Vladas Būtėnas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Pereiti į navigaciją Jump to search
Vladas Būtėnas
Vladas Būtėnas.jpg

Gimė 1923 m. gruodžio 2 d.
Vabalninke, Biržų aps.
Mirė 1993 m. lapkričio 7 d. (69 m.)
Čikagoje, Ilinojaus valstija

Veikla
JAV lietuvis, žurnalistas, rašytojas, visuomenininkas

Vladas Būtėnas (slap. Ramojus; 1923 m. gruodžio 2 d. Vabalninke, Biržų aps. – † 1993 m. lapkričio 7 d. Čikagoje, Ilinojaus valstija) – JAV lietuvis, žurnalistas, rašytojas, visuomenininkas.

Gyvenimo kelias[taisyti]

1939 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 19401944 m. dalyvavo antibolševikinėje ir antinacinėje pogrindinėje veikloje. Vokiečių suimtas, vėliau pateko į anglų nelaisvę. 1945 m. apsigyveno lietuvių pabėgėlių stovykloje Flensburge, Vokietija, čia baigė mokytojų kursus.

19461949 m. mokytojavo lietuvių pradžios mokyklose. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Cicero, Ilinojaus valstija. Dirbo fabrikuose, spaustuvėse. 1952 m. Čikagoje lankė Loyolos universiteto žurnalistikos seminarą. 19781991 m. „Amerikos balso“ radijo lietuvių skyriaus darbuotojas Vašingtone, Kolumbijos apygarda.

1956 m. JAV ir Kanados lietuvių I dainų šventės rengimo komiteto narys spaudos reikalams. 19571967 m. Čikagos lietuvių operos spaudos vadovas, suredagavo operos dešimtmečio sukaktuvinį leidinį (1967 m.). Daug metų buvo „Dainavos“ ansamblio spaudos komiteto vadovas arba narys. Dalyvavo Lietuvių fronto bičiulių veikloje: 19621963 m. Čikagos apygarddos pirmininkas, 19651967 m. centro valdybos vicepirmininkas. 19621965 m. JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros fondo vicepirmininkas. 19731978 m. Lietuvių fondo valdybos narys informacijai.

Bendradarbiavo „Drauge“ (rašė nuolatinę skiltį „Dviejuose horizontuose“, vėliau „Horizontai“), „Dirvoje“, „Tėviškės žiburiuose“ ir kt., paskelbė daug straipsnių, proginių rašinių apie visuomeninius įvykius, kultūrinius renginius, žmones.

1973 m. gavo Lietuvių katalikų mokslų akademijos žurnalistikos premiją (mecenatas prelatas J. Prunskis). Priklausė Lietuvių žurnalistų sąjungai.

Bibliografija[taisyti]

Išleido eilėraščių rinkinį:

  • Nuėję plotai (1952 m.),

Autobiografinę knygą apie II pasaulinio karo pabaigos įvykius:

  • Lenktynės su šėtonu (1956 m.),

Dokumentinę publicistinę knygą apie pokario partizanų kovas

  • Kritusieji už laisvę (2 t., 19671969 m.),

Mato Raišupio slapyvardžiu - dokumentinę knygą:

  • Dabarties kankiniai (1972 m.), kurioje aprašė bolševikų persekiotus, kankintus, nužudytus Lietuvos vyskupus, kunigus ir tikinčiuosius.

Su E. Bradū­naite ir A. Keziu parašė knygą:

  • Pennsylvanijos angliakasių Lietuva (1977 m.).

Šaltiniai[taisyti]