  483. [ http://www.bznstart.lt/verslas/verslo-ideja/1182/Auksu-ir-deimantais-tviskantis-verslas]
  484. [253]
  485. Apie Algirdas Landsbergis
  486. Apie Vytautas Landsbergis-Žemkalnis
  487. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/emigrantai/sestadienine-mokykla-londone-ikurusi-virginija-stukaite-laniauskiene-saitai-su-lietuva-nenukirsti-592-329752]
  488. [254]
  489. Apie Ramunė Lapas
  490. [255]
  491. Apie Bronius Laucevičius-Vargšas
  492. Apie Stasys Laucius
  493. [256]
  494. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Sandra_Passarinho ]
  495. [257]
  496. [258]
  497. [259]
  498. [260]
  499. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Martynas_Levickis Apie Martynas Levickis]
  500. [261]
  501. [262]
  502. Apie Michaelas Levittas
  503. [263]
  504. [ http://www.skrastas.lt/?data=2013-10-25&rub=1146671142&id=1382626234]
  505. [264]
  506. [ https://biblio.ugent.be/person/802001646309]
  507. Apie Jacques Lipschitz
  508. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Lisauskas ]
  509. [265]
  510. [ http://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/utenoje-auges-nobelio-premijos-laureatas-papasakojo-apie-kraupias-vaikystes-patirtis.d?id=71733622 ]
  511. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lown?fbclid=IwAR0UVXjFkPqUQZW5F6xhv9ZHvmdtErTzVfrc2D5pKSZIpUmso6TTXiZspXs]
  512. Apie Kazys Lozoraitis
  513. [266]
  514. [267]
  515. [268]
  516. [269]
  517. [270]
  518. [271]
  519. [http://www.partizanai.info/nijole-brazenaite/
  520. Apie Antanas Maceina
  521. [272]
  522. Apie Vincas Maciūnas
  523. [273]
  524. [274]
  525. Apie Mečislovas Mackevičius
  526. [275]
  527. Apie Jurgis Mačiūnas
  528. [276]
  529. [277]
  530. [278]
  531. [279]
  532. [280]
  533. [ http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/emigrantai/uzsienio-lietuviu-mokslo-premijos-laureatas-algirdas-marchertas-592-465221?cf=df]
  534. Apie Aleksandras Marčiulionis
  535. Apie Ina Marčiulionytė
  536. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis]
  537. [ http://www.vartiklis.lt/science/margulis.htm]
  538. [281]
  539. [282]
  540. [ https://mubi.com/cast/marius-a-markevicius]
  541. [283]
  542. [284]
  543. Apie Jonas Matulionis
  544. [285]
  545. Apie Nelė Mazalaitė
  546. [ https://www.jmuseum.lt/en/news/i/1743/danute-pomerancaite-turns-80/]
  547. [286]
  548. [287]
  549. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Kipras_Ma%C5%BEeika]
  550. [288]
  551. Apie Adolfas Mekas
  552. Apie Jonas Mekas
  553. Apie Vladas Meškėnas
  554. Apie Icchokas Meras
  555. [289]
  556. [290]
  557. Apie Algis Mickūnas
  558. [291]
  559. [292]
  560. [293]
  561. [294]
  562. https://lt.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEord%C5%BEas_Mikelis
  563. Apie Raimundas Mieželis
  564. [295]
  565. Apie Žibuntas Mikšys
  566. [296]
  567. Apie Juozas Mikuckis
  568. Apie Oskaras Milasius
  569. Apie Česlovas Milošas
  570. Apie Antanas Milukas
  571. [297]
  572. Apie Antanas Mockus
  573. [ http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/emigrantai/londono-sityje-dirbantis-daumantas-mockus-lietuvybe-emigrantu-vertybe-592-290605]
  574. Apie Liūtas Mockūnas
  575. Apie Stasys Modzeliauskas
  576. Apie Borisas Moisejevas
  577. Apie Vaclovas Momkus
  578. Apie Antanas Mončys
  579. [ http://www.unifrance.org/annuaires/personne/129257/jean-christophe-moncys]
  580. [298]
  581. Apie Edgaras Montvidas
  582. [299]
  583. [300]
  584. [301]
  585. [302]
  586. [303]
  587. [ http://mrazauskas.de/]
  588. Apie Jonas Mulokas
  589. Apie Kazys Musteikis
  590. Apie Bronius Murinas
  591. [304]
  592. [305]
  593. [306]
  594. Apie Henrikas Nagys
  595. [307]
  596. [308]
  597. Apie Alė Nakaitė
  598. [309]
  599. [310]
  600. [311]
  601. [312]
  602. Apie Regina Narušienė
  603. [313]
  604. Apie Danguolė Navickienė
  605. [314]
  606. Apie Fabijonas Neveravičius
  607. [315]
  608. [316]
  609. [317]
  610. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-05-07-paulius-normantas-mano-namai-tai-amzinas-kelias/81611 Apie Paulius Normantas
  611. Apie Elizabeth Novickas
  612. Apie Andrius Oleka-Žilinskas
  613. Apie Česlovas Valdemaras Obcarskas
  614. Apie Kazys Petras Obolėnas (Obolevičius)
  615. Apie Jurgis Okunis
  616. Apie Julija Okruško
  617. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Kristina_Orbakait%C4%97]
  618. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Orbakas]
  619. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Petron%C4%97l%C4%97_Orintait%C4%97]
  620. [318]
  621. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Amos_Oz]
  622. [319]
  623. [320]
  624. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Pajaujis_(1906)]
  625. [ http://www.santakoskaimas.lt/index.php?cid=196]
  626. [321]
  627. [322]
  628. [ http://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-gamta/mokslas-ir-gamta/lietuves-ideja-gali-sumazinti-ismetamu-maisto-produktu-kieki.d?id=66002292]
  629. [ http://www.londonmet.ac.uk/faculties/faculty-of-life-sciences-and-computing/staff/professor-algirdas-paktas/]
  630. Apie Kazys Pakštas
  631. Apie Vita Panomariovaite
  632. [323]
  633. [324]
  634. [325]
  635. Apie Mykolas Paškevičius
  636. [326]
  637. [327]
  638. [328]
  639. Apie Karolė Pažėraitė
  640. Apie Juozas Olinardas Penčyla
  641. [329]
  642. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Perel%C5%A1teinas]
  643. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Vlado_Perlemuter]
  644. [330]
  645. [331]
  646. [332]
  647. [333]
  648. Apie Kipras Petrauskas
  649. Apie Mikas Petrauskas
  650. [334]
  651. [335]
  652. [ http://www.aukse-petroni.de/content.html]
  653. [336]
  654. [ http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/08/25/laikzmon_02.html]
  655. [337]
  656. [338]
  657. [ http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2011/08/31/kultur_01.html]
  658. [339]
  659. [340]
  660. Apie Petras Pilka
  661. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Pink_(singer)#Life_and_career]
  662. [341]
  663. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Povilas_Plechavi%C4%8Dius]
  664. [342]
  665. [ http://www.vdu.lt/lt/parodos-uzdaryme-dalyvaus-autorius-iseivis-a-plioplys/]
  666. [ http://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/specialiai-zmones-lt-niujorke-gyvenanti-lina-plioplyte-noretu-kad-jos-sukurtas-filmas-apie-stilingas-mociutes-sudomintu-ir-lietuva-3-426012?cf=df]
  667. [ http://www.litua.com/lt/zinynas/lb]
  668. [343]
  669. [ https://www.draugas.org/is-bostono-i-lietuva-prisiminti-stebuklingo-issigelbejimo/]
  670. [344]
  671. [345]
  672. [346]
  673. [347]
  674. [ http://www.alfa.lt/straipsnis/50077491/lietuvos-nepriklausomybes-kovu-savanore-stefanija-pranculyte-niekad-i-galva-neiejo-ar-as-pasensiu-ar-busiu-invalide]
  675. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Prapuolenis]
  676. [348]
  677. [349]
  678. [350]
  679. [351]
  680. [ http://health.usnews.com/doctors/john-prunskis-17683]
  681. [ http://www.lkbkronika.lt/index.php/kazimieras-pugevicius]
  682. Apie Paulina Pukytė
  683. [ http://www.pukyte.com/]
  684. [352]
  685. Apie Vladas Putvinskis – Putvys
  686. Apie Evelina Puzaitė
  687. http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=PUZINAS%20JONAS Apie Jonas Puzinas
  688. Apie Povilas Puzinas
  689. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Elzbieta_Kardelien%C4%97]
  690. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Rackauckas
  691. [353]
  692. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Karolis_Ra%C4%8Dkauskas-Vairas]
  693. [354]
  694. [355]
  695. Apie Henrikas Radauskas
  696. Apie Kamilė Radzvilaitė
  697. Apie Vytautas Radžius
  698. Apie Bronys Raila
  699. Apie Vincas Ramonas (Ramanauskas)
  700. [356]
  701. Apie Vaclovas Ratas-Rataiskis
  702. [ http://kultura.lrytas.lt/daile/zemaitis-skulptorius-net-is-paryziaus-parskristu-ginti-lietuvos.htm ]
  703. [ http://www.vdu.lt/lt/person/4-antanas-razma/]
  704. Apie John C. Reilly
  705. [357]
  706. [ http://www.draugas.org/reneckis.html]
  707. [358]
  708. [ http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/i-teviske-sugrizo-iseivijos-politologo-t-remeikio-palaikai.d?id=63387866 Apie Thomas Remeikis]
  709. [359]
  710. [360]
  711. http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zem_rasytojai_Kelme.htm Apie Antanas Rimvydis
  712. Apie Petras Rimkūnas
  713. Apie Jonas Rimša
  714. [361]
  715. [362]
  716. Apie Barbara Sears Rockefeller (Jievute Paulekiute)
  717. [363]
  718. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Rudis]
  719. [364]
  720. Apie Antanas Rūkas
  721. Apie Antanas Rūkštelė
  722. [365]
  723. Apie Kristina Sabaliauskaitė
  724. [366]
  725. [367]
  726. [368]
  727. [369]
  728. Apie Romas Sakadolskis
  729. [ http://www.iee.et.tu-dresden.de/iee/eb/mitarbeiter/publ_sakalas.html]
  730. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABrat%C4%97_Statkut%C4%97_de_Rosales]
  731. [370]
  732. Apie Linas Saldukas
  733. [371]
  734. [372]
  735. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Salys]
  736. [373]
  737. Apie Stasys Santvaras (Zaleckis)
  738. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceslovas_Sasnauskas]
  739. Apie Jurgis Savickis
  740. [374]
  741. https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2019/01/07/news/kanadoje-mire-garsus-lietuvos-chirurgas-sovietu-sajungoje-neturejes-lygiu-stalo-tenise-8785960/]
  742. [375]
  743. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceslovas_Sasnauskas]
  744. [ http://www.tautosfondas.org/?p=442]
  745. [376]
  746. [ https://www.pinterest.com/pin/217228381998747131/]
  747. [ http://www.lietuviai.se/index.php?page=valdyba]
  748. Apie Alfredas Erichas Senas
  749. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABta_%C5%A0epetys]
  750. [377]
  751. [378]
  752. [379]
  753. [380]
  754. [ https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Paulo_Sirvinskas]
  755. [381]
  756. [382]
  757. [383]
  758. [384]
  759. Apie Pranas Skardzius
  760. [ http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zemaiciai_menininkai_c.htm]
  761. [385]
  762. [386]
  763. [ http://laiskailietuviams.lt/index.php/1996m-10-lapkritis/8288-kun-donato-slapsio-jubiliejai]
  764. [ http://www.eimiz.com/dvasingumas/apie-kun-slap%C5%A1%C4%AF/]
  765. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Oda_Slobodskaya]
  766. Apie Kostas Smoriginas
  767. Apie Darius Victor Sniečkus
  768. [387]
  769. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Sodeika]
  770. [388]
  771. Apie Jackus Sondeckis-Sonda
  772. http://lt.wikipedia.org/wiki/Saulius_Sondeckis_(1928)]
  773. [389]
  774. [ http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/172503/chaim-soutine-kasmin]
  775. Apie Vanda Daugirdaitė-Sruogienė
  776. [390]
  777. [391]
  778. [392]
  779. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Genovait%C4%97_Stanaityt%C4%97-Vasiliauskien%C4%97]
  780. Apie Vlada Stančikaitė-Abraitienė
  781. [393]
  782. [394]
  783. [395]
  784. [396]
  785. Apie Magdalena Stankūnas
  786. [397]
  787. [ http://www.cdm.depaul.edu/about/Pages/People/facultyinfo.aspx?fid=1032]
  788. [ https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladislovas_Starevi%C4%8Dius]
  789. Apie Jūratė Statkutė de Rosales
  790. Apie Adona Stempužienė
  791. Apie Jonas Steponaitis
  792. [398]
  793. [399]
  794. [ http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=1]
  795. Apie Jonas Subačius
  796. Apie Jason Sudeikis
  797. Apie Juozas Sungaila
  798. [400]
  799. Apie Saulius Sužiedėlis
  800. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Cemachas_%C5%A0abadas]
  801. Apie Antanas Šabaniauskas
  802. Apie Henrikas Šalkauskas
  803. [ http://www.uklietuvis.com/straipsnis/dainininkas-alfredas-saltys-parase-savo-prisiminimus/2154]
  804. [ http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/dainininkas-taria-sudie-3217#.VGyozfmsUnc]
  805. Apie Adolfas Šapoka
  806. [401]
  807. [ http://www.archyvai.lt/lt/lcva_parodos/lcva_virtualios_parodos/saulys.html]
  808. [402]
  809. Apie Ignas Šeinius
  810. [403]
  811. [404]
  812. Apie Virginija Šiaučiūnaitė
  813. [405]
  814. [406]
  815. [407]
  816. [ https://www.rasyk.lt/rasytojai/rimvydas-pranas-silbajoris.html]
  817. http://en.wikipedia.org/wiki/Antanas_Sileika Apie Antanas Šileika
  818. [408]
  819. [ http://www.tautosfondas.org/?p=112]
  820. [409]
  821. [ http://www.yrasalis.lt/desimt/mokslininkai/prof-dr-robertas-sileris-robert-j-shiller/]
  822. [410]
  823. Apie Antanas Škema
  824. Apie Vladas Šlaitas
  825. Apie Živilė Šlekytė- Stanton
  826. [411]
  827. Apie Kazys Škirpa
  828. [412]
  829. [413]
  830. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_%C5%A0li%C5%ABpas]
  831. [ https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/jav-mire-ausrininko-jono-sliupo-sunus-56-844876]
  832. [ http://www.tautosfondas.org/?p=57]
  833. [414]
  834. Apie Julius Šmulkštys
  835. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Schneider]
  836. [415]
  837. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Egl%C4%97_%C5%A0pokait%C4%97]
  838. [416]
  839. Apie Aleksandras Štromas
  840. Apie Edvardas Šulaitis
  841. Apie Juozas Balčiūnas-Švaistas
  842. [417]
  843. Apie Leonas Švedas
  844. [418]
  845. [419]
  846. [420]
  847. [421]
  848. Apie Stasys Tamulaitis
  849. Apie Vytautas Tamulaitis
  850. [422]]
  851. [423]
  852. [ http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Asmenys/taskunas.en.htm]
  853. [424]
  854. [425]
  855. [426]
  856. Apie Juozas Tysliava
  857. [ http://de.wikipedia.org/wiki/Katerina_Tretyakova]
  858. Apie Medeinė Tribinevičius
  859. [ http://uk.urm.lt/uk/lt/naujienos/netekome-pauliaus-tricio]
  860. [427]
  861. [428]
  862. [429]
  863. [430]
  864. [431]
  865. [ http://uinskas.com/about/]
  866. [432]
  867. [433]
  868. Apie John Constantine Unitas
  869. [434]
  870. [435]
  871. Apie Leonas Urbonas
  872. [436]
  873. Apie Violeta Urmanavičiūtė-Urmana
  874. [437]
  875. [ Apie Arvydas Uzela]
  876. Apie Rimas Uzgiris
  877. [438]
  878. [439]
  879. [ http://yrasalis.lt/desimt/inzinieriai/prof-dr-rimantas-vaicaitis/#sthash.60n0mJoc.dpuf]
  880. Apie Antanas Vaičiulaitis
  881. Apie Juozas Vaičkus
  882. Apie Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė
  883. Apie Antanas J. Vaišnoras
  884. [440]
  885. [441]
  886. Apie Mykolas Vaitkus
  887. [442]
  888. [443]
  889. [444]
  890. Apie Albinas Valentinas
  891. [445]
  892. [446]
  893. [447]
  894. [448]
  895. [449]
  896. [450]
  897. [451]
  898. [ http://laiskailietuviams.lt/index.php/1977m-1-sausis/4398-dailininke-aldona-variakojiene]
  899. [452]
  900. [453]
  901. Apie Kazys Varnelis
  902. [454]
  903. [ http://www.vasiliauskaite.com/works-t8kjq]
  904. Apie Vytenis M. Vasyliunas
  905. [455]
  906. [456]
  907. [457]
  908. [458]
  909. [459]
  910. [460]
  911. [ https://www.corporationwiki.com/New-York/New-York/simas-velonskis/58874701.aspx]
  912. Apie Tomas Venclova
  913. [461]
  914. [ http://bendraukime.lrytas.lt/isklausykite/kaip-anuomet-kovojome-su-rusijos-propaganda.htm#.U3HqaPldUnc]
  915. [462]
  916. [463]
  917. [ http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/netekome-triju-santarieciu.d?id=69686018]
  918. Apie Maria Verbaité
  919. Apie Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė
  920. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_V%C4%97bra]
  921. [464]
  922. [465]
  923. Apie Juozas Vilčinskas
  924. Apie Aleksas Vilčinskas
  925. [466]
  926. Apie Liudas Vilimas
  927. Apie Jonas Vilkaitis
  928. [467]
  929. [468]
  930. [469]
  931. [470]
  932. [471]
  933. [472]
  934. [ https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_A._Vitas]
  935. [473]
  936. [474]
  937. [475]
  938. [ http://lt.wikipedia.org/wiki/Feliksas_Vizbaras]
  939. Apie Viktoras Vizgirda
  940. Apie Vilius Storostas-Vydūnas
  941. [ https://www.lrytas.lt/kultura/scena/2018/08/28/news/lietuvis-tenoras-nebijo-zengti-i-svarbiausia-pasaulio-operos-scena-7379858/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy]
  942. [476]
  943. [477]
  944. [478]
  945. [ http://samogitia.mch.mii.lt/kultura/Zemaiciai_menininkai_c.htm ]
  946. Apie Kes ( Kęstutis) Zapkus
  947. [479]
  948. [480]
  949. [481]
  950. Apie Jonas Zdanys
  951. [482]
  952. Apie Robertas Lee Zemeckis
  953. Apie Teisutis Zikaras
  954. Apie William Zorach
  955. [483]
  956. Apie Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė
  957. [ http://alkas.lt/2017/04/16/mes-ir-jie-rolandas-zalnierius-latvijos-lietuviai-saugo-istorine-tradicija-video/]
  958. [484]
  959. [ http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/sankt-peterburgo-lietuviu-bendruomenes-vadovas-rusijoje-daug-kas-keiciasi.d?id=48604147]
  960. [485]
  961. [486]
  962. Apie Julija Žymantienė Žemaitė
  963. Apie Gabrielius Žemkalnis
  964. [487]
  965. Apie Andrius Oleka-Žilinskas
  966. [488]
  967. Apie Leonardas Žitkevičius
  968. [489]
  969. [490]
  970. [491]
  971. [492]
  972. Apie Jonas Žmuidzinas
  973. [493]
  974. Apie Juozas Žukauskas
  975. [494]
  976. [ https://health.usnews.com/doctors/aras-zlioba-18269]
  977. [495]
  978. [ https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/sveicarijoje-dirbantis-advokatas-tadas-zukas-cia-pilieciai-jauciasi-valdzia-56-485045]
  979. [496]
  980. [497]
  981. [498]


  Parengė: Gediminas Kantauskas.

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Gediminas Kantauskas – autorius ir redaktorius – 63% (+101183-9516=91667 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 44% (+70143-393=69750 wiki spaudos ženklai).