Vytautas Šliūpas

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
  Vytautas Jonas Šliūpas
  Vytautas Jonas Šliūpas.jpg

  Gimė 1930 m. spalio 24 d.
  Palangoje
  Mirė 2017 m. rugpjūčio 23 d. (86 m.)
  Redwood City, California, JAV

  Veikla
  JAV lietuvis, inžinierius, visuomenės veikėjas, aušrininko Jono Šliūpo sūnus

  Vytautas Jonas Šliūpas (1930 m. spalio 24 d. Palangoje - 2017 m. rugpjūčio 23 d. Redwood City, California, JAV) – inžinierius, visuomenės veikėjas, aušrininko Jono Šliūpo sūnus.

  Gyvenimo kelias

  1944 m. kartu su tėvais pasitraukė į Vakarus. Amerikoje įsikūrė 1947 m., pakvietus čia gyventi jo seseriai dr. Aldonai Šliūpaitei [gimė 1888 m. Pensilvanijoje, mirė 1980 m. spalio 28 d. Santa Monikoje (Kalifornija)].

  Mokėsi Palangoje, Tubingene, Nurtingene, Brukline. Baigė Avon Lake, Ohajo valstija gimnazijoje (1948 m.). Studijavo matematiką Ohio Wesleyan Universitete, Delaware, Ohajo valstija (19481951 m.). 19511953 m. mokėsi Ilinojaus technologijos universitete, Čikagoje baigė statybos inžineriją. 1954 m. magistro laipsniu baigė hidraulikos mokslus Wisconsino Universitete, Madisone, Viskonsino valstija.

  1954 m. sukūrė šeimą (žmona farmacininkė Vanda Fabijonavičiūtė, kilusi iš Mažeikių). Turi sūnų Kęstutį Joną (g. 1957 m. Čikagoje). Marti – Lelija Pažemenaitė, gimusi Australijoje. Vaikaitis – Viesulas Rokas, gimęs 1995 m. Kalifornijoje.

  Aktyvus skautas, spaudos bendradarbis, pirmasis „Lituanus“ žurnalo remti komiteto pirmininkas.

  Nuo 1958 m. dirbo ir gyveno daugelyje Europos, Afrikos, Pietų Amerikos, Azijos valstybių, kur buvo statomos hidroelektrinės, atliekami irigacijos ir drenažo darbai. Nuo 1977 m. 7 metus dirbo Saudo Arabijoje, Artimuosiuose Rytuose. Darbo ir turizmo reikalais yra aplankęs 126 kraštus. Priklauso daugeliui lietuvių ir amerikiečių profesionalių organizacijų, tarp jų ir prestižinei International Commission on Irrigation and Drainage. Dalyvavo tarptautiniuose kongresuose Bangkoke, New Delhi, Mexico City, Atėnuose, Varnoje, Maskvoje, Grenoblyje, Stockholme ir kt.

  1987 m. įsteigė savo tėvo vardu pavadintą „Aušrininko dr. Jono Šliūpo Archyvą“, kurį, susidarius palankioms sąlygoms, planuoja perkelti į Lietuvą. 1997 m. kartu su University of California / Davis profesionalais Lietuvoje pradėjo kurti žemės ūkio ir miškų ekologinio tvarkymo mokomąjį centrą Auksučiuose (žiūr. nuotraukas). Tais pačiais metais įkūrė „Class Action Complaint“, grupę, kuri, padedant Helsinkio komisijai, turėtų lietuviams talkinti atgaunant jiems vis dar negrąžinamą nuosavybę Lietuvoje. Šiuo metu gyvena Burlingame, netoli San Francisco (Kalifornija, JAV). Labai dažnai lankosi Lietuvoje. Aktyviai dalyvauja Amerikos ir Lietuvos spaudoje.

  Kilmė ir šeima

  Tėvai — Jonas Šliūpas (rus. Jan Šliupov 1861 m. kovo 7 d. [pagal J.K.: vasario 23 d.] Rakandžiuose, Gruzdžių valsčius, Rusijos imperija – 1944 m. lapkričio 6 d. Berlyne), gydytojas, medicinos, humanitarinių ir teisės mokslų daktaras, aušrininkas, lietuvių spaudos ir politinis veikėjas.
  — Grasilda Šliūpienė (iki 1929 m. rugsėjo 2 d. Grauslytė, vestuvės Eržvilke, Jurbarko raj., 1899 m. sausio 12 d. Palangoje - 1976 m. kovo 6 d. Mountain View, Kalifornijos valstija, palaidota Čikagos Tautinėse kapinėse šalia savo vyro), profesija.

  Broliai, seserys — Aldona Šliūpaitė (Jankauskienė, 1886 m. liepos 26 d. New York - 1980 m. spalio 28 d. Santa Monica, Kalifornijos valstija, palaidota Čikagos Tautinėse kapinėse), JAV baigė medicinos mokslus su vyru buvo issituokusi, vaikų neturėjo, pirmojo pasaulinio karo metais kartu su tėvu vyko į Rusiją, gydė tremtinius Voroneže, vėliau dirbo Šilalėje, Kaune ir Ukmergėje. Lietuvoje nepritapo ir grįžo gyventi i Ameriką, kur buvo žinoma gydytoja Brukline (Brooklyn, Niujorko valstija).
  — Keistutis Šliūpas (1888 m. kovo 4 d. Shenandoah, Pensilvanijos valstija - 1932 m. lapkričio 16 d., Varėnoje, palaidotas Kaune šalia savo motinos), studijavo meną ir mediciną JAV, vėliau fizikos mokslus Miunchene, Vokietijoje. 1915 m. baigė Pensilvanijos koledžą (Pennsylvania State College) ir igijo fizikos bakalauro laipsnį. Paskirtas į Viskansino (Wisconsin) universitetą, kur dėstė fizikos kursą ir rašė daktaro disertaciją. Vėliau dirbo Kolumbijos (Columbia, New York) ir Kauno universitetuose. Buvo fizikos žurnalo "Nature" bendradarbis Londone, parašė mokslo darbų: "Termodinamika", "Antrasis termodinamikos dėsnis", "Kosminiai spinduliai", " Trys dalykai iš eksperimentinės fizikos", "Dinaminis būdas Young'o moduliui nustatyti", "Spyruoklinė plunksna iš kvarco", "Atsakymas dr. V. Falkui" ir kt. Grįžęs Lietuvon, susirgo džiova ir mirė Varėnoje. Palaidotas Kaune, šalia motinos.
  — Hypatia Šliūpaitė (Yčienė, Žiūrienė, 1893 m. balandžio 17 d. Shenandoah, Pensilvanijos valstija - 1987 m. lapkričio 9 d. Albuquerque, Naujosios Meksikos valstija, palaidota Čikagos Tautinėse kapinėse), ištekėjo JAV už atvykusio iš Lietuvos Martyno Yčo, po to su šeima, kurioje augo trys dukros ir sūnus, gyveno Kaune ir Tirkiliškių dvare prie Kauno. 1940 m. su visa šeima pasitrauke į Braziliją, vėliau - į JAV.

  Šeima — Vanda Šliūpienė (iki 1954 m. Fabijonavičiūtė, g. Mažeikiuose - 2017 m. spalio 12 d. California, JAV). specialybė.

  Sūnus — Kęstutis Jonas Šliūpas (g. Čikagoje. Marti Lelija Pažemenaitė (g. Australijoje), specialybė.

  Vaikaitis — Viesulas Rokas Šliūpas (g. 1995 m. Kalifornijoje), studentas.

  Bibliografija

  • Vytautas Šliūpas. [[kny:Index:Vytautas Šliūpas. Tėvas, kokį aš prisimenu. 2000 m. Šiauliai.pdf|Tėvas, kokį aš prisimenu]]. 2000 m. Šiauliai.

  Šaltiniai

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 52% (+3604-239=3365 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 52% (+3580-34=3546 wiki spaudos ženklai).